Кон почетната страница
Почетна страница
За uslugi.gov.mk
Контакт
   Услуги од
Министерства
Министерство за внатрешни работи
Министерство за економија
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за здравство
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
Министерство за култура
Министерство за локална самоуправа
Министерство за надворешни работи
Министерство за образование и наука
Биро за развој на образованието
Министерство за одбрана
Министерство за правда
Управа за водење на матичните книги
Министерство за транспорт и врски
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи
Царинска Управа на РМ
Секретаријат за европски прашања
Останати Органи
Државен завод за статистика
Државен архив на РМ
Агенција за иселеништво
Агенција за млади и спорт
Агенција за развој и инвестиции
Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
Агенција за вработување на Република Македонија
Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи
Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
Централен регистар на Република Македонија
Службен весник на Република Македонија
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Универзитет за информатички технологии - Охрид
Државен универзитет во Тетово

Јавен увид во Единствениот избирачки список

Од 05 мај 2006 година започна јавниот увид во Единствениот избирачки список пред престојните парламентарни избори.

Увидот граѓаните ќе можат да го направат и преку интернет адресата  www.izbirackispisok.gov.mk, фиксниот телефонски број 14 17 14 или преку двата мобилни телефони 070 141714 и 075 14 17 14 со праќање на СМС-пораки.

 

Од 05 мај 2006 година започна јавниот увид во Единствениот избирачки список пред престојните парламентарни избори. Тој согласно законските одредби ќе трае до 19 мај 2006 година до 24 часот. Увидот ќе се врши во 34 подрачни одделенија и 237 месни канцеларии на Министерството за правда од 8 часот наутро до 19 секој работен ден и сабота и недела.
Годинава за прв пат Министерството за правда подготви два проекти за полесен пристап до Единствениот избирачки список. Проектот “Избирачки список на интернет” што се реализира во соработка со граѓанската асоцијација МОСТ им овозможува на граѓаните на Република Македонија јавниот увид во Единствениот избирачки список да може да го направат преку интернет. Проектот “Провери се во избирачкиот список” реализиран во соработка со АД “Македонски телекомуникации” дава можност проверката да се врши по телефон и СМС-пораки. Целта е полесен и  побрз пристап што подразбира и полесна проверка на податоците од Единствениот избирачки список.


За проверка на интернет е потребно да се внесат името и презимето, како и матичниот број. Граѓаните воедно ќе се информираат и за начинот на запишување, бришење и за промена на податоците. Интернет адресата е www.izbirackispisok.gov.mk.

За проверка преку телефон граѓаните ќе треба на операторот, кога ќе се јавуваат на фиксниот број да му го кажат единствениот матичен број или пак, да ги напишат името и презимето и единствениот матичен број на СМС-порака и ќе дознаат дали се во Избирачкиот список.
Граѓаните ќе може за проверка на податоците во ЕИС да го користат фиксниот телефонски број 14 17 14, како и двата мобилни телефони 070 141714 и 075 14 17 14 од кои ќе праќаат  СМС-пораки.

Воедно ќе бидат известени каде треба да се обратат доколку ги нема во списокот.