Кон почетната страница
Почетна страница
За uslugi.gov.mk
Контакт
   Услуги од
Министерства
Министерство за внатрешни работи
Министерство за економија
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за здравство
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
Министерство за култура
Министерство за локална самоуправа
Министерство за надворешни работи
Министерство за образование и наука
Биро за развој на образованието
Министерство за одбрана
Министерство за правда
Управа за водење на матичните книги
Министерство за транспорт и врски
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи
Царинска Управа на РМ
Секретаријат за европски прашања
Останати Органи
Државен завод за статистика
Државен архив на РМ
Агенција за иселеништво
Агенција за млади и спорт
Агенција за развој и инвестиции
Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
Агенција за вработување на Република Македонија
Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи
Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
Централен регистар на Република Македонија
Службен весник на Република Македонија
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Универзитет за информатички технологии - Охрид
Државен универзитет во Тетово
често поставувани прашања
Остварување права од социјална заштита
доделена ми е инвалидска пензија (привремена -2 години), имам 53 години, која е процедурата за повторно одење на комисија, коку време пред истекот на 2-те години треба да се пријавам, (или ќе добијам покана без мое пријавување) и кои документи се потребни да се достават, односно понесат. Благодарам доделена ми е инвалидска пензија (привремена -2 години), имам 53 години, која е процедурата за повторно одење на комисија, коку време пред истекот на 2-те години треба да се пријавам, (или ќе добијам покана без мое пријавување) и кои документи се потребни да се достават, односно понесат. Благодарам
Вашето прашање е упатено до Секторот за социјална заштита, кој не постапува по предмети од пензиско и инвалидско осигурување. Со оглед да за Вашето барање е надлежен Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, Ве упатуваме да се обратите до надлежниот орган на оваа институција за добивање на целосни податоци.
razvedena sum , imam deset godisno dete koe zivee so mene, negoviot tatko ne plaka redovno alimentacija , kade da se obratam za sovet.
Постапката за определување на висината на издршката за малолетно дете во случај на развод на брак на неговите родители, како и постапката за присилно извршување на неподмирени износи на определената издршка е во исклучива надлежност на судот, според местото на живеење на странката. За сите прашања во врска со постапката за регулирање на лични односи на детето со родителот со кого не живее заедно, може да се обратите во Центарот за социјална работа.
razcedena sum, imam osum godisno dete koe sto zivee so mene,alimentacijata ne se isplaka redovno od strana na tatkoto,no bidejki stanuva zbor za skolsko dete, sakam da mu se zgolemi alimentacijata od tatko mu, kade da se obratam za sovet.
Барање за зголемување на законското издржување за малолетно дете поднесува неговиот законски застапник, во случајот родителот кај кого детето е доверено на понатамошна грижа и воспитување, до судот кој ја донел пресудата за развод на бракот на родителите. Во случај кога досудената издршка не се подмирува, законскиот застапник може да поведе постапка за присилно извршување на истата.
Zdravo Sakam da znam moite roditeli zemat penzija vo avstralija i sakat dase ziveat vo makedonija. kolku ke gi kosta privatno osiguruvane?
Вашето прашање е доставено до Секторот за социјална заштита, кој нема надлежност да постапува по предмети од пензиско и социјално осигурување. За поцелосни информации може да се обратите во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија или на раководителот на Секорот за пензиско осигурување во Министерството за труд и социјална политика, Ирена Ристевска на телефон 3106-441 или на e-mail iristevska@mtsp.gov.mk
Почитувани Имам 49 години, невработен и се водам во евиденцијата на Агенцијата за вработување. До 2001 година бев вработен во фирма која отиде во стечај, во која имам 18 години работен стаж. Во фирмата бев вработен како инвалидно лице, со инвалидитет настанат пред вработување. Поднесов барање за добивање на инвалидска пензија од која бев одбиен. Имам завршено вишо образование.Се пријавував на огласи за вработување, но не ме примија никаде. Сега сум без никаква егзистенција. Дали ме следува некоја парична помош и каде да се обратам? Кои се моите права? Ве молам одговорете ми по емаил, но текстот да биде со латинично писмо за да можам да го прочитам. Однапред благодарен. Поздрав.
Лицата на кои им престанал работниот однос и паричниот надоместок за време на невработеност од Агенцијата за вработување, вработените со ниски износи на плата, пензионирети со ниски износи на пензија, како и невработените лица имаат право на социјална парична помош, согласнос Законот за социјалната заштита. Постапката за остварување на ова право се покренува со поднесување на барање и потребна документација до недлежниот центар за социјална работа. Висината на правото на социјална парична помош зависи од приходите и имотната состојба на подносителот на барањето и бројот на членовите на неговото семејство или домаќинство. Стручно лице во центарот за социјална работа им укажува помош на граѓанинот при поднесување на барање и за документацијата која треба да се приложи. Граѓаните се обраќаат до центарот за социјална работа, кој е надлежен за општината каде тие имаат местото на живеење.
koga gospodinot premier i negovite ministri, t.e. ministerot za trud i socijalna politika, ke go resat edno od osnovnite covekovi prava t.e. pravoto za slobodno dvizenje i ziveenje vo sopstavnata drzava. Da bidam pojasen mislam na zakonot protiv diskriminacijata na homosekusalcite. Blagodaram dokolku oddvoite od vaseto skapoceno vreme i mi odgovorite na prasnjevo, ke bidam sreken
Во текот на оваа година се подготвува Закон за недискриминација, кој ќе опфати заштита на граѓанските права и создавање еднакви можности по основ на недискриминација, согласно Евроските конвенции и меѓународните документи, кои се обврзувачки за Република Македонија.
me interesira posle kolku vreme zapocnuva isplatata za trudnicko boleduvanje odkako ke se dostavat site dokumenti???? Nie cekame veke 3 meseci...Sto e potrebno da napravime za da zapocne isplatata??????!!!!!!
Прашањето на регулирање на боледувањето за време на подродилно отсуство е во исклучива надлежност на Фондот за здравствено осигурување, која институција е во рамките на Министерството за здраство. Поради тоа Ве упатуваме да се обратите до соодветните служби за добивање на конкретен одговор.
moeto deset godisno dete e maltretirano od strana na negoviot tatko, so koj sto podolg vremeneski period sme razdeleni. Deteto posledniot mesec odbiva da odi kaj nego . Sekoe odenje kaj negoviot tatko za deteto prestavuva teskotija, bidejki zivee vo postojan strav deka ke bide maltretiran. Bi sakala da znam kakvi se moite prava za da go zastitam sin mi ?
Уредувањето на личните односи помеѓу дете и родител со кого не живее зеадно е во надлежност на центарот за социјална работа. Стручните лица спроведуваат третман и постапка со странките и доколку родителите на малолетно дете не постигнат спогодба за начинот и динамиката на контактите на детето со другиот родите, центарот за социјална работа со решение ги уредува истите. Решението се заснова на наод и мислење на стручниот тим по однос на утврдените фактите и ставот на стручниот тим, а во најдобар интерес на детето. Во текот на постапката стручните лица ги преземаат сите потребни дејствија за донесување на правилна одлука. За иницирање на оваа постапка треба да се обратите и да поднесете барање до центарот за социјална работа во местото на Вашето живеење.
imam 5 godisno dete,razvedena sum a bivsiot soprug ne plaka alimentacija veke tri godini.Se raboti za stranski drzavjanin.Kade mozam i kako da go naplatam dolgot.Veke se obrativ kaj izvrsitel megutoa toj nema nikakva smetka vo banka vo RMakedonija taka da na toj nacin ne mozam da go naplatam dolgot
За барања за регулирање на обврска за законско издржување на дете од родител кој е странски државјанин и со место на живеење во странска држава, потребно е да се обратите до Министерството за надворешни работи, како надлежен орган за постапување во вакви случаи, согласно законската регулатива и меѓународните документи кои ја регулираат оваа материја.
imam 4 godisno dete. jas sum samohrana majka ziveam od 2500 denari od socijalna pomos. sakam da znam dali postoi socijalna zastita za samohrani majki ili nekakva druga pomos . imam 4 godisno dete. jas sum samohrana majka ziveam od 2500 denari od socijalna pomos. sakam da znam dali postoi socijalna zastita za samohrani majki ili nekakva druga pomos . imam 4 godisno dete. jas sum samohrana majka ziveam od 2500 denari od socijalna pomos. sakam da znam dali postoi socijalna zastita za samohrani majki ili nekakva druga pomos .
Во системот на социјална заштита, предвидени се повеќе парични права од социјална заштита во зависност од личната, семејната, материјалната и имотната состојба на корисниците. Право на социјална парична остваруваат работно-способни и материјално необезбедени граѓани. Постојана парична помош остваруваат работно-неспособни граѓани поради болест, попреченост, старост или самохран родител до три годишна возраст на дете, но најмногу за три деца, доколку немаат приход или имот од кој може да се издржуваат. Како други права предвидено се: паричен надоместок за помош и нега од друго лице, паричен надоместок за скратено работно време поради нега на дете со попреченост, паричен надоместок за лице кое имало статус на детет без родители и родителска грижа, еднократна парична помош и помош во натура. Со оглед дека користите право на социјална парична помош, во случај на акутна социјална криза предвидена со законската регулатива, може да се јавите во Центарот за социјална работа во местото на Вашето живеење за остварување на право на еднократна парична помош.
разведена сум и имам малолетно дете, одредена е алиментација од страна на судот од 25%, каде да се обратам да му се одбива со административна забрана од пензијата
За прашања кои се однесуваат на исплата на пензии надлежен е Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на РМ, каде може да се обратите за поконретен одговор по однос на спроведување на судски пресуди за законска издршка. За неисплатени обвски по основ на досудена алиментација, може да иницирате постапка за присилно извршување кај извршител.
kolku vreme trae trudnickoto boleduvanje 9 meseci ili 1 godina
Платеното отсуство од работа пореди бременост, раѓање и родителство трае 9 месеци непрекинато, а во случај на раѓање повеќе деца одеднаш ( близнаци, тројка и повеќе ) 1 година.
pocituvani gospoda ke ve molam da mi odgovorete na ovoj problem? kako prvo jas sum semeen covek so dve deca jas bev korisnik na socijalna pomos od 1999god. i se do 2007 god.primav socijalna pomos po osnov kako nevraboten kadar no od 2007god. nekoj pratil anonimno pismo do ministerstvoto za trud i socijalna zastita deka jas sum bil vo dobra finansiska sostojba mi ja ukinaa socijalnata pomos demek toa bilo stvarno bez da dokazat nekoi dokazi za mojata finansiska sostojba oti jas den denes se vodam kako nevraboten i mojata sopruga isto koj redovno se prijavuvam sekoj mesec vo biro za vrab..i nemam nikakvi prihodi koj moze mene da mi ja podobrat finasiskata sostojba ...vi blag..
Правото на социјална парична помош остварува лице или домаќинство кое е материјално необезбедено, кое не остварува приходи или со приходи кои се пониски од висината на правото и без имот и имотни права од кои може да се издржува. Постапката за остварување на правото на социјална парична помош се иницира со доставување на барање и потребна документација во центарот а социјална работа. Во текот на постапката се преземаат мерки за утврдување на материјалната состојба на подносителот на барањето, врз основа на доставените потребни документи за приходите, имотот и имототните права на лицето и членовите на домаќинството, како и преку непосреден увид и утврдување на фактичка состојба, од страна на стручно лице во центарот. Врз основа на утврдената фактичка состојба во постапката, недлежниот центар за социјална работа носи соодветно решение по однос на барањето за остварување на правото на социјална парична помош.
Во неопределен работен однос сум.Имам непрекинато 6 мес. здравствено осигурување.Ме интересира законот за трудничко боледување.Дали може пред да влезам во деветтиот месец од бременост да земам трудничко боледување, и дали се добива целиот износ од платата или не. Ви благодарам.
Правото на отсуство од работа поради бременост, раѓање и родителство е уредено за Законот за работни односи и прописите од областа на здравственото осигурување. Поцелосни информации за начинот, условите и времетраењето на ова право може да се добие во Фондот за здравствено осигурување.
pocituvani gospoda ke ve molam da mi odgovorete na ovoj problem? kako prvo jas sum semeen covek so dve deca jas bev korisnik na socijalna pomos od 1999god. i se do 2007 god.primav socijalna pomos po osnov kako nevraboten kadar no od 2007god. nekoj pratil anonimno pismo do ministerstvoto za trud i socijalna zastita deka jas sum bil vo dobra finansiska sostojba mi ja ukinaa socijalnata pomos demek toa bilo stvarno bez da dokazat nekoi dokazi za mojata finansiska sostojba oti jas den denes se vodam kako nevraboten i mojata sopruga isto koj redovno se prijavuvam sekoj mesec vo biro za vrab..i nemam nikakvi prihodi koj moze mene da mi ja podobrat finasiskata sostojba ...vi blag.. jas se izvinuvam no bidejki prasajneto ne celosno sakam da go doovrsam?no problemot etoa sto parite sto gi primiv od 11.april.2007se do ukinuvajneto 28.noemvri.2007god.i sto potoa poslem 1 god. mi doaga resenije za vrakajne na paricniot nadomestok sto sum go primil vo toj period da go vratam bez da mi dojde resenije deka mi e ukinata socijalnata pomos.do toj moment mene samo mi kaza deka nemam pravo na soc..pomos. i jas napraviv zalba do ministerstvoto za trud i soci..koja zalbata bese kako neosnovena i go imav toa pravo za zalba na ustaven sud so potrebnata dokumentacija koja nesovesno mi bese ukinata socijalnata pomos.ke ve molam kako graganin na r.makedonija da se otkrije vinovnikot za ova storena nepravda koja bez nikakov dokaz mene mi bese i utvrdeno materijalnata sostojba vo koja se naveduva vo toa anonimno pismo..ja mislam deka vrz mene e storeno diskriminacija vo koja ne sum zadovolen od nadleznite na ovoj organ.bidejki jas nemam nikakov imot nitu vozilo nito pa nesto sto moze da mi ja podobre egzistencijata na mojata familija.vi blagodaram mislam deka ke mi pomognete okolu ovoj problem..... pocituvani gospoda ke ve molam da mi odgovorete na ovoj problem? kako prvo jas sum semeen covek so dve deca jas bev korisnik na socijalna pomos od 1999god. i se do 2007 god.primav socijalna pomos po osnov kako nevraboten kadar no od 2007god. nekoj pratil anonimno pismo do ministerstvoto za trud i socijalna zastita deka jas sum bil vo dobra finansiska sostojba mi ja ukinaa socijalnata pomos demek toa bilo stvarno bez da dokazat nekoi dokazi za mojata finansiska sostojba oti jas den denes se vodam kako nevraboten i mojata sopruga isto koj redovno se prijavuvam sekoj mesec vo biro za vrab..i nemam nikakvi prihodi koj moze mene da mi ja podobrat finasiskata sostojba ...vi blag.. jas se izvinuvam no bidejki prasajneto ne celosno sakam da go doovrsam?no problemot etoa sto parite sto gi primiv od 11.april.2007se do ukinuvajneto 28.noemvri.2007god.i sto potoa poslem 1 god. mi doaga resenije za vrakajne na paricniot nadomestok sto sum go primil vo toj period da go vratam bez da mi dojde resenije deka mi e ukinata socijalnata pomos.do toj moment mene samo mi kaza deka nemam pravo na soc..pomos. i jas napraviv zalba do ministerstvoto za trud i soci..koja zalbata bese kako neosnovena i go imav toa pravo za zalba na ustaven sud so potrebnata dokumentacija koja nesovesno mi bese ukinata socijalnata pomos.ke ve molam kako graganin na r.makedonija da se otkrije vinovnikot za ova storena nepravda koja bez nikakov dokaz mene mi bese i utvrdeno materijalnata sostojba vo koja se naveduva vo toa anonimno pismo..ja mislam deka vrz mene e storeno diskriminacija vo koja ne sum zadovolen od nadleznite na ovoj organ.bidejki jas nemam nikakov imot nitu vozilo nito pa nesto sto moze da mi ja podobre egzistencijata na mojata familija.vi blagodaram mislam deka ke mi pomognete okolu ovoj problem..... pocituvani gospoda ke ve molam da mi odgovorete na ovoj problem? kako prvo jas sum semeen covek so dve deca jas bev korisnik na socijalna pomos od 1999god. i se do 2007 god.primav socijalna pomos po osnov kako nevraboten kadar no od 2007god. nekoj pratil anonimno pismo do ministerstvoto za trud i socijalna zastita deka jas sum bil vo dobra finansiska sostojba mi ja ukinaa socijalnata pomos demek toa bilo stvarno bez da dokazat nekoi dokazi za mojata finansiska sostojba oti jas den denes se vodam kako nevraboten i mojata sopruga isto koj redovno se prijavuvam sekoj mesec vo biro za vrab..i nemam nikakvi prihodi koj moze mene da mi ja podobrat finasiskata sostojba ...vi blag.. jas se izvinuvam no bidejki prasajneto ne celosno sakam da go doovrsam?no problemot etoa sto parite sto gi primiv od 11.april.2007se do ukinuvajneto 28.noemvri.2007god.i sto potoa poslem 1 god. mi doaga resenije za vrakajne na paricniot nadomestok sto sum go primil vo toj period da go vratam bez da mi dojde resenije deka mi e ukinata socijalnata pomos.do toj moment mene samo mi kaza deka nemam pravo na soc..pomos. i jas napraviv zalba do ministerstvoto za trud i soci..koja zalbata bese kako neosnovena i go imav toa pravo za zalba na ustaven sud so potrebnata dokumentacija koja nesovesno mi bese ukinata socijalnata pomos.ke ve molam kako graganin na r.makedonija da se otkrije vinovnikot za ova storena nepravda koja bez nikakov dokaz mene mi bese i utvrdeno materijalnata sostojba vo koja se naveduva vo toa anonimno pismo..ja mislam deka vrz mene e storeno diskriminacija vo koja ne sum zadovolen od nadleznite na ovoj organ.bidejki jas nemam nikakov imot nitu vozilo nito pa nesto sto moze da mi ja podobre egzistencijata na mojata familija.vi blagodaram mislam deka ke mi pomognete okolu ovoj problem.....
За остварување на право од социјална заштита решава центар за социјална работа, како исклучиво надлежен првостепен орган. По жалба на решение, во втор степен постапува Министерството за труд и социјална политика, додека судската заштита е обезбедена преку тужба до Управниот суд на Република Македонија. Постапката за остварување на право од социјална заштита се иницира само со барање и потребна документација, доставено до месно надлежниот центарот за социојална работа.
Vo fevruari 2009 bev na bolovanje.Mi bese skratenopo greska okolu 3000den. Mi rekoa ke mi gi dadat pokasno. Do denes ne sum gi dobila,mi velat nema pari.Komu da se obratam? dali vie moze da mi pomognete?
Регуларање на отсуството од работа поради болест е во надлежност на Министерството за здравство, а по однос на регулирање на надоместокот потребно е да се обратите во Фондот за здавстено осигурување.
