Кон почетната страница
Почетна страница
За uslugi.gov.mk
Контакт
   Услуги од
Министерства
Министерство за внатрешни работи
Министерство за економија
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за здравство
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
Министерство за култура
Министерство за локална самоуправа
Министерство за надворешни работи
Министерство за образование и наука
Биро за развој на образованието
Министерство за одбрана
Министерство за правда
Управа за водење на матичните книги
Министерство за транспорт и врски
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи
Царинска Управа на РМ
Секретаријат за европски прашања
Останати Органи
Државен завод за статистика
Државен архив на РМ
Агенција за иселеништво
Агенција за млади и спорт
Агенција за развој и инвестиции
Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
Агенција за вработување на Република Македонија
Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи
Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
Централен регистар на Република Македонија
Службен весник на Република Македонија
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Универзитет за информатички технологии - Охрид
Државен универзитет во Тетово
Згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст - детски градинки
ОПИС НА УСЛУГАТА
(кликнете на копчето од десно за да го видите целосниот опис на услугата во нов прозорец...)

надлежен орган
Орган:Министерство за труд и социјална политика
Сектор:Сектор за заштита на децата
Одделение:Одд.за обезбедување на правото на згрижување, воспитание,одмор и рекреација
локации (51)
Градинка „23 Август„ Младински кеј бр 5, Берово
Градинка „Естреја О. Мара„ Н.Н. Борче б.б., Битола
Градинка „ Мајски цвет„ Ул. ЈНА б.б, Битола
Градинка „ Коста П. Делчев„ Ул. Изворски бр.53, Богданци
Градинка„ Калинка„ Никола Карев бр.7, Валандово
Градинка „ Димче Мирчев „ Ул. Народен фронт б.б, Велес
Градинка „ Гоце Делчев„ Стив Наумов б.б, Виница
Градинка„ Детска радост„. Гоце Делчев бр.16, Гевгелија
Градинка „ Детска Радост„ Ул. Беличица бр.47, Гостивар
Градинка„ Брешије„ 8 Септември б.б, Дебар
Градинка „ Весели цветови„ул. Светозар Марковиќ б.б, Делчево
Градинка „ 2 Септември„ Маршал Тито б.б, Демир Хисар
Градинка „ Рада Поцева“ Браќа Џунови бр 11, Кавадарци
Градинка „ Олга Мицевска„ 11 Септември бр.89, Кичево
Градинка „ П. Вељанова„. 9 Мај б.б. , Кочани
Градинка „ Ц. Андреевска„ Гоце Делчев бр.1, Кратово
Градинка„ Иво Л. Рибар„ Маршал Тито бр 51 , Крива Паланка
Градинка „ Гонча Туфа „ ул. 8 Септември б.б, Крушево
Градинка „ Анѓел Шајче„ ул. Моша Пијаде б.б, Куманово
Градинка „ Бамби„ ул. Осоговска бр 32 , Македонска Каменица
Градинка„ 7 Септември„. Ул.Партизанска бр 14, Македонски Брод
Градинка „ Фемо Кулаков„ Ул. Кире Крстев б.б, Неготино
Градинка „ Јасна Ристеска„Ул. Димитар Влахов 63 , Охрид
Градинка „ 7 Септември„ ул. Даме Груев б.б, Пехчево
Градинка „ Наша иднина„Ул. Будимаш б.б, Прилеп
Градинка „ Гоце Делчев „Ул. Јордан Стојанов б.б, Пробиштип
Градинка „ Ацо Караманов„Ул. Ацо Караманов бр.54, Радовиш
Градинка „11 септември„ Ул. Коле Неделковски бр. 17, Ресен
