Кон почетната страница
Почетна страница
За uslugi.gov.mk
Контакт
   Услуги од
Министерства
Министерство за внатрешни работи
Министерство за економија
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за здравство
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
Министерство за култура
Министерство за локална самоуправа
Министерство за надворешни работи
Министерство за образование и наука
Биро за развој на образованието
Министерство за одбрана
Министерство за правда
Управа за водење на матичните книги
Министерство за транспорт и врски
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи
Царинска Управа на РМ
Секретаријат за европски прашања
Останати Органи
Државен завод за статистика
Државен архив на РМ
Агенција за иселеништво
Агенција за млади и спорт
Агенција за развој и инвестиции
Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
Агенција за вработување на Република Македонија
Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи
Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
Централен регистар на Република Македонија
Службен весник на Република Македонија
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Универзитет за информатички технологии - Охрид
Државен универзитет во Тетово

Саботни термини за вадење лични карти за лица над 75 годишна возраст

Управните служби при МВР во Скопје, поради енормно зголемениот интерес, односно со цел да им излезат во пресрет на барањата на граѓаните, ќе продолжат со работа и во наредните саботи. Саботните термини ќе бидат резервирани за лица над 75 годишна возраст коишто имаат потреба од услугите на Управните служби на МВР (вадење на лични документи).

Саботни термини за вадење лични карти за лица над 75 годишна возраст
 

Управните служби при МВР во Скопје, поради енормно зголемениот интерес, односно со цел да им излезат во пресрет на барањата на граѓаните, ќе продолжат со работа и во наредните саботи.

Саботните термини ќе бидат резервирани за лица над 75 годишна возраст коишто имаат потреба од услугите на Управните служби на МВР (вадење на лични документи). Заради избегнување на секојдневното чекање, за граѓаните од оваа категорија ќе биде доволно при телефонското аплицирање на бесплатниот телефонски број само да ја нагласат возраста. Со тоа ќе им се излезе во пресрет на околу 20.000 граѓани кои се над таа старосна граница, што ќе придонесе за намалување на притисокот и во другите работни денови.