Кон почетната страница
Почетна страница
За uslugi.gov.mk
Контакт
   Услуги од
Министерства
Министерство за внатрешни работи
Министерство за економија
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за здравство
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
Министерство за култура
Министерство за локална самоуправа
Министерство за надворешни работи
Министерство за образование и наука
Биро за развој на образованието
Министерство за одбрана
Министерство за правда
Управа за водење на матичните книги
Министерство за транспорт и врски
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи
Царинска Управа на РМ
Секретаријат за европски прашања
Останати Органи
Државен завод за статистика
Државен архив на РМ
Агенција за иселеништво
Агенција за млади и спорт
Агенција за развој и инвестиции
Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
Агенција за вработување на Република Македонија
Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи
Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
Централен регистар на Република Македонија
Службен весник на Република Македонија
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Универзитет за информатички технологии - Охрид
Државен универзитет во Тетово
ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИА ЗА ИЗВРШЕНИ ПРОМЕНИ ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ НА ЗГРАДИ (ПОСЕБЕН ОБЈЕКТ, ЗГРАДА, ДЕЛ ОД ЗГРАДА, СТАН И СЛ.)
ОПИС НА УСЛУГАТА
(кликнете на копчето од десно за да го видите целосниот опис на услугата во нов прозорец...)

надлежен орган
Орган:Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
Поврзани услуги (2)
ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИА ЗА ИЗВРШЕНИ ПРОМЕНИ ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ НА ЗГРАДИ (ПОСЕБЕН ОБЈЕКТ, ЗГРАДА, ДЕЛ ОД ЗГРАДА, СТАН И СЛ.)
Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЈА ЗА ИЗВРШЕНИ ПРОМЕНИ ВО КАТАСТАРОТ НА ЗЕМЈИШТЕТО
Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
Формулари (1)
Prijava_promena_nedviznost.pdf
Такса која се наплатува: 50 денари во таксени марки
Каде да ги добиете формуларите: - Сектор за катастар на недвижности Скопје,
Уплатници (1)
локации (30)
ул. Димитар Влахов бр.4, Берово
ул. Климент Охридски б.б., Битола
ул. 4-ти Јули бр.1, Валандово
ул. Панко Брашнар бр.1, Велес
ул. Бел Камен б.б., Виница
ул. Борис Карпузов бр.2, Гевгелија
ул. Живко Брајкоски бр.1, Гостивар
ул. 8-ми Септември бр.59., Дебар
ул. Методи Митевски Брицо бр.40, Делчево
ул. Битолска б.б., Демир Хисар
ул. Блажо Алексов бр.53, Кавадарци
ул. Борис Кидрич бр. 1, Кичево
ул. Димитар Влахов бр.7, Кочани
ул. Димитар Влахов бр.7, Кратово
ул. Маршал Тито бр.175, Крива Паланка
ул. Никола Ѓурковиќ бр.16, Крушево
ул. Гоце Делчев б.б., Куманово
ул. 7-ми Септември бр.2, Македонски Брод
ул. Маршал Тито б.б., Неготино
ул. Димитар Влахов б.б., Охрид
ул. Александар Македонски бр.147, Прилеп
ул. Јаким Стојковски бр.1, Пробиштип
ул. 22-Октомври б.б., Радовиш
Собрание на општина Ресен, Ресен
Плоштад Илинден бб, Свети Николе
ул. Боро Хаџиевски Путе бб, Струга
ул. Ленинова б.б., Струмица
Градски трговски центар - II кат, Тетово
ул. Васил Главинов б.б., Штип
Дрезденска бб, Скопје