Кон почетната страница
Почетна страница
За uslugi.gov.mk
Контакт
   Услуги од
Министерства
Министерство за внатрешни работи
Министерство за економија
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за здравство
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
Министерство за култура
Министерство за локална самоуправа
Министерство за надворешни работи
Министерство за образование и наука
Биро за развој на образованието
Министерство за одбрана
Министерство за правда
Управа за водење на матичните книги
Министерство за транспорт и врски
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи
Царинска Управа на РМ
Секретаријат за европски прашања
Останати Органи
Државен завод за статистика
Државен архив на РМ
Агенција за иселеништво
Агенција за млади и спорт
Агенција за развој и инвестиции
Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
Агенција за вработување на Република Македонија
Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи
Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
Централен регистар на Република Македонија
Службен весник на Република Македонија
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Универзитет за информатички технологии - Охрид
Државен универзитет во Тетово
често поставувани прашања
Барање за запишување во Регистерот на производители на Овошен и лозов саден материјал
koi benificii gi imaat lozarite.
За претходната година (2006), лозарите од Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство добија поддршка само за подигнување на нови лозови насади. За оваа година (2007) колку ќе изнесува поддршката за лозарството ќе биде познато по донесувањето на програмата за поттикнување на развојот на земјоделството.
Kade moze da se nabavat sadnici na slivi od sortata stenlej, sadnici na dunji, i jabolki od sorta ajdared so deklaracija.Zemjodelec od Delcevo.
Navedenite sadnici mozat da se nabavat vo site Zemjodelski apteki ili direkno kaj firmata uvoznik koja e registrirana pri Upravata za seme i saden materijal
Od Blagoja Ivanovski, menadzer na Konsultantska kukja "KONSALTING BIM" - Resen. Poradi golemiot interes za registriranje na samostojna dejnost zemjodelec, moite sogragjani sekojdnevno se obrakjaat vo moite prostorii, so prasanja za nacinot po kojsto mozat da se zapisat kako zemjodelci. ve molam dokolku imate informacija za procedurata za upis na gragjanite vo centralniot registar ili grugi institucii, potocno celosnata procedura za upis na zemjodelec, bi Vi bil blagoodaren dokolku mi ispratite podetalni inaformacii, za da mozam da im pomognam na moite sogragjani. Vi blagodaram.
За вршење на земјоделска дејност, вршителот треба да ги исполнува следниве услови: - дејноста да ја врши на земјоделско земјиштен а кое има право на сопственост,или да го има добиено врз права основа од сопственикот (Оконцесија,закуп,плодоуживање и др), или да има капацитет соодветха земјоделска дејност - индивидуалниот земјоделец може да врши земјоделска дејност ако покрај основниот услов ги исоплнува и следниве услови: - да е полнолете - да има општа здраствена цпособност - да не е во работен однос или пенсионер - со правносилна пресуда да не му е изрешена мерка на безбедност забрана за вршење на дејност - да ги има намирено пристигнатите даночни обврски и други јавни давачки - да не е запишан во трговскиот регистар Индивидуалниот земјоделец поднесува барање до подрачна единица на МЗШВ за упис во регистарот во местото каде се нао”а земјоделското земјиштен а кое се врши дејноста, седиштето на индивидуалниот земјоделец е местото на кое тој живее. Потребни документи за упис во пргистарот на индивидуални земјоделеци се: - доказ за државјанство - МВР - доказ за правана основа за користење на земјоделско земјиште - поседовен лист од катастар - доказ за здравствена состојба - матичен лекар, потврда - доказ за стручно оброзование - фотокопија,диплома, свидителство - доказ дека нема неподмирен даночни обврски - Управа за јавни проходи - доказ дека не е запишан во трговскиот регистар - Централен регистар - потврда дека не е во работен однос или пенсионер - Биро за вработување Предности на регистрираните земјоделци се: - со тоа се дефинира приватното земјоделство како економска дејност - вработените во секторот земјоделство се изедначуват со другите вработени во Р.М - со тоа се добива економска и правна сигурност - побрз пристап до поволни земјоделски кредити - право при доделување под концесија на земјоделско земјиште - искористување на средтвата од Програмата за поддршка на земјоделството - земјоделците добиваат право на соодветно пензиско и инвалидско осигурување.
koi se uslovite za otvaranje na zemjodelska apteka? Blagodaram!
