Кон почетната страница
Почетна страница
За uslugi.gov.mk
Контакт
   Услуги од
Министерства
Министерство за внатрешни работи
Министерство за економија
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за здравство
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
Министерство за култура
Министерство за локална самоуправа
Министерство за надворешни работи
Министерство за образование и наука
Биро за развој на образованието
Министерство за одбрана
Министерство за правда
Управа за водење на матичните книги
Министерство за транспорт и врски
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи
Царинска Управа на РМ
Секретаријат за европски прашања
Останати Органи
Државен завод за статистика
Државен архив на РМ
Агенција за иселеништво
Агенција за млади и спорт
Агенција за развој и инвестиции
Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
Агенција за вработување на Република Македонија
Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи
Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
Централен регистар на Република Македонија
Службен весник на Република Македонија
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Универзитет за информатички технологии - Охрид
Државен универзитет во Тетово
Саботни термини за вадење лични карти за лица над 75 годишна возраст
Управните служби при МВР во Скопје, поради енормно зголемениот интерес, односно со цел да им излезат во пресрет на барањата на граѓаните, ќе продолжат со работа и во наредните саботи. Саботните термини ќе бидат резервирани за лица над 75 годишна возраст коишто имаат потреба од услугите на Управните служби на МВР (вадење на лични документи).
МВР - Бесплатен телефонски број 0800 192 92 за закажување термин за патни исправи
Министерството за внатрешни работи од 01.09.2007 го стартува новиот бесплатен телефонски број “0800 192 92“ наменет за граѓаните во Република Македонија.
Известување по пат на SMS за подигање на изготвени лични документи
Ги известуваме сите граѓани кои поднеле барање за издавање на лична карта, патна исправа или возачка дозвола дека од 21.04.2008 година ќе бидат известувани по пат на SMS порака на денот кога ќе можат да си ги подигнат бараните документи. За таа цел на апликацијата за издавање на бараниот документ не заборавајте да го напишете бројот на Вашиот мобилен телефон.
Плаќање на таксена марка преку СМС порака
Заради квалитетен и брз одговор на граѓанските потреби и барања, Министерството за информатичко општество го спроведува проектот за воведување можност за електронско плаќање (преку мобилен, контакт центри, веб портал) на услугите што ги даваат владините институции, со што се елиминира потребата од посета низ банките и поштите за да се изврши плаќање, како и потребата од купување таксени марки.
Нови лични карти и возачки дозволи
На 01.10.2007 година, Министерството за внатрешни работи ќе отпочне со издавање на нови лични карти и возачки дозволи за граѓаните на нашата држава. Цената на образецот на новата лична карта е 190 денари, додека цената на образецот на новата возачка дозвола е 280 денари. Фотографирањето на граѓаните ќе се врши при нивното аплицирање.
Закажување за аплицирање за лични документи
Бесплатен телефонски број за закажување за аплицирање за лични документи
ЗАПОЗНАЈТЕ ГО НОВИОТ ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ
Министерство за Внатрешни работи - Запознајте го новиот закон за безбедност во патниот сообраќај
Владата на РМ и Мајкрософт објавуваат воведување на нови Е-владини услуги за граѓаните
Новите услуги се дел од владините заложби за зголемена достапност на услуги и информации и поддршка на развојот преку примена на современи технологии
Македонските решенија претставени на Microsoft Services Networking Summit 2006 во Барселона
Што е граѓански дневник
Дневникот претставува декларација со која органот/ите јавно се обврзуваат кон јавноста за стандардите на услугите кои ги даваат и едновремено им овозможува на граѓаните пристап до услугите кои нив лично ги засегаат и можност за оценка на дадените услуги која претставува алатка за мерливост на успешноста на органите во секој индивидуален случај.
Бесплатна обука за користење на компјутер
Како дел од кампањата “МАКЕДОНИЈА–ЗЕМЈА НА ИНФОРМАТИЧАРИ”, Владата на Република Македонија за сите заинтересирани граѓани обезбедува бесплатна обука за користење на компјутери.
Јавен увид во Единствениот избирачки список
Од 05 мај 2006 година започна јавниот увид во Единствениот избирачки список пред престојните парламентарни избори.
ПОПИСОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 2007 ЌЕ ПОЧНЕ ЗА НЕКОЛКУ ДЕНОВИ
Државниот завод за статистика на Република Македонија , во периодот од 1до15 јуни 2007 год ќе го спроведе Пописот на земјоделство.