Кон почетната страница
Почетна страница
За uslugi.gov.mk
Контакт
   Граѓански дневник за
Министерства
Министерство за внатрешни работи
Министерство за економија
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за здравство
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
Министерство за култура
Министерство за локална самоуправа
Министерство за надворешни работи
Министерство за образование и наука
Биро за развој на образованието
Министерство за одбрана
Министерство за правда
Управа за водење на матичните книги
Министерство за транспорт и врски
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи
Царинска Управа на РМ
Секретаријат за европски прашања
Останати Органи
Државен завод за статистика
Државен архив на РМ
Агенција за иселеништво
Агенција за млади и спорт
Агенција за развој и инвестиции
Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
Агенција за вработување на Република Македонија
Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи
Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
Централен регистар на Република Македонија
Службен весник на Република Македонија
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Универзитет за информатички технологии - Охрид
Државен универзитет во Тетово
Вашите сугестии и коментари се важни за нас
Министерство: Министерство за правда
Сектор:
Оделение:

Ние сме подготвени да Ви обезбедиме добри и квалитетни услуги и константно да ги подобруваме истите. Во секој случај, понекогаш нашите најдобри намери и напори можеби нема да бидат доволно добри.

Повратните информации од Вас ќе ни помогнат во нашите понатамошни напори за подобрување на услугите.

Ви благодариме.
1. Како сте задоволни од услугата која ја оценувате?



2. Наведете ги причините за вашето задоволство/незадоволство (од Прашање 1):

3. Како ги оценувате услугите на нашите шалтерски службеници?
(Кај оние институции каде постојат шалтерски служби)




4. Наведете ги причините за вашето задоволство/незадоволство (од Прашање 3):

5. Дали службеникот Ве информира во кој временски рок ќе ја добиете услугата?


6. Дали услугата Ви беше дадена во предвидениот временски рок?


7. Доколку имаше доцнење, колкаво беше задоцнувањето (изразено во работни денови)



8. На колку места требаше да одите за да ги прибавите потребните документи?



9. Како го оценувате нашиот службеник, во однос на љубезност?



10. Наведете ги причините за вашето задоволство/незадоволство (од Прашање 9):

NextSense Captcha

По внесување на кодот кој го гледате на екранот во текст полето од негова десна страна, кликнете на Прати во долниот десен агол од екранот.