Кон почетната страница
Почетна страница
За uslugi.gov.mk
Контакт
   Услуги од
Министерства
Министерство за внатрешни работи
Министерство за економија
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за здравство
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
Министерство за култура
Министерство за локална самоуправа
Министерство за надворешни работи
Министерство за образование и наука
Биро за развој на образованието
Министерство за одбрана
Министерство за правда
Управа за водење на матичните книги
Министерство за транспорт и врски
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи
Царинска Управа на РМ
Секретаријат за европски прашања
Останати Органи
Државен завод за статистика
Државен архив на РМ
Агенција за иселеништво
Агенција за млади и спорт
Агенција за развој и инвестиции
Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
Агенција за вработување на Република Македонија
Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи
Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
Централен регистар на Република Македонија
Службен весник на Република Македонија
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Универзитет за информатички технологии - Охрид
Државен универзитет во Тетово
Доделување на средства за објавување на домашен научен труд во странско научно списание со импакт фактор
ОПИС НА УСЛУГАТА
надлежен орган
Орган:Министерство за образование и наука
Сектор:Сектор за науката и технолошко-техничкиот развој
Одделение:Одделение за наука и технолошко-технички развој и проекти во науката и технолошко-техничкиот развој
Поврзани услуги (2)
Доделување на средства за финансирање на издавање научни книги
Министерство за образование и наука
Доделување на еднократни финансиски средства за објавен научно-истражувачки труд од домашен автор во меѓународно научно списание со фактор на влијание (импакт фактор)
Министерство за образование и наука
Формулари (2)
ПРИЈАВА за трудови со фактор на влијание во 2013.doc
Такса која се наплатува: нема
Каде да ги добиете формуларите: http://www.mon.gov.mk/index.php/konkursimon/1500-konkurs-nauchen-trud-2013
Baranje-3.doc
Такса која се наплатува: нема
Каде да ги добиете формуларите: Во Министерството за образование и наука на ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“ на 14 спрат
Контакт информации (1)
Александар Петров , aleksandar.petrov@mon.gov.mk
ул.Св.Кирил и Методиј бр.54, Скопје , тел: 02/3140-182
Стандард за доставување (Временски рок)
Во текот на целата години