Кон почетната страница
Почетна страница
За uslugi.gov.mk
Контакт
   Услуги од
Министерства
Министерство за внатрешни работи
Министерство за економија
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за здравство
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
Министерство за култура
Министерство за локална самоуправа
Министерство за надворешни работи
Министерство за образование и наука
Биро за развој на образованието
Министерство за одбрана
Министерство за правда
Управа за водење на матичните книги
Министерство за транспорт и врски
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи
Царинска Управа на РМ
Секретаријат за европски прашања
Останати Органи
Државен завод за статистика
Државен архив на РМ
Агенција за иселеништво
Агенција за млади и спорт
Агенција за развој и инвестиции
Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
Агенција за вработување на Република Македонија
Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи
Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
Централен регистар на Република Македонија
Службен весник на Република Македонија
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Универзитет за информатички технологии - Охрид
Државен универзитет во Тетово
често поставувани прашања
Остварување права од социјална заштита
доделена ми е инвалидска пензија (привремена -2 години), имам 53 години, која е процедурата за повторно одење на комисија, коку време пред истекот на 2-те години треба да се пријавам, (или ќе добијам покана без мое пријавување) и кои документи се потребни да се достават, односно понесат. Благодарам доделена ми е инвалидска пензија (привремена -2 години), имам 53 години, која е процедурата за повторно одење на комисија, коку време пред истекот на 2-те години треба да се пријавам, (или ќе добијам покана без мое пријавување) и кои документи се потребни да се достават, односно понесат. Благодарам
Вашето прашање е упатено до Секторот за социјална заштита, кој не постапува по предмети од пензиско и инвалидско осигурување. Со оглед да за Вашето барање е надлежен Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, Ве упатуваме да се обратите до надлежниот орган на оваа институција за добивање на целосни податоци.
razvedena sum , imam deset godisno dete koe zivee so mene, negoviot tatko ne plaka redovno alimentacija , kade da se obratam za sovet.
Постапката за определување на висината на издршката за малолетно дете во случај на развод на брак на неговите родители, како и постапката за присилно извршување на неподмирени износи на определената издршка е во исклучива надлежност на судот, според местото на живеење на странката. За сите прашања во врска со постапката за регулирање на лични односи на детето со родителот со кого не живее заедно, може да се обратите во Центарот за социјална работа.
razcedena sum, imam osum godisno dete koe sto zivee so mene,alimentacijata ne se isplaka redovno od strana na tatkoto,no bidejki stanuva zbor za skolsko dete, sakam da mu se zgolemi alimentacijata od tatko mu, kade da se obratam za sovet.
Барање за зголемување на законското издржување за малолетно дете поднесува неговиот законски застапник, во случајот родителот кај кого детето е доверено на понатамошна грижа и воспитување, до судот кој ја донел пресудата за развод на бракот на родителите. Во случај кога досудената издршка не се подмирува, законскиот застапник може да поведе постапка за присилно извршување на истата.
Zdravo Sakam da znam moite roditeli zemat penzija vo avstralija i sakat dase ziveat vo makedonija. kolku ke gi kosta privatno osiguruvane?
Вашето прашање е доставено до Секторот за социјална заштита, кој нема надлежност да постапува по предмети од пензиско и социјално осигурување. За поцелосни информации може да се обратите во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија или на раководителот на Секорот за пензиско осигурување во Министерството за труд и социјална политика, Ирена Ристевска на телефон 3106-441 или на e-mail iristevska@mtsp.gov.mk
Почитувани Имам 49 години, невработен и се водам во евиденцијата на Агенцијата за вработување. До 2001 година бев вработен во фирма која отиде во стечај, во која имам 18 години работен стаж. Во фирмата бев вработен како инвалидно лице, со инвалидитет настанат пред вработување. Поднесов барање за добивање на инвалидска пензија од која бев одбиен. Имам завршено вишо образование.Се пријавував на огласи за вработување, но не ме примија никаде. Сега сум без никаква егзистенција. Дали ме следува некоја парична помош и каде да се обратам? Кои се моите права? Ве молам одговорете ми по емаил, но текстот да биде со латинично писмо за да можам да го прочитам. Однапред благодарен. Поздрав.
Лицата на кои им престанал работниот однос и паричниот надоместок за време на невработеност од Агенцијата за вработување, вработените со ниски износи на плата, пензионирети со ниски износи на пензија, како и невработените лица имаат право на социјална парична помош, согласнос Законот за социјалната заштита. Постапката за остварување на ова право се покренува со поднесување на барање и потребна документација до недлежниот центар за социјална работа. Висината на правото на социјална парична помош зависи од приходите и имотната состојба на подносителот на барањето и бројот на членовите на неговото семејство или домаќинство. Стручно лице во центарот за социјална работа им укажува помош на граѓанинот при поднесување на барање и за документацијата која треба да се приложи. Граѓаните се обраќаат до центарот за социјална работа, кој е надлежен за општината каде тие имаат местото на живеење.
koga gospodinot premier i negovite ministri, t.e. ministerot za trud i socijalna politika, ke go resat edno od osnovnite covekovi prava t.e. pravoto za slobodno dvizenje i ziveenje vo sopstavnata drzava. Da bidam pojasen mislam na zakonot protiv diskriminacijata na homosekusalcite. Blagodaram dokolku oddvoite od vaseto skapoceno vreme i mi odgovorite na prasnjevo, ke bidam sreken
Во текот на оваа година се подготвува Закон за недискриминација, кој ќе опфати заштита на граѓанските права и создавање еднакви можности по основ на недискриминација, согласно Евроските конвенции и меѓународните документи, кои се обврзувачки за Република Македонија.
me interesira posle kolku vreme zapocnuva isplatata za trudnicko boleduvanje odkako ke se dostavat site dokumenti???? Nie cekame veke 3 meseci...Sto e potrebno da napravime za da zapocne isplatata??????!!!!!!
Прашањето на регулирање на боледувањето за време на подродилно отсуство е во исклучива надлежност на Фондот за здравствено осигурување, која институција е во рамките на Министерството за здраство. Поради тоа Ве упатуваме да се обратите до соодветните служби за добивање на конкретен одговор.
moeto deset godisno dete e maltretirano od strana na negoviot tatko, so koj sto podolg vremeneski period sme razdeleni. Deteto posledniot mesec odbiva da odi kaj nego . Sekoe odenje kaj negoviot tatko za deteto prestavuva teskotija, bidejki zivee vo postojan strav deka ke bide maltretiran. Bi sakala da znam kakvi se moite prava za da go zastitam sin mi ?
