Кон почетната страница
Почетна страница
За uslugi.gov.mk
Контакт
   Услуги од
Министерства
Министерство за внатрешни работи
Министерство за економија
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за здравство
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
Министерство за култура
Министерство за локална самоуправа
Министерство за надворешни работи
Министерство за образование и наука
Биро за развој на образованието
Министерство за одбрана
Министерство за правда
Управа за водење на матичните книги
Министерство за транспорт и врски
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи
Царинска Управа на РМ
Секретаријат за европски прашања
Останати Органи
Државен завод за статистика
Државен архив на РМ
Агенција за иселеништво
Агенција за млади и спорт
Агенција за развој и инвестиции
Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
Агенција за вработување на Република Македонија
Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи
Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
Централен регистар на Република Македонија
Службен весник на Република Македонија
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Универзитет за информатички технологии - Охрид
Државен универзитет во Тетово
Обезбедување на правото за детски додаток
ОПИС НА УСЛУГАТА
(кликнете на копчето од десно за да го видите целосниот опис на услугата во нов прозорец...)

надлежен орган
Орган:Министерство за труд и социјална политика
Сектор:Сектор за заштита на деца
Одделение:Одделение за обезбедување на правата за заштита на децата
Поврзани услуги (2)
Издавање на лична карта
Министерство за внатрешни работи
Постапки за стекнување државјанство на РМ
Министерство за внатрешни работи
Формулари (1)
локации (35)
Ул. Младински кеј 2А, Берово, Берово
Карпош б.б, Битола, Битола
Ул. Никола Карев 32, Валандово, Валандово
Петре Прличко бр. 34, Велес, Велес
Страшо Пинџур 5, Виница, Виница
7 Ноември бр.23, Гевгелија, Гевгелија
Ул. Сретко Крстевски б.б., Гостивар, Гостивар
Вељко Влаховиќ 45, Дебар, Дебар
Бул.Макеонија б.б., Делчево, Делчево
Маршал Тито б.б., Демир Хисар, Демир Хисар
Ул. ЈНА бр.11, Кавадарци, Кавадарци
Ул.Даме Груев б.б., Кичево, Кичево
Ул.Гоце Делчев б.б., Кочани, Кочани
Ул.Гоце Делчев, Кратово, Кратово
Ул.Никола Тесла, Крива Паланка, Крива Паланка
Нико Доага бр.66, Крушево, Крушево
Тодор Велков бр.4, Куманово, Куманово
Маршал Тито бр.9, Македонски Брод, Македонски Брод
Гоце Делчев бр. 17, Неготино, Неготино
Димитар Влахов б.б., Охрид, Охрид
Стеван Апостоловски б.б., Прилеп, Прилеп
Јордан Стојанов бр.16, Пробиштип, Пробиштип
Ул. 22 Октомври б.б., Радовиш, Радовиш
Ул. Ленинова б.б., Ресен, Ресен
Вељко Влаховиќ 38, Св.Николе, Свети Николе
Ул.15 Корпус б.б., Струга, Струга
Ул. Ленинова 84, Струмица, Струмица
Ул.121 бр.2 Тетово, Тетово
Васил Главинов б.б., Штип , Штип
Александар Македонски б.б.,Гази Баба-Скопје, Гази Баба
Ул. Есперанто б.б., Карпош-Скопје, Карпош
