Кон почетната страница
Почетна страница
За uslugi.gov.mk
Контакт
   Услуги од
Министерства
Министерство за внатрешни работи
Министерство за економија
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за здравство
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
Министерство за култура
Министерство за локална самоуправа
Министерство за надворешни работи
Министерство за образование и наука
Биро за развој на образованието
Министерство за одбрана
Министерство за правда
Управа за водење на матичните книги
Министерство за транспорт и врски
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи
Царинска Управа на РМ
Секретаријат за европски прашања
Останати Органи
Државен завод за статистика
Државен архив на РМ
Агенција за иселеништво
Агенција за млади и спорт
Агенција за развој и инвестиции
Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
Агенција за вработување на Република Македонија
Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи
Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
Централен регистар на Република Македонија
Службен весник на Република Македонија
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Универзитет за информатички технологии - Охрид
Државен универзитет во Тетово
Барање за посвојување
ОПИС НА УСЛУГАТА
(кликнете на копчето од десно за да го видите целосниот опис на услугата во нов прозорец...)

надлежен орган
Орган:Министерство за труд и социјална политика
Сектор:Сектор за социјална заштита
Одделение:Одделение за социјална, семејна и правна заштита на децата и семејството
локации (7)
ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Берово, Берово
ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Битола, Битола
ЈУ Центар за социјална работа-Виница, Виница
ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Гевгелија , Гевгелија
ЈУ Центар за социјална работа-Крушево, Крушево
ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Куманово, Куманово
Даме Груев 14, Скопје, Скопје
Контакт информации (8)
Елена Лазовска , elazovska@mtsp.gov.mk
Даме Груев 14, Скопје , тел: 3106404
Моника Божинова , mbozinovska@mtsp.gov.mk
Даме Груев 14, Скопје , тел: 3106404
Фурнаџиска Виолета
тел: 033/470/641; 471/072
Вељановска Сузана
ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Битола , тел: 047/231-641 лок 102; факс 241 426
Кузманоски Хрисула
ЈУ Центар за социјална работа-Крушево , тел: 048/477-739; факс 476-466
Исмаил Исмаили
ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Куманово , тел: 031/438-160; 446-316; 438-150; факс 438-170
Ѓоргиевска Биљана
ЈУ Центар за социјална работа-Виница , тел: 033/361-305; 360-305
Димовска Ефросима
ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Гевгелија , тел: 034/213-797; факс 211-955
Стандард за доставување (Временски рок)
веднаш