-Барање за упис во Регистар за семе и саден материјал со таксена марка од 1500 денари -Образец 1,2,3 -Регистрација на фирма -Договор за вработување на одговорно лице-фотокопија -Диплома на вработено лице- фотокопија заверена во нотар -Образец М1-М2 -фотокопија -Договор за закуп на земјоделско земјиште или поседован лист -Договор за деловна техничка соработка
kade mozam da nabavam jabolkovi sadnici i po koja cena
За набавка на јаболкови садници треба да се обратите во Земјоделските аптеки каде што ке ви ја кажат и цената
kolkavo e ddv na voda za navodnuvanje
DDV na voda za navodnuvanje e 18%
Kade da se obratam za nasadi od vishna, krushka i jabolka. Blagodaram mnogu
Navedenite sadnici mozat da se nabavat vo site Zemjodelski apteki ili direkno kaj firmata uvoznik koja e registrirana pri Upravata za seme i saden materijal,za poveke informacii obratete se vo Upravata za seme isaden materijal
me interesira dali registriraniot zemjodelec,mosi da vrabotuva drugi lica,normalno da si gi podmiruva zdrastvenoto i penziskoto osiguruvajne
Spored odredbite na Zakonot za vrsenje zemjodelska dejnost registriraniot zemjodelec moze da vraboti najmnogu do 10 vraboteni vklucuvajki i clenovite na negovoto semejstvo(polnoletni).
Pocituvani, Bi sakal da uvezam sadnici od borovinka , imam nekoi kontakti so odgleduvaci na sadnicite od Slovenija , pa me interesira dali ima nekoi proceduri okolu uvozot ili istite mozat da se najdat i kaj nas direktno vo Institutot za seme i saden materijal , Bi ve zamolil za odgovor i nekoj broj za kontakt.Odnapred blagodaren Zlatko
Za podetalni informacii mozete da se obratite vo Upravata za seme i saden materijal kontakt tel. 02/3226-417
Sakam da prasam zosto kako uslov za otvaranje na zemjodelska apteka e potreben dogovor za zakup na zemjodelsko zemjiste ili posedovan list?
Spored Zakon za seme i saden materijal se utvrdeni uslovite za otvaranje na zemjodelska apteka
Pocituvani, Me interesira procedurata za registracija na firma vo upravata za seme i saden materijal i potrebnite dokumenti
-Барање за упис во Регистар за семе и саден материјал со таксена марка од 1500 денари -Образец 1,2,3 -Регистрација на фирма -Договор за вработување на одговорно лице-фотокопија -Диплома на вработено лице- фотокопија заверена во нотар -Образец М1-М2 -фотокопија -Договор за закуп на земјоделско земјиште или поседован лист -Договор за деловна техничка соработка
Дали дипл.шумарски инженер може да отвори земјоделка аптека за продажба на пестициди?Погоре прочитав -Договор за закуп на земјоделско земјиште или поседован лист -Договор за деловна техничка соработка- на што се однесуваат тие? Ве молам подетално да ми ги кажете условите кои треба да ги исполнува и лицето кое ја отвора и просторот во кој се отвора земјоделската аптека?
Потребни документи за земјоделска аптека(за промет на мало на пестициди) 1-Судска регистрација или централен регистар(деке е регистрирана фирма0) 2-Решение од статистика(ако имате регистрација од поблиско минато тогаш бројот од статистиката го имате заедно во регистрацијата) 3-Диплома за завршен земјоделски факултет-агроном(не може со шумарски факултет) 4-М1 и М2 образец за вработен агроном 5-Решение од Министерство за економија( тоа е она што вие го имате напишано како деловно-технича соработка) 6-Решение од Министерство за здравство,санитарсво 7-Решение од Министерство за труд и социјална политика 8-Доказ за сопственост(ако сте под кирија договор заверен кај нотар,ако објектот е ваш тогаш е потребно е да имате поседован-имотен лист) 9-Уплатница од 1500 ден. или таксена марки од 15000 ден Докуменитте може да бидат и фотокопии. Ваквите примени документи се поднесуваат во архива(заради довивање архивски број),потоа се доставуваат во Фитосанитарна Управа
Zdravo, Htela bi da izvadim izvod na rodenih online posto zivim u Pristini a rodenah sum vo Skopje kako bi mogla da izvdim a da dobijem postom. Hvala puno
Благодариме што ја посетивте нашата веб страна,но според вашето поставено прашање потребно е да се обратите до Министерство за внатрешни работи кои можат да ви дадат соодветен одговор
Dali mozhe vo isto vreme dodeka si sopstvenik na zemjodelska apteka da bidesh vraboten i vo druga privatna ili drzhavna firma?
