Кон почетната страница
Почетна страница
За uslugi.gov.mk
Контакт
   Услуги од
Министерства
Министерство за внатрешни работи
Министерство за економија
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за здравство
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
Министерство за култура
Министерство за локална самоуправа
Министерство за надворешни работи
Министерство за образование и наука
Биро за развој на образованието
Министерство за одбрана
Министерство за правда
Управа за водење на матичните книги
Министерство за транспорт и врски
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи
Царинска Управа на РМ
Секретаријат за европски прашања
Останати Органи
Државен завод за статистика
Државен архив на РМ
Агенција за иселеништво
Агенција за млади и спорт
Агенција за развој и инвестиции
Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
Агенција за вработување на Република Македонија
Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи
Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
Централен регистар на Република Македонија
Службен весник на Република Македонија
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Универзитет за информатички технологии - Охрид
Државен универзитет во Тетово

Плаќање на таксена марка преку СМС порака

Заради квалитетен и брз одговор на граѓанските потреби и барања, Министерството за информатичко општество го спроведува проектот за воведување можност за електронско плаќање (преку мобилен, контакт центри, веб портал) на услугите што ги даваат владините институции, со што се елиминира потребата од посета низ банките и поштите за да се изврши плаќање, како и потребата од купување таксени марки.

Заради квалитетен и брз одговор на граѓанските потреби и барања, Министерството за информатичко општество го спроведува проектот за воведување можност за електронско плаќање (преку мобилен, контакт центри, веб портал) на услугите што ги даваат владините институции, со што се елиминира потребата од посета низ банките и поштите за да се изврши плаќање, како и потребата од купување таксени марки.

Како пилот проект, прва услуга за која е овозможено плаќањето на административни такси да може да се врши преку мобилен телефон, е услугата на Министерството за внатрешни работи-издавање на патни исправи, возачка дозвола.

Во врска со тоа постигнати се договори со 3-те мобилни оператори во Република Македонија, така што претплатниците на било кој од мобилните оператори може да изврши плаќање.

Притоа, за почеток услугата плаќање за таксени марки преку СМС пораки се воведе како услуга на СВР Скопје. Постепено, секоја од подрачните единици ќе ги прилагоди системите и ќе прима електронски плаќања.

 

Процедурата за плаќање на таксена марка е следна:

Лицето кое сака да изврши наплата за одреден административен трошок преку СМС порака, потребно е да испрати СМС порака на бројот 144 166 со префикс на мобилен оператор. Пораката има строго дефинирана содржина и тоа <коден збор>  <име>  <презиме>  <сума> до која што корисниците треба да се придржуваат. Кодните зборови ќе бидат објавени на шалтерите на МВР.

Доколку корисникот не испрати СМС порака со точно определената содржина, истата нема да се обработи и наплатата нема да биде реализирана.

Доколку уплатата била успешна, со СМС пораката ќе биде приложен и трансакцискиот број. Овој трансакциски број корисникот треба да го сочува и приложи на шалтер при поднесување барање за конкретна услуга.