Градинка „ Рахилка Гонева „ ул.Кочо Рацин бр. 41 , Свети Николе
Градинка „ 8 Март„ Ул.ЈНА бр. 191, Струга
Градинка „ Детска радост „Ул. Младинска бр 1, Струмица
Градинка „ Младост „ Ул. Браќа Миладиновци„ б.б, Тетово
Градинка „ В.Ц.Трена Ул. Х.Т.Карпош б.б, Штип
Градинка „ Астибо„ Ул. Гоце Делчев бр.34, Штип
Градинка „ Буба Мара„ Бул. АСНОМ б.б., Аеродром
Градинка „ Срничка„ Јане Сандански б.б.-Аеродром-Скопје, Аеродром
Градинка„ 11 Октомври„ 2 Македонска бригада б.б.Бутел-Скопје, Бутел
Градинка „ 25 Мај „ ул.Сречко Пужалка б.б.-Г.Баба-Скопје, Гази Баба
Градинка „ Детска Радост„ ул.Бабчор бр 2 –Г.Баба-Скопје, Гази Баба
Градинка „ Росица„ ул.Исаија Мажовски бр.35 Ѓ.Петров-Скопје, Ѓорче Петров
Градинака„ Орце Николов„ ул.Драгиша Мишовиќ б.б.-Карпош-Скопје, Карпош
Градинка „ Пролет „ ул.Миле Поп –Јорданов бр.74-Карпош-Скопје, Карпош
Градинка „ Мајски Цвет „ ул.Женевска бр.4-Карпош-Скопје, Карпош
Градинка „ Распеана младост„ Ул.Руѓер Бошковиќ бр 6-Карпош-Скопје, Карпош
Градинка „ Весели цветови„ ул.Ѓорѓи Сугаре б.б.- Кисела вода-Скопје, Кисела Вода
Градинка „ 8 Март„ Ул.Сава Ковачевиќ б.б.- К.Вода-Скопје, Кисела Вода
Градинка „ Кочо Рацин„ Ул Козара б.б.-Центар- Скопје, Центар
Градинка „ Р. Ј. Корчагин„ Бул.Кочо Рацин б.б.-Центар –Скопје, Центар
Градинка „ 13 Ноември „ Ул. Никола Тримпаре бр 17-а-Центар-Скопје, Центар
Градинка „ Снежана„ Ул. Џон Кенеди бр.1-Чаир-Скопје, Чаир
Градинка„ Братство-Единство„ ул.Цветан Димов 7 –Чаир-Скопје, Чаир
Контакт информации (51)
Фимка Ковчегарска
Градинка „23 Август„ ул.Младински кеј бр 5-Берово , тел: 033/ 471-039
Лидија Петровска
Градинка „Естреја О. Мара„ Адр. Н.Н. Борче б.б.-Битола , тел: 047/ 237-403
Лидија Митревска , joudgmajskicvet@mt.net.mk
Градинка „ Мајски цвет„ Ул. ЈНА б.б.-Битола , тел: 047/ 251-108
Зорица Попова
Градинка „ Коста П. Делчев„ Ул. Изворски бр.53-Богданци , тел: 031/ 221-742
Душанка Цицмиловиќ
Градинка„ Калинка„ Никола Карев бр.7-Валандово , тел: 032/ 382-238
Татјана Ѓоргиева
Градинка „ Димче Мирчев „Ул. Народен фронт б.б.- Велес , тел: 043/ 231-226
Розинка Антова
Градинка „ Гоце Делчев„ Стив Наумов б.б.-Виница , тел: 033/ 363-261
Драгица Шутова
Градинка„ Детска радост„ Гоце Делчев бр.16-Гевгелија , тел: 034/ 213-904
Ангица Страшевска
Градинка „ Детска Радост„ Ул. Беличица бр.47-Гостивар , тел: 042/ 213-492
Реши Граждани
Градинка„ Брешије„ 8 Септември б.б.-Дебар , тел: 046/ 831-362 ; 831-004
Магда Видимлиска
Градинка „ Весели цветови„ ул. Светозар Марковиќ б.б.-Делчево , тел: 033/ 411-872
Благица Трампевска
Градинка „ 2 Септември„ Маршал Тито б.б.-Д.Хисар , тел: 047/ 276-141
Снежана Ганчева
Градинка „ Рада Поцева“ Браќа Џунови бр 11- Кавадарци , тел: 043/ 412-097
Дола Митреска
Градинка „ Олга Мицевска„ 11 Септември бр.89- Кичево , тел: 045/224-600; 224-601
Ленче Донева
Градинка „ П. Вељанова„ 9 Мај б.б. –Кочани , тел: 033/ 274-373
Вера Ангеловска
Градинка „ Ц. Андреевска„ Гоце Делчев бр.1-Кратово , тел: 031/ 481- 705
Драгица Илиевска
Градинка„ Иво Л. Рибар„ ул.Маршал Тито бр 51 –К.Паланка , тел: 031/ 375-527; 481--696
Захарија Богдановска
Градинка „ Гонча Туфа „ 8 Септември б.б.-Крушево , тел: 048/ 477-805
Ленче Бајловска