Уредувањето на личните односи помеѓу дете и родител со кого не живее зеадно е во надлежност на центарот за социјална работа. Стручните лица спроведуваат третман и постапка со странките и доколку родителите на малолетно дете не постигнат спогодба за начинот и динамиката на контактите на детето со другиот родите, центарот за социјална работа со решение ги уредува истите. Решението се заснова на наод и мислење на стручниот тим по однос на утврдените фактите и ставот на стручниот тим, а во најдобар интерес на детето. Во текот на постапката стручните лица ги преземаат сите потребни дејствија за донесување на правилна одлука. За иницирање на оваа постапка треба да се обратите и да поднесете барање до центарот за социјална работа во местото на Вашето живеење.
imam 5 godisno dete,razvedena sum a bivsiot soprug ne plaka alimentacija veke tri godini.Se raboti za stranski drzavjanin.Kade mozam i kako da go naplatam dolgot.Veke se obrativ kaj izvrsitel megutoa toj nema nikakva smetka vo banka vo RMakedonija taka da na toj nacin ne mozam da go naplatam dolgot
За барања за регулирање на обврска за законско издржување на дете од родител кој е странски државјанин и со место на живеење во странска држава, потребно е да се обратите до Министерството за надворешни работи, како надлежен орган за постапување во вакви случаи, согласно законската регулатива и меѓународните документи кои ја регулираат оваа материја.
imam 4 godisno dete. jas sum samohrana majka ziveam od 2500 denari od socijalna pomos. sakam da znam dali postoi socijalna zastita za samohrani majki ili nekakva druga pomos . imam 4 godisno dete. jas sum samohrana majka ziveam od 2500 denari od socijalna pomos. sakam da znam dali postoi socijalna zastita za samohrani majki ili nekakva druga pomos . imam 4 godisno dete. jas sum samohrana majka ziveam od 2500 denari od socijalna pomos. sakam da znam dali postoi socijalna zastita za samohrani majki ili nekakva druga pomos .
Во системот на социјална заштита, предвидени се повеќе парични права од социјална заштита во зависност од личната, семејната, материјалната и имотната состојба на корисниците. Право на социјална парична остваруваат работно-способни и материјално необезбедени граѓани. Постојана парична помош остваруваат работно-неспособни граѓани поради болест, попреченост, старост или самохран родител до три годишна возраст на дете, но најмногу за три деца, доколку немаат приход или имот од кој може да се издржуваат. Како други права предвидено се: паричен надоместок за помош и нега од друго лице, паричен надоместок за скратено работно време поради нега на дете со попреченост, паричен надоместок за лице кое имало статус на детет без родители и родителска грижа, еднократна парична помош и помош во натура. Со оглед дека користите право на социјална парична помош, во случај на акутна социјална криза предвидена со законската регулатива, може да се јавите во Центарот за социјална работа во местото на Вашето живеење за остварување на право на еднократна парична помош.
разведена сум и имам малолетно дете, одредена е алиментација од страна на судот од 25%, каде да се обратам да му се одбива со административна забрана од пензијата
За прашања кои се однесуваат на исплата на пензии надлежен е Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на РМ, каде може да се обратите за поконретен одговор по однос на спроведување на судски пресуди за законска издршка. За неисплатени обвски по основ на досудена алиментација, може да иницирате постапка за присилно извршување кај извршител.
kolku vreme trae trudnickoto boleduvanje 9 meseci ili 1 godina
Платеното отсуство од работа пореди бременост, раѓање и родителство трае 9 месеци непрекинато, а во случај на раѓање повеќе деца одеднаш ( близнаци, тројка и повеќе ) 1 година.
pocituvani gospoda ke ve molam da mi odgovorete na ovoj problem? kako prvo jas sum semeen covek so dve deca jas bev korisnik na socijalna pomos od 1999god. i se do 2007 god.primav socijalna pomos po osnov kako nevraboten kadar no od 2007god. nekoj pratil anonimno pismo do ministerstvoto za trud i socijalna zastita deka jas sum bil vo dobra finansiska sostojba mi ja ukinaa socijalnata pomos demek toa bilo stvarno bez da dokazat nekoi dokazi za mojata finansiska sostojba oti jas den denes se vodam kako nevraboten i mojata sopruga isto koj redovno se prijavuvam sekoj mesec vo biro za vrab..i nemam nikakvi prihodi koj moze mene da mi ja podobrat finasiskata sostojba ...vi blag..
Правото на социјална парична помош остварува лице или домаќинство кое е материјално необезбедено, кое не остварува приходи или со приходи кои се пониски од висината на правото и без имот и имотни права од кои може да се издржува. Постапката за остварување на правото на социјална парична помош се иницира со доставување на барање и потребна документација во центарот а социјална работа. Во текот на постапката се преземаат мерки за утврдување на материјалната состојба на подносителот на барањето, врз основа на доставените потребни документи за приходите, имотот и имототните права на лицето и членовите на домаќинството, како и преку непосреден увид и утврдување на фактичка состојба, од страна на стручно лице во центарот. Врз основа на утврдената фактичка состојба во постапката, недлежниот центар за социјална работа носи соодветно решение по однос на барањето за остварување на правото на социјална парична помош.
Во неопределен работен однос сум.Имам непрекинато 6 мес. здравствено осигурување.Ме интересира законот за трудничко боледување.Дали може пред да влезам во деветтиот месец од бременост да земам трудничко боледување, и дали се добива целиот износ од платата или не. Ви благодарам.
Правото на отсуство од работа поради бременост, раѓање и родителство е уредено за Законот за работни односи и прописите од областа на здравственото осигурување. Поцелосни информации за начинот, условите и времетраењето на ова право може да се добие во Фондот за здравствено осигурување.