На обично боледување,поради тешка бременост сум од 10 август,под социјалното од 31 август.На 5 ноември ми дојде решение за надомест само за 1 ден од август.Ме интересира кога ќе почнам да земам паричен надомест за боледување,затоа што од почетокот на јануари ке одам на породилно боледување ,а се уште сум без финансиски средства.Исто ме интересира до кога важи законот за надомест за второ дете.Колку се тие средства и по кој креитериум се доделуваат средствата за обичното и породилното боледување.Благодарам На обично боледување,поради тешка бременост сум од 10 август,под социјалното од 31 август.На 5 ноември ми дојде решение за надомест само за 1 ден од август.Ме интересира кога ќе почнам да земам паричен надомест за боледување,затоа што од почетокот на јануари ке одам на породилно боледување ,а се уште сум без финансиски средства.Исто ме интересира до кога важи законот за надомест за второ дете.Колку се тие средства и по кој креитериум се доделуваат средствата за обичното и породилното боледување.Благодарам На обично боледување,поради тешка бременост сум од 10 август,под социјалното од 31 август.На 5 ноември ми дојде решение за надомест само за 1 ден од август.Ме интересира кога ќе почнам да земам паричен надомест за боледување,затоа што од почетокот на јануари ке одам на породилно боледување ,а се уште сум без финансиски средства.Исто ме интересира до кога важи законот за надомест за второ дете.Колку се тие средства и по кој креитериум се доделуваат средствата за обичното и породилното боледување.Благодарам
Прашањето за регулирање на отсуство од работа поради болест или раѓање на дете е во надлежност на Министерството за здравство, од кои причини треба да се обратите во Фондот за здравствено осигурување. Согласно измените на Законот за заштита на децатат, право на родителски додаток за второ дете важи за деца родени до 10 април 2010 година. Правото се остварува само доколку во рок од три месеци од денот на раѓањето на детето се поднесе барање до надлежниот центар за социјална работа.
Ne mi odgovorivte na prasaweto pa sega povtorno go postavuvam. Bev korisnik na privremena invalidska penzija 10 meseci.Po istekot na 10 meseca trebase da se javam na zadolzitelen kontrolen pregled. Koga se javiv po 10 meseca komisijata me odbi so obrazlozenie deka mozam da se prekvalivikuvam za druga rabota. Dodeka postapkata traese jas gi dobiv penziite za noemvri,dekemvri 2007 i Januari 2008.Vo resenieto so pravna popuka imav pravo na tuzba do upraven sud i istoto go iskoristiv. Sega fondot mi gi bara nazad isplatenite tri penzii so tuzba. Dali imat pravo da gi barat bidejki resenieto za ukinuvawe na privremenata invalidska penzija e pravosilno duri vo mesec februari 2008 godina.
Вашето прашање е од областа на пензиското и инвалидското осигурување, а поставено е во делот на социјалната заштита. По однос на прашањето изготвене е следниот одговор: Согласно член 139 став 8 и 9 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување е уредно дека правото на времена инвалидска пензија престанува ако кај корисникот со задолжителниот контролен преглед е утврдено дека не постои инвалидност. Со членот 156 од овој Закон е уредено прашањето на правните последици кога промената на стекнато право по основ на општа или професионална неспособност за работа ќе настане во постапка покрената по службена должност, правото престанува, се менува или се стекнува ново право од конечноста на решението со кое е утврдена промената. Во Вашиот случај правото на пензија престанива по конечноста на решението со кое е прекратено правото на инвалидска пензија, односно по добивање на решението во второстепена постапка со која жалбата е одбиена како неоснована. Бидејќи не располагаме со подетални информации за бројот на Вашиот предмет и др. Ве упатувам да се јавите во Службата за имотно правни работи во Фондот на ПИОМ, началник на тоа Одделение или пом. директор Хамди Мустафа 3 250-400, 3 250 402
Почитувани, Имам 2 годишно дете,и сум во вонбрачна заедница,сопругата пред два или три месеца се откажа од детето , ( имаме доставено изјава до центарот за социјална работа ) , ме интересира дали ме следува некоја помош како самохран родител ( по мое гледање) или има дополнителна процедура да се стекна како самохран родител? и кои се услуги можам да ги добијам за детето од страна на МТСП или друг орган Оданпред со почит
За правата од социјална заштита, кои вклучуваат остварување на некое право на парична помош или одредена услуга во вид на помош, социјална работа или остварување на право на вонинституционална и институционална заштита во прв степен решава надлежниот центар за социјална работа. Оваа установа во делот на јавните овластува постапува и врз основа на семејно-правните прописи што опфаќа уредување на однос родите-дете и одговорно вршење на родителкското право. Согласно материјалната, семејната и фактичката состојба за секој поединечен случај се спроведува интердисциплинарна тимска работа и се донесува соодветно решение. Постапката во центарот за социјална работа се иницира со поднесување на барање на лицето кое се обраќа за остварување на некое право.
Бев на боледување 8 дена поради инфекција на уринарни патишта поради исфрлање на песок во бубрег.И уште веднаш беа известени дека сум на боледување и секој ден им се јавував на работа да ги известувам за мојата состојба на здравјето.Но кога се вратив на работа и им го предадов боледувањето ми рекоа дека фирмата не ги признава боледувањата од матичен лекар,туку само комисиско боледување.И како решение на сето тоа ми бараат јас да им платам пари за деновите кој сум била отсутна,или пак да враќам саати со останување на работа дополнително.И,кажете ми дали е тоа исправно и што да направам.Ве молам помогнете ми.Ви благодарам однапред.
Регулирање на отсуство од работа поради болест се остварува согласно Законот за работни односи и пропиисите од областа на здравственото осигурување. Со оглед на ова потребно е даизвршите консултација со Фондот за здравствено осигурување.
Koga invalidite pak ke imaat pravo na skrateno rabotno vreme?
Скратеното работно време е регулирано согласно Законот за работните односи, по однос на условите и постапката за остварување на истото.
Pocituvani me interesira koga ce bide objaven oglasot za samovrabotuvajne i otvorajne na novi biznisi za lica do 27 godini i dali mozi dve lica od isto semejstvo da otvorat firmi so ili bez zdruzuvajne na sredstva pokonkretno za zemjodelstvo..blagodaram odnapred me interesira koga ce bide objaven oglasot za samovrabotuvajne i otvorajne na novi biznisi za lica do 27 godini i dali mozi dve lica od isto semejstvo da otvorat firmi so ili bez zdruzuvajne na sredstva pokonkretno za zemjodelstvo..blagodaram odnapred Pocituvani, me interesira koga ce bide objaven oglasot za samovrabotuvajne i otvorajne na novi biznisi za lica do 27 godini i dali mozi dve lica od isto semejstvo da otvorat firmi so ili bez zdruzuvajne na sredstva pokonkretno za zemjodelstvo..blagodaram odnapred
Во системот на социјалната заштита, граѓаните можат да остварат парична помош од социјална заштита, помеѓу другите социјални ризици и по основ на невработеност и материјална необезбеденост. Областа на вработувањето, вклучително и активните политики за поттикнување на вработувањето се третира во Секторот за труд и Агенцијата за вработување. По однос на прашањата од областа на вработувањето, самовработувањето и законските можности за поттикнување на истото потребно е да се обратите до овие институции.
Вработена сум преку агенција за привремени вработувања на определено работно време. Работниот однос ми се обновува на секој 1-2 месеци. Во случај да останам трудна, дали агенцијата има право да не ми го продол`и работниот однос? Во законот за вработување не успеав да најдам член во кој што се засега мојот проблем. Однапред благодарам!
Отсуството од работа за време на породилно отсуство не спаѓа во правата од социјалната заштита, а се третира со Законот за работните односи. Поконкретен одговор може да даде Секторот за труд во Министерството за труд и социјална политика.
zdravo jas si imam sopstvena firma, bev devet meseci na trudnicko boleduvanje sega maticnata mi go prodolzi boleduvanjeto uste dve nedeli kako nega na dete dali so toa mi se prodolzuva bolovanjeto i dali pridonesi zdravstveno i penzisko osiguruvanje ke bidat plateni od drzavata ili sama si gi placam ve molam odgovoretemi pozdrav
Отсуството од работа поради раѓање или нега на детете, по однос на регулирање на правата и обврските од работен однос е во надлежност на секторот за здравство, односно Фондот за здравствено осигурување.
sakam da prasam vo vrska so porodilno boleduvanje dali treba da se ima 6meseci raboten staz pa togas da me sleduva boleduvanje? sakam da prasam vo vrska so porodilno boleduvanje dali treba da se ima 6meseci raboten staz pa togas da me sleduva boleduvanje?
Во системот на социјалната заштита не се третира породилното боледување. За поконкретни информации по однос на условите за остварување на отсуство од работа поради раѓање на дете, целосни информации може да даде Фондот за здравствено осигурување.
Почитувани ве молам да ме информирате дали матичниот лекар има право да издаде боледување и во траење од колку денови.
Системот на социјалната заштита не ги третира прашањата на отсуството од работа поради болест. Вашето прашање е од областа на здравствената заштита, така да конкретен одговор може да дадат стручни лица од Министерството за здравство или од Фондот за здравствено осигурување.
ve molam da me obavestite dali vo vreme na boleduvanje rabotodavecot smee da dade otkazno resenie! ve molam na brz odgovor..... so pocit!!
Социјалната заштита опфаќа права на парична помош од социјална заштита, вонинституционална и институционална заштита за граѓаните кои се наоѓаат во социјална потреба поради невработеност, болест, инвалидност, старост или друга состојба која довела до социјална исклученост, утврдени со Законот за социјалната заштита. Правата и обврските од работен однос се уредуваат со Законот за работните односи о колективен договор. Со оглед на тоа потребно е да се обратите до Секторот за труд во Министерството за труд и социјална политика или во Вашата синдикална организација.
Ve molam da mi kazete kolku moze da trae gradjanska parnica za zaostanat dolg za neplacanje alimentacija?dali e pobrzo da se obratam do izvrsitel ili da idam pakpreku sud?
Доколку со пресудата за развод на бракот, судот одлучил и за висината на издршката за малолетното дете/деца, родителот на кого детето/децата му се доверени на понатамошно чување и воспитување, може да иницира постапка за извршување на пресудата по однос на неисплатените месечни износи на име издршка за детето/децата пред извршител. Центарот за социјална работа нема надлежност за постапување во ваков случај.
Ве молам да ми одговорите на следново прашање: Мојот сопруг има 60 години и 21 година работен стаж. Има статус на невработено лице без никаков паричен надоместок од Агенција за вработување. Сопругот има оштетен слух и носи слушен апарат но и покрај тоа не може самостојно да комуницира со надворешната средина поради што е затворен во себе и одбива било какова комуникација. Ве молам да ми одговорите дали имаме право да бараме паричен надоместок за нега од друго лица со оглед на тоа што не е во состојба да работи било што. Поздрав
Право на паричен надоместок за помош и нега од друго лице има лице над 26-годишна возраст, со умерени, тешки и длабоки пречки во менталниот развој, лице со потешка и најтешка телесна попреченост, потполно слепо лице, како и лице со трајни промени во здравствената состојба, на кое му е неопходна помош и нега од друго лице заради тоа што не може само да ги задоволува основните животни потреби, , не може ниту со помош на ортопедски помагала самостојно да се движи во станот или надвор од станот, самостојно да се храни, облекува, да ја одржува личната хигиена, ниту да ги обавува основните физиолошки потреби. Потребата за помош и нега од друго лице со наод, оцена и мислење, ја утврдува стручна лекарска комисија.
zdravo da ve prasam imav potvrda dobiena od agencijata za katastar na nedviznosti podignata na 28 februari 2013 godina so pravo na tuzna od 30 dena dali rokot se racuna od sledniot den odnosno 1 mart taka sto 30 dena de pagaat vo sabota no vistina li e toa deka imalo nekoj zakon spored koj dokolku takviot rok od 30 dena se paga vo sabota ili nedela se prodolzuval prviot raboten den odnosno sledniot ponedelnik ve molam za iskren odgovor
Со Законот за општата управна постапка е уредено и сметањето на роковите во постапките пред органите на државната управа. Воедно укажуваме дека Агенцијата за катастар не е во системот на социјалната заштита.
dobiv presuda za neplacanje izdrska ,alimentacija an maloletno dete,vo koja e navedeno doticniot da si go plati dolgot od denot na presuda za razvod i soglasnost za placanje do den na utuzuvanje.sega treba da podnesam gradjanska parnica da tuzam zaostanatiod dolg od dveipol godini.nemam veke ni pari ni sili da odam po sudovi i advokati za da deteto si se zdobioe so toa sto mu sledi.sto da pravam za da se zavrsi najbrgu sto moze?slusam ludje za nekoj mesec zavrsuvaat i im se uplaca a jas so godini tapkam vo mesto pa sega uste pak da podnesuvam tuzbi na veke donesena presuda uste na brakorazvodnata parnica
Доколку со пресудата за развод на бракот судот одлучил и за висината на издршката за малолетното дете/деца, родителот на кого детето/дeцата му се доверени на понатамошно чување и воспитувње, може да иницира постапка за извршување на пресудата по однос на неисплатените месечни износи на име издршка за детето/децата пред извршител. Центарот за социјална работа нема надлежност за постапување во ваков случај.
pocituvani,podnesov tuzba za razvod na brak pred povekje od 2 meseci.Imam 2 maloletni deca i mi kazaa deka treba da stigne pokana od socijalno za pomiruvanje i dodeluvanje na decata kade kje ostanat..Me interesira znaci zasto tolku vreme pomina a nema pokana za vo socijalno?Potoa, STO SE SLUCUVA AKO TUZENATA IZBEGAVA DA DOJDE VO SOCIJALNO?dali pak ja vikaat i kolku pati taka po red? dali ako ne se pojavuva , Sudot sepak zakazuva rociste za razvod? i me interesira ako se pojavi,posle kolku vreme od koga kje zavrsime vo socijalno , Sudot zakazuva rociste? i ad aonltibjani spored brojot na predmetot vo Sud,mozam preku advokat da doznaam na salter vo sud koga mi e zakazano vo socijalno ili dali moze spored brojcfeto na predmetot-tuzbata vo socijalno da mi kazat koga kje bide zakazan datumot...posto tuzenata strana ima pokana za socijalno a jas nemam...izgleda zalutala,a nemam kontn os tkeaa pa me interesira kade mozam da proveram koga e zakazano vo socijalno-na salter vo sud ili vo socijalno.VE MOLAM ZA ITEN ODGOVOR
Центарот за социјална работа спроведува постапка за мирење на брачните партнери во постапката за развод на брак. Во случај кога мирењето нема да успее, стручниот тим работи со родителите во поглед на доверување на детето на понатамошна грижа кај еден од родителите и уредување на личните односи на детето со родителот со кого не живее заедно. Постапката се поведува по добиено известување од надлежниот суд. Во постапката се покануваат странките, а по потреба се врши увид во нивиот дом и се преземаат сите потребни дејствија за утврдување на најдобриот интерес на детето. Заинтересираната странка може да изврши проверка дали предметот е доставен од судот, преку контактирање на вработеното лице во Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на Град Скопје Кевсер Љимај, на телефон 3297700 или на емаил адреса jumcsrSkopje@mtsp.gov.mk
Zravo Sakam da znam zakonski kolku dena se ceka odgovor od vtora stepena komisija za edna zalba , i dali ima pravo sefot da ne ti go prosledi tvoeto baranje zalba ,i ako ne ti go prosledi vo predvidenito rok od 8 dena zakonski tvojata zalba e osnovena .imam podnesena zalba od fevruari u mart ja prosledija pomina poveke od eden mesec a veke nekolku meseci nemam uste od vtora stepena komisija odgovor vi blagodaram odnapred
Жалба против првостепено решение на центар за социјална работа се доставува преку центарот до Министерството за труд и социјална политика. Центарот за социјална работа ја доставува жалбата со сите списи по предметот. Министерството постапува по жалбата во рок од два месеци од денот на приемот на жалбата и списите по предметот.
Студентка сум 4 година, без родители. Веќе 2 месеца го користам правото за парична помош на лице кое до 18 годишна возраст имало статус на дете без родители. Ме интересира дали од септември како апсолвент ќе можам да го користам ова право или доколку бидам запишана на друг факултет прва година ?
Лице кое до 18 години возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа, кое е запишано по прв пат на студиска година од прв и втор циклус на студии како редовен или вонреден студент на јавните високообразовни установи има право на парична помош за студирање во висина од 12.000 денари месечно, ако користи социјален стан под закуп, односно 24.000 денари месечно, ако не користи социјален стан под закуп. Доколку лицето ја повтори студиската година, правото на парична помош за студирање му мирува се до запишување на следната студиска година по прв пат. Во случај кога правото на парична помош за редовно школување не може да се оствари заради неисполнетост на законските услови, може да се поднесе барање до надлежниот центар за социјална работа за остварување на парична помош , докoлку лицетo нема приходи и имот од кој може да се издржува, но најмногу до 26 годишна возраст.
sakam da prasam za stanovite sto gi davat na mladite bracni parovi sto i koi dokumenti treba da se odnesat mazena sam imam edno dete sto ima 1 godinka ziveeme pod kirija so gazdi i ne e lesno odnapred vi blagodaram
Rаспределбата на станови во сопственост на Република Македонија, за лица кои се наоѓаат во социјален ризик се врши согласно со Програмата за изградба и одржување на станови во сопственост на Република Македонија ( „Службен весник на Република Македонија“ број 3/09). Постапката за распределба на овие станови отпочнува со објавување на јавен оглас, во кој се наведуваат условите, критериумите и намената на овие станови за обезбедување на социјално домување за одредена категорија на граѓани, кои се наоѓаат во конкретен социјален ризик. Постапката ја спроведува Комисија за распределба на станови под закуп за социјално загрозени семејства, согласно условите од огласот. Заинтересираните лица за добивање на социјален стан под закуп можат да поднесат барање откако ќе биде објавен конкурс во печатените весници. Комисија за распределба на станови под закуп за социјално загрозени семејства работи при Министерството за транспорт и врски. Врз основа на наведениот начин и постапка за добивање на социјален стан под закуп, Министерството за труд и социјална политика нема ингиренции за доделување на станови наменети за социјално домување за лицата кои се наоѓаат во социјален ризик. Воедно, Ве упатуваме да се обратите до Комисијата за станбени прашања на Владата на Република Македонија, која има надлежност за доделување на станови во сопственост на Република Македонија .
sakam da prasam za stanovite sto gi davat na mladite bracni parovi sto i koi dokumenti treba da se odnesat mazena sam imam edno dete sto ima 1 godinka ziveeme pod kirija so gazdi i ne e lesno odnapred vi blagodaram sakam da prasam za stanovite sto gi davat na mladite bracni parovi sto i koi dokumenti treba da se odnesat mazena sam imam edno dete sto ima 1 godinka ziveeme pod kirija so gazdi i ne e lesno odnapred vi blagodaram sakam da prasam za stanovite sto gi davat na mladite bracni parovi sto i koi dokumenti treba da se odnesat mazena sam imam edno dete sto ima 1 godinka ziveeme pod kirija so gazdi i ne e lesno odnapred vi blagodaram sakam da prasam za stanovite sto gi davat na mladite bracni parovi sto i koi dokumenti treba da se odnesat mazena sam imam edno dete sto ima 1 godinka ziveeme pod kirija so gazdi i ne e lesno odnapred vi blagodaram
Rаспределбата на станови во сопственост на Република Македонија, за лица кои се наоѓаат во социјален ризик се врши согласно со Програмата за изградба и одржување на станови во сопственост на Република Македонија ( „Службен весник на Република Македонија“ број 3/09). Постапката за распределба на овие станови отпочнува со објавување на јавен оглас, во кој се наведуваат условите, критериумите и намената на овие станови за обезбедување на социјално домување за одредена категорија на граѓани, кои се наоѓаат во конкретен социјален ризик. Постапката ја спроведува Комисија за распределба на станови под закуп за социјално загрозени семејства, согласно условите од огласот. Заинтересираните лица за добивање на социјален стан под закуп можат да поднесат барање откако ќе биде објавен конкурс во печатените весници. Комисија за распределба на станови под закуп за социјално загрозени семејства работи при Министерството за транспорт и врски. Врз основа на наведениот начин и постапка за добивање на социјален стан под закуп, Министерството за труд и социјална политика нема ингиренции за доделување на станови наменети за социјално домување за лицата кои се наоѓаат во социјален ризик. Воедно, Ве упатуваме да се обратите до Комисијата за станбени прашања на Владата на Република Македонија, која има надлежност за доделување на станови во сопственост на Република Македонија .