Благодариме што ја посетивте нашата веб страна,додека одговорот на вашето прашање е Да може да бидеш вработен и на друго место
KOI SE USLOVITE ZA OTVARANJE NA GIFT SHOP{REGISTRACIJA NA FIRMA}
Би ве замолила да го прецизирате прашањето.(Дали се мисли за регистрација на земјоделска фирма).
se zanimavam samo so pisuvanje bukvi na mermer ,isto taka sakam da pocnam so izrabotka na porcelanski sliki za spomenici.sakam da registriram firma .koja e postapkata za registracija na firma i kako bi glasela ,mislam kako bukvopisec ili poinaku ,zatoa sto ne se zanimavam so kamenorezacka rabota,odnosno secenje na blokovi ili ploci.
Ministerstvo za zemjodlestvo,sumarstvo i vodostopanstvo ne e nadlezno i ne moze da vi dade soodveten odgovor,potrebno e da se obratite vo Ministerstvo za kultura
Me interesira dali i vo 2009 godina ke ima subvencioniranje pri nabavka na solarni sistemi, za kukjni instalacii.
Во програмарта за Финансиска поддршка на руралниот развој за 2009 година има мерка за поддршка на набавка на опрема за користење на алтернативните извори на енергија меѓутоа искулучиво за потребите за земјоделско производство (не се загревање на стамбени објекти).
Dali MZSV ke prevzeme nesto da se namalat davackite za pridonesi na nas registriranite zemjodelci koi od januari ovaa godina od 4500den se pokacija na 7400den?I vo koja kategorija nie spagame: trgovec poedinec ili firma? Blagodaram
МЗШВ до Владата на РМ достави информација со барање за подобрување на статусот на регистрираните земјоделци а како реакција на негативните промени настанати со измените во Законите за перонален данок на доход и Задолжително пензиско осигурување. Според првичните најави би требало најмалку да се овозможи наплата на придонесите за регистрираните земјоделци на нивото како и пред промените меѓутоа иницијативата е сеуште во владина постапка и за резултатаите ќе бидете информирани дополнително преку медиумите.
ke moze li da mi pojasnite podetalno sto se treba da napravam za da otvoram zemjodelska apteka?odnapred blagodaram
-Барање за упис во Регистар за семе и саден материјал со таксена марка од 1500 денари -Образец 1,2,3 -Регистрација на фирма -Договор за вработување на одговорно лице-фотокопија -Диплома на вработено лице- фотокопија заверена во нотар -Образец М1-М2 -фотокопија -Договор за закуп на земјоделско земјиште или поседован лист -Договор за деловна техничка соработка
kako moze da dojdam najbrzo do uslovite propisani od MZSV navedeni vo cl.5 tocka 4 i tocka 6 od Zakonot za semenski i saden materijal a konkretno za proizvodstvo na micelium i dali moze veke postoecka firma da se registrira za proizvodstvo na micelium???
Firmata moze da se registrira i za proizvodstvo na micelium, so toa sto ke podnese baranje do Upravata za seme i saden materijal za zapisuvanje vo registarot na snabduvaci, a za podetalni informacii da se javete se vo Upravata. (tel. 02 32 26 417)
Zdravo, me interesira koja stru`na sprema e potrebna za reistracija na firma za proizvodstvo na sadnici i drug saden materijal
Za proizvodstvo na sadnici i drug saden materijal potrebna e strucna sprema zemjodelski fakultet - soodvetna nasoka.
Bidejki sakam da pocnam so proizvodstvo na jagodi pod plastebici, me interesira kade moze da se nabavi najkvalitetna zemja, sadnici na jagodi i kakvi se benificiite, bidejki se raboti za mlad zemjodelec od 20 goini.A me interesira kade moze po f-ri da se platat iznosite za taa oprema.