pocituvani gospoda ke ve molam da mi odgovorete na ovoj problem? kako prvo jas sum semeen covek so dve deca jas bev korisnik na socijalna pomos od 1999god. i se do 2007 god.primav socijalna pomos po osnov kako nevraboten kadar no od 2007god. nekoj pratil anonimno pismo do ministerstvoto za trud i socijalna zastita deka jas sum bil vo dobra finansiska sostojba mi ja ukinaa socijalnata pomos demek toa bilo stvarno bez da dokazat nekoi dokazi za mojata finansiska sostojba oti jas den denes se vodam kako nevraboten i mojata sopruga isto koj redovno se prijavuvam sekoj mesec vo biro za vrab..i nemam nikakvi prihodi koj moze mene da mi ja podobrat finasiskata sostojba ...vi blag.. jas se izvinuvam no bidejki prasajneto ne celosno sakam da go doovrsam?no problemot etoa sto parite sto gi primiv od 11.april.2007se do ukinuvajneto 28.noemvri.2007god.i sto potoa poslem 1 god. mi doaga resenije za vrakajne na paricniot nadomestok sto sum go primil vo toj period da go vratam bez da mi dojde resenije deka mi e ukinata socijalnata pomos.do toj moment mene samo mi kaza deka nemam pravo na soc..pomos. i jas napraviv zalba do ministerstvoto za trud i soci..koja zalbata bese kako neosnovena i go imav toa pravo za zalba na ustaven sud so potrebnata dokumentacija koja nesovesno mi bese ukinata socijalnata pomos.ke ve molam kako graganin na r.makedonija da se otkrije vinovnikot za ova storena nepravda koja bez nikakov dokaz mene mi bese i utvrdeno materijalnata sostojba vo koja se naveduva vo toa anonimno pismo..ja mislam deka vrz mene e storeno diskriminacija vo koja ne sum zadovolen od nadleznite na ovoj organ.bidejki jas nemam nikakov imot nitu vozilo nito pa nesto sto moze da mi ja podobre egzistencijata na mojata familija.vi blagodaram mislam deka ke mi pomognete okolu ovoj problem..... pocituvani gospoda ke ve molam da mi odgovorete na ovoj problem? kako prvo jas sum semeen covek so dve deca jas bev korisnik na socijalna pomos od 1999god. i se do 2007 god.primav socijalna pomos po osnov kako nevraboten kadar no od 2007god. nekoj pratil anonimno pismo do ministerstvoto za trud i socijalna zastita deka jas sum bil vo dobra finansiska sostojba mi ja ukinaa socijalnata pomos demek toa bilo stvarno bez da dokazat nekoi dokazi za mojata finansiska sostojba oti jas den denes se vodam kako nevraboten i mojata sopruga isto koj redovno se prijavuvam sekoj mesec vo biro za vrab..i nemam nikakvi prihodi koj moze mene da mi ja podobrat finasiskata sostojba ...vi blag.. jas se izvinuvam no bidejki prasajneto ne celosno sakam da go doovrsam?no problemot etoa sto parite sto gi primiv od 11.april.2007se do ukinuvajneto 28.noemvri.2007god.i sto potoa poslem 1 god. mi doaga resenije za vrakajne na paricniot nadomestok sto sum go primil vo toj period da go vratam bez da mi dojde resenije deka mi e ukinata socijalnata pomos.do toj moment mene samo mi kaza deka nemam pravo na soc..pomos. i jas napraviv zalba do ministerstvoto za trud i soci..koja zalbata bese kako neosnovena i go imav toa pravo za zalba na ustaven sud so potrebnata dokumentacija koja nesovesno mi bese ukinata socijalnata pomos.ke ve molam kako graganin na r.makedonija da se otkrije vinovnikot za ova storena nepravda koja bez nikakov dokaz mene mi bese i utvrdeno materijalnata sostojba vo koja se naveduva vo toa anonimno pismo..ja mislam deka vrz mene e storeno diskriminacija vo koja ne sum zadovolen od nadleznite na ovoj organ.bidejki jas nemam nikakov imot nitu vozilo nito pa nesto sto moze da mi ja podobre egzistencijata na mojata familija.vi blagodaram mislam deka ke mi pomognete okolu ovoj problem..... pocituvani gospoda ke ve molam da mi odgovorete na ovoj problem? kako prvo jas sum semeen covek so dve deca jas bev korisnik na socijalna pomos od 1999god. i se do 2007 god.primav socijalna pomos po osnov kako nevraboten kadar no od 2007god. nekoj pratil anonimno pismo do ministerstvoto za trud i socijalna zastita deka jas sum bil vo dobra finansiska sostojba mi ja ukinaa socijalnata pomos demek toa bilo stvarno bez da dokazat nekoi dokazi za mojata finansiska sostojba oti jas den denes se vodam kako nevraboten i mojata sopruga isto koj redovno se prijavuvam sekoj mesec vo biro za vrab..i nemam nikakvi prihodi koj moze mene da mi ja podobrat finasiskata sostojba ...vi blag.. jas se izvinuvam no bidejki prasajneto ne celosno sakam da go doovrsam?no problemot etoa sto parite sto gi primiv od 11.april.2007se do ukinuvajneto 28.noemvri.2007god.i sto potoa poslem 1 god. mi doaga resenije za vrakajne na paricniot nadomestok sto sum go primil vo toj period da go vratam bez da mi dojde resenije deka mi e ukinata socijalnata pomos.do toj moment mene samo mi kaza deka nemam pravo na soc..pomos. i jas napraviv zalba do ministerstvoto za trud i soci..koja zalbata bese kako neosnovena i go imav toa pravo za zalba na ustaven sud so potrebnata dokumentacija koja nesovesno mi bese ukinata socijalnata pomos.ke ve molam kako graganin na r.makedonija da se otkrije vinovnikot za ova storena nepravda koja bez nikakov dokaz mene mi bese i utvrdeno materijalnata sostojba vo koja se naveduva vo toa anonimno pismo..ja mislam deka vrz mene e storeno diskriminacija vo koja ne sum zadovolen od nadleznite na ovoj organ.bidejki jas nemam nikakov imot nitu vozilo nito pa nesto sto moze da mi ja podobre egzistencijata na mojata familija.vi blagodaram mislam deka ke mi pomognete okolu ovoj problem.....
За остварување на право од социјална заштита решава центар за социјална работа, како исклучиво надлежен првостепен орган. По жалба на решение, во втор степен постапува Министерството за труд и социјална политика, додека судската заштита е обезбедена преку тужба до Управниот суд на Република Македонија. Постапката за остварување на право од социјална заштита се иницира само со барање и потребна документација, доставено до месно надлежниот центарот за социојална работа.
Vo fevruari 2009 bev na bolovanje.Mi bese skratenopo greska okolu 3000den. Mi rekoa ke mi gi dadat pokasno. Do denes ne sum gi dobila,mi velat nema pari.Komu da se obratam? dali vie moze da mi pomognete?
Регуларање на отсуството од работа поради болест е во надлежност на Министерството за здравство, а по однос на регулирање на надоместокот потребно е да се обратите во Фондот за здавстено осигурување.