Имам неполни 21 година,со починат родител речиси една година.Живеам со татко ми во барака стара четириесетина години,во која нема доволни услови за живот.Ме интересира дали имам право на некаква парична помош,со оглед на тоа дека студирам и сум втора година? Однапред благодарам.
Согласно прописите од социјалната заштита, домеќинство кое е материјално необезбедено може да оствари право на соцоијална парична помош. Под материјално необезбедено домаќинство се смета домаќинство кое нема приходи или приходите на сите членови се пониски од висината на правото. Право на стипендирање за редовни студенти на јавните факултети се остварува во Министерството за образование и наука, согласно прописите за високо образование.
Имам неполни 21 година,со починат родител речиси една година.Живеам со татко ми во барака стара четириесетина години,во која нема доволни услови за живот.Ме интересира дали имам право на некаква парична помош,со оглед на тоа дека студирам и сум втора година? Однапред благодарам.
Согласно прописите од социјалната заштита, домеќинство кое е материјално необезбедено може да оствари право на соцоијална парична помош. Под материјално необезбедено домаќинство се смета домаќинство кое нема приходи или приходите на сите членови се пониски од висината на правото. Право на стипендирање за редовни студенти на јавните факултети се остварува во Министерството за образование и наука, согласно прописите за високо образование.
Почитувани, би сакала да ве прашам во врска со паричен надоместок за помош и нега. Поднесовме барање до Центарот за социјални работи во Куманово на ден 01.03.2013 година со сета потребна медицинска документација за мојата баба која боледува од склероза и која неможе без наша помош да ги извршува своите сопствени потреби. До сега изминаа повеќе од три месеци, а ние сеуште немаме добиено никакво известување до каде е постапката. Ме интересира колку време е потребно за да добиеме одговор од надлежната институција и на кој начин се врши преглед од лекарската комисија, и со кои средства би можеле да ја забрзаме постапката? Во установите во нашиот град не згрижуваат лица со ваква болест па поради тоа мојот татко беше принуден да се откаже од активното барање за работа како би можел да се грижи за мојата баба. Ве молам за побрз одговор. Однапред благодарна
Во постапката за остварување право на паричен додаток за помош и нега од друго лице, центарот за социјална работа изготвува решение врз основа на наод, оцена и мислење на стручна комисија за потребата од помош и нега од друго лице. Со оглед дека Вашиот предмет е во ЈУ Мешуопштински центар за социјална работа Куманово, за добивање на поконкретни информации може да се обратите на Виолета М. Петровска на телефон 072/207-327 или на меил адреса violetampetkovska@yahoo.com
So soprugata sum razveden i imam dve maloletni deca dodeleni na cuvanje kaj nea . Vo momentot taa ke se mazi vo stranstvo me interesira dali centar za socijalni raboti ke bara moja soglasnot za zaminuvanje na decata i dali imam pravo da gi zadrzam i za niv da se grizam vo R.M. I vo koj drug zakon osven vo Zakon za semejstvo ima podetalni informacii za odnosi megju deca i razvedeni roditeli .
Вршењето на родителското право е уредено со Законот за семејството. Родителите имаат права и должности за малолетното дете, како за време на траење на брачната зеадница, по престанокот на бракот или вонбрачната заедница. Родителското право родителите го вршат спогодбено, а докoлку неможат да се договорат, центарот за социјална работа донесува решение, при што одлуките ги носи во најдобар интерес на детето. Постапките за оформување на патна исправа и напуштање на земјата за малолетно дете ги спроведува Министерството за внатрешни работи, во кои постапки согласност треба да дадат обата родитела. Доклку едниот родител на е согласен дететео да ја напушти земјата, Министерството за внатрешни работи службено ќе побара центарот за социјална работа да постапи по предметот. Стручниот тим во центарот врз основа на спроведена постапка, во која ги вклучува двата родитела, како и детето доколку е на возраст на која може да го сфати значењето на прашањети и по истото да се произнесе, ќе ги утврди сите околноси и ќе донесе одлука во зависност од најдобриот интерес на детето. По однос на тоа кај кого од родителите детето ќе остане на понатамошна грижа, чување и воспитување по разводот на бракот, одлука носи надлежниот суд. Промена на одлуката за доверување на дете, со тужба може да побара родителот кој смета дека се промениле околностите и интересот на детето.
So soprugata sum razveden i imam dve maloletni deca dodeleni na cuvanje kaj nea . Vo momentot taa ke se mazi vo stranstvo me interesira dali centar za socijalni raboti ke bara moja soglasnot za zaminuvanje na decata i dali imam pravo da gi zadrzam i za niv da se grizam vo R.M. I vo koj drug zakon osven vo Zakon za semejstvo ima podetalni informacii za odnosi megju deca i razvedeni roditeli .
Вршењето на родителското право е уредено со Законот за семејството. Родителите имаат права и должности за малолетното дете, како за време на траење на брачната зеадница, по престанокот на бракот или вонбрачната заедница. Родителското право родителите го вршат спогодбено, а докoлку неможат да се договорат, центарот за социјална работа донесува решение, при што одлуките ги носи во најдобар интерес на детето. Постапките за оформување на патна исправа и напуштање на земјата за малолетно дете ги спроведува Министерството за внатрешни работи, во кои постапки согласност треба да дадат обата родитела. Доклку едниот родител на е согласен дететео да ја напушти земјата, Министерството за внатрешни работи службено ќе побара центарот за социјална работа да постапи по предметот. Стручниот тим во центарот врз основа на спроведена постапка, во која ги вклучува двата родитела, како и детето доколку е на возраст на која може да го сфати значењето на прашањети и по истото да се произнесе, ќе ги утврди сите околноси и ќе донесе одлука во зависност од најдобриот интерес на детето. По однос на тоа кај кого од родителите детето ќе остане на понатамошна грижа, чување и воспитување по разводот на бракот, одлука носи надлежниот суд. Промена на одлуката за доверување на дете, со тужба може да побара родителот кој смета дека се промениле околностите и интересот на детето.
So soprugata sum razveden i imam dve maloletni deca dodeleni na cuvanje kaj nea . Vo momentot taa ke se mazi vo stranstvo me interesira dali centar za socijalni raboti ke bara moja soglasnot za zaminuvanje na decata i dali imam pravo da gi zadrzam i za niv da se grizam vo R.M. I vo koj drug zakon osven vo Zakon za semejstvo ima podetalni informacii za odnosi megju deca i razvedeni roditeli .
Вршењето на родителското право е уредено со Законот за семејството. Родителите имаат права и должности за малолетното дете, како за време на траење на брачната зеадница, по престанокот на бракот или вонбрачната заедница. Родителското право родителите го вршат спогодбено, а докoлку неможат да се договорат, центарот за социјална работа донесува решение, при што одлуките ги носи во најдобар интерес на детето. Постапките за оформување на патна исправа и напуштање на земјата за малолетно дете ги спроведува Министерството за внатрешни работи, во кои постапки согласност треба да дадат обата родитела. Доклку едниот родител на е согласен дететео да ја напушти земјата, Министерството за внатрешни работи службено ќе побара центарот за социјална работа да постапи по предметот. Стручниот тим во центарот врз основа на спроведена постапка, во која ги вклучува двата родитела, како и детето доколку е на возраст на која може да го сфати значењето на прашањети и по истото да се произнесе, ќе ги утврди сите околноси и ќе донесе одлука во зависност од најдобриот интерес на детето. По однос на тоа кај кого од родителите детето ќе остане на понатамошна грижа, чување и воспитување по разводот на бракот, одлука носи надлежниот суд. Промена на одлуката за доверување на дете, со тужба може да побара родителот кој смета дека се промениле околностите и интересот на детето.
Би Ве замолила да ми кажете што се е потребно за да се покрене тужба против претходен работодавец поради ширење на лажни податоци и навреди како и клевета за кражба
Прашањата поврзани со правата од работен однос се надвор од социјалната заштита. Вработените лица своите права од работен однос може да ги остваруваат согласно законот за работните односи и колективниот договор. Навредата и клеветата преставува казниво дело, а оштетата од сторено дејствие во оваа насока може да се бара во судска постапка.
Pocituvani...imam edno prasanje,poplaka kako i da e se odnesuva za agencijata za vrabotuvanje ..Naime na kratko imav svoja firma vo koja sum upravitel.Istata ne raboti i posto mozam da se odjavam i prijavam na drugo rabotno mesto ete dobiv sansa da go storam toa.Najdov rabota i rabotodavcite da me prijavqt.OTIDOV VO aGENCIJATA ZA VRABOTUVANJE ZA ODJAVA nosev pijava odjava,izjava i odluka..toa bese negde pri kraj na maj mesec..cekav so sati i koga dojdov na red me vratija trebalo izjavata da bide na notar zavedena.Aj nejse e zaveriv izjavata i pa otidov..e sega ne nemoze vaka treba od firmata kaj sto ce se vrabotis dogovor za rabota,a mozes i polno mosno da im dades da izvrsat prijava odjava.Receno storeno vo firma pravnickata mi gi sredi dokumentite i otidoa da izvrsat prijava odjava.No sega nema uste eden primerok od prijava odjava bile 2 a trebalo 3 pa da si izvadime uste edna kopija.Se vratija od smedkovodstvo nazad ajde i kopija im dostavivne i nekako posle dve nedeli setanje gi dostavivne dokumentite treba da pominat 5 rabotni dena..pominaa i tie i vcera so potpisano polnomosno knigovoditelkata zamina vo agencija za vrabotuvanje so sigurnos deka odi da me prijavi no stoces naiduva na iznenaduvanje posle 20 d2na setanje gore dolu dobila odgovor ...treba da se odjavi vo agencijata za vrabotuvanje kicevo...nemozeme nie .Toa da go svatat im trebase 20 dena.Ne mi e jasno kako raboti nasiov sistem se e kompjuterski povrzano a na kraj nikoj nesaka da si ja zavrsi rabotata.GRAGANINOT PRED SE toa moto im sluzi samo da ne setat nas graganite .Sakam da mi odgovorite koj e vo pavo VI blagodaram
Во врска со Вашето прашање треба да се обратите до Агенцијата за вработување на Република Македонија, односно Центарот за вработување на чијашто територија живеете.
Pocituvani,imam edno prasanje.Imam privatna firma.Eden od vrabotenite cesto odi na boleduvanje i mislam deka istoto go zloupotrebuva.Boleduvanjeto mu go izdava maticen lekar.Kazete mi dali postoi nacin da se napravi kontrola kaj lekarot i da se doznae po koj osnov e boleduvanjeto,bideji ocigledno vraboteniot koga saka doaga koga nesaka ne doaga na rabota i za toa nosi boleduvanje.Imam informacii deka za vreme na boleduvanje vraboteniot si vrsi privatni raboti.
По однос на проверка на основаноста на издадено боледување, поконкретни информации може да се обезбедат во Фондот за здравствено осигурување, со оглед дека работењето на лекарите е во надлежност на Министерството за здравство.
nasite mali deca no i vozrasnite sekoja nok do ranite utrinski casovi se vidno maltretirani od glasnata ziva muzika od strana na nokniot klub Garten vo Kumanovo,decata bukvalno placat za spienje i odmor kako i nie vozrasnite koi stanuvame nesposobni za odenje na rabota poradi nespienje.Nitu edna institucija vo drzavata ne pokaza interes za voveduvanje na mir vo naseto naseleno mesto pa duri ni Kumanovskata policija ne bila nadlezna za odrzuvanje na mirot,moeto prasanje e:kade da gi nosime nasite deca da spijat bidejki sme celoto naseleno mesto bukvalno terorizirani pa duri imame i pretni za prijavuvannje...Ve molam za odgovor,grupa gragani od Kumanovo
Нарушувањето на јавниот ред од страна на локали не е во делокругот на работа на социјалната заштита. Одржувањето на јавниот ред е во надлежност на полициските станици. Во случај кога одреден локал работи подолго од предвиденото време и при тоа го нарушува јавниот ред, случајот може да се пријави и да се побара интервенција од пазарната или трудовата инспекција. Проблемот може да се актуелизира и во рамките на општината, дотолку повеќе ако се работи за вознемирување на поголем број граѓани во ноќните часови
nasite mali deca no i vozrasnite sekoja nok do ranite utrinski casovi se vidno maltretirani od glasnata ziva muzika od strana na nokniot klub Garten vo Kumanovo,decata bukvalno placat za spienje i odmor kako i nie vozrasnite koi stanuvame nesposobni za odenje na rabota poradi nespienje.Nitu edna institucija vo drzavata ne pokaza interes za voveduvanje na mir vo naseto naseleno mesto pa duri ni Kumanovskata policija ne bila nadlezna za odrzuvanje na mirot,moeto prasanje e:kade da gi nosime nasite deca da spijat bidejki sme celoto naseleno mesto bukvalno terorizirani pa duri imame i pretni za prijavuvannje...Ve molam za odgovor,grupa gragani od Kumanovo
Нарушувањето на јавниот ред од страна на локали не е во делокругот на работа на социјалната заштита. Одржувањето на јавниот ред е во надлежност на полициските станици. Во случај кога одреден локал работи подолго од предвиденото време и при тоа го нарушува јавниот ред, случајот може да се пријави и да се побара интервенција од пазарната или трудовата инспекција. Проблемот може да се актуелизира и во рамките на општината, дотолку повеќе ако се работи за вознемирување на поголем број граѓани во ноќните часови
Почитувани, имам едно прашање и ако некој може нека ми одговори. Имам ќерка, која студира редовно и е на 22 години од мојот прв брак, и за неа плаќам алиментација. Во исто време таа е од пред неколку месеци во работен однос со договор на две години и редовна плата. Мојот доход изнесува 11000 денари од кои 3000 ми одржуваат за алиментација. Сега имам и друго дете од втор брак. Па ме интересира дали законски јас треба да плаќам за ќерка ми која се води на редовно школување, а во исто време работи и има доход? Однапред ви благодарам!
Согласно со Законот за семејството на Република Македонија, родителот на дете кое не живее со него е должен да го издржува до 18-годишна возраст, односно додека е на редовно шлколување а најдоцна до 26-годишна восраст. Доколку се променат околностите за одредувае на износот на издршката, може со тужба до надлежниот основен суд да побара измена на пресудата во делот на утврдената висина на издрашката, заради промена на висината или престанок на обврската за издржување. Судот ќе ги оцени наводите во тужбата и приложените докази, врз основа на што ќе донесе нова пресуда.
bi sakala da prasam za vrakanje na rabota po porodilno otsustvo... Dali treeba da odam i treta smena i dali rabotnoto vreme e skrateno poradi doenje na deteto? odnapred blagodaram
Согласно член 164 став (1) од Закон за работните односи, за време на бременост или со дете до една година возраст, работничката не смее да врши прекувремена работа или да работи ноќе. Со ставот (2) од истиот закон е уредено дека на работничката која има дете од една до три години возраст, може да и се наложи да врши прекувремена работа или работа ноќе, само по нејзина претходна писмена согласност. Што се однесува до Вашето прашање на право на доење на работничката и по изминувањето на отсуство поради бременост, раѓање и родителство, истото е уредено во член 171 од Закон за работните односи, каде е наведено дека работничката има право на платена пауза во текот на работното време, во траење од еден и пол час дневно, во кое време се засметува и дневната пауза.
zydravo.jas sum student, mazena i sega so maz mi go ocekuvame prvoto dete.toj e vraboten i ne interesira dali toj ima pravo na porodilno boleduvanje i kolku vreme.
Со член 165 став (1) од Закон за работните односи е регулирано дека работничка за време на бременост, раѓање и родителство да има право на платено отсуство од работа во траење од девет месеци непрекинато, а доколку отсуството од работа за родителство не го користи работничката, право на отсуство од работа на родителство да го користи таткото.
Јас сум разведена а мојот поранесен сопруг го нема побарано да го види детето од кога е родено сега поднел барање до центаро и од таму службениците ми се закануваат со полиција ако не го дадам детето на таткото,а сакам да нагласам дека поранесниот сопруг физички ме малтретирасе и сега се плашам и за безбедноста на моето малолетно дете, кои се моите права и како може да се заштитиме и јас и детето.позз
Прaшањето за одржување на редовни средби на дете со родител со кого не живее заедно по разводот на бракот на неговите родители е уредено со Законот за семејството. Имено, овој пропис утврдува дека детето и другиот родителот кај кого детето не е доверено на чување и воспитување имаат право да одржуваат лични односи и непосредни контакти. Согласно на тоа, доколку родители не можат да постигнете согласност за начинот, времето и динамиката на одржување на личните односи, центарот ќе донесе решение со кое ќе ги регулира видувањето помеѓу детето и другиот родител, имајќи ги во предвид сите околности, но и интересот на детето. Родителите се должни да постапуваат согласно со решението во поглед на утврдените термини за видување. Доколку едниот родител има основани сознанија дека другиот родител не се грижи да детето, односно несовесно и неодговорно се однесува и му штети на детето во поглед на здравјето и воспитувањето, односно го занемарува или насилно се однесува, другиот родител за истото треба да го известите стручниот тим на центарот за социјална работа, кој ќе поведете соодветна постапка за заштита на интересите на детето.
Јас сум разведена а мојот поранесен сопруг го нема побарано да го види детето од кога е родено сега поднел барање до центаро и од таму службениците ми се закануваат со полиција ако не го дадам детето на таткото,а сакам да нагласам дека поранесниот сопруг физички ме малтретирасе и сега се плашам и за безбедноста на моето малолетно дете, кои се моите права и како може да се заштитиме и јас и детето.позз
Прaшањето за одржување на редовни средби на дете со родител со кого не живее заедно по разводот на бракот на неговите родители е уредено со Законот за семејството. Имено, овој пропис утврдува дека детето и другиот родителот кај кого детето не е доверено на чување и воспитување имаат право да одржуваат лични односи и непосредни контакти. Согласно на тоа, доколку родители не можат да постигнете согласност за начинот, времето и динамиката на одржување на личните односи, центарот ќе донесе решение со кое ќе ги регулира видувањето помеѓу детето и другиот родител, имајќи ги во предвид сите околности, но и интересот на детето. Родителите се должни да постапуваат согласно со решението во поглед на утврдените термини за видување. Доколку едниот родител има основани сознанија дека другиот родител не се грижи да детето, односно несовесно и неодговорно се однесува и му штети на детето во поглед на здравјето и воспитувањето, односно го занемарува или насилно се однесува, другиот родител за истото треба да го известите стручниот тим на центарот за социјална работа, кој ќе поведете соодветна постапка за заштита на интересите на детето.
Почитувани. Ме интересира која е процедурата за развод на брак кога е спогодбена. Немаме деца.
Постапката за развод на брак може да се иницира со спогодба за развод на брачната заедница, потпишана од двајцата брачни другари. Постапката за развод на брак во случај кога брачните другари намаат заеднички деца ја спроведува судот.
