Кон почетната страница
Почетна страница
За uslugi.gov.mk
Контакт
   Услуги од
Министерства
Министерство за внатрешни работи
Министерство за економија
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за здравство
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
Министерство за култура
Министерство за локална самоуправа
Министерство за надворешни работи
Министерство за образование и наука
Биро за развој на образованието
Министерство за одбрана
Министерство за правда
Управа за водење на матичните книги
Министерство за транспорт и врски
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи
Царинска Управа на РМ
Секретаријат за европски прашања
Останати Органи
Државен завод за статистика
Државен архив на РМ
Агенција за иселеништво
Агенција за млади и спорт
Агенција за развој и инвестиции
Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
Агенција за вработување на Република Македонија
Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи
Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
Централен регистар на Република Македонија
Службен весник на Република Македонија
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Универзитет за информатички технологии - Охрид
Државен универзитет во Тетово
Барање за издавање на електронска здравствена картичка (Образец БК)
ОПИС НА УСЛУГАТА
(кликнете на копчето од десно за да го видите целосниот опис на услугата во нов прозорец...)

надлежен орган
Орган:Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Сектор:Сектор за информатика
Одделение:Одделение за електронска здравствена картичка
Формулари (1)
Poedinecno Baranje za EZK BK.pdf
Такса која се наплатува: Административна такса од 250 или 100 или 0 денари
Каде да ги добиете формуларите: На шалтер во подрачни служби во ФЗОМ или на Web страна www.fzo.org.mk
Уплатници (1)
локации (1)
Ул. Кеј На Младината Бр. 2, Берово
Контакт информации (1)
Елеонора Рашковска , eleonorar@fzo.org.mk
Ул. Кеј На Младината Бр. 2 , тел: 033 471 027
Стандард за доставување (Временски рок)
Во зависност од динамиката на поднесени барања