На обично боледување,поради тешка бременост сум од 10 август,под социјалното од 31 август.На 5 ноември ми дојде решение за надомест само за 1 ден од август.Ме интересира кога ќе почнам да земам паричен надомест за боледување,затоа што од почетокот на јануари ке одам на породилно боледување ,а се уште сум без финансиски средства.Исто ме интересира до кога важи законот за надомест за второ дете.Колку се тие средства и по кој креитериум се доделуваат средствата за обичното и породилното боледување.Благодарам На обично боледување,поради тешка бременост сум од 10 август,под социјалното од 31 август.На 5 ноември ми дојде решение за надомест само за 1 ден од август.Ме интересира кога ќе почнам да земам паричен надомест за боледување,затоа што од почетокот на јануари ке одам на породилно боледување ,а се уште сум без финансиски средства.Исто ме интересира до кога важи законот за надомест за второ дете.Колку се тие средства и по кој креитериум се доделуваат средствата за обичното и породилното боледување.Благодарам На обично боледување,поради тешка бременост сум од 10 август,под социјалното од 31 август.На 5 ноември ми дојде решение за надомест само за 1 ден од август.Ме интересира кога ќе почнам да земам паричен надомест за боледување,затоа што од почетокот на јануари ке одам на породилно боледување ,а се уште сум без финансиски средства.Исто ме интересира до кога важи законот за надомест за второ дете.Колку се тие средства и по кој креитериум се доделуваат средствата за обичното и породилното боледување.Благодарам
Прашањето за регулирање на отсуство од работа поради болест или раѓање на дете е во надлежност на Министерството за здравство, од кои причини треба да се обратите во Фондот за здравствено осигурување. Согласно измените на Законот за заштита на децатат, право на родителски додаток за второ дете важи за деца родени до 10 април 2010 година. Правото се остварува само доколку во рок од три месеци од денот на раѓањето на детето се поднесе барање до надлежниот центар за социјална работа.
Ne mi odgovorivte na prasaweto pa sega povtorno go postavuvam. Bev korisnik na privremena invalidska penzija 10 meseci.Po istekot na 10 meseca trebase da se javam na zadolzitelen kontrolen pregled. Koga se javiv po 10 meseca komisijata me odbi so obrazlozenie deka mozam da se prekvalivikuvam za druga rabota. Dodeka postapkata traese jas gi dobiv penziite za noemvri,dekemvri 2007 i Januari 2008.Vo resenieto so pravna popuka imav pravo na tuzba do upraven sud i istoto go iskoristiv. Sega fondot mi gi bara nazad isplatenite tri penzii so tuzba. Dali imat pravo da gi barat bidejki resenieto za ukinuvawe na privremenata invalidska penzija e pravosilno duri vo mesec februari 2008 godina.
Вашето прашање е од областа на пензиското и инвалидското осигурување, а поставено е во делот на социјалната заштита. По однос на прашањето изготвене е следниот одговор: Согласно член 139 став 8 и 9 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување е уредно дека правото на времена инвалидска пензија престанува ако кај корисникот со задолжителниот контролен преглед е утврдено дека не постои инвалидност. Со членот 156 од овој Закон е уредено прашањето на правните последици кога промената на стекнато право по основ на општа или професионална неспособност за работа ќе настане во постапка покрената по службена должност, правото престанува, се менува или се стекнува ново право од конечноста на решението со кое е утврдена промената. Во Вашиот случај правото на пензија престанива по конечноста на решението со кое е прекратено правото на инвалидска пензија, односно по добивање на решението во второстепена постапка со која жалбата е одбиена како неоснована. Бидејќи не располагаме со подетални информации за бројот на Вашиот предмет и др. Ве упатувам да се јавите во Службата за имотно правни работи во Фондот на ПИОМ, началник на тоа Одделение или пом. директор Хамди Мустафа 3 250-400, 3 250 402
Почитувани, Имам 2 годишно дете,и сум во вонбрачна заедница,сопругата пред два или три месеца се откажа од детето , ( имаме доставено изјава до центарот за социјална работа ) , ме интересира дали ме следува некоја помош како самохран родител ( по мое гледање) или има дополнителна процедура да се стекна како самохран родител? и кои се услуги можам да ги добијам за детето од страна на МТСП или друг орган Оданпред со почит
За правата од социјална заштита, кои вклучуваат остварување на некое право на парична помош или одредена услуга во вид на помош, социјална работа или остварување на право на вонинституционална и институционална заштита во прв степен решава надлежниот центар за социјална работа. Оваа установа во делот на јавните овластува постапува и врз основа на семејно-правните прописи што опфаќа уредување на однос родите-дете и одговорно вршење на родителкското право. Согласно материјалната, семејната и фактичката состојба за секој поединечен случај се спроведува интердисциплинарна тимска работа и се донесува соодветно решение. Постапката во центарот за социјална работа се иницира со поднесување на барање на лицето кое се обраќа за остварување на некое право.
Бев на боледување 8 дена поради инфекција на уринарни патишта поради исфрлање на песок во бубрег.И уште веднаш беа известени дека сум на боледување и секој ден им се јавував на работа да ги известувам за мојата состојба на здравјето.Но кога се вратив на работа и им го предадов боледувањето ми рекоа дека фирмата не ги признава боледувањата од матичен лекар,туку само комисиско боледување.И како решение на сето тоа ми бараат јас да им платам пари за деновите кој сум била отсутна,или пак да враќам саати со останување на работа дополнително.И,кажете ми дали е тоа исправно и што да направам.Ве молам помогнете ми.Ви благодарам однапред.
Регулирање на отсуство од работа поради болест се остварува согласно Законот за работни односи и пропиисите од областа на здравственото осигурување. Со оглед на ова потребно е даизвршите консултација со Фондот за здравствено осигурување.
Koga invalidite pak ke imaat pravo na skrateno rabotno vreme?
Скратеното работно време е регулирано согласно Законот за работните односи, по однос на условите и постапката за остварување на истото.
Pocituvani me interesira koga ce bide objaven oglasot za samovrabotuvajne i otvorajne na novi biznisi za lica do 27 godini i dali mozi dve lica od isto semejstvo da otvorat firmi so ili bez zdruzuvajne na sredstva pokonkretno za zemjodelstvo..blagodaram odnapred me interesira koga ce bide objaven oglasot za samovrabotuvajne i otvorajne na novi biznisi za lica do 27 godini i dali mozi dve lica od isto semejstvo da otvorat firmi so ili bez zdruzuvajne na sredstva pokonkretno za zemjodelstvo..blagodaram odnapred Pocituvani, me interesira koga ce bide objaven oglasot za samovrabotuvajne i otvorajne na novi biznisi za lica do 27 godini i dali mozi dve lica od isto semejstvo da otvorat firmi so ili bez zdruzuvajne na sredstva pokonkretno za zemjodelstvo..blagodaram odnapred
Во системот на социјалната заштита, граѓаните можат да остварат парична помош од социјална заштита, помеѓу другите социјални ризици и по основ на невработеност и материјална необезбеденост. Областа на вработувањето, вклучително и активните политики за поттикнување на вработувањето се третира во Секторот за труд и Агенцијата за вработување. По однос на прашањата од областа на вработувањето, самовработувањето и законските можности за поттикнување на истото потребно е да се обратите до овие институции.
Вработена сум преку агенција за привремени вработувања на определено работно време. Работниот однос ми се обновува на секој 1-2 месеци. Во случај да останам трудна, дали агенцијата има право да не ми го продол`и работниот однос? Во законот за вработување не успеав да најдам член во кој што се засега мојот проблем. Однапред благодарам!