Bev vo mojata opshtina i podnesov dokumenti (se shto beshe potrebno) za pomosh kako samohrana majka. Se besh vo red mi gi primija dokumentite i mi rekoa deka ke dojde sluzba vo mojot dom za da proveri. No pomina veke eden mesec i od toa nishto. Zatoa shto jas ne bev vo moznost da otidam otide edna prijatelka da prasha i i odgovorile deka ima zakonski rok. Sakam da znam kolku iznesuva toj zakonski rok? Vi Blagodaram
рокот за постапување по барање во сентар за социјална работа е два месеци. Доклку во овој рок не се реши предметот, може да поднесете барање за молчење на администрацијата до Министерствотот за труд и социјална политика
Почитувани, Ме интересира како иде процедура за исплаќање на потрошувачки кредит после развод. Кредитот е подигнат за време на брак. Дали кредитот се дели на два еднакви дела?
прашањето на отплата на кредит по развод на брак се регулуира со прописите од оваа област, а конкретен одговор може да се побара во банката каде кредитот е подигнат
Ima pet cleno semejstvo medju koe najmlado ima 5 godini,nitu eden ne e vo raboten odnos,ziveat od socijalna pomos.Nesto povece od edna godina se bez struja,EVN im ja isece poradi neplateni smetki.ili vece standardno nemoznost za placanje na smetki.Noce sedat pod sveci a pred edna nedela poradi toa sto maloto devojce (petgodisno) stravuva od temnina i spijat so zapalena sveca,za malku se spasija od pozar pri sto gasejci go plamenoto tatkoto gi ima izgoreno racete.Prasanje: Normalno li e vo ova vreme edno semejstvo koe ima tri deca da ostane bez struja,koe apsolutno nema nikakvi sansi da prikluci struja.Do kogo ova semejstvo treba da se obrati za pomos? Ve molam vo interes na decata od ova semsjtvo Ve molam za iten odgovor direktno na mnojot e-mail.
Корисниците на социјална парична помош и корисниците на постојана парична помош можат да остварат и право на субвенција за потрошена енергија, за секоја платена месечна сметка во текот на користењето на правото на парична помош од социјална заштита. Субвенцијата се остварува во центарот за социјална работа со поднесување на доказ за платена сметка. Висина на субвнцијата изнесува 700 денари месечно. По однос на заостанат долг од потрошена електрична енергија, домаќинството истиот го регулира самостојно со ЕВН. Согласно Законот за социјалната заштита, центарот за социјална работа може да додели еднократна парична помош за надминување на социјалниот ризик во кој се наоѓа семејството, во зависност од утврената фактичка состојба и исполнетост на законските услови. Вакво право можат да обезбедат и општините од сопствени средства.
pocituvani imam edno prashanje jas imam 8 godisno dete vonbracno deteto e priznaeno od strana na tatkoto spogodeni sme vo centarot za socijalni raboti deteto da zivee so mene a jas ne pravam problem toj moze da go vidi koga saka. tatkoto na moeto dete e ozenet i si ima semejstvo.jas sim momentalno vo Amerika i sakam da se omazam no toj mi pravi problem veli deka nikogas nema da dozvoli nasiot sin da zivee so mene vo stranstvo.jas ne sakam celosno da go odvojam deteto od negoviot bioloski tatko se soglasuvam sekoja godina da go prakam vo makedonija po 3 meseci da zivee so nego. dali mozam da dejstvuvam od amerika preku advokat i da si go dobijam sinot so mene ve molam kazete mi sto treba da storam za da ne si go izgubam sinot.
Согласно Законот за семејството, вршењето на родителското право родителите го вршат лично. Родителите се спогодуваат за начинот на вршење на родителското право, а доколку неможат да се спогодат за одредени прашања во поглед на чувањето, воспитувањето, образованието и за оставрување и заштита на правата и интересите на детето, одлучува центарот за социјална работа. Постапката се иницира со барање на едниот родител, а ја спроведува стручен тим од центарот, при што се води на начин што одлуката да обезбеди најдобар интерес на детето. Одлуката за живеалиштето на детото, односно во оваа насока промена на живеалиштето со заминување во странство е прашање на вршењето на родителското право. Доколку едниот родител не се согласува со заминувањето на детето во странство, другиот родител може да поднесе барање до центарот за социјална работа да одлучи за најдобриот интерес на детето за понатамошен престој и уредување на личните односи со другиот родител. Ова барање се поднесува лично, при што стручниот тим работи со обата родители и детето во зависност од возраст со цел да се донесе правилна одлука во интерес на детето.
mojot soprug od prviot brak ima 18 godisen sin za kogo do segaq redovno plaka alimentacija ,megutoa od pred nekolku meseci ne e vo raboten odnos i se prijavuva vo biroto za vrabotuvanje, i nema podmireno alimentacija za 2 meseci ,a negovata poranesna sopruga preku advokat go kontaktirase so zakana deka ke go dade na sud,a za site ovie godini nitu ednas ne e ostvarena sredba megu roditelot i sinot zatoa sto negovata majka ne mu dozvoluva,koi se zakonskite prava na mojot soprug i kako da se plaka alimentacija vo slucaj koga roditelot koj ja plaka alimentacijata ne e vraboten?
Одлука за определување на законска издршка за дете донесува надлежен суд. обврската за издржување трае до 18-годишна возраст на детето, а најдоцна до 26 години додека детето е на редовно школување. Родителот може да поднесе тужба за измена на одлуката на судот, кој врз основа на новите докази за променета фактичка состојба ќе спроведе постапка и ќе донесе нова одлука.
Dali sudski izvrsitel ima pravo da naplati sudska kamata na sudski trosoci vrz osnova na presuda vo koja ne e dosudena sudska kamata na sudski trosoci?
Работата на судските извршители е регулирна со посебни прописи и не е од делокругот на социјалната заштита. На ова прашање одговор може да дадат само правосудните органи и адвокат.
Здраво, ме интересира колку време треба да бидам пријавена за да можам да земам боледување после породување. Кога ќе се породам би била пријавена 8 месеци, дали ќе ми следува надомест од Фондот?
Прашањето за регулирање на отсуство од работа поради бременост и раѓање се уредува со прописите од областа на здравственото осигурување и здравствената заштита. Конкретен одговор може да побарате во Фондоз за здравстевно осигурување.
po razvodot kolkaava moze da bide alimentacijata za 1.5 god bebe za nevraboeten
Одлуката за висината на издршката за малолетно дете ја донесува суд во постапка за развод на бракот. При тоа судот ги зема сите околности во предвид, како што се потребите на детето за развој и воспитание и приходите на родителите. При тоа судот е ограничен со тоа што висината на издршката неможе да го надминува износот од 30% од примањара на родителот за кога ја утврдува обвсрката за издржување на детето.
Mojot tatko e vdovec veke 10 god. Sega saka povtorno da stapi vo brak no na negovo ime ima nedviznost koj e steknat vo brak so mojata majka. Ve molam za sovet kako da se zastitime po osnov na raskrcmuvanje na nasiot imot za koj smetam deka jas imam pravo kako naslednik. Koi se obvrskite od tatko mi kon novata negova sopruga vo spor na razvod. Treba li da plaka alimentacija kon nea ima li taa pravo na del od imotot. Inaku g-gata ima stalen prestoj vo EU. Blagodaram
Во делот на утврдување на имот стекнат за време на брак и правото на делот од имото кој и припаѓа на сопоругата, односно правото на наследување на децата на имотот на починатиот родител а кој е стекнат за времетреање на брачната заедница се применуваат прописите за стварните права и наследувањето. Иако ова прашање не е во надлежност на социјалната заштита, појасниваме на можноста од инициратње на оставинска постапка на делот на имотот што Вашата мајка го стекнала како заеднички стекнат имот за времетраењето на брачната заедница. Воедно, имот стекнат пред склучување на бракот е личен имот и не преставува заеднички имот на брачните другари од подоцна склучен брак. Во секој случај стручен правен совет за овие прашања може да се побара од адвокат.
Pocituvani, jas sum razmedena veke dve godini, imam edno dete koe mi e dodeleno mene na cuvanje,so presuda na tatkotu mu e utvrdena alimentacija no toj dosega nitu ednas mi nema i pusteno pari za alimentacija, od taa pricina pocnav da ne mu dozvoluvam da segleda so deteto. Me interesira dali sum vo pravo sto poradi tie pricini ne mu dozvoluvam dago gleda deteto
Правото за досудена издршка на дете со судска одлука може да се бара по пат на постапка за присилно извршување, која се иницира пред извршител. Законот за семејството определува дека детето има право да одржува лични односи со родителот со кого не живее заедно. Центарот за социјална работа обезбедува стручна советодавна работа во однос на постапките за уредување на односите помеѓу родителите и децата. За оваа услуга може да се обратите во центарот за социјална работа, надлежен според местото на Вашето живеење.
pocituvani se nadevam deke ke me objasnite.soprugata si zamina pred tri ipol god,a razvedeni sme edna godina sudski.na za vreme na sudskiot proces bev nevraboten skor 6mes,sudot mi odredi izdrska za mojte dve deca 5000den,po baranje na bivsata sopruga.taa znaa deka jas ne sum vo moznost da platam i neam od kade.dodeka bevme zaedno ziveevme mezerno i zaglavuvavme od dolg na dolg.dolg za struja za telefon domasen mobilen i se poeke propagavme vo dolgovi.me napusti poradi toa so nemavme nikakovo finasisko podobruvanje i za edna nedela si zamina kaj drug maz, jas ostanav so dolgovite koj sea se stignati so izvrsitel i blokiranje na smetka od plata.ne bev vraboten skoro edna godina otkako ni se zatvori firmat vo valandovo.po dolgo baranje i molenje me primija v edna firma na cetri saati i rabotam cetri ipol saati platata mi iznesuva negde okolu 4500den.koj nemozam da izvadam denar oti imaam tri izvrsitelski blokati.ziveam so mojata segasna sopruga i moetosedum mesecno bebe bes struja veke 6meseci.neam pomos od nikogo i nema koj da mi pomogne bidejki sum sirak stanot vo koj ziveeam e na ime na mojata pokojna majo koja e pocinata veke sedum godini stanot e na otplata no bidejki ne sum vo redoven raboten odnos neam plateno rati veke tri god .pred nekoj den mi stigna tuzba oti ne sum plakal izdrska za mojte dve decinja neam ni pari da odgovoram na tuzbata a ni za advokat.jas kako roditel sum svesen deka dreba da dadam pari tie se moj deca no od kade.ve molam objasneteme so trba da prava oti sum vo mnogu teska i kriticna finasiska sostojba
Со Законот за семејството е утврдено дека дете/деца има право на законска издршка од родителот со кого не живе заедно по разводот на бракот на неговите родители. Висината на издршката ја утврдува суд, во пресудата за развод на брак. Доколку настапат одредени измени во однос на материјалната состојба, родителот кој е задолжен за законско издржување на своите деца со тужба може да побара измена на судската одлука, при што своите наводи треба да ги аргументира со докази за примањата кои ги остварува, вклучувајќи и потврда за остварена плата. Судот ќе ги цени приложените докази, но и потребите на децата за издржуање, врз основа на што ќе одлучи за визината на издршката.
Изгубени документи од фирма,каде да поднесам барање за нови,седиштето се наоѓа во Скопје,благодарам однапред
Почитуван, Вешето прашање не е од делокругот на работите од социјална заштита и по однос на истото неможе да се подготви соодветен одговор.
zdravo..me interesira da prasam:razvedeni sme veke 7g..imame dete od 13g..ziveeme vo stan koj glasi na moe ime i na kerkata(dodelen od tatkoto so spogodben razvod)..sega tatkoto saka staratelstvo...kolku bi traela taa postapka i dokolku go dobie,sakam da znam sto se ke mu sleduva od moja strana zdravo..me interesira da prasam:razvedeni sme veke 7g..imame dete od 13g..ziveeme vo stan koj glasi na moe ime i na kerkata(dodelen od tatkoto so spogodben razvod)..sega tatkoto saka staratelstvo...kolku bi traela taa postapka i dokolku go dobie,sakam da znam sto se ke mu sleduva od moja strana zdravo..me interesira da prasam:razvedeni sme veke 7g..imame dete od 13g..ziveeme vo stan koj glasi na moe ime i na kerkata(dodelen od tatkoto so spogodben razvod)..sega tatkoto saka staratelstvo...kolku bi traela taa postapka i dokolku go dobie,sakam da znam sto se ke mu sleduva od moja strana
Во постапката за развод на брак, судот одлучува кај кого од родителите детете ке остане на понатамошно чување и воспитување. Другиот родител се задолжува да плаќа издршка за детето, врз основа на судска одлука за развод на брак. Во случај кога ке настанат променети околности, родителот кај кого детето не е доделено на чување и воспитување има право со тужба да бара измена на судската одлука во делот на доверувањето на детето. Судот спроведува постапка и ги оценува сите околности и докази, како и стручното милење на центарот за социјална работа. Центарот за социјална работа спроведува постапка во овој случај, која се води во насока да се утврди најдобриот интерес на детето. Во случај кога детето е на возраст во која може да го искаже своето мислење, да се вклучи во постапката за да се оценат неговите потреби и желби.
zdravo,me interesira da prasam koja e procedurata za sledniot slucaj:razvedeni sme 7godini..deteto ima 13g i staratelstvoto e moe..imame stan koj glasi na mene i na kerkata(prepisan od tatkoto pri razvodot)..koja e procedurata i kolku bi traelo ako tatkoto sega pokrene postapka za staratelstvo i dokolku dobie,sto se bi dobil?vi blagodaram
Во постапката за развод на брак, судот одлучува кај кого од родителите детето ќе остане на понатамошно чување и воспитување. Другиот родител се задолжува да плаќа издршка за детето, врз основа на судска одлука за развод на брак. Во случај кога ќе настанат променети околности, родителот кај кого детето не е доделено на чување и воспитување има право со тужба да бара измена на судската одлука во делот на доверувањето на детето. Судот спроведува постапка и ги оценува сите околности и докази, како и стручното милење на центарот за социјална работа. Центарот за социјална работа спроведува постапка во овој случај, која се води во насока да се утврди најдобриот интерес на детето. Во случај кога детето е на возраст во која може да го искаже своето мислење, да се вклучи во постапката за да се оценат неговите потреби и желби
Koi uslovi treba da se ospolnuvaat za socijalen stan?
Rаспределбата на станови во сопственост на Република Македонија, наменети за лицата во социјален ризик се врши согласно со Програмата за изградба и одржување на станови во сопственост на Република Македонија ( „ Службен весник на Република Македонија“ број 3/09). Постапката за распределба на овие станови отпочнува со објавување на јавен оглас, во кој се наведуваат условите, критериумите и намената на овие станови за обезбедување на социјално домување за одредена категорија на граѓани, кои се наоѓаат во конкретен социјален ризик. Постапката ја спроведува Комисија за распределба на станови под закуп за социјално загрозени семејства, согласно условите од огласот. Заинтересираните лица за добивање на социјален стан под закуп можат да поднесат барање откако ќе биде објавен конкурс во печатените весници. Ве информираме дека Комисија за распределба на станови под закуп за социјално загрозени семејства работи при Министерството за транспорт и врски.
Ve molam da mi dadete informacija za vrabotuvanje na socijalni slcaevi.Dali rabotodavacot moze da koristi nekakov benefit pri vrabotuvanje na socijalen slucaj(koristel socijalen nadomest itn) i pri vrabotuvanje na lice koe prv pat se vrabotuva? Blagodaram.
Со Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување за 2014 година предвидени се повеќе активни програми и мерки за вработување со кои се овозможува директно вработување или обуки врз основа на кои се овозможува на невработените лица од различни целни групи да се вработат или да се стекнат со соодветни вештини со што би биле барани на пазарот на трудот. Една од програмите за вработување која се однесува за вработување на невработени лица-корисници на социјална парична помош е Програмата за субвенционирање за вработување на корисници на социјална парична помош со што се овозможува на лицата да се субвенционираат 6 месеци со 17.000 денари бруто плата месечно од кои 14.000 денари за плата по вработено лице и 3.000 денари месечно на работодавачот за покривање на трошоците за обука и материјали. Во наредните минимум 6 месеци, работодавачот има обврска да го задржи лицето на работа. Јавниот оглас за оваа програма заврши и во тек е реализација на програмата. Мерките за вработување на лица-корисници на социјална парична помош ги реализира Агенцијата за вработување на РМ, преку центрите за вработување.
Кога ќе ми заврши договорот во училиштето каде што работам моментално ке сум осигурана 5 месеци и 24 дена. Дали ќе имам право на еден месец надоместок од социјалното?
Здравствното осигурување по основ на работен однос е уредено со прописите од областа на здравствената заштита. За поконкретен одговор може да се обртите во Фондот за здравствено осигурување.
Ve molam da mi kazete vo vrska so alimentacija, dali na roditelot sto ne e staratel na deteto sudot mu odreduva alimentacija dokolku ne raboti i vo kolkav iznos?
Со пресудата за развод на брак, судот одлучува и за издршката, која родителот кај кого детете не е доверено на натамошно чување, грижа и воспитување треба да ја плаќа до 18-годишна возраст на детето, односно до 26-годишна возраст ако е на редовно школување. Родителот неможе да се ослободи од обврска за законско издржување на дете, а судот при определување на висината на издршката ги зема во предвид сите околности, како што се приходина на двата родители и потребите на детето за обезбедување на раст, развој и редовно образование.
ke ve molam da mi odgovorite na prasajneto dali porodilnoto sega moze da se prodolzi od 9meseci na 12meseci i dali tie plus 3meseci se plateni kako sto se tie9meseci
Прашањето на отсуство од работа поради раѓање на дете е уредено со прописите од областа на здравственото осигурување. Поконкретен одговор може да се побвара во Фондот за здравствено осигурување.
pred deset godini imav zemeno od banka dva potrosuvacki krediti vo vrednost od 12.000oo evra. togas rabotev i imav dobra plata zatoa i mi dadoa tolkavi krediti.no po edna godina se zatvori firmata vo koja rabotev i ja ostanav bez rabota a kreditite nemozev da gi isplatam i samo mi se sobiraa rati za plakanje.za dva meseca me dadoa na dva razlicni izvrsitela.smetkata mi e blokirana devet godini i nikako nemozam da go namalam dolgot koj so kamata sega iznesuva 26.000,00evra. sega rabotam kako cuvar vo privatna firmai imam plata 12.000,00 denari,i mam dve godisno dete .sakav da prasam kako da gi vratam kreditite koga ne zemam plata,celata plata mi ja zemaat izvrsitelite a dolgot pak se zgolemuva
Прашањето на кредитирање на граѓание е прашање во рамките на деловното работење на банките и се уредува со прописи кои не се однесуваат на социјалната заштита на граѓаните
Сопругот крена бракораведна процедура но после сослушувањето кај еден психолог тој ја повлече тужбата. Сакам да ве пршам дали и за колку време тој може повторно да покрене бракоразедна постапка?
Постапката за развод на брак се иницира со спогодбен предлог од обата сопружника или со тужба од еен од сопружниците. За поднесување на тужба за развод на брак не се утврдени законски ограничување во однос на рокот кога може да се поднесе.
vke ve zamolam da mi odgovoite na sledno to prasanje pozdrav jas se naogam vo stranstvo ni se ima rodeno novorodence za prijavuvanje na bebeto sto i kako i do koga imame vreme za da go prijavime vo republika makedonia taa e rodena 29 01 2014 dali rokot na prijavuvanje na novorodence ni e 6 meseci ili edna godina
Упис на дете во Матична книга на родените во Република Македонија е в о надлежност на Управата за водење на матичните книги, каде можете да добиете поконкретен одговор. Граѓаните кои се во странство за регулирање на ова прашање можат да се обратат и во козуларните преставништва на РМ.
