Кон почетната страница
Почетна страница
За uslugi.gov.mk
Контакт
   Услуги од
Министерства
Министерство за внатрешни работи
Министерство за економија
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за здравство
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
Министерство за култура
Министерство за локална самоуправа
Министерство за надворешни работи
Министерство за образование и наука
Биро за развој на образованието
Министерство за одбрана
Министерство за правда
Управа за водење на матичните книги
Министерство за транспорт и врски
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи
Царинска Управа на РМ
Секретаријат за европски прашања
Останати Органи
Државен завод за статистика
Државен архив на РМ
Агенција за иселеништво
Агенција за млади и спорт
Агенција за развој и инвестиции
Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
Агенција за вработување на Република Македонија
Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи
Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
Централен регистар на Република Македонија
Службен весник на Република Македонија
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Универзитет за информатички технологии - Охрид
Државен универзитет во Тетово
Известување во врска со замолници од меѓународна правна помош
ОПИС НА УСЛУГАТА

Постапување по замолници, меѓународна правна помош во граѓанска и кривична област.

надлежен орган
Орган:Министерство за правда
Сектор:Меѓународна правна помош
Одделение:Постапување по замолници во граѓанска и кривична област
локации (1)
ул Јуриј Гагарин 15, Скопје, Скопје
Контакт информации (2)
Нада Симјаноска , nsimjanoska@mjustice.gov.mk
ул Јуриј Гагарин 15, Скопје , тел: 02 3116-648 лок.132
Надежда Миновска , nminovska@mjustice.gov.mk
ул Јуриј Гагарин 15, Скопје , тел: 02/3116-648 лок. 128