Отсуството од работа за време на породилно отсуство не спаѓа во правата од социјалната заштита, а се третира со Законот за работните односи. Поконкретен одговор може да даде Секторот за труд во Министерството за труд и социјална политика.
zdravo jas si imam sopstvena firma, bev devet meseci na trudnicko boleduvanje sega maticnata mi go prodolzi boleduvanjeto uste dve nedeli kako nega na dete dali so toa mi se prodolzuva bolovanjeto i dali pridonesi zdravstveno i penzisko osiguruvanje ke bidat plateni od drzavata ili sama si gi placam ve molam odgovoretemi pozdrav
Отсуството од работа поради раѓање или нега на детете, по однос на регулирање на правата и обврските од работен однос е во надлежност на секторот за здравство, односно Фондот за здравствено осигурување.
sakam da prasam vo vrska so porodilno boleduvanje dali treba da se ima 6meseci raboten staz pa togas da me sleduva boleduvanje? sakam da prasam vo vrska so porodilno boleduvanje dali treba da se ima 6meseci raboten staz pa togas da me sleduva boleduvanje?
Во системот на социјалната заштита не се третира породилното боледување. За поконкретни информации по однос на условите за остварување на отсуство од работа поради раѓање на дете, целосни информации може да даде Фондот за здравствено осигурување.
Почитувани ве молам да ме информирате дали матичниот лекар има право да издаде боледување и во траење од колку денови.
Системот на социјалната заштита не ги третира прашањата на отсуството од работа поради болест. Вашето прашање е од областа на здравствената заштита, така да конкретен одговор може да дадат стручни лица од Министерството за здравство или од Фондот за здравствено осигурување.
ve molam da me obavestite dali vo vreme na boleduvanje rabotodavecot smee da dade otkazno resenie! ve molam na brz odgovor..... so pocit!!
Социјалната заштита опфаќа права на парична помош од социјална заштита, вонинституционална и институционална заштита за граѓаните кои се наоѓаат во социјална потреба поради невработеност, болест, инвалидност, старост или друга состојба која довела до социјална исклученост, утврдени со Законот за социјалната заштита. Правата и обврските од работен однос се уредуваат со Законот за работните односи о колективен договор. Со оглед на тоа потребно е да се обратите до Секторот за труд во Министерството за труд и социјална политика или во Вашата синдикална организација.
ме интересира вемоламдалие птребно за породилноболедувањеда имашработен стаж минимум6месеци непрекинато или неморат стажот да е врзан туку да имат само 6месеци. со поздрав
Во областа на социјалната заштита не спаѓаат прашањата поврзани со регулирање на отсуство од работа поради раѓање на дете . Правата и обврските од работен однос се уредуваат со Законот за работните односи о колективен договор. Со оглед на тоа потребно е да се обратите до Секторот за труд во Министерството за труд и социјална политика или во Фондот за здравствено осигурување.
Kade mozam da pobaram zgolemuvanje na alimentacijatai koi dokumenti mi se potrebni za toa?Blagodaram
Законската издршка за малолетно дете од родителот со кого детето не живее заедно, се иницира со тужба пред надлежниот суд. Родтелот со кого детето живее се јавува како негов законски застапник во постапката. Оваа постпка е исклучиво во надлежност на основните судови.
pocituvani se raboti za majka so dete koja raboti vo firma.koi se mehanizmite za zastita od brkajne od rabotno mesto od rabotodavecot i kade se treba da se obrati? Blagodaram
Вашето прашање се однесува на односи од работен однос, кои се уредени си Законот за работните односи. Од тие причини Ве упатуваме да се обратите во Сектророт за труд во Министерствот за работни односи или во синдикалната организација, која ги штити правата од работен однос на своите членови. Во системот на социјалната заштита се обезбедува заштита на лица и семејства кои се материјално необезбедени преку остварување на парична помош, согласно со Законот за социјалната заштита.
Pocituvani, vo brak sum 18 godini i poradi dolgotrajni nesoglasuvanja sakam da se razvedam.Imame edno dete koe idnata godina ke bide polnoletno,soprugot ne si gi izvrusuva svoite roditelski obvrski nitu vospitno nistu finanski,kade da se obratam za da toj kako roditel da si gi izvrsuva svoite obrski?Istovremeno me interesira kade se podnesuva tuzba za razod i kolku cini brakorazvodna parnica?
Постапката за развод на брак се иницира со поднесување на тужба или спогодба за равод на брак до одновниот суд надлежен според местото на живеење на брачните другари. Судот со пресуда одлучува за разводот на бракот, доделувањето на малолетните деца кај еден од родителите и за издржување на децата. Доколку брачните другари имаат малолетно дете, судот во претходна постапка доставува барање до надлежниот центар за социјална работа за спроведување на мировна постапка, а во случај истата да не успее и за мислење кај кој од родителите да се довери малолетноото дете на чување и воспитување. Центарот за социјална работа ја цени спогодбата на родителите од аспект на интересите на малолетните деца, а доколку тие не се спогодат донесува стручно мислење, изготвено од интрдисциплинарен стручен тим. Центарот за социјална работа ги уредува личните односи на малолетноото дете со родителот со кое тоа не живее заедно по разводот на бракот.
Почитувани, Мојата сопруга која има 26 години, е во деветти месец (прва) бременост и никогаш не била вработена но не е ниту пријавена во агенцијата за вработување бидејќи студира. Дали и следува некаков паричен надоместок надоместок?