Potrebno e da se odratite do Sektorot za ruralen razvoj pri MZSV tel.02/3124-333 ili vo Agencijata za potiknuvawe na razvoj vo zemjodelstvoto tel 047/228-330.
Zdravo, jas sum diplommiran zemjodelski agronom - stocarstvo so sredno veterinarno uciliste, dali mozam da otvoram zemjodelska i veterinarna apteka a voedno i baram rabota vo Kumanovo ili Skopje 071 389 766 Dragan
Работењето на ветеринарната апотека е уредено со Законот за лековите,помошните лековити средства медицински помагала(Сл.весник на Р.Македонијаброј 21/98).Условите се уредени во Законот и за нејзино работење потребно е да има вработено дипломиран Фармацевт и соодветни простории. Одобрението се издава од управата за Ветеринарство. За ветеринарна и земјоделска апотека е потребно да се има одвоени простории. А за вработување ве молиме да ги следите огласите за вработување во МЗШВ.
Zdravo,me interesira kako diplomiran na zemjodelski fakultet na nasokata stocarstvo da otvoram zemjodelska apteka da mi kazete podetalno koi proizvodi moze da prodavam, osven stocna hrana i premiksi.blagodaram
Kako diplomiran zemjodelski inzener - nasoka stocarstvo , vo zemjodelskata apteka ke moze da prodava samo stocna hrana i premiksi,a ne i seme i saden materijal od zemjodelski rastenija,nitu pak proizvodi za zastita na rastenijata.Vidi zakon za semenski i saden materijal(Sl.vesnik na RM br.39/06 ), zakon za proizvodi za zastita na rastenijata(Sl. vesnik br. 110/07).
Pocituvani, Kakva e postapkata za registriranje na preparat koj naogja primena vo agrikulturata.Imeno se raboti za preparat za podobruvanje na svojstvata na pocvata.Napravena e hemiska analiza vo centralnata laboratorija za zivotna sredina pri Ministerstvoto za zivotna sredina.Sto ponatamu? Koi dokumenti treba da se dostavat do fitosanitarnata uprava?
Во врска со вашето прашање за регистрација на хемиски препарат-подобрувач на својствата на почвата, ве известуваме дека правилниците за нивна регистрација сеуште не се излезени .Во моментов единствено што може да направате е да поднесат барање до нашата управа за регистрација и кога ќе излезат правилниците во Службен весник ќе бидete известени за потребната документација.
Sakam da podignam kredit od Agencija za vrabotuvawe vrz osnova na proekt za samovrabotuvawe, zatoa ve zamoluvam da me izvestite za postapkata za odgleduvawe i plasman na jagodi.
Za soodveten odgovor potrebno e da se obratite vo Federacija na Farmeri na R.M(tel 3099044),Agencija za pottiknuvanje na zemjodelstvo i ruralen razvoj-Bitola(047/228-330) ili zemjodelski institut.
Очитвани. Бе молам да ми кажете кои се условите кои треба да се изполнат за да можам да отворам приватна аптека
Pocituvani,bidete konkretno so prasanjeto(dali se misli na zemjodelska apteka)
Може ли да ми кажете кои се условите за отварње на аптека за лекови.однапред благодарам.
Pocituvani,potrebno e da se obratite do Ministerstvo za zdravstvo
Почитувани, по втор пат, ќе бидете ли љубезни и ме удостоите со одговор.Каде можам да дојдам до конкретни податоци за точни подрачја, места, каде се идеални условите за одгледување на лешник во Р.Македонија? Ве молам за проверен извор. Однапред ви благодарам.
Pocituvani,Lesnikot bara tri pati poveke voda od ostanatite ovoski taka da lokacijata na lesnikoviot nasad vo golema mera treba da e odreden od raspolozlivosta so voda i na nadmorska visocina nad 500m. Za poveke konsultacii za podignuvanje na lesnikov nasad da se obratite na Institutot za zemjodelstvo, a za registrirani prodavaci na nasad treba da vi odgovori Upravata za seme i saden materijal tel:3226-417
dali moze da otvoram zemjodelska apteka so uste ne zavrsen zemjodelski fakultet studiite mi se vo tek
Pocituvani,potrebno e rabotno iskustvo od najmalku 3 godini .( Vidi Zakon za semenski i saden materijal za zemjodelski rastenija clen 5 ,Sl.vesnik na RM br.39/2006)
slusam od nekoi luge deka ne smeelo da se otvori zemjodelska apteka na pomalo rastojanie od 7 metri do druga prodavnica zaradi smrdeata , hemikalii i tn...no ne mozam da najdam takov zakon. Postoi li voopsto takov zakon ili nekoj slicen po ova prasanje?