Михаил Чаков б.б.,Кисела Вода-Скопје, Кисела Вода
Ул. Никола Карев б.б.,Центар-Скопје, Центар
Босна и Херцеговина б.б. барака 24,Чаир-Скопје, Чаир
Ул. Нов Живот б.б.,Ш.Оризари-Скопје, Шуто Оризари
Контакт информации (36)
Бистра Гошевска , violetafurnadziska@yahoo.com
Ул. Младински кеј 2А, Берово , тел: 033/470-641
Перица Поповски
Карпош б.б, Битола , тел: 047/ 231-641 лок.106
Жарко Ристески , socbrod@mt.net.mk
Маршал Тито бр.9, Македонски Брод , тел: 045/275-003
Ристо Нунов
Ул. Никола Карев 32, Валандово , тел: 034/ 382-008
Николчо Петров
Страшо Пинџур 5, Виница , тел: 033/ 361-305
Менка Вичентиевиќ , jumcsrgevgelija@yahoo.com
7 Ноември бр.23, Гевгелија , тел: 034/ 212-069
Јордана Манојловска , velickovska@yahoo.com
Ул. Сретко Крстевски б.б., Гостивар , тел: 042/ 217-361
Реџа Ејуп
Вељко Влаховиќ 45, Дебар , тел: 046/ 831-119
Блашка Димитровска , jucsr_delcevo@mt.net.mk
Бул.Макеонија б.б., Делчево , тел: 033/ 411-733
Томе Цветковски
Маршал Тито б.б., Демир Хисар , тел: 047/ 276-751
Петар Дескоски
Ул. ЈНА бр.11, Кавадарци , тел: 043/ 414-456
Садик Емроја , sockicevo@mt.net.mk
Ул.Даме Груев б.б., Кичево , тел: 045/ 225-170
Лазар Митев , sonja_csr@yahoo.com
Ул.Гоце Делчев б.б., Кочани , тел: 033/ 274- 139
Благородка Ристова
Ул.Гоце Делчев, Кратово , тел: 031/ 481-228
Зорица Петровска
Ул.Никола Тесла, Крива Паланка , тел: 031/ 375-200
Виолета Георгиевска
Нико Доага бр.66, Крушево , тел: 048/ 477-739
Лидија Демковска
Тодор Велков бр.4, Куманово , тел: 031/ 438-170; 438-160
Ленче Димова
Гоце Делчев бр. 17, Неготино , тел: 043/ 361-488
Лилјана Арнаудовска , jumcsrohrid@mt.net.mk
Димитар Влахов б.б., Охрид , тел: 046/ 257- 494
Диме Коцевски , bole@mt.net.mk
Стеван Апостоловски б.б., Прилеп , тел: 048/ 424-595; 421-702
Васка Јакимовска
Јордан Стојанов бр.16, Пробиштип , тел: 032/483-127
Драги Димитриев
Ул. 22 Октомври б.б., Радовиш , тел: 032/ 635-601
Марица Митревска
Ул. Ленинова б.б., Ресен , тел: 047/ 451-419
Сашко Наумов , ndejana@mt.net.mk
Вељко Влаховиќ 38, Св.Николе , тел: 032/ 443-305; 444-456
Слободанка Ноневска
Ул.15 Корпус б.б., Струга , тел: 046/ 783-139
Слободанка Ноневска
Ул.15 Корпус б.б., Струга , тел: 046/ 783-139
Катерина Алексиева
Ул. Ленинова 84, Струмица , тел: 034/ 325-401
Анание Ѓорѓевски , jumcsr@mt.net.mk
ул. 121 бр2 Тетово , тел: 044/ 339- 140
Жарко Чанев
Петре Прличко бр. 34, Велес , тел: 043/ 239-174
Сузана Цветкова
Васил Главинов б.б., Штип , тел: 032/ 394-466
Славица Христова
Ул. Есперанто б.б., Карпош-Скопјe , тел: 02/ 2035-540
Гордана Ковачевска
Ул. Никола Карев б.б.,Центар-Скопје , тел: 02/ 3297-700
Марика Јовановска
Александар Македонски б.б.,Гази Баба-Скопје , тел: 02/ 3224-368
Оливера Ѓеоргиева , erolkv@mt.net.mk
Михаил Чаков б.б.,Кисела Вода-Скопје , тел: 02/ 2776-232
Фадиљ Рамадани
Босна и Херцеговина б.б. барака 24,Чаир-Скопје , тел: 02/2612- 677
Јасмина Зекир
Ул. Нов Живот б.б.,Ш.Оризари-Скопје , тел: 02/2600-440
Стандард за доставување (Временски рок)
60 дена