Во системот на социјална заштита, материјално необезбедените семејства користат право на социјална парична помош. Согласно Законот за заштита на децата, за секое првородено дете следува еднократна парична помош, а за трето родено дете родителски додаток. За овие права одлучува надлежниот центар за социјална работа
Еден од нашите вработени немаше непрекинат работен стаж од 6 месеци и беше пуштен на боледување под Фондот на РМ. Нормално поради пократкиот стаж од 6 месеци Фондот го одби неговото барање а од друга страна мојата фирма не можи да го одјави иститот тој вработен затоа што е на боледување. Прашањето е во вакви исклучителни ситуации во кои фирмата платила боледување до 21 ден а Фондот не го презема осигуреникот која е натамошната обврска на фирмата? Дали ние како фирма треба да му плаќаме придонеси на вработениот се до моментот додека не направи 6 месеци непрекинат стаж во нашата фирма за потоа истиот да може да го оствари своето право на надоместок од Фондот на РМ, или немаме никакви обврски после исплатата на 21 ден боледување. Инаку состојбата на лицето е сериозна и тој ќе биди на боледување подолго време. Дали тој период кој не е покриен ниту од страна на Фондот ниту од наша страна може подоцна да се појави како разлика во уплата на придонеси со УЈП затоа што на платен список имаме лице за кое не се платени придонеси и подоцна фирмата ќе мора да ги плати истите за да се израмниме? Еден од нашите вработени немаше непрекинат работен стаж од 6 месеци и беше пуштен на боледување под Фондот на РМ. Нормално поради пократкиот стаж од 6 месеци Фондот го одби неговото барање а од друга страна мојата фирма не можи да го одјави иститот тој вработен затоа што е на боледување. Прашањето е во вакви исклучителни ситуации во кои фирмата платила боледување до 21 ден а Фондот не го презема осигуреникот која е натамошната обврска на фирмата? Дали ние како фирма треба да му плаќаме придонеси на вработениот се до моментот додека не направи 6 месеци непрекинат стаж во нашата фирма за потоа истиот да може да го оствари своето право на надоместок од Фондот на РМ, или немаме никакви обврски после исплатата на 21 ден боледување. Инаку состојбата на лицето е сериозна и тој ќе биди на боледување подолго време. Дали тој период кој не е покриен ниту од страна на Фондот ниту од наша страна може подоцна да се појави како разлика во уплата на придонеси со УЈП затоа што на платен список имаме лице за кое не се платени придонеси и подоцна фирмата ќе мора да ги плати истите за да се израмниме? Еден од нашите вработени немаше непрекинат работен стаж од 6 месеци и беше пуштен на боледување под Фондот на РМ. Нормално поради пократкиот стаж од 6 месеци Фондот го одби неговото барање а од друга страна мојата фирма не можи да го одјави иститот тој вработен затоа што е на боледување. Прашањето е во вакви исклучителни ситуации во кои фирмата платила боледување до 21 ден а Фондот не го презема осигуреникот која е натамошната обврска на фирмата? Дали ние како фирма треба да му плаќаме придонеси на вработениот се до моментот додека не направи 6 месеци непрекинат стаж во нашата фирма за потоа истиот да може да го оствари своето право на надоместок од Фондот на РМ, или немаме никакви обврски после исплатата на 21 ден боледување. Инаку состојбата на лицето е сериозна и тој ќе биди на боледување подолго време. Дали тој период кој не е покриен ниту од страна на Фондот ниту од наша страна може подоцна да се појави како разлика во уплата на придонеси со УЈП затоа што на платен список имаме лице за кое не се платени придонеси и подоцна фирмата ќе мора да ги плати истите за да се израмниме?
Прашањето на осуство од работа поради боледување и надоместокот што се остварува по овој основ е делоклруг на работа на здравствениот сектор, согласно прописите од здравствено осигурување. Конкретен одговор на ова прашање можат да обезбедат институциите од ресорот на здравствена заштита и Фондот за здравствено осигурување.
Почитувани,која е постапката да се извади документ за инвалидност за понатамошно вработување,до кој интитуции да се обратам ,станува збор за инвалидитет настанат во раното детство. Почитувани,која е постапката да се извади документ за инвалидност за понатамошно вработување,до кој интитуции да се обратам ,станува збор за инвалидитет настанат во раното детство. Почитувани,која е постапката да се извади документ за инвалидност за понатамошно вработување,до кој интитуции да се обратам ,станува збор за инвалидитет настанат во раното детство.
По однос на утврдување на преостаната работна способност надлежна е посебна Комисија за оцена на преостанатата работна способност при Фондот за пензиско и инвалидско осигурување.
Почитувани, незнам дали ова е правото место, но сенадевам дека ке ме упатите доколку не е. Ме интересира каков е статусот на бездомниците во РМ.Поточно мислам која дефиниција ја користите за бездомник, кои лица ги дефинирате како бездомници,дали постои во РМ центар за згрижување на бездомниците и кои услуги ги нуди. Однапред благодарам
Со Законот за социјалната заштита е утврдена услуга на упатување и згрижување во Центар за бездомници. Постапката за утврдување на состојбата и околностите, како и потребите на бездомното лице ја спроведува надлежниот центар за социјална работа. Моментално како прифатен центар за бездомни лица фукционира еден центар, основан и финистиран од Министерството за труд и социјална политика. Црвениот крст на Република Македонија исто така има свој центар за бездомни лица.
Razveden sum i imam dve deca, sudot staratelstvo dodeli na majkata na decata i mesecna alimentacija od 3500,00den za sekoe dete. Problemot e vo toa sto pogolemoto dete koe ima 13 god odbiva da zivee so majkata. I pokraj toa sto podnesov do centarot za socijalni grizi vo gostivar za menuvanje na mislenje za staratelstvo, tie donesoa resenie deka ednas vo pesecot vo sabota deteto sto zivee so mene treba da go odnesam kaj majkata, a toa sto zivee so nea eden den vo mesecot da pomine so mene. Molam da me upatite kade treba da se obratam za slednovo: Plakam alimentacija za dve deca, sto e okolku 70% od moite primanja iako ednoto dete zivee so mene i zgora na se krivicno me tuzese nivnata majka za odzemanje na maloletno dete. Deteto odbiva da zivee so nea, zarem treba na sila da go odnesam? Redovno plakam alimentacija i ako zadocnam eden den mi prakaat izvrsno. Veruvajte centarot za socijalni grizi ne formalno mi veli deka sum budala sto i plakam alimentacija za dete koe sto go cuvam jas? I dali moze retreogradno da se vrati taa alimentacija? Odnapred blagodaram.
Постапката за доделување на дете кај еден од родителите кои се разведени, како и определувањето на издршката од другиот родите е исклучива надлежност на основен суд. Во оваа насока странките можат да поднесат барање за измена на донесената одлука до судот. Центарот за социјална работа, на чие подрачје детето има живеалиште е надлежен да ги уреди личните односи на детето со родителот со кого не живее заедно. Недоволната странка против решението на центарот има право на жалба до Министерството за труд и социјална политика.
