Кон почетната страница
Почетна страница
За uslugi.gov.mk
Контакт
   Услуги од
Министерства
Министерство за внатрешни работи
Министерство за економија
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за здравство
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
Министерство за култура
Министерство за локална самоуправа
Министерство за надворешни работи
Министерство за образование и наука
Биро за развој на образованието
Министерство за одбрана
Министерство за правда
Управа за водење на матичните книги
Министерство за транспорт и врски
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи
Царинска Управа на РМ
Секретаријат за европски прашања
Останати Органи
Државен завод за статистика
Државен архив на РМ
Агенција за иселеништво
Агенција за млади и спорт
Агенција за развој и инвестиции
Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
Агенција за вработување на Република Македонија
Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи
Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
Централен регистар на Република Македонија
Службен весник на Република Македонија
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Универзитет за информатички технологии - Охрид
Државен универзитет во Тетово

Нови лични карти и возачки дозволи

На 01.10.2007 година, Министерството за внатрешни работи ќе отпочне со издавање на нови лични карти и возачки дозволи за граѓаните на нашата држава. Цената на образецот на новата лична карта е 190 денари, додека цената на образецот на новата возачка дозвола е 280 денари. Фотографирањето на граѓаните ќе се врши при нивното аплицирање.

На 01.10.2007 година, Министерството за внатрешни работи  ќе отпочне со издавање на нови лични карти и возачки дозволи за граѓаните на нашата држава. Цената на образецот на новата лична карта  е 190 денари, додека цената на образецот на новата  возачка дозвола е 280 денари.  Фотографирањето на  граѓаните ќе се врши при нивното аплицирање. 
Граѓаните на Скопје за добивање на информации и закажување на термин за аплицирање за нови лични карти и возачки дозволи можат да се обратат  на бројот 0800 192 92.    На истиот број, граѓаните  што  се жители на  други градови и места во Република Македонија  засега ќе можат да добиваат само  информации, а се прават напори што побрзо да  се создадат услови истите  да можат и да закажуваат термин за аплицирање.
Досегашните  лични карти граѓаните согласно законските прописи ќе треба да ги заменат во период од три години, а возачките дозволи во период од пет години сметано од 01.10 2007 година.

Нови лични карти