Кон почетната страница
Почетна страница
За uslugi.gov.mk
Контакт
   Услуги од
Министерства
Министерство за внатрешни работи
Министерство за економија
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за здравство
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
Министерство за култура
Министерство за локална самоуправа
Министерство за надворешни работи
Министерство за образование и наука
Биро за развој на образованието
Министерство за одбрана
Министерство за правда
Управа за водење на матичните книги
Министерство за транспорт и врски
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи
Царинска Управа на РМ
Секретаријат за европски прашања
Останати Органи
Државен завод за статистика
Државен архив на РМ
Агенција за иселеништво
Агенција за млади и спорт
Агенција за развој и инвестиции
Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
Агенција за вработување на Република Македонија
Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи
Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
Централен регистар на Република Македонија
Службен весник на Република Македонија
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Универзитет за информатички технологии - Охрид
Државен универзитет во Тетово
Саботни термини за вадење лични карти за лица над 75 годишна возраст
Управните служби при МВР во Скопје, поради енормно зголемениот интерес, односно со цел да им излезат во пресрет на... 
МВР - Бесплатен телефонски број 0800 192 92 за закажување термин за патни исправи
Министерството за внатрешни работи од 01.09.2007 го стартува новиот бесплатен телефонски број “0800 192 92“ наменет за... 
Плаќање на таксена марка преку СМС порака
Заради квалитетен и брз одговор на граѓанските потреби и барања, Министерството за информатичко општество го спроведува... 
Повеќе вести
Категорија Граѓани Категорија
Категорија Деловни субјекти Категорија
Категорија Азбучник Категорија
Категорија Пребарај Категорија
Категорија Вработување Категорија
Семејство и социјална грижа
Семејство, парична помош, лица со хендикеп, социјални установи...
Управни работи
Државјанства, лични карти, матично работење, живеалиште, патни исправи...
Здравство
Здравство, фармација и лекарски услуги...
Животна средина
Дозволи, мислења и согласности, просторно планирање...
Образование
Образование, издавачка дејност, научни проекти, стипендии...
Станбено-комунални работи
Станови, градба, локациски услови...
Култура
Културни центри, конкурси, издавачка дејност...
Земјоделство
Производство, увоз-извоз, нови сорти на земјоделски култури, лозови насади, шумски насад...
Патувања во странство
Патни исправи, совети, конзуларни услуги, визи...
Правосудство
Судска заштита, правна помош, испити...
    ГРУПИ НА ГРАЃАНИ
Категорија Деца
Категорија Млади
Категорија Странци