Imam vonbracno dete so stranski drzavjanin Germanec,koj go ima priznaeno deteto, no poveke ne plaka, sakam zakonski deteto da si gi ostvari pravata za alimentacija , ( bev vo socijalno, staratelstvoto e moe, socijalnata sluzba e zapoznaena so problemot ) kade da se obratam? I koja e postapkata Vi blagodaram Imam vonbracno dete so stranski drzavjanin Germanec,koj go ima priznaeno deteto, no poveke ne plaka, sakam zakonski deteto da si gi ostvari pravata za alimentacija , ( bev vo socijalno, staratelstvoto e moe, socijalnata sluzba e zapoznaena so problemot ) kade da se obratam? I koja e postapkata Vi blagodaram Imam vonbracno dete so stranski drzavjanin Germanec,koj go ima priznaeno deteto, no poveke ne plaka, sakam zakonski deteto da si gi ostvari pravata za alimentacija , ( bev vo socijalno, staratelstvoto e moe, socijalnata sluzba e zapoznaena so problemot ) kade da se obratam? I koja e postapkata Vi blagodaram Imam vonbracno dete so stranski drzavjanin Germanec,koj go ima priznaeno deteto, no poveke ne plaka, sakam zakonski deteto da si gi ostvari pravata za alimentacija , ( bev vo socijalno, staratelstvoto e moe, socijalnata sluzba e zapoznaena so problemot ) kade da se obratam? I koja e postapkata Vi blagodaram Imam vonbracno dete so stranski drzavjanin Germanec,koj go ima priznaeno deteto, no poveke ne plaka, sakam zakonski deteto da si gi ostvari pravata za alimentacija , ( bev vo socijalno, staratelstvoto e moe, socijalnata sluzba e zapoznaena so problemot ) kade da se obratam? I koja e postapkata Vi blagodaram vonbracno dete so stranski drzavjanin Germanec,koj go ima priznaeno deteto, no poveke ne plaka, sakam zakonski deteto da si gi ostvari pravata za alimentacija , ( bev vo socijalno, staratelstvoto e moe, socijalnata sluzba e zapoznaena so problemot ) kade da se obratam? I koja e postapkata Vi blagodaram vonbracno dete so stranski drzavjanin Germanec,koj go ima priznaeno deteto, no poveke ne plaka, sakam zakonski deteto da si gi ostvari pravata za alimentacija , ( bev vo socijalno, staratelstvoto e moe, socijalnata sluzba e zapoznaena so problemot ) kade da se obratam? I koja e postapkata Vi blagodaram Imam vonbracno dete so stranski drzavjanin Germanec,koj go ima priznaeno deteto, no poveke ne plaka, sakam zakonski deteto da si gi ostvari pravata za alimentacija , ( bev vo socijalno, staratelstvoto e moe, socijalnata sluzba e zapoznaena so problemot ) kade da se obratam? I koja e postapkata Vi blagodaram
По однос на остварување на правото на издржување на малолетно дете од родите, кој е странски државјанин првични информации може да обезбеди центарот за социјална работа. Доколку родителот е со место на живеење во странска држава, барањето се поднесува до Министерството за правда, како централен орган на Република Мекадонија за побарувања на законско издржување од странски државјани.
Почитувани... Се пријавувам во бирото за вработување за лечење,оженет,со м.дете. Ве молам од оваа учебна година се запишав на факултет . Дали ме следува било каква помош и какви се процедурите за пријавување за да остварам некакво право на паричен надоместок.Дали треба сопругата или јас да се пријавувам. Ви благодарам...
Граѓаните кои се работно способни, а се материјално необезбедени ( без приходи или со приходи пониски од висината на помошта) можат да остварат право на социјална парична помош за себе и членовите на домаќинството. Барањето со потребната документација се доставува до центарот за социјална работа, надлежен според местото на живеење на подносителот. Во центарот за социјална работа ќе ги добиете и потребните информации за сите права кои ви следуваат согласно законските прописи, а во зависност од Вашата имотна состојба и бројот на членовите на заедничкото
Се пријавувам во бирото за вработување за лечење,оженет,со м.дете. Ве молам од оваа учебна година се запишав на факултет . Дали ме следува било каква помош и какви се процедурите за пријавување за да остварам некакво право на паричен надоместок.Дали треба сопругата или јас да се пријавувам. Ви благодарам...
За правата на парична помош од социјална заштита одлучува надлежниот центар за социјална работа, според местото на живеење на подносителот. Кон барањето се поднесува и потребната документација за имотната состојба и приходите за барателот и членовите на неговото семејство. Центарот за социјална работа ги цени сите околности за исполнетост на законските услови за остварување на право на парична помош и ги дава сите потребни информации на странките за прашања од својата надлежност.
pred 13 god.MO na ARM mi podnelo tuzba vo mesto na sluzba-Kumanovo.Jas togas imav dobieno samo resenie deka se stava vo miruvanje slucajot 4 meseci bidejki i dvete stranki ne se javile na rasprava.Otogas do septemvri 2009g nemav nikakvo izvestuvanje za toj slucaj.Vo sept.2009 mi stasa pokana za na sud vo Kumanovo(pojma nemav za sto e)koga mi e kazano deka e za slucajot od pred 13g,za manjak na sredstva pri primopredavanje dolznost vo vrednost od 14.000 den.Bidejki ne mozev da najdam dokumenti od toa vreme a i granicnata edinica ja prezede MVR,a i ne najdov sdvokat koj bi se zafatil za takov slucaj so garancija,se soglasiv da go platam glavniot dolg no bez zatezni kamati bidejki ne se smetav za vinoven sto tolku dolgo vreme slucajot bil"zaboraven" a i vo MO pobarav da ne gi platam zat.kam. no ne mi odobrija,a bev odbien i od javniot obvinitel.Vo juni 2010 mi stasa da platam i zat. kamati 77.000den.Dali ima bilo kakva moznost za osloboduvanje od zat.kamati?
За судски спорови правен совет може да се обезбеди од адвокат врз основа на фактите во постапката.
imav operacija na koleno vo re-medika koja me kostase 2000evra.fondot mi odobri po"nivna presmetka" 40.000 den.refundacija(okolu 30% od zakonskite 80%)Podnesov tuzba do upraven sud pred edna god za isplata na zakonskite 80%.Za kolku vreme stignuva odgovorot od upraven sud,i dali imate informacii dali vakvite baranja sudot gi resava pozitivno(od predhodni primeri),i sto ponatamu ako ne se resi pozitivno?Vi blagodaram na odgovorite. imav operacija na koleno vo re-medika koja me kostase 2000evra.fondot mi odobri po"nivna presmetka" 40.000 den.refundacija(okolu 30% od zakonskite 80%)Podnesov tuzba do upraven sud pred edna god za isplata na zakonskite 80%.Za kolku vreme stignuva odgovorot od upraven sud,i dali imate informacii dali vakvite baranja sudot gi resava pozitivno(od predhodni primeri),i sto ponatamu ako ne se resi pozitivno?Vi blagodaram na odgovorite. imav operacija na koleno vo re-medika koja me kostase 2000evra.fondot mi odobri po"nivna presmetka" 40.000 den.refundacija(okolu 30% od zakonskite 80%)Podnesov tuzba do upraven sud pred edna god za isplata na zakonskite 80%.Za kolku vreme stignuva odgovorot od upraven sud,i dali imate informacii dali vakvite baranja sudot gi resava pozitivno(od predhodni primeri),i sto ponatamu ako ne se resi pozitivno?Vi blagodaram na odgovorite. imav operacija na koleno vo re-medika koja me kostase 2000evra.fondot mi odobri po"nivna presmetka" 40.000 den.refundacija(okolu 30% od zakonskite 80%)Podnesov tuzba do upraven sud pred edna god za isplata na zakonskite 80%.Za kolku vreme stignuva odgovorot od upraven sud,i dali imate informacii dali vakvite baranja sudot gi resava pozitivno(od predhodni primeri),i sto ponatamu ako ne se resi pozitivno?Vi blagodaram na odgovorite. imav operacija na koleno vo re-medika koja me kostase 2000evra.fondot mi odobri po"nivna presmetka" 40.000 den.refundacija(okolu 30% od zakonskite 80%)Podnesov tuzba do upraven sud pred edna god za isplata na zakonskite 80%.Za kolku vreme stignuva odgovorot od upraven sud,i dali imate informacii dali vakvite baranja sudot gi resava pozitivno(od predhodni primeri),i sto ponatamu ako ne se resi pozitivno?Vi blagodaram na odgovorite. imav operacija na koleno vo re-medika koja me kostase 2000evra.fondot mi odobri po"nivna presmetka" 40.000 den.refundacija(okolu 30% od zakonskite 80%)Podnesov tuzba do upraven sud pred edna god za isplata na zakonskite 80%.Za kolku vreme stignuva odgovorot od upraven sud,i dali imate informacii dali vakvite baranja sudot gi resava pozitivno(od predhodni primeri),i sto ponatamu ako ne se resi pozitivno?Vi blagodaram na odgovorite.