Градинка „ Анѓел Шајче„ ул.Моша Пијаде б.б.-Куманово , тел: 031/ 413-800
Жаклина Стојчевска
Градинка „ Бамби„ ул.Осоговска бр 32 –М. Каменица , тел: 033/ 431-227
Силвана Стојковска
Градинка„ 7 Септември„Ул.Партизанска бр 14-М.Брод , тел: 045/ 274-349
Нада Бојаџиева
Градинка „ Фемо Кулаков„Ул. Кире Крстев б.б.- Неготино , тел: 043/ 361-652
Марина Петроска
Градинка „ Јасна Ристеска„Ул. Димитар Влахов 63 – Охрид , тел: 046/ 262-348
Јасминка Матевска
Градинка „ 7 Септември„ ул.Даме Груев б.б.-Пехчево , тел: 033/ 441-331
Соња Ангелеска
Градинка „ Наша иднина„Ул. Будимаш б.б.- Прилеп , тел: 048/ 424-076
Соња Илиевска
Градинка „ Гоце Делчев „Ул. Јордан Стојанов б.б.-Пробиштип , тел: 032/ 483-169
Билјана Илиевска
Градинка „ Ацо Караманов„Ул. Ацо Караманов бр.54-Радовиш , тел: 032/ 635-149
Мирослава Стојчевска
Градинка „11 септември„Ул. Коле Неделковски бр. 17-Ресен , тел: 047/ 452-220
Станка Коневска
Градинка „ Рахилка Гонева „ ул.Кочо Рацин бр. 41 – Св. Николе , тел: 032/ 443-933
Валентина Малеска
Градинка „ 8 Март„Ул.ЈНА бр. 191- Струга , тел: 046/ 786-178
Тинка Маркова
Градинка „ Детска радост „Ул. Младинска бр 1- Струмица , тел: 034/ 323-975; 321-397
Зејна Халими
Градинка „ Младост „ Ул. Браќа Миладиновци„ б.б.-Тетово , тел: 044/ 331-765
Наталија Делова
Градинка „ В.Ц.Трена„ Ул. Х.Т.Карпош б.б.-Штип , тел: 032/ 391-000; 380-900
Елизабета Симонова , Judg.astibo@mt.net.mk
Градинка „ Астибо„Ул. Гоце Делчев бр.34-Штип , тел: 032/ 395-260
Софија Маџовска
Градинка„Буба Мара„ Бул. „АСНОМ„ б.б.-Аеродром-Скопје , тел: 02/2434-530; 2434-531
Виолета Огњановска
Градинка„Срничка„ - Бул. Ј.Сандански б.б.-Аеродром , тел: 02/2455-512; 2443-334
Луција Стефановска-Киревска
Градинка„11Октомври„-Втора Македонска бригада б.б.-Бутел , тел: 02/2621-937
Снежана Недева
Градинка„25 Мај„-ул.Сречко Пужалка б.б.-Г.Баба , тел: 02/2522-473; 2527-200
Мирјана Треневска
Градинка„Детска радост„ ул.Бапчор бр.2-Г.Баба , тел: 02/3173-663; 3173-366
Виолета Саид
Градинка„Росица„ ул. Исаија Мажовски„бр.35-Ѓ.Петров-Скопје , тел: 02/2035-509; 2047-533
Станка Гркова
Градинка„Орце Николов„ул.Драгиша Мишовиќ б.б. Карпош-Скопје , тел: 02/3072-016
Јаковлевска Вита
Градинка„Пролет„ул.Миле Поп-Јорданов бр.74 Карпош-Скопје , тел: 02/3082-737; 3082-788
Нада Петровиќ
Градинка„Мајски цвет„ ул.Женевска бр.4 Карпош-Скопје , тел: 02/3068-097
Ванчо Вељановски
Градинка„Распеана Младост„ул.Руѓер Бошковиќ бр.6 Карпош-Скопје , тел: 02/3068-781; 3064-818
Станка Баџакова
Градинка„Весели цветови„ул.Ѓорги Сугаре б.б. К.Вода-Скопје , тел: 02/ 2776-236
Анѓица Иванова
Градинка„8 Март„ ул.Сава Ковачевиќ б.б. К.Вода-Скопје , тел: 02/2779-229; 2775-335
Савка Ковачевска
Градинка„Кочо Рацин„ул.Козара б.б. Центар-Скопје , тел: 02/3178-789; 3178-805
Параскева Штерјовска
Градинка„Р.Ј.Корчагин„ Бул.Кочо Рацин б.б. Центар-Скопје , тел: 02/3215-959; 3134-376
Весела Битлевска
Градинка„13 Ноември“ул.Никола Тримпаре бр.17-а Центар-Скопје , тел: 02/3163-865; 3162-073
Дијана Симоновска
Градинка“Снежана“ бул.Џон Кенеди бр.1 Чаир-Скопје , тел: 02/2622-454
Валерија Велинова
Градинка“Братство-Единство“ ул.Цветан Димов бр.7 Чаир-Скопје , тел: 02/2614-081; 2643-415