Кон почетната страница
Почетна страница
За uslugi.gov.mk
Контакт
   Услуги од
Министерства
Министерство за внатрешни работи
Министерство за економија
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за здравство
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
Министерство за култура
Министерство за локална самоуправа
Министерство за надворешни работи
Министерство за образование и наука
Биро за развој на образованието
Министерство за одбрана
Министерство за правда
Управа за водење на матичните книги
Министерство за транспорт и врски
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи
Царинска Управа на РМ
Секретаријат за европски прашања
Останати Органи
Државен завод за статистика
Државен архив на РМ
Агенција за иселеништво
Агенција за млади и спорт
Агенција за развој и инвестиции
Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
Агенција за вработување на Република Македонија
Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи
Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
Централен регистар на Република Македонија
Службен весник на Република Македонија
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Универзитет за информатички технологии - Охрид
Државен универзитет во Тетово
ПРОМЕНИ ВО ИМОТЕН ЛИСТ
ОПИС НА УСЛУГАТА
(кликнете на копчето од десно за да го видите целосниот опис на услугата во нов прозорец...)

надлежен орган
Орган:Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
Сектор:Сектор за премер и катастар на град Скопје
Одделение:Одделение за спроведување на промени во катастарски операт
Формулари (1)
Уплатници (1)
локации (29)
ул. Димитар Влахов бр.4, Берово
ул. Климент Охридски б.б., Битола
ул. 4-ти Јули бр.1, Валандово
ул. Панко Брашнар бр.1, Велес
ул. Бел Камен б.б., Виница
ул. Борис Карпузов бр.2, Гевгелија
ул. Живко Брајкоски бр.1, Гостивар
ул. 8-ми Септември бр.59., Дебар
ул. Методи Митевски Брицо бр.40, Делчево
ул. Битолска б.б., Демир Хисар
ул. Блажо Алексов бр.53, Кавадарци
ул. Борис Кидрич бр. 1, Кичево
ул. Димитар Влахов бр.7, Кочани
ул. Тошо Куковски бр.4, Кратово
ул. Маршал Тито бр.175, Крива Паланка
ул. Никола Ѓурковиќ бр.16, Крушево
ул. Гоце Делчев б.б., Куманово
ул. 7-ми Септември бр.2, Македонски Брод
ул. Маршал Тито б.б., Неготино
ул. Димитар Влахов б.б., Охрид
ул. Александар Македонски бр.147, Прилеп
ул. Александар Македонски бр.147, Пробиштип
ул. 22-Октомври б.б., Радовиш
ул. Плоштад Илинден б.б., Свети Николе
ул. Боро Хаџиевски Путе бб, Струга
ул. Ленинова б.б., Струмица
Градски трговски центар - II кат, Тетово
ул. Васил Главинов б.б., Штип
Дрезденска бб, Скопје
Контакт информации (11)
Зоран Трошнарски
ул. Димитар Влахов бр.4 , тел: 033/471-311
Борче Стојановски
ул. Климент Охридски б.б. , тел: 047/228-430
Владимир Зајков
ул. 4-ти Јули бр.1 , тел: 034/382-041
Билјана Петрова
ул. Панко Брашнар бр.1 , тел: 043/232-724
Миле Петков
ул. Бел Камен б.б. , тел: 033/361-944
Димитар Ќаев
ул. Борис Карпузов бр.2 , тел: 034/212-084
Бајрам Ајрулаи
ул. Живко Брајкоски бр.1 , тел: 042/211-762
Саит Абазовски
ул. 8-ми Септември бр.59. , тел: 046/831-511
Никола Даневски
ул. Методи Митевски Брицо бр.40 , тел: Никола Даневски
Менде Талески
ул. Битолска б.б. , тел: 047/276-803
Ацо Трајков
ул. Блажо Алексов бр.53 , тел: 043/413-030
Стандард за доставување (Временски рок)
3 дена