Samohrana majka sum, deteto e rodeno vonbracno, tatkoto ne saka da plaka alimentacija. Vrabotena sum so solidni primanja, dali imam pravo na nekakov nadomest? Deteto sega ima 4.5 godini.
Со Законот за семејствоото, децата родени вон брак и децата родени во брак имаат еднакви права во поглед на згрижување, воспитување и изржување од родителите. Родителот кај кого детето не живее е должен да плаќа месечна издршка. Висината на издршката може да ја договорат меѓусебно родителите на детето, а доколку не се договорат, родителот на детето со кого детето живее, може да поднесе тужба до надлежниот суд за определување на обврската за законско издрживање и висината на издршката што другуиот родител треба да ја плаќа за своето дете.
Кога работодавецот ви дава отказ,без ваша вина,ме интересира колку плати и што се треба да плати.(Работникот е на неопределено време). Некои викаат три нето плати,некои три бруто...би сакала конкретен одговор.И дали одморот треба да се исплати.Ви благодарам.
Согласно член 97 став (1) од Закон за работните односи во случај на откажување на договорот за вработување од деловни причини, работодавачот е должен на работникот да му исплати испратнина, која зависи од годините поминати во работен однос. Доколку е до пет години во работен однос - во висина од една нето плата, од пет до десет години- во висина од две нето плати. Во член 45 став(1) од истиот закон е уредено дека работникот има право на надоместок на неискористениот дел од годишниот одмор пред пред престанок на работниот однос, ако претходно побарал користење на годишен одмор, а не му било овозможено користење на годишен одмор, а работниот однос му престанал не по негова вина и волја.
сум самохрана мајка на 2 деца едниот е 5 год а другиот 7 год немаме ни социјално ни невработена сум ни кукја немам казете кај кого да се обратам за да ми помогнете
Лицата кои се материјално необезбедени, односно не остваруваат приходим, можат да остварат право на парична помош од социјална заштита, доколку ги исполнуваат законските услови. Барање за остварување на право од социјална заштита се поднесува дио центар за социјални работи, при што стручните лица им обезбедуваат информации на граѓаните за условите и начинот за остварување на право од социјајлна заштита. Во однос на добивање на стан со непрофитна закупнина за социјално ранливите граѓани, постапката се спроведува откако ќе се објави оглас во јавните гласила, во кој се наведуваат расположливите станови и за кои категории на социјално загрозени лица/семејства се наменети. Постапката ја спроведува Комисија која е формирана во Министерстсвото за транспорт и врски.
imam 29 godini majkami i tatkomi se razvedeni sudot me dodeli na tatkomi a majkami trebase da plaka alimentacija od 85 god do 2003 nema plateno ni denar a i ja nemam videno nikogas a zivee i raboti vo germanija 28 godini,pa me interesira dali mozam da podnesam privatna tuzba za taa neplatena alimentacija dali e kasno ili ne e ve molam odgovorete mi da znam sto kako da pravam ???
Согласно со Законот за семејството, родителите има законска обврска за издржување на своите деца и тоа до нивна 18-годишна восраст, односно најдоцна до 26- годишна возраст доколку се на редовно школување. Во случај на развод на брак, судот одлучува за висината на издршката, која родителот кај кого дтетето не е доверено на натамошно чување и воспитување треба да ја плаќа. Во случај која родителот нема да ја исполни обврската за законско издржување на дете, другиот родител може да покрене постапка за присилно извршување, односно детето по полнолетството. Постапката за прислино извршување се иницира пред извршител, кој ја оценува основаноста на предлогот и допуштеноста за присилна наплата на досудена издршка.
Ние сме група граѓани кои самоиницијативно формиравме хуманитарно здружение под назив „Христијанско семејство“ Здружението е регистрирано во Централниот регистер на РМ, и за Здружението имаме Решение. Во Статуот на Здружението и во Програмата предвидено едукатина помош, советувања, организирање предавања, соработка со други сродни здруженије, доделување на хуманитарна помош на семејства кои се во сиромаштија (материјална: облека, прехрамбени продукти, намештај, техника - добиени преку донации, нови или половни, а исто така и финансика парична помош). Прашањето е: Дали нашето Хуманитарно здружение треба да биде регистрирано во Министерството за труд и социјална политика за да може да ја врши својата дејност, или не? Хуманитарното здружение е регистрирано како: Организациониот облик е: 10.1 Социјално хуманитарно здружение Големина на субјектот: микро Приоритетна дејност / главна приходна шифра: 94.99 Дејности на други организации врз база на зачленување, неспомнати на друго место. Ве молам за одговор. Со почит, Иван П.
Здружение можа да побара да биде запишано во Регистарот на здруженија од областа на социјалната заштита, кој ги води Министерството за труд и социјална политика, доколку работи на развој и обезбедување на услуги од социјалната заштита на лица, семејства и групи на граѓани изложени на социјален ризик, развој и унапредување на социјалната заштита и развој и унапредување на волонтерската работа во општината. Во регистарот се впишува здружението, кое има активно работење во областа на социјалната заштита или социјална политика најмалку три години од денот на основањето, реализирано најмалку три проекти од областа на социјалната заштита или социјална политика, има соодветен простор за работа и кадровски услови и доказ за економско и финансиско работење врз основа на скратен сметководствен исказ од годишна сметка . Хуманитарни здруженија, здруженија, верски заедници и нивни здруженија, религиозни групи и други непрофитни организации, можат да даваат одредени услуги на лица кои се наоѓаат во социјален ризик и на кои им е потребна помош, без оглед дали се впишани во Регистарот здруженија од областа на социјалната заштита. Во овој случај, на барање на хуманитарни здруженија, здруженија, верски заедници и религиозни групи и други непрофитни организации, согласност за вршење на одредени услиги дава Министеротза труд и социјална политика, по дадено мислење на Комисијата за соработка со здруженијаон. Во согласноста Министерот поблиску ги определува видот и обемот на услугите за кои ќе се даваат на граѓаните, кои имаат потреба од помош и поддршка, како и времето за кое се дава согласноста.
Ве молам ако мозе да ми одговорите на моето прасанје?јас сум бремена 3 месеци,работам во дукан во гтц тука дуканот ке се затвара а мојот газда има усте еден дукан во тетово,дали според законот на рм ке ме одјави здраствено или мора да бидам пријавена кај него до крајот на мојата бременос,иако нема да работам повеке кај него?
Прашањето на здравствено осигурување по основ на заснован работен однос е уредо со прописите од областа на здравствената заштита. За поконкретен одговор може да се обратите до подрачната едница на Фондот за здравствено осигурување.
Zdravo. So maz mi ziveevme 4 god imame 3godisen sin no veke godina i nekolko meseci ne sme zaedno jas podnesov tuzba za razvod bevme na sud 2 pati i sega na 11.04 sme povtorni na sud, bevme i vo centarit za socijal griza tamu ni rekoa deka mi pripadja na mene go molev me da mi potpise za patna isprava za dete (pasos) no toj ne saka ,dali ako sega koga ke izlezeme na sud i teteto mi go dodelat na mene ke mozam bez negova dozvola da izvadam patna isprava na dete. Vi blagodaram odnapred
Правата и должностите на родителите кон децата се исти без оглед дали тие со во брак, вонбрачна заедница или бракот е разведе. Во однос на детето родителите го вршат родителското право до навршување на 18 годишна возраст на детето, односно додека се на редовно школување но најдоцна до 26 годишна возрста. Родителите родителското право кон детето го вршат заеднички и спогодбено, а доколку неможат да се договорат, за тоа одлучува надлежниот центар за социјална работа во најдобар интерес на детето.
Zdravo,so soprugata imame naruseni bracni odnosi i taa ja napusti bracnata zaednica so naseto maloletno dete koe ima 2 godini,i ziveat vo drug grad kade sto nadlezniot centar za socijalna politika mi odredi da go gledam deteto 3 pati vo mesec po 4 sata....na mojata zalba do Ministerstvoto dobiv odgovor deka se odbiva zalbata vo koja baram da go zimam deteto 2 vikenda vo mesecot bez nikakvo objasnuvanje zosto e toa taka i do koga ke vazi faktickata sostojba i prvostepenata odluka na centarot za soc.politika.....i me prepracaat do upraven sud za da pokrenam upraven spor.....ne razbiram ,dokolku postoi bilo kakva precka ili narusuvanje na clen 45 spored koj deteto im pripadja podednakvo na dvajcata roditeli trebase da mi bide potenciran....zarem treba do sudot za covekovi prava vo Zeneva da stignam za da mi dozvolat da prodolzam nepreceno da ostvaruvam kontakti i da se grizam za moeto dete i da dopram do nego kako roditel???se cuvstvuvam kako gradjanin od vtor red koj e zaglaven vo pravniot sistem bez nikakvi prava....neznaev deka vo pravoto vo Makedonija ima nedorecenosti vo sistemot!sakam da znam dali nesto ke se smeni so mojata tuzba za pokrenuvanje upraven spor ili da odam direktno na povisoka istanca???BLAGODARAM!
Законот за семејството ги уредува правата и доплжностите на родителит во поглед на грижата за личноста, правата и интересите на детето. Во случај на развод на бракот, судот со пресудата одлучувакај кого од родителите детео останува на натамошно чување, а другиот родител се задилжува да плаќа издршка за детето. родителот кај гого детето не е доверено на натамошна грижа, чување и воспитување има право да одржува лични контакто со дететео. Детето исто така има право да одржува лични контакти со родителот со кого не живее заедно. Начинот и динамиката на одржување на личните односи помеѓу детето и родителот ги договаат родителите на детето, заеднички и спогодбено. Во случај кога родителите не можат да се договорат, за тоа одлучува надлежниот центѕар за социјална работа. Стручниот тим во центарот, во постапката за уредување на личните односи на детето со родител со кого не живее заедно, ги цени сите околности за да истите се уредат во најдобар интерес на детето. Родителот може до центарот за социјална работа да достави барање за измена на начинот и динамиката на одржување на личните односи со детето, секогаш кога смета дека истите треба да се прошират.
Прашање од: valentina.jovanovska@hotmail.com Одговор: Креирано на: 05.04.14 во 15:46 Одговорено: razvedena sum i od prviot brak imam dva sina ,bivsiot ne plaka nisto,ne go interesiraat,sega ke se mazam za drug koj gi cuva decata kako negovi i decata go vikaat tato,,,bidejki go sakaaat mnogu,sega sum bremena so zaednicko dete odnosno treto ,,,po red a prvo od ovoj brak,,,prasanjeto mie,,dali bivsiot moze da mi gi zeme decayta ako se omazam za drug,,i dali me sleduva nesto od socijalno kako za treto dete bidejki decata od prethodniot brak se vodat na prezime na bivsiot,,ve molam za odgovor blagodaram,,,i kade ke dobijam odgovor na ovaa sreana ili na fb,,i za kolku vreme
За доделување на деца кај еден од родителите по разводот на бракот, олучува надлежен суд. Родителот кој смета дека настанале нови околности поради кои децата треба да се доверат кај другиот родител, може со тужба да бара судот да ја измени одлуката во делот на доверување на децата, односно да бара децата да му се доверат на натамошно чување и воспитување. Судот по вака иницирана постапка, ќе побара стручно мислење од центарот за социјална работа во однос на тоа дали измената на одлуката е во интерес на децата. Во однос на родителскиот додаток за трето дете, ова право го остварува мајка за своите три живородени деца, при што барање за остварување на правото се поднесува до центарот за социјална работа, најдоцна до навршување на три месечна возраст на третото дете.
Каде да извадам потврда дека јас сум старател на моето дете? Потврдата ми треба за во странство. Старателството го добив на суд по бракоразводна парница, но тој документ е неколку страни и не е во ред да го преведувам на англиски, особено што таму се спомнуваат работи од лична природа, кои не се битни за потврдата. Ми треба само кратка и јасна потврда дека јас сум старател на детето.
Согласно со Законот за смејството родителите се законски застапници на своето малоетно дете. Во случај на развод на брак, судот со пресудата одлучува кај кого од родителите детето ќе се довери на натамошно чување и воспитување, а другиот родител го задолжува да плаќа соодветна издршка. Родителите, своие права и должности кон детето ги вршат спогодвено, а доколку не се договорат за работи од интерес на детето одлучува надлежниот центар за социјална работа. Во случај кога родителот кај кого детето е доверено на натамошно чување и воспитување сака да замине со детето во странство, потребна е согласност од другиот родител, а доколку родителите неможат да се договорат, може да се обратат во центарот за оцијална работа. Согласно законската регулатива на Република Македонија, родител на малоетно дете не може да има статус на негов старател.
Dobar den, sakam da ve prasam vo vrska so porodilno boleduvanje ,da mi dadete po detalni informacii . Na rabota odnesov otvoreno porodilno boleduvanje i od tamu mi rekoa deka otkako ke se porodam treba da odnesam izvod od novorodenceto i togas se pravat dokumenti za dobivanje na mesecen nadomest i otkako ke se zavrsi toa treba da dobijam resenie deka se e vo red....Blagodaram odnapred
Прашањето за остварува на право на отсуство од работа поради бременост и раѓање на дете е уредено со Зконотза здавствено осигурување. За стекнување на право на платено отуство од работа по оваа основа, одлучува Фондот за здавстено осигурување каде можете да ги добиете сите потребни информации. Ова право не е регулирано преку системот на социјалната заштита,
Почитувани, Основен Суд Скопје 2-Скопје- Граѓански суд донесе пресуда за развод на брак во која се наведува дека "Малолетното дете __________, се доверува на непосредна грижа, чување и воспитување на мајката ___________ (јас)." Ми треба кратка и јасна потврда од горенаведената реченица. Не сакам секаде кадешто треба да потврдам дека јас го одгледувам детето, да ја поднесувам целата пресуда од 5 страни. Во тие 5 страни се наведени податоци од лична природа и не можам секаде да ги приложам, затоа што тоа се коси со Законот за заштита на личните податоци. Каде да добијам КРАТКА И ЈАСНА потврда дека "Малолетното дете __________, се доверува на непосредна грижа, чување и воспитување на мајката ___________ (јас)." Кој надлежен орган издава вакви потврди? Судот што ја донел пресудата или Центарот за социјални работи?
Со Законот за семејството, во делот со кој се уредува постапката за развод на брак од страна на надлежниот суд е утврдено дека судот во овие спорови одлучува за престанок на брачната заедница со развод на брак, доверување на малолетното дете/деца на натамошна грижа. чување и воспитување кај еден од родителите и одлука за висината на законската издршка што другиот родител треба да ја плаќа. Со оглед дека се работи за судска пресуда, за можноста да се издаде извадок од пресудата треба да се обратите до судот кој ја донел пресудата. За овие прашања центрите за социјална работа немаат надлежност за постапување.
Nie sme razvedeni staratelstvoto vrz deteto mu e dodeleno nea.Taa ne dava soglasnost da mu izvadam pasos na deteto a nesaka ni da mu izvadi ni taa za da odime so deteto na domor.Kako da mu izvadam jas pasos na deteto iako ne sum staratel?
Вршењето на родителското право е уредено со Законот за семејството. Родителите имаат права и должности за малолетното дете, како за време на траење на брачната зеадница, по престанокот на бракот или вонбрачната заедница. Родителското право родителите го вршат спогодбено, а докoлку неможат да се договорат, центарот за социјална работа донесува решение, при што одлуките ги носи во најдобар интерес на детето. Постапките за оформување на патна исправа и напуштање на земјата за малолетно дете ги спроведува Министерството за внатрешни работи, во кои постапки согласност треба да дадат обата родитела. Докoлку едниот родител на е согласен детето да ја напушти земјата, Министерството за внатрешни работи службено ќе побара центарот за социјална работа да постапи по предметот. Стручниот тим во центарот врз основа на спроведена постапка, во која ги вклучува двата родитела, како и детето доколку е на возраст на која може да го сфати значењето на прашањети и по истото да се произнесе, ќе ги утврди сите околноси и ќе донесе одлука во зависност од најдобриот интерес на детето.
imam 15 godini stash shto treba dokumenti za invalitska penzija i dali me sleduva .
Право на инвалидска пензија има осигуреникот кај кого е утврдено дека постои инвалидност: а) кога поради промени во здравствената состојба која неможе да се отстрани со лекување, работната способност е трајно намалена за повеќе од половина во споредба со психички и физички здрав осигуреник со исто или слично образование и способност ( професионална неспособност) а ако осугреникот е над 50 години (маж, жена) б) кога поради промени во здравствената состојба која неможе да се отстрани со лекување, ќе нстане трајно губење на работната способност ( општа неспособност за работа) без оглед на возраста. Ивалидноста може да настане како последица на болест, повреда надвор од работа, повреда при работа или професионално заболување. Покрај постоење на инвалидност осигуреникот стекнува право на инвалидска пензија само доколку ги исполнува и условите во поглед на пензискиот стаж, и тоа ако инвалидноста е предизвикана со повреда надвор од работа, или со болест осигуреникот стекнува право на инвалидска пензија под услов пред настанување на инвалидноста да имал наполнет пензиски стаж кој му покривал најмалку 1/3 на периодот од наполнети најмалку 20 години живот до денот на настанување на инвалидноста (работен век) сметајќи го работниот век на полни години. Под поимот работен век се подразбира бројот на полните календарски години до денот кога осигуреникот навршил 20 години живот до денот на настанување на инвалидноста. Работниот век кај осигуреник кој со редовно школување се здобил со виша, односно висока стручна подготовка се смета времето од навршување на 23, односно 26 години живот до денот на настанување на инвалидноста. Потребна документација за поведување на постапка за остварување право од пензиско и инвалидско осигурување: - работна книшка и докази за пензискиот стаж што не е упишан во работната книшка (решенија, уверенија, потврди и др.) - извод од матичната книга на родените со впишан единствен матичен број или лична карта на увид - образец бр 3 издаден од матичниот лекар, (Предлог за утврдување на инвалидност со наод и мислење за здравствената состојба и за работната сопособност на осигуреникот) - медицинска документација пропишана со Одлуката за задолжителен минимум на обемот и содржината на медицинската документација во постапката за остварување права по основа на инвалидност (Сл.весник на РМ бр.88/04). Имено, постапката за остварување право на инвалидска пензија се поведува со поднесување на барање за утврдување на инвалидност на осигуреникот до Филијалата на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.
