Кон почетната страница
Почетна страница
За uslugi.gov.mk
Контакт
   Услуги од
Министерства
Министерство за внатрешни работи
Министерство за економија
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за здравство
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
Министерство за култура
Министерство за локална самоуправа
Министерство за надворешни работи
Министерство за образование и наука
Биро за развој на образованието
Министерство за одбрана
Министерство за правда
Управа за водење на матичните книги
Министерство за транспорт и врски
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи
Царинска Управа на РМ
Секретаријат за европски прашања
Останати Органи
Државен завод за статистика
Државен архив на РМ
Агенција за иселеништво
Агенција за млади и спорт
Агенција за развој и инвестиции
Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
Агенција за вработување на Република Македонија
Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи
Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
Централен регистар на Република Македонија
Службен весник на Република Македонија
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Универзитет за информатички технологии - Охрид
Државен универзитет во Тетово
Емисија на континуирани државни хартии од вредност
ОПИС НА УСЛУГАТА
(кликнете на копчето од десно за да го видите целосниот опис на услугата во нов прозорец...)

надлежен орган
Орган:Министерство за финансии
Сектор:Сектор за меѓународни финансиски односи и управување со јавен долг
Одделение:Одделение за задолжување и инвестирање
Контакт информации (3)
Дејан Николовски , dejan.nikolovski@finance.gov.mk
Мито Хаџи-Василев Јасмин бб, 1000 Скопје , тел: +389 2 3106 381
Филип Гривчевски , filip.grivcevski@finance.gov.mk
Мито Хаџи-Василев Јасмин бб, 1000 Скопје , тел: +389 2 3106 723
Билјана Крушаровска , biljana.krusarovska@finance.gov.mk
Мито Хаџи-Василев Јасмин бб, 1000 Скопје , тел: +389 2 3106 171
Стандард за доставување (Временски рок)
Емисиите се вршат согласно Календарот за емисија на ДХВ