Кон почетната страница
Почетна страница
За uslugi.gov.mk
Контакт
   Услуги од
Министерства
Министерство за внатрешни работи
Министерство за економија
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за здравство
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
Министерство за култура
Министерство за локална самоуправа
Министерство за надворешни работи
Министерство за образование и наука
Биро за развој на образованието
Министерство за одбрана
Министерство за правда
Управа за водење на матичните книги
Министерство за транспорт и врски
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи
Царинска Управа на РМ
Секретаријат за европски прашања
Останати Органи
Државен завод за статистика
Државен архив на РМ
Агенција за иселеништво
Агенција за млади и спорт
Агенција за развој и инвестиции
Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
Агенција за вработување на Република Македонија
Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи
Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
Централен регистар на Република Македонија
Службен весник на Република Македонија
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Универзитет за информатички технологии - Охрид
Државен универзитет во Тетово
Барање за продолжување на лекување во странство и /или признавање на дополнителни трошоци (Образец Л2)
ОПИС НА УСЛУГАТА

Постапка со која осигуреното лице поднесува до Фондот за здравствено осигурување на Македонија барање за продолжување на лекување во странство и/или признавање на право на дополнителни трошоци за лекување во странство.

Потребните документи за остварување на ова право се наведени во формулаорт Л2.

надлежен орган
Орган:Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Сектор:Сектор за правни работи
Одделение:Оддел за здравствено осигурување
Формулари (1)
Obrazec_baranje__L2_za_prodolzuvanje_i_dopolnitelni_trosoci-DUI -dekemvri 2013.pdf
Такса која се наплатува: Нема административна такса
Каде да ги добиете формуларите: На шалтер во подрачни служби на ФЗОМ и на Web страна www.fzo.org.mk
локации (1)
Ул. Македонија бб, Скопје
Контакт информации (1)
Мимоза Гугуловска , MimozaG@fzo.org.mk
Ул. Македонија бб , тел: 02 3289 052
Стандард за доставување (Временски рок)
45 дена