Почитувани, Имам 36 години и сум самохрана мајка на две малолетни деца. Сакам да аплицирам за доделување на стан од социјална категорија за самохрани мајки. Во контекст на ова сакам да ве прашам кои документи се потребни за аплицирање и каде треба да се поднесат и кои услови треба да се исполнат? Во моментов живеам со моите родители во општина Кисела Вода. Се надевам на брз одговор, и ве замолувам одговорот да ми го пратите и на наведената e-mail адреса. Со почит
Распределбата на станови во сопственост на Република Македонија, наменети за лицата во социјален ризик се врши согласно со Програмата за изградба и одржување на станови во сопственост на Република Македонија ( „ Службен весник на Република Македонија“ број 3/09). Постапката за распределба на овие станови отпочнува со објавување на јавен оглас, во кој се наведуваат условите, критериумите и намената на овие станови за обезбедување на социјално домување за одредена категорија на граѓани, кои се наоѓаат во конкретен социјален ризик. Постапката ја спроведува Комисија за распределба на станови под закуп за социјално загрозени семејства, согласно условите од огласот. Заинтересираните лица за добивање на социјален стан под закуп можат да поднесат барање откако ќе биде објавен конкурс во печатените весници. Ве информираме дека Комисија за распределба на станови под закуп за социјално загрозени семејства работи при Министерството за транспорт и врски.
zdravo me interesira kako moze i kade da se aplicira za akcijava od vladata za pomos na graganite za razdolzuvanje .i od koga pocnuva toa da se realizira mislam znaete za sto stanuva zbor ve molam za odgovor
Закон за еднократен отпис на долговите е во постапка за донесување во Собранието на РМ. По влегување во сила на законот, сите граѓани на Р.Македонија преку јавните гласила и медиумите ќе бидат информирани за начинот, условите и критериумите за ослободување од долговите.
Ве молам доколку може да ми одговорите на следото прашање: Се породив на 12 мај, веднаш поднесов документи за исплата на еднократната помош што се дава за секое новороденче меѓутоа сеуште немам ништо добиено ме интересира во кој временски рок се исплакаат тие пари? Благодарам
Правото на еднократна парична помош, согласно со Законот за заштита на децата се обезбедува само за прво новородено дете на мајката. Барањето се поднесува најдоцна три месеци од раѓањето на детето во центар за социјална работа. Исплатата на правото се врши по донесено решение од надлежниот центар за социјална работа. Корисникот на ова право треба да обезбеди социјален број за поврзување со банка, во која има трансакциона сметка, заради исплата на остварено право и истиот да го достави до центарот за социјална работа.
Јас сум од Скопје, но имам привремено живеалиште во Прилеп,поради мојата професија, и истото редовно го обновувам по истекот на секои 6 месеци.Живем во домот на моите родители без паричен надоместок.Живеам одделно од мојот сопруг, кој живее во Скопје.Би сакала да покренам бракоразводна постапка па ме интересира дали тужба таза развод на брак,може да ја поднесам во судот во Прилеп, и дали рочиштата во тој случај би се закажувале во судот во Прилеп, или бракот ќе мора да се разведе во судот во Скопје, кад ш то е и склучен?Напоменувам дека и јас и сопруогт сме со скопско жителство, и имаме заеднички малолетен син од 15 год. ....Ви благодарам
Согласно со Законот за семејството, утврдено е дека во постапките во кои судот одлучува во брачните, семејните и други спорови од овој закон како и за насилството во бракот и семејството се применуваат одредбите на Законот за процесната постапка и Законот за извршување. Во брачните спорови покрај судот од општа месна надлежност според живеалиштето на тужениот, месно надлежен е и судот на чија територија брачните другари имале последно заедничко живеалиште.
pocituvani sakam da mi odgovorite dali jas kako samohrtan roditel na dete koe ima 19 god. i e na fakultet vo skopje ima pravo besplatno da bide smesteno vo studenski dom me interesira koi se uslovite .odnapret vi se zablagodaruvam.
Сместувањето во студентски дом е во надлежност на Минстерсвото за наука и образование, во рамките на која институција може да се обратите во однос на појазнување на процедурите и условите за стекнување на право за сместување во студентски дом.
Почитувани, Разведена сум и имам ќерка 10 години. Нејзиниот татко во моментот не е плаќа алиментација а претходно колку ќе му текне толку пушташе.Во пресудата стои дека треба да плаќа 25% од неговата плата најдоцна до 10 ти во месецот. Тој беше вработен во Ирак 3 години и во Авганистан 3 години. Парите од таа работа му стигаат на сметка во наша банка. Кај нас во Македонија не се води за вработен но работи во странство. Дали овие средства му се сметаат за основа и приход кој го остварува за плата во странска држава за да се земат за основа колку треба да плаќа. Нормално, сакам преку судот да се бара од банката да даде извод на сите негови досегашни примања, и ќе се направи вештачење колку досега платил а колку требало да плати. Оваа прашање го поставувам затоа што добив поделени мислења од повеќе адвокати и извршители. Како на пример: Тоа не му било плата тука, зошто неплаќал персонален во Македонија, друг вика сепак е приход и е плата што ја остварува во странство а ја прима тука и треба да се земе во обзир. Јас сметам дека сепак сите приходи кој ги има треба да се земаат за обзир во спротивно тој ќе си зема дебела плата, за алиментација или ќе дава како милостина колку сака и кога сака пошто во Македонија се води како невработен. Ве молам да ми одговорите на прашањето.Однапред Ви благодарам.
Одредување на висината на издрѓката за малолетно дете ја утврдува судот во пресудата за развод на брак. Родителот, кај кого детето е доверено на натамошно чување и воспитување има право да бара зголемување на висината на издршката во зависност од потребите на детето. Доколку родителот не ја плаќа досудената издршка, може да се бара присилна наплата преку извршител. Центрите за социјална работа немаат надлежност да постапуваат по однос на овие прашања.
ve molam da mi odgovorite na moeto prasanje koe se odnesuva za mojot 10 godisen sin koj e vlecen , maltretiran i navreduvan od postar covek koj ne mu e nisto , koi se negovite prava pozdrav
Малтретирање и вознемирување на малоетно лице треба да се пријави од неговиот родител или старател во најблиската полициска станица.
Здраво, Очекувам пари од странство на девизна сметка во една од нашите банки. Дали имате некоја информација за колку дена се извршува трансфер на парите од странство на македонска сметка? Поздрав,
Прашањето на трансфер на пари на сметка е во рамките на банкарското работење и по однос на ова прашање процедурата ја спроведува исклучиво конкретната банка, каде клиентите можат да ги добијат сите побарани информации.
Поради тешка ментална болест, издадено ми е решение мојот родител да прима туѓа нега. По неколку исплати на истата, дојде решение од извршител кој бара сума околу 3 пати повеќе од туѓата нега (3.900 мкд) и истата ми е блокирана во банка. Моето прашање е дали е дозволено на извршител да блокира пари примени во банка, кои се всушност туѓата нега? Дали туѓата нега е законски иземена од побарувања од страна на извршител, вклучително и блокирана сметка на истата? Ако е, на кое тело треба да се упати поплака за деблокирање на сметката, поради тоа што може да дојде до влошување на мојата здравствена состојба ако останам три месеци без неа? Благодарам.
Во постапката за присилна наплата на долг од лице - корисник на паричен надоместок за помош и нега од друго лице, лицето треба да достави примерок од решението со кое е остварено ова право до извршителот и да преземе правни дејствија во однос на постапката за прислно извршување, во насока на тоа присилната наплата да не се врши од овие средства, Во однос на поконкретни информации за постапувањето на извршителот, лицето во вакви случаи може да со обрати и до Миниостерството за правда, како ресорно министерство кое врши надзор над работењето на извршителите.
se raboti za porodilno boleduvanje:prvo bese osigurana vo skopska firma 3 meseci a slednite 3 meseci vo ohridska firma,no ne ja imaa smenato podracnata edinica od skopje vo ohrid.smenata e posle 1 mesec od pocnuvanje na poroduvanjeto boleduvanje od skopje vo ohrid no nikoj ne plaka veke 5 meseci.Od Ohrid vikaat prvo treba da platat za 1 mesec od skopje pa posle ke prezemime nie i taka veke 5 meseci sum od vrata vo vrata i nikako da pocni da se plaka porodilnoto.ve molam za pomos.poz.
Отсуството од работа поради раѓање на дете е уредено со прописите за здравствено осигурување. Конретни информации за остварување на ова право може да даде Фондот за здрвствено осигурување.
Поради повреда на работно место и хоспитализација во болничка установа поради повреда бев на боледување 37 дена.Може ли да добијам информации колку боледување плаќа фирма а колку иде преку фондот бидејки мене скоро пола плата ми е скратена а не ми е покриен ниеден трошок од болничките трошкови.Благодарам.
Прашањата за отсуство од работа поради болест се во надлежност на Фондот за здравствено осигурување , која институција може да даде поконкретни одговори за начинот на регулирање на надоместокот за отсуство од работа по оваа основа.
Страдам од тешка болест, невработен сум и немам примања по друг основ. По преглед одобрена ми е туѓа нега. Мојот родител, со кој живеам во заедница е вработен, со приход од околу 500 денари поголем од сумата определена во новиот Закон. Дали може да ми кажете на кого се однесува законскиот лимит, горната граница од 21.000 ден над која не се доделува надоместок за туѓа нега - на приходите на болното лице или на приходите на старателот?
Во законот за социјалната заштита е утврдено дека право на паричен надоместок за помош и нега од друго лице може да оствари лице чиј годишен нето приход по сите основи изнесува најмногу до вкупниот годишен износ на просечни нето месечни плати исплатени за секој месец за претходната година. За остварување на ова право се земаат во предвид приходите на лицето кое бара остварување на ова право.
Ve molam da mi objasnite dali mi sleduva nekakva materijalna pomos dodeka najdam rabota povtorno?majka sum so maloletno dete na koe tatkoto ne mu placa alimentacija dodelena od sud,nemam svoe zivealiste ,nezemam socijalna pomos a sega ostanav bez rabota.Sto da pravam?Da se obratam do centar za socijalni grizi ? A sto ke pravam so socijalna pomos od 2000den.....
Со Законот за социјалната заштита е утврдено дека граѓаните кои се работно способни а се материјално необезбедени можат да остварат право на социјална парична помош. За остварување на ова право треба да се достави барање во центарот за социјална работа, надлежем според местото на живеење на барателот. Стручните лице во центарот за социјална работа ќе ги дадат сите потребни информации за начинот, условите и постапката за остварување на парично право од социјална заштита.
Почитувани, мајка ми во јануари поднесе барање за остварување на право на додаток за глувост, во подрачната служба, во март беше на комисија каде и одобрија и доби решение. Меѓутоа пари доби дури сега и тоа само 4000 денари за месец октомври. Во законот пишува дека правото се остварува со поднесување на барањето во подрачната служба, значи од јануари. Сакам да ве прашам дали треба да и биде исплатен додатокот за сите месеци почнувајќи од датумот на поднесување на барањето, т.е од јануари, и што треба понатаму да направиме за да и се исплатат парите за тие месеци? Ви благодарам!
За отварување на право на парична помош од социјална заштита во прв степен одлучува надлежниот центар за социјална работа. Во случај кога корисникот смета дека не ја добил висината на оствареното параично право, треба да го извести центарот за социјална работа за да се изврши проверка по предметот. Министерството за труд и социјална политика одлучува по жалба птотив решение на центар за социјална работа, како второстепен орган
nevraboten graganin so pet cleno semejstvo imam podneseno dokumenti za dodeluvanje na socijalen stan pod zakup eve skoro 2 godini nemam odgovorodnapred vi blagodaram
Распределбата на станови во сопственост на Република Македонија, наменети за лицата во социјален ризик се врши согласно со Програмата за изградба и одржување на станови во сопственост на Република Македонија ( „ Службен весник на Република Македонија“ број 3/09). Постапката за распределба на овие станови отпочнува со објавување на јавен оглас, во кој се наведуваат условите, критериумите и намената на овие станови за обезбедување на социјално домување за одредена категорија на граѓани, кои се наоѓаат во конкретен социјален ризик. Постапката ја спроведува Комисија за распределба на станови под закуп за социјално загрозени семејства, согласно условите од огласот. Заинтересираните лица за добивање на социјален стан под закуп можат да поднесат барање откако ќе биде објавен конкурс во печатените весници. Ве информираме дека Комисија за распределба на станови под закуп за социјално загрозени семејства работи при Министерството за транспорт и врски.
Pocituvani ve molam za sovet izmameni sme za 1.000.000 CHFR vo Strumica dadeni se parite Sudski zavereno so zalozeni Hipoteki od imot na Dolznicite bidejki nie sme na privremena rabota vo CH i seuste dolznicite preku moknici vo nadleznite Insistucii zalozenata Hipoteka ja Prepisuvat na treto lice predmetot go Arhivirat vo Sudot zapisano deka e isplateno se nie nemame poima sto e se raboteno soglasnost pomegu nasiot Advokat i Advokatot od Drugata strana Cudo Nevideno nadevajki se na nasiot Tatko deka ke Umre Bolen e iako go Arhivirale predmetot na takomi mu velele se raboti treba da cekas i posle izvesno vreme Advokatotse otkazuva kako poveke nemoze da go raboti predmetot doznavme vo 2010 godina veruvajte sekade Instalirana Banda vo zasita na Moknicite ve molam nema kade se nemam obrateno Sramno do Suddskiot Sovet se obrativme ni rekoa deka nese nadlezni doznavme rodniska vrska megu Clenot od Sovetot i Sudija od Strumica ve molam za pomos ili sovet na 26.08.2014 bev kaj Marko Zvrlevski rece deka keja istrcka topklata posiroko Javen Obvenitel na RMK Suzana Mircevska go Drzese predmetot 11 meseci vo Skopkje bes nikakvo resenie povrzana od moknicite i ponovo go vraka Predmetot vo Strumica ve molam vo Vladata se imam obrakano nekolku pati nikakov pomos Bandata zdruzena se imat potpisuvano Falsifikuvani Potpisi moknicite se dobro zastiteni od nadleznite ve molam prenuden sum predmetot da go pustam vo Sovetot na Evropa iako razgovarav so Aleksandar Nikoloski koj e clen vo Sovetot za zastita na Covekovite prava vo sovetot na Evropa za Kriminalot e izvesten i Premierot ve molam za pomos kade poveke da se obratime vasiot sovet ke mi bide od golema korist vi Blagodaram pozdrav.
По однос на судски спор правна помош и застапување може да обезбеди само адвокат.
Pocituvani imam dolg kon t mobile vip i kon banka za minus plati znaci toa se tri razlicni izvsiteli.Kolku posto od plata ke mi odbivaat koga ke se vrabotam ve molam za odgovor pozz
Во областа на социјалната заштита не се уредуваат прашањата за наплата на долг од физички лица од страна на доверители.
Дали сопругата има право на живеење во стан, кој гласи на име на свекрвата и покрај тоа што се разведени двајцата сопружници. Слушнав дека по 10 години брак сопругата има право со децата да живее во станот, иако се разведени, зошто немало кај да живее. Дали е е точно дека таа може да се стекне со тоа право? Благодарам однапред
Правото на сопственост е уредено со посебни прописи и не е во рамките на дејноста на социјалната заштита. ЗА поконкретен одговор треба да се побара мислење од адвокат.
ve zamolila da mi objasnite za porodilnoto boleduvanje?Kolku e sega 9meseci ili 1godina?shto treba da se napravi za da se prodolzi 1godina?Dali tie 3 meseci ne si zdravstveno osigurana i nemash plavi kartoni?Odnapred vi blagodaram
Прасањето на породилно отсуство е уредено со прописите од здравственото осигурување, а поконкретен одговор може да се побара во Фондот за здравствено осигурување
Zdravo Imam edno prasanje,pred nekolku godini imav eden dolg vo Vip i sega me informiraa deka procesot e vo izvrsitel..sakam da znam dali izvrsitelot moze da Mi napravi problem nesto vo granica posto cesto patuvam..pa momentalno sum nadvor od drzavata i nejkam problemi da imam...a stom se vrakam go plakam dolgot..blagodaram
За прашањата во врска со користење на мобилната телефонија, исклучиво е надлежен операторот. Овие прашања не се во делокруг на социјалната заштита.
ме интересира вемоламдалие птребно за породилноболедувањеда имашработен стаж минимум6месеци непрекинато или неморат стажот да е врзан туку да имат само 6месеци. со поздрав
Во областа на социјалната заштита не спаѓаат прашањата поврзани со регулирање на отсуство од работа поради раѓање на дете . Правата и обврските од работен однос се уредуваат со Законот за работните односи о колективен договор. Со оглед на тоа потребно е да се обратите до Секторот за труд во Министерството за труд и социјална политика или во Фондот за здравствено осигурување.
Kade mozam da pobaram zgolemuvanje na alimentacijatai koi dokumenti mi se potrebni za toa?Blagodaram
Законската издршка за малолетно дете од родителот со кого детето не живее заедно, се иницира со тужба пред надлежниот суд. Родтелот со кого детето живее се јавува како негов законски застапник во постапката. Оваа постпка е исклучиво во надлежност на основните судови.
pocituvani se raboti za majka so dete koja raboti vo firma.koi se mehanizmite za zastita od brkajne od rabotno mesto od rabotodavecot i kade se treba da se obrati? Blagodaram
Вашето прашање се однесува на односи од работен однос, кои се уредени си Законот за работните односи. Од тие причини Ве упатуваме да се обратите во Сектророт за труд во Министерствот за работни односи или во синдикалната организација, која ги штити правата од работен однос на своите членови. Во системот на социјалната заштита се обезбедува заштита на лица и семејства кои се материјално необезбедени преку остварување на парична помош, согласно со Законот за социјалната заштита.
Pocituvani, vo brak sum 18 godini i poradi dolgotrajni nesoglasuvanja sakam da se razvedam.Imame edno dete koe idnata godina ke bide polnoletno,soprugot ne si gi izvrusuva svoite roditelski obvrski nitu vospitno nistu finanski,kade da se obratam za da toj kako roditel da si gi izvrsuva svoite obrski?Istovremeno me interesira kade se podnesuva tuzba za razod i kolku cini brakorazvodna parnica?
Постапката за развод на брак се иницира со поднесување на тужба или спогодба за равод на брак до одновниот суд надлежен според местото на живеење на брачните другари. Судот со пресуда одлучува за разводот на бракот, доделувањето на малолетните деца кај еден од родителите и за издржување на децата. Доколку брачните другари имаат малолетно дете, судот во претходна постапка доставува барање до надлежниот центар за социјална работа за спроведување на мировна постапка, а во случај истата да не успее и за мислење кај кој од родителите да се довери малолетноото дете на чување и воспитување. Центарот за социјална работа ја цени спогодбата на родителите од аспект на интересите на малолетните деца, а доколку тие не се спогодат донесува стручно мислење, изготвено од интрдисциплинарен стручен тим. Центарот за социјална работа ги уредува личните односи на малолетноото дете со родителот со кое тоа не живее заедно по разводот на бракот.
Почитувани, Мојата сопруга која има 26 години, е во деветти месец (прва) бременост и никогаш не била вработена но не е ниту пријавена во агенцијата за вработување бидејќи студира. Дали и следува некаков паричен надоместок надоместок?