Согласно Законот за производи за заштита на растенијата ( Сл. весник на Република Македонија бр.110/2007) и Правилникот за поблиските прописи за производство, складирање, пласирање на пазарот на производите за заштита на растенијата, формата и содржина и начин на водење на регистарот( Сл. весник на Република Македонија бр. 28/2008) за правното лице кои се занимаваат со промет на мало со производи за заштита на растенијата (земјоделски аптеки), не е регулирана оддалеченоста на објектите (земјоделските аптеки) од преостанати објекти кои се под надлежност на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
a isto imam dadeno vo zavod za samovrabotuvanje za kredit nema nisto seuste dali moze nekoj da mi kaze cekam od 04 maj koga ke davaat blagodaram
Pocituvani,potrebno e da se obratite vo Zavdod za samovrabotuvanje,Ministerstvoz a zemjodlestvo,sumarstvo i vodostopanstvo ne e nadlezno da vi odgovori na prasanjeto
pocituvani. proizvoditel sum na jagoda od sortata zenga zengana veke 30 godini bi sakal rasad od po otporni i poubavi za izgled jagodi . kade mozam da se obratam za nabavka na istite.blagodaram.
ПОЧИТУВАНИ,ПРВО ТРЕБА ДА СЕ ОБРАТИТЕ ДО НЕКОЈА НАУЧНА ИНСТИТУЦИЈА - ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА(КАТЕДРА ПО ОВОШТАРСТВО), ИНСТИТУТ ЗА ОВОШТАРСТВО ЗА ДА СЕ ИНФОРМИРАТЕ ЗА ДРУГИТЕ СОРТИ НА ЈАГОДИ, А ПОТОА КАЈ НАС МОЖЕ ДА СЕ ПРОВЕРИ ДАЛИ ИМАМЕ РЕГИСТРИРАНИ УВОЗНИЦИ НА ТАА СОРТА.
kade moze da se najde baranjeto za upis vo registarot za seme n i saden materijal za zemjodelska apteka. i dali se potrebni nekoi dokumenti za proizvodite za zastita na rastenijata
БАРАЊЕТО ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СНАБДУВАЧ ВО РЕГИСТАРОТ НА СЕМЕНСКИ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ МОЖЕ ДА СЕ НАЈДЕ НА СТРАНИЦАТА WWW.USLUGI.GOV.MK ИЛИ СТРАНИЦАТА НА СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ - СЛ. ВЕСНИК БР.8/2007 .
imam 5 dekari niva i planiram da ja zasadam so kapini malini ili so borovinki.. pa moze li da mi pisete kako koj i deka bara otkup ili da se podpomogne ovoj proekt ve molam od se srce pisete mi sakam da znam posto imam nivi i sakam nesto od ovosje da sadam..Kade moze da najdam seminja za istite...Odnapred vi blagodaram.
Pocituvani , za poveke konsultacii za zasaduvawe na kapini malini ili borovinki ,da se obratite na Institutot za zemjodelstvo, kako i vo Upravata za seme i saden materijal tel:3226-417
kade mozam da nabavam sortni leski
Pocituvani , za poveke konsultacii da se obratite na Institutot za zemjodelstvo, kako i vo Upravata za seme i saden materijal tel:3226-417
E vaka.... Imam mini farma na zajaci. Planiram da se legaliziram. Vo smisla da prodavam zamrznato zajacko meso i grla za priplod. Slusnav deka trebalo da registriram odgleduvacnica za zajaci, no ne dojdov do nekoi konkretni podatoci. Znaci me interesira kako ke odi taa procedura so legaliziranjeto i kako treba da se registriram. pisete . Pozdrav Mile Spasov
Почитувани, за начинот и постаката за нивно евидентирање потребно е да се јавите во Управата за ветеринарство на тел. 3112-210 , 3112-205 и 3112-265.
Каде да се обратам за стручна консултација за одгледување Јапонско јаболко. Поздрав