Во системот на социјална заштита, материјално необезбедените семејства користат право на социјална парична помош. Согласно Законот за заштита на децата, за секое првородено дете следува еднократна парична помош, а за трето родено дете родителски додаток. За овие права одлучува надлежниот центар за социјална работа
Еден од нашите вработени немаше непрекинат работен стаж од 6 месеци и беше пуштен на боледување под Фондот на РМ. Нормално поради пократкиот стаж од 6 месеци Фондот го одби неговото барање а од друга страна мојата фирма не можи да го одјави иститот тој вработен затоа што е на боледување. Прашањето е во вакви исклучителни ситуации во кои фирмата платила боледување до 21 ден а Фондот не го презема осигуреникот која е натамошната обврска на фирмата? Дали ние како фирма треба да му плаќаме придонеси на вработениот се до моментот додека не направи 6 месеци непрекинат стаж во нашата фирма за потоа истиот да може да го оствари своето право на надоместок од Фондот на РМ, или немаме никакви обврски после исплатата на 21 ден боледување. Инаку состојбата на лицето е сериозна и тој ќе биди на боледување подолго време. Дали тој период кој не е покриен ниту од страна на Фондот ниту од наша страна може подоцна да се појави како разлика во уплата на придонеси со УЈП затоа што на платен список имаме лице за кое не се платени придонеси и подоцна фирмата ќе мора да ги плати истите за да се израмниме? Еден од нашите вработени немаше непрекинат работен стаж од 6 месеци и беше пуштен на боледување под Фондот на РМ. Нормално поради пократкиот стаж од 6 месеци Фондот го одби неговото барање а од друга страна мојата фирма не можи да го одјави иститот тој вработен затоа што е на боледување. Прашањето е во вакви исклучителни ситуации во кои фирмата платила боледување до 21 ден а Фондот не го презема осигуреникот која е натамошната обврска на фирмата? Дали ние како фирма треба да му плаќаме придонеси на вработениот се до моментот додека не направи 6 месеци непрекинат стаж во нашата фирма за потоа истиот да може да го оствари своето право на надоместок од Фондот на РМ, или немаме никакви обврски после исплатата на 21 ден боледување. Инаку состојбата на лицето е сериозна и тој ќе биди на боледување подолго време. Дали тој период кој не е покриен ниту од страна на Фондот ниту од наша страна може подоцна да се појави како разлика во уплата на придонеси со УЈП затоа што на платен список имаме лице за кое не се платени придонеси и подоцна фирмата ќе мора да ги плати истите за да се израмниме? Еден од нашите вработени немаше непрекинат работен стаж од 6 месеци и беше пуштен на боледување под Фондот на РМ. Нормално поради пократкиот стаж од 6 месеци Фондот го одби неговото барање а од друга страна мојата фирма не можи да го одјави иститот тој вработен затоа што е на боледување. Прашањето е во вакви исклучителни ситуации во кои фирмата платила боледување до 21 ден а Фондот не го презема осигуреникот која е натамошната обврска на фирмата? Дали ние како фирма треба да му плаќаме придонеси на вработениот се до моментот додека не направи 6 месеци непрекинат стаж во нашата фирма за потоа истиот да може да го оствари своето право на надоместок од Фондот на РМ, или немаме никакви обврски после исплатата на 21 ден боледување. Инаку состојбата на лицето е сериозна и тој ќе биди на боледување подолго време. Дали тој период кој не е покриен ниту од страна на Фондот ниту од наша страна може подоцна да се појави како разлика во уплата на придонеси со УЈП затоа што на платен список имаме лице за кое не се платени придонеси и подоцна фирмата ќе мора да ги плати истите за да се израмниме?
Прашањето на осуство од работа поради боледување и надоместокот што се остварува по овој основ е делоклруг на работа на здравствениот сектор, согласно прописите од здравствено осигурување. Конкретен одговор на ова прашање можат да обезбедат институциите од ресорот на здравствена заштита и Фондот за здравствено осигурување.
Почитувани,која е постапката да се извади документ за инвалидност за понатамошно вработување,до кој интитуции да се обратам ,станува збор за инвалидитет настанат во раното детство. Почитувани,која е постапката да се извади документ за инвалидност за понатамошно вработување,до кој интитуции да се обратам ,станува збор за инвалидитет настанат во раното детство. Почитувани,која е постапката да се извади документ за инвалидност за понатамошно вработување,до кој интитуции да се обратам ,станува збор за инвалидитет настанат во раното детство.
По однос на утврдување на преостаната работна способност надлежна е посебна Комисија за оцена на преостанатата работна способност при Фондот за пензиско и инвалидско осигурување.
Почитувани, незнам дали ова е правото место, но сенадевам дека ке ме упатите доколку не е. Ме интересира каков е статусот на бездомниците во РМ.Поточно мислам која дефиниција ја користите за бездомник, кои лица ги дефинирате како бездомници,дали постои во РМ центар за згрижување на бездомниците и кои услуги ги нуди. Однапред благодарам
Со Законот за социјалната заштита е утврдена услуга на упатување и згрижување во Центар за бездомници. Постапката за утврдување на состојбата и околностите, како и потребите на бездомното лице ја спроведува надлежниот центар за социјална работа. Моментално како прифатен центар за бездомни лица фукционира еден центар, основан и финистиран од Министерството за труд и социјална политика. Црвениот крст на Република Македонија исто така има свој центар за бездомни лица.
Razveden sum i imam dve deca, sudot staratelstvo dodeli na majkata na decata i mesecna alimentacija od 3500,00den za sekoe dete. Problemot e vo toa sto pogolemoto dete koe ima 13 god odbiva da zivee so majkata. I pokraj toa sto podnesov do centarot za socijalni grizi vo gostivar za menuvanje na mislenje za staratelstvo, tie donesoa resenie deka ednas vo pesecot vo sabota deteto sto zivee so mene treba da go odnesam kaj majkata, a toa sto zivee so nea eden den vo mesecot da pomine so mene. Molam da me upatite kade treba da se obratam za slednovo: Plakam alimentacija za dve deca, sto e okolku 70% od moite primanja iako ednoto dete zivee so mene i zgora na se krivicno me tuzese nivnata majka za odzemanje na maloletno dete. Deteto odbiva da zivee so nea, zarem treba na sila da go odnesam? Redovno plakam alimentacija i ako zadocnam eden den mi prakaat izvrsno. Veruvajte centarot za socijalni grizi ne formalno mi veli deka sum budala sto i plakam alimentacija za dete koe sto go cuvam jas? I dali moze retreogradno da se vrati taa alimentacija? Odnapred blagodaram.
Постапката за доделување на дете кај еден од родителите кои се разведени, како и определувањето на издршката од другиот родите е исклучива надлежност на основен суд. Во оваа насока странките можат да поднесат барање за измена на донесената одлука до судот. Центарот за социјална работа, на чие подрачје детето има живеалиште е надлежен да ги уреди личните односи на детето со родителот со кого не живее заедно. Недоволната странка против решението на центарот има право на жалба до Министерството за труд и социјална политика.
Imam vonbracno dete so stranski drzavjanin Germanec,koj go ima priznaeno deteto, no poveke ne plaka, sakam zakonski deteto da si gi ostvari pravata za alimentacija , ( bev vo socijalno, staratelstvoto e moe, socijalnata sluzba e zapoznaena so problemot ) kade da se obratam? I koja e postapkata Vi blagodaram Imam vonbracno dete so stranski drzavjanin Germanec,koj go ima priznaeno deteto, no poveke ne plaka, sakam zakonski deteto da si gi ostvari pravata za alimentacija , ( bev vo socijalno, staratelstvoto e moe, socijalnata sluzba e zapoznaena so problemot ) kade da se obratam? I koja e postapkata Vi blagodaram Imam vonbracno dete so stranski drzavjanin Germanec,koj go ima priznaeno deteto, no poveke ne plaka, sakam zakonski deteto da si gi ostvari pravata za alimentacija , ( bev vo socijalno, staratelstvoto e moe, socijalnata sluzba e zapoznaena so problemot ) kade da se obratam? I koja e postapkata Vi blagodaram Imam vonbracno dete so stranski drzavjanin Germanec,koj go ima priznaeno deteto, no poveke ne plaka, sakam zakonski deteto da si gi ostvari pravata za alimentacija , ( bev vo socijalno, staratelstvoto e moe, socijalnata sluzba e zapoznaena so problemot ) kade da se obratam? I koja e postapkata Vi blagodaram Imam vonbracno dete so stranski drzavjanin Germanec,koj go ima priznaeno deteto, no poveke ne plaka, sakam zakonski deteto da si gi ostvari pravata za alimentacija , ( bev vo socijalno, staratelstvoto e moe, socijalnata sluzba e zapoznaena so problemot ) kade da se obratam? I koja e postapkata Vi blagodaram vonbracno dete so stranski drzavjanin Germanec,koj go ima priznaeno deteto, no poveke ne plaka, sakam zakonski deteto da si gi ostvari pravata za alimentacija , ( bev vo socijalno, staratelstvoto e moe, socijalnata sluzba e zapoznaena so problemot ) kade da se obratam? I koja e postapkata Vi blagodaram vonbracno dete so stranski drzavjanin Germanec,koj go ima priznaeno deteto, no poveke ne plaka, sakam zakonski deteto da si gi ostvari pravata za alimentacija , ( bev vo socijalno, staratelstvoto e moe, socijalnata sluzba e zapoznaena so problemot ) kade da se obratam? I koja e postapkata Vi blagodaram Imam vonbracno dete so stranski drzavjanin Germanec,koj go ima priznaeno deteto, no poveke ne plaka, sakam zakonski deteto da si gi ostvari pravata za alimentacija , ( bev vo socijalno, staratelstvoto e moe, socijalnata sluzba e zapoznaena so problemot ) kade da se obratam? I koja e postapkata Vi blagodaram
По однос на остварување на правото на издржување на малолетно дете од родите, кој е странски државјанин првични информации може да обезбеди центарот за социјална работа. Доколку родителот е со место на живеење во странска држава, барањето се поднесува до Министерството за правда, како централен орган на Република Мекадонија за побарувања на законско издржување од странски државјани.
Почитувани... Се пријавувам во бирото за вработување за лечење,оженет,со м.дете. Ве молам од оваа учебна година се запишав на факултет . Дали ме следува било каква помош и какви се процедурите за пријавување за да остварам некакво право на паричен надоместок.Дали треба сопругата или јас да се пријавувам. Ви благодарам...
Граѓаните кои се работно способни, а се материјално необезбедени ( без приходи или со приходи пониски од висината на помошта) можат да остварат право на социјална парична помош за себе и членовите на домаќинството. Барањето со потребната документација се доставува до центарот за социјална работа, надлежен според местото на живеење на подносителот. Во центарот за социјална работа ќе ги добиете и потребните информации за сите права кои ви следуваат согласно законските прописи, а во зависност од Вашата имотна состојба и бројот на членовите на заедничкото
Се пријавувам во бирото за вработување за лечење,оженет,со м.дете. Ве молам од оваа учебна година се запишав на факултет . Дали ме следува било каква помош и какви се процедурите за пријавување за да остварам некакво право на паричен надоместок.Дали треба сопругата или јас да се пријавувам. Ви благодарам...
За правата на парична помош од социјална заштита одлучува надлежниот центар за социјална работа, според местото на живеење на подносителот. Кон барањето се поднесува и потребната документација за имотната состојба и приходите за барателот и членовите на неговото семејство. Центарот за социјална работа ги цени сите околности за исполнетост на законските услови за остварување на право на парична помош и ги дава сите потребни информации на странките за прашања од својата надлежност.
pred 13 god.MO na ARM mi podnelo tuzba vo mesto na sluzba-Kumanovo.Jas togas imav dobieno samo resenie deka se stava vo miruvanje slucajot 4 meseci bidejki i dvete stranki ne se javile na rasprava.Otogas do septemvri 2009g nemav nikakvo izvestuvanje za toj slucaj.Vo sept.2009 mi stasa pokana za na sud vo Kumanovo(pojma nemav za sto e)koga mi e kazano deka e za slucajot od pred 13g,za manjak na sredstva pri primopredavanje dolznost vo vrednost od 14.000 den.Bidejki ne mozev da najdam dokumenti od toa vreme a i granicnata edinica ja prezede MVR,a i ne najdov sdvokat koj bi se zafatil za takov slucaj so garancija,se soglasiv da go platam glavniot dolg no bez zatezni kamati bidejki ne se smetav za vinoven sto tolku dolgo vreme slucajot bil"zaboraven" a i vo MO pobarav da ne gi platam zat.kam. no ne mi odobrija,a bev odbien i od javniot obvinitel.Vo juni 2010 mi stasa da platam i zat. kamati 77.000den.Dali ima bilo kakva moznost za osloboduvanje od zat.kamati?
За судски спорови правен совет може да се обезбеди од адвокат врз основа на фактите во постапката.
imav operacija na koleno vo re-medika koja me kostase 2000evra.fondot mi odobri po"nivna presmetka" 40.000 den.refundacija(okolu 30% od zakonskite 80%)Podnesov tuzba do upraven sud pred edna god za isplata na zakonskite 80%.Za kolku vreme stignuva odgovorot od upraven sud,i dali imate informacii dali vakvite baranja sudot gi resava pozitivno(od predhodni primeri),i sto ponatamu ako ne se resi pozitivno?Vi blagodaram na odgovorite. imav operacija na koleno vo re-medika koja me kostase 2000evra.fondot mi odobri po"nivna presmetka" 40.000 den.refundacija(okolu 30% od zakonskite 80%)Podnesov tuzba do upraven sud pred edna god za isplata na zakonskite 80%.Za kolku vreme stignuva odgovorot od upraven sud,i dali imate informacii dali vakvite baranja sudot gi resava pozitivno(od predhodni primeri),i sto ponatamu ako ne se resi pozitivno?Vi blagodaram na odgovorite. imav operacija na koleno vo re-medika koja me kostase 2000evra.fondot mi odobri po"nivna presmetka" 40.000 den.refundacija(okolu 30% od zakonskite 80%)Podnesov tuzba do upraven sud pred edna god za isplata na zakonskite 80%.Za kolku vreme stignuva odgovorot od upraven sud,i dali imate informacii dali vakvite baranja sudot gi resava pozitivno(od predhodni primeri),i sto ponatamu ako ne se resi pozitivno?Vi blagodaram na odgovorite. imav operacija na koleno vo re-medika koja me kostase 2000evra.fondot mi odobri po"nivna presmetka" 40.000 den.refundacija(okolu 30% od zakonskite 80%)Podnesov tuzba do upraven sud pred edna god za isplata na zakonskite 80%.Za kolku vreme stignuva odgovorot od upraven sud,i dali imate informacii dali vakvite baranja sudot gi resava pozitivno(od predhodni primeri),i sto ponatamu ako ne se resi pozitivno?Vi blagodaram na odgovorite. imav operacija na koleno vo re-medika koja me kostase 2000evra.fondot mi odobri po"nivna presmetka" 40.000 den.refundacija(okolu 30% od zakonskite 80%)Podnesov tuzba do upraven sud pred edna god za isplata na zakonskite 80%.Za kolku vreme stignuva odgovorot od upraven sud,i dali imate informacii dali vakvite baranja sudot gi resava pozitivno(od predhodni primeri),i sto ponatamu ako ne se resi pozitivno?Vi blagodaram na odgovorite. imav operacija na koleno vo re-medika koja me kostase 2000evra.fondot mi odobri po"nivna presmetka" 40.000 den.refundacija(okolu 30% od zakonskite 80%)Podnesov tuzba do upraven sud pred edna god za isplata na zakonskite 80%.Za kolku vreme stignuva odgovorot od upraven sud,i dali imate informacii dali vakvite baranja sudot gi resava pozitivno(od predhodni primeri),i sto ponatamu ako ne se resi pozitivno?Vi blagodaram na odgovorite.
За прашања од областа на покривање на трошоците за медицински интервенции исклучиво надлежен е Фондот за здравствено осигурување. Во управна постапка судската заштита ја обезбедува Управниот суд, чии одлуки се највисоки и се почитуваат од управните органи во постапката.
Invalid sum od 22 mesecna vozrast i na 9 Septemvri 2005god. se vrabotiv kako invalid vo zastitna firma vo soglasnost so zakonot za vrabotuvanje na invalidi. Rabotev 4 godini i 10 meseci ; do 15 juli 2010 god. Otkaz mi dadoa vo julu ovaa godina. Sega sum na vozrast od 52 godini i so ogled na godinite i invaliditetot koj so godinite napreduva nemozam da se vrabotam poveke, pa me interesira dali imam pravo na invalidska penzija. Moite soznanija se deka imam pravp bidejki mojot invaliditet nastapil pred 20- tata godina, no sakam konsultacija so vas. Se nadevam deka najbrzo i najtocno ke me informirate.
Инвалидска пензија се остварува врз основа на оцена на надлежна комисија при Фондот за здравствено и инвалидско осигурување, каде може да добиете и поконретни информации.
Почитувани, сакам да прашам дали е точно дека за жени над 26тата година без разлика дали студираатили не, (доколку не работат) мора да се пријават како невработени? Јас имам 26 години и сум студент меѓутоа ке се вработам со средно образование. Дали треба пред да поднесам барање за вработување да се пријавам во агенцијата како невработена?
За граѓаните кои се редовни студенти не е утврдена законска обврска за пријавување во Агенцијата за вработување. Во Агенцијата се пријавуваат граѓани кои бараат работа со цел да се евидентираат како невработено лице.
Ve molam da mi odgovorite do koga treba da se plajca( vozrast) alimentacija po sudsko resenie i dali e dovolen izvod na rodeni za polni 26 god.ili treba drugo resenie so koe ce bide ponisteno prvoto resenie. Ve molam da mi odgovorite do koga treba da se plajca( vozrast) alimentacija po sudsko resenie i dali e dovolen izvod na rodeni za polni 26 god.ili treba drugo resenie so koe ce bide ponisteno prvoto resenie. Ve molam da mi odgovorite do koga treba da se plajca( vozrast) alimentacija po sudsko resenie i dali e dovolen izvod na rodeni za polni 26 god.ili treba drugo resenie so koe ce bide ponisteno prvoto resenie.
Исклучиво надлежен орган за утврдување на законско издржување на дете од страна на родител е основен суд. Согласно законот за семејството, родителот е должен да го издржува своето дете до полниолетсво, односно до завршување на редовното школување, но најдоцна до 26 годишна возраст.
Pocituvani,rabotev kako nastavnicka vo osnovno na zamena,sega momentalno 2 meseca ne rabotam,no mi rekoa deka mozebi pak ke me stavat na zamena(na opredeleno)no jas sum 2 mesec bremena.neznam dali ke mi sleduva posle 6 meseci rabota trudnicko boleduvanje bidejki i jas ke menuvam trudnica na boleduvanje????
Прашањето за отсуство од работа поради бременост, породување и мајчинство се уредува со Законот за работни односи и Законот за здравствено осигурување. Поради тоа потребно е за поконкретни информации да се обратите во Фондот за здравствено осигурување, како на надлежна институција.
почитувани ми треба хитно совет за мојата проблематика . Во фебруари 2009 год. останав без работа при што се пријавив во агенција за вработување ,после неколку месеци ( мислам дека беа пет или шест) поднесов документи за социјална помош и нормално добив ( јас сум четири члено семејство) ,но сега при последното доставување на документи за продолжување односно обнова на соц.помош во УЈП ми дадоја уверение во кое ги прикажуваат моите две последни плати во 2009 кога работев и врз основа на тоа ми ја укинаја соц. помош. Како може да ми сметаат приходи на плати кога јас сум бил вработен и ги поистоветуваат со примања за време на земање на соц. помош. Каде ме штити законот и како да си го стекнам правото?? многу сум благодарен. почитувани ми треба хитно совет за мојата проблематика . Во фебруари 2009 год. останав без работа при што се пријавив во агенција за вработување ,после неколку месеци ( мислам дека беа пет или шест) поднесов документи за социјална помош и нормално добив ( јас сум четири члено семејство) ,но сега при последното доставување на документи за продолжување односно обнова на соц.помош во УЈП ми дадоја уверение во кое ги прикажуваат моите две последни плати во 2009 кога работев и врз основа на тоа ми ја укинаја соц. помош. Како може да ми сметаат приходи на плати кога јас сум бил вработен и ги поистоветуваат со примања за време на земање на соц. помош. Каде ме штити законот и како да си го стекнам правото?? многу сум благодарен. почитувани ми треба хитно совет за мојата проблематика . Во фебруари 2009 год. останав без работа при што се пријавив во агенција за вработување ,после неколку месеци ( мислам дека беа пет или шест) поднесов документи за социјална помош и нормално добив ( јас сум четири члено семејство) ,но сега при последното доставување на документи за продолжување односно обнова на соц.помош во УЈП ми дадоја уверение во кое ги прикажуваат моите две последни плати во 2009 кога работев и врз основа на тоа ми ја укинаја соц. помош. Како може да ми сметаат приходи на плати кога јас сум бил вработен и ги поистоветуваат со примања за време на земање на соц. помош. Каде ме штити законот и како да си го стекнам правото?? многу сум благодарен.
Право на парична помош од социјална заштита остваруваат материјално необезбедени граѓани и нивните домаќинства. Материјалната состојба за лицето или член на неговото домаќинството се утврдува врз основа на остварени приходи или поседување на имот. По спроведена постапка во која се утврдуваат фактите и исполнетоста на условите за остварување на правото, пропишани со Законот за социјалната заштита, центарот за социјална работа носи првостепено решение. Недоволната странка има право да поднесе жалба до Министерството за труд и социјална политика во рок определен во правната поука на решенението, при што ги наведува околностите поради кои смета дека е нарушено правото на остварување и користење на социјалната парична помош.
dali e veke izglasan zakonot vo vrska so porodilno okolu odmorot sto sleduva za mazii,i ako e vekje vo sila kolku vreme sleduva odmor za sporugot i pod koi uslovi?
Прашањето за отсуство од работа не е во делокругот на социјалната заштита, туку се регулира со Законот за работните односи и Законот за здравствено осигурување. Поконкретен одговор може да се побара од Секторот за вработување при Министерството за труд и социјална политика или Фондот за здравствено осигурување.
бремена сум и моментално сум во фирма која ке работи уште 5 месеци.дали ке имама право на породилно боледување доколку после тие 5 месеци до крајот на бременоста бидам пријавена во друга фирма?однапред благодарам бремена сум и моментално сум во фирма која ке работи уште 5 месеци.дали ке имама право на породилно боледување доколку после тие 5 месеци до крајот на бременоста бидам пријавена во друга фирма?однапред благодарам бремена сум и моментално сум во фирма која ке работи уште 5 месеци.дали ке имама право на породилно боледување доколку после тие 5 месеци до крајот на бременоста бидам пријавена во друга фирма?однапред благодарам
Прасањето на остуство од работа поради бременост, породување и мајчинство не е во надлежност на секторот за социјална заштита. Треба да се обратите до Министерството за здравство, односно Фондот за здравствено осигурување за конкретна информација.
ne interesira informacija za pravo na ostvaruvanje na socijalna pomos i detski dodatok vo brak sme 3 godini imame 3 godisno dete ne sme vraboteni nemame nikakov ostvaren prihod ziveeme vo zaednica i kade da se obratime za podnesuvanje na baranje na stan za mladi bracni parovi za vreme na brakot pred i potoa seme seuste studenti blagodaram
Информации за условите за остварување на право на парична помош од социјална заштита и детски додаок можат да се добијат во надлежниот центар за социјална работа. По однос на станови во сопственост на РМ кои се даваат под непрофитен закуп за ранливите групи на граѓани, вклучително и младите брачни парови надлежна институција е Министерството за транпорт и врски.
ne interesira informacija za pravo na ostvaruvanje na socijalna pomos i detski dodatok vo brak sme 3 godini imame 3 godisno dete ne sme vraboteni nemame nikakov ostvaren prihod ziveeme vo zaednica i kade da se obratime za podnesuvanje na baranje na stan za mladi bracni parovi za vreme na brakot pred i potoa seme seuste studenti blagodaram
Информации за условите за остварување на право на парична помош од социјална заштита и детски додаок можат да се добијат во надлежниот центар за социјална работа. По однос на станови во сопственост на РМ кои се даваат под непрофитен закуп за ранливите групи на граѓани, вклучително и младите брачни парови надлежна институција е Министерството за транпорт и врски.
Ve molam da mi odgovorite na moeto prasanje: -Dali tece stazot za vreme na patoloska, bremenost, ili trudnickoto boleduvanje ?
Прашањето на отуство од работа и регулирање на работниот однос не е во надлежност на Секторот за социјална застита. Одговор на ова прашање може да се побара од работодавецот или Фондот за здравствено осигурување.
zdr mojot tatko ima raboteno vo germanija i italija kako mozam da go najdam stazot od germanija dali mozete da mi kazete kako mozam da go najdam bidejki mi treba za penzija za majkami tatkomi e pocinat ve molam kako da go najdam i od germanija i od italija vi blagodaram cekam odgovor zdr mojot tatko ima raboteno vo germanija i italija kako mozam da go najdam stazot od germanija dali mozete da mi kazete kako mozam da go najdam bidejki mi treba za penzija za majkami tatkomi e pocinat ve molam kako da go najdam i od germanija i od italija vi blagodaram cekam odgovor zdr mojot tatko ima raboteno vo germanija i italija kako mozam da go najdam stazot od germanija dali mozete da mi kazete kako mozam da go najdam bidejki mi treba za penzija za majkami tatkomi e pocinat ve molam kako da go najdam i od germanija i od italija vi blagodaram cekam odgovor zdr mojot tatko ima raboteno vo germanija i italija kako mozam da go najdam stazot od germanija dali mozete da mi kazete kako mozam da go najdam bidejki mi treba za penzija za majkami tatkomi e pocinat ve molam kako da go najdam i od germanija i od italija vi blagodaram cekam odgovor
Вашето прашање не е од областа на социјалната заштита. Поконретен одговор по однос на утврдување на стаж на осигурување за работен однос заснован во странство, може да даде Секторот за пензиско и инвалидско осигурување при Министерството за труд и социјална политика или Фондот за пензиско и инвалидско осигурување
Vo brak sum pomalku od edna godina. Imam 5 mesecno bebe i poradi nesoglasuvanje so soprugot sakam da se razvedam. I dvajcata sme soglasni na toa, no toj bara deteto da bide 6 meseci kaj nego, 6 kaj mene. Koja e postapkata za razvod po zaemna soglasnost i kako mozam da izdejstvuvam podolg period za deteto da zivee so mene?
Постапката за развод на брак може да се иницира со спогодбен предлог од брачните другари, кој содржи и спогодба кај кој родител заедничкото дете ке остане на чување и воспитување и начинот и динамиката на одржување на редовни средби со другиот родител. Доклку родителите не се спогодат, бракоразводната постапка може да се иницира со тужба, а во центарот за социјална работа да се побара да се уредат личните односи на детето со родителот со кого не ќивее аедно. Центарот за социјална работа во текот на бракоразводната постапка но и во случај кога родителите не живеат заедно е исклучиво надлежен орган да ги уреди личните контакти на малолетно дете со другиот родител. За поконретни информации околу текот на постапката и законските решенија може да побарате од стручните лица во надлежниот центар за социјална работа.
ziveam vo vonbrachna zaednica potpishana na notar, vo momentov ochekuvam dete. Dali dokoku se razdelam so soprugot toj ima pravo na moeto dete i dali moze da mi odzeme ako ima podobri uslovi od mene za ziveenje. koi senegovite prava. kade da se obratam za pomosh?
Согласно Законот за семејството, децата родени во брак и надвор од брак имаат истит статус, права и должности кон своте родители. Татковството за дете родено вон брак се утврдува со лична изјава за признавање дадаена пред надлежна матична служба или преку тужба за утврдување на татковство. Центарот за социјална работа е исклучиво надлежен орган да одлучува кај кого од родителите детето ке остане на чување и воспитување и да ги уреди личните односи на детето со другиот орган, во случај на престанок на вонбрачната заедница и тогаш кога родителите не можат меѓусебно да се договорат.
Dali alimentacijata moze da se uplaka na bankovna smetka od starna na roditelot sto ne zivee so deteto?Ili koj e najdobar nacin za isplata na tie sretstva?Deteto e maloletno.Pozdrav
Законската издршка за малолетно дете се дава на родителот кај кого детето е доверено на понатамошно чување и воспитување за да ги подмири секојдневните потреби на дедето. Најдобар начин за исплата на овие средства е согласно постигнатиот договор на родителите, а доколку ваква спогодба нема надлежниот суд ќе одлучи по барањето за висината и начинот на исплата на издршката.
Кој е начинот на одредување на висина на алиментација и каде да се обратам кога бившиот сопружник прикажа пониски примања од она што реално го добива?
Кога родителите, по разводот на брачната заедница не можат да се договорат за издршката на детето, родителот кај кого детето е доверено на понатамошна грижа, чување и воспитување може да се обрати со тужба до надлежниот суд за одредување на висината на издршката. Зависно од променетите потреби за издржување на детето, родителот може да побара судот да ја промени одлуката, истакнувајќи нови околности во врска со зголемените трошоци за детето и примањата на другиот родител.
Кој е начинот на одредување на висина на алиментација и каде да се обратам кога бившиот сопружник прикажа пониски примања од она што реално го добива?
Кога родителите, по разводот на брачната заедница не можат да се договорат за издршката на детето, родителот кај кого детето е доверено на понатамошна грижа, чување и воспитување може да се обрати со тужба до надлежниот суд за одредување на висината на издршката. Зависно од променетите потреби за издржување на детето, родителот може да побара судот да ја промени одлуката, истакнувајќи нови околности во врска со зголемените трошоци за детето и примањата на другиот родител.
Bremena sum, i imam raboten odnos poveke od edna godina-po dogovor. Na rabota sum prijavena na dve mesta.Edniot dogovor mi istekuva vo septemvri, a drugiot vo april-ovaa godina. Dali otkako ke zemam porodilno boleduvawe ke mi sleduva nekakov nadomestok vo institucijata kade sto sum prijavena do april ovaa godina, i dali po istekot na dogovorot ke mi prekine i rabotniot odnos?
Прашањето за регулира на отсуство од работа поради бременост и мајчинство не спаѓа во делот на социјалната заштита. Ова прашање е регулирано со Законот за работните односи, така поконкретен одговор може да се побара од Секторот за труд при Министертсвото за труд и социјална полтика.
Ve molam za odgovor Samohran roditel maz nevraboten so edno dete,zivee vo zaednica so svojata majka,penzioner.Nema nikakov podvizen i nepodvizen imot Dali ima pravo na socijalen stan koj gi dodeluva Vladata,kade treba da se obrati i koi dokumenti se potrebni? Blagodaram odnapred Ve molam za odgovor Samohran roditel maz nevraboten so edno dete,zivee vo zaednica so svojata majka,penzioner.Nema nikakov podvizen i nepodvizen imot Dali ima pravo na socijalen stan koj gi dodeluva Vladata,kade treba da se obrati i koi dokumenti se potrebni? Blagodaram odnapred Ve molam za odgovor Samohran roditel maz nevraboten so edno dete,zivee vo zaednica so svojata majka,penzioner.Nema nikakov podvizen i nepodvizen imot Dali ima pravo na socijalen stan koj gi dodeluva Vladata,kade treba da se obrati i koi dokumenti se potrebni? Blagodaram odnapred
Распределбата на станови, кои согласно Програма на Владата на Република Македонија се градат за социјално домување, ја врши соодветна комисија. За поблиски информации може да се обратите во Министертсвото за транспорт и врски, како надлежен орган за координација на управувањето со овој станбен фонд и работата на комисијата.
Ve molam za odgovor Samohran roditel maz nevraboten so edno dete,zivee vo zaednica so svojata majka,penzioner.Nema nikakov podvizen i nepodvizen imot Dali ima pravo na socijalen stan koj gi dodeluva Vladata,kade treba da se obrati i koi dokumenti se potrebni? Blagodaram odnapred
Распределбата на станови, кои согласно Програма на Владата на Република Македонија се градат за социјално домување, ја врши соодветна комисија. За поблиски информации може да се обратите во Министертсвото за транспорт и врски, како надлежен орган за координација на управувањето со овој станбен фонд и работата на комисијата.
Dali vo brakorazvodna postapka eden od sporuznicite ne saka razvod ke bide donesena odluka za razvod ili ne? Dali vo brakorazvodna postapka eden od sporuznicite ne saka razvod ke bide donesena odluka za razvod ili ne? Dali vo brakorazvodna postapka eden od sporuznicite ne saka razvod ke bide donesena odluka za razvod ili ne?
Постапката за развод на брак ја спроведува надлежен суд. Одлуката за развод на брак судот ја заснова на свое убедување, во зависност од поединечниот став на секој од брачните другари дали сака да ја прекине брачната заедница и бракот да се разведе.
Imam edno dete na pat se bliznaci. Dali mi sleldiva da zemam paricen nadomestok za treto dete, bidejki vtorite se bliznaci. I ako mi sleduva kolku vreme ke zemam i kolkav e iznozot. Vi blagodaram
Во случај која ке се родат близнаци, секое дете се смета по редот на раѓање. Во кокретниот случај ке се смета дека семејството има три деца, со што ќе исполни услови за остварување на право на родителеки додаток, кој се користи во периот од 10 години. За потребната документација и поконкретен одговор треба да се обратите во центарот за социјална работа, надлежен според местото на живеење.
me interesira dali moze postaro porodilno od 3- godini, da se podnese nanovo vo socijlno zatoa sto mi se izgubeni dokumenti i imam fotokopai od boleduvanje.za da si gi dobijam parite od porodilno.ima li zakonski rok?
Прасањето на регуларирање на отсуство од работа поради мајчинство не спаѓа во делокругот на работа на социјалната заштита. Конкретен одговор може да даде Фондот за здравствено осигурување.
Мојата мајка живее во Охрид, а нејзината ќерка т.е. јас живеам во Скопје. Со извештај на специјалист на мојата мајка и е потребна туѓа нега најмалце еден месец. Како да го остварам правото и јас да добијам боледување за нега на мојот родител како и сите други кои добиваатболедување за нега на родител кога се во ист град во Р.Македонија Мојата мајка живее во Охрид, а нејзината ќерка т.е. јас живеам во Скопје. Со извештај на специјалист на мојата мајка и е потребна туѓа нега најмалце еден месец. Како да го остварам правото и јас да добијам боледување за нега на мојот родител како и сите други кои добиваатболедување за нега на родител кога се во ист град во Р.Македонија Мојата мајка живее во Охрид, а нејзината ќерка т.е. јас живеам во Скопје. Со извештај на специјалист на мојата мајка и е потребна туѓа нега најмалце еден месец. Како да го остварам правото и јас да добијам боледување за нега на мојот родител како и сите други кои добиваатболедување за нега на родител кога се во ист град во Р.Македонија
Лицата кои неможат самостојно да ги задоволат основните секојдневни животни потреби имаат право на паричен надостек за помош и нега од друго лице. Барањето за остварување на ова право се поднесува до центарот за социјална работа, надлежен според живеалитето или престојувлиштето на подносителот. Кон барањето се доставува мислење од матичен лекар и медицинската документација. Надлежна комисија ја утврдува потребата од помош и нег од друго лице во текот на постапката.
Zdravo, sakam da prasam dali postoi limit za visina na isplata za vreme na trudnicko boleduvanje, Blagodaram.
По однос на правото на платено отсуство за време на бременост и мајчинство надлежен е Фондот за задравствено осиурување.
Zdravo, sakam da prasam dali postoi limit za visina na isplata za vreme na trudnicko boleduvanje, Blagodaram.
По однос на правото на платено отсуство за време на бременост и мајчинство надлежен е Фондот за задравствено осиурување.
Jas kako biznismen kako da gi naplatam dobienite sudski sporovi koga firmite na doticnite klienti se totalno blokirani.Prasav advokati i mi rekoa deka tie se totalno nemokni so takanarecenite biznis izmamnici.Ne mi e jasno dali ima zakon protiv izmamite od firmi koi zimaat roba iako nemaat pari da gi platat? Firmite gi blokiraat,i zemaat roba vrz ime na nivnite firmi,koi koga proveruvam vo centralniot registar tie se aktivni,a nemaat sredstva da gi naplatam pobaruvanjata.Spored mene toa e ozakoneta izmama.Sto treba da napravam ?Dali ima zakon protiv izmamnicite?
Вашето прашање е надвор од надлежноста на социјалната заштита. По однос на истото одговор може да побарате во Министерството за економија.
Jas kako biznismen kako da gi naplatam dobienite sudski sporovi koga firmite na doticnite klienti se totalno blokirani.Prasav advokati i mi rekoa deka tie se totalno nemokni so takanarecenite biznis izmamnici.Ne mi e jasno dali ima zakon protiv izmamite od firmi koi zimaat roba iako nemaat pari da gi platat? Firmite gi blokiraat,i zemaat roba vrz ime na nivnite firmi,koi koga proveruvam vo centralniot registar tie se aktivni,a nemaat sredstva da gi naplatam pobaruvanjata.Spored mene toa e ozakoneta izmama.Sto treba da napravam ?Dali ima zakon protiv izmamnicite?
Вашето прашање е надвор од надлежноста на социјалната заштита. По однос на истото одговор може да побарате во Министерството за економија.
sudot donese resenie za placanje alimentacija 4500 den.iako ednoto dete mi go dodelija mene a toa samovolno si otide kaj majkamu i brat mu . razvedeni sme 2god. ajas sum ozenet so dete od 8mes . platata mi e 80%vo krediti od predhodniot brak koj imot nee podelen iako sme zakonski razvedeni.kade da se obratam a i ne sum vo sostojba ni da podnesam zalba poradi situacijata odnapret vi blagodaram na pomosta i sovetot ve molam pomognete
Одредување на алиментација за малолтно дете од родител со кого детето не живее заедно е исклучива надлежност на суд. Измена на одлука во делот на висината на алиментацијата се иниицира со тужба до судот, во која се наведуваат нови факти и се предлагаат нови докази по однос на изменетите околности за определување на висината на издршката.
me interesira se razveduvam ,imam dve deca edno 7 godini i drugoto 4 godini jas ne sum vrabotena,dodeka soprugot raboti i ima solidna plata,dokolku decata mu pripadnat na nego dali jas koga bi se zaposlila bi imala pravo po sudski pat da si gi zemam decata kaj mene,i kako ide taa procedura
Со пресудата за развод на брак, судот одлучува и кај кого од родителите децата ке останат на понатамошна грижа и чување, а другиот родител ке го задолжи да плака месечна издршка за децата. Во бракоразводната постапка судот ќе побара мислење од центарот за социјална рабопта по однос на интереиите на децета во поглед на нивното доверување кај другиот родител. Центарот преку интрердисциплинарна стручна работа на стручен тим ќе ги утврди интерсите на децат и ке поведе постапка и за регулирање навидувањата на децата со родителот со кого не живеат заедно.
Pocituvani, Imam 2 godisno dete i sum vo proces na razvod. tatkoto na deteto zivee i raboti vo stranstvo a e makedonski drzavjanin. Ve molam kazete mi kolku procenti spored Zakon iznesuva alimentacijata od platata sto toj ja zema? I koi dokumenti treba da gi dostavi kako dokza deka zema tolkava plata? i sto se slucuva vo slucaj da odbie da dostavi takov dokument do sudot ili da go falsifikuva istiot so pomal iznos? Vi blagodaram
Определување на издршка на дете во постапка на развод набрак е исклучива надлежност на судот. Во постапката судот ќе наложи доставување на докази и истите ќе ги цени во постапката за утврдување на фактичката состојба и донесување на пресуда.