За прашања од областа на покривање на трошоците за медицински интервенции исклучиво надлежен е Фондот за здравствено осигурување. Во управна постапка судската заштита ја обезбедува Управниот суд, чии одлуки се највисоки и се почитуваат од управните органи во постапката.
Invalid sum od 22 mesecna vozrast i na 9 Septemvri 2005god. se vrabotiv kako invalid vo zastitna firma vo soglasnost so zakonot za vrabotuvanje na invalidi. Rabotev 4 godini i 10 meseci ; do 15 juli 2010 god. Otkaz mi dadoa vo julu ovaa godina. Sega sum na vozrast od 52 godini i so ogled na godinite i invaliditetot koj so godinite napreduva nemozam da se vrabotam poveke, pa me interesira dali imam pravo na invalidska penzija. Moite soznanija se deka imam pravp bidejki mojot invaliditet nastapil pred 20- tata godina, no sakam konsultacija so vas. Se nadevam deka najbrzo i najtocno ke me informirate.
Инвалидска пензија се остварува врз основа на оцена на надлежна комисија при Фондот за здравствено и инвалидско осигурување, каде може да добиете и поконретни информации.
Почитувани, сакам да прашам дали е точно дека за жени над 26тата година без разлика дали студираатили не, (доколку не работат) мора да се пријават како невработени? Јас имам 26 години и сум студент меѓутоа ке се вработам со средно образование. Дали треба пред да поднесам барање за вработување да се пријавам во агенцијата како невработена?
За граѓаните кои се редовни студенти не е утврдена законска обврска за пријавување во Агенцијата за вработување. Во Агенцијата се пријавуваат граѓани кои бараат работа со цел да се евидентираат како невработено лице.
Ve molam da mi odgovorite do koga treba da se plajca( vozrast) alimentacija po sudsko resenie i dali e dovolen izvod na rodeni za polni 26 god.ili treba drugo resenie so koe ce bide ponisteno prvoto resenie. Ve molam da mi odgovorite do koga treba da se plajca( vozrast) alimentacija po sudsko resenie i dali e dovolen izvod na rodeni za polni 26 god.ili treba drugo resenie so koe ce bide ponisteno prvoto resenie. Ve molam da mi odgovorite do koga treba da se plajca( vozrast) alimentacija po sudsko resenie i dali e dovolen izvod na rodeni za polni 26 god.ili treba drugo resenie so koe ce bide ponisteno prvoto resenie.
Исклучиво надлежен орган за утврдување на законско издржување на дете од страна на родител е основен суд. Согласно законот за семејството, родителот е должен да го издржува своето дете до полниолетсво, односно до завршување на редовното школување, но најдоцна до 26 годишна возраст.
Pocituvani,rabotev kako nastavnicka vo osnovno na zamena,sega momentalno 2 meseca ne rabotam,no mi rekoa deka mozebi pak ke me stavat na zamena(na opredeleno)no jas sum 2 mesec bremena.neznam dali ke mi sleduva posle 6 meseci rabota trudnicko boleduvanje bidejki i jas ke menuvam trudnica na boleduvanje????
Прашањето за отсуство од работа поради бременост, породување и мајчинство се уредува со Законот за работни односи и Законот за здравствено осигурување. Поради тоа потребно е за поконкретни информации да се обратите во Фондот за здравствено осигурување, како на надлежна институција.
почитувани ми треба хитно совет за мојата проблематика . Во фебруари 2009 год. останав без работа при што се пријавив во агенција за вработување ,после неколку месеци ( мислам дека беа пет или шест) поднесов документи за социјална помош и нормално добив ( јас сум четири члено семејство) ,но сега при последното доставување на документи за продолжување односно обнова на соц.помош во УЈП ми дадоја уверение во кое ги прикажуваат моите две последни плати во 2009 кога работев и врз основа на тоа ми ја укинаја соц. помош. Како може да ми сметаат приходи на плати кога јас сум бил вработен и ги поистоветуваат со примања за време на земање на соц. помош. Каде ме штити законот и како да си го стекнам правото?? многу сум благодарен. почитувани ми треба хитно совет за мојата проблематика . Во фебруари 2009 год. останав без работа при што се пријавив во агенција за вработување ,после неколку месеци ( мислам дека беа пет или шест) поднесов документи за социјална помош и нормално добив ( јас сум четири члено семејство) ,но сега при последното доставување на документи за продолжување односно обнова на соц.помош во УЈП ми дадоја уверение во кое ги прикажуваат моите две последни плати во 2009 кога работев и врз основа на тоа ми ја укинаја соц. помош. Како може да ми сметаат приходи на плати кога јас сум бил вработен и ги поистоветуваат со примања за време на земање на соц. помош. Каде ме штити законот и како да си го стекнам правото?? многу сум благодарен. почитувани ми треба хитно совет за мојата проблематика . Во фебруари 2009 год. останав без работа при што се пријавив во агенција за вработување ,после неколку месеци ( мислам дека беа пет или шест) поднесов документи за социјална помош и нормално добив ( јас сум четири члено семејство) ,но сега при последното доставување на документи за продолжување односно обнова на соц.помош во УЈП ми дадоја уверение во кое ги прикажуваат моите две последни плати во 2009 кога работев и врз основа на тоа ми ја укинаја соц. помош. Како може да ми сметаат приходи на плати кога јас сум бил вработен и ги поистоветуваат со примања за време на земање на соц. помош. Каде ме штити законот и како да си го стекнам правото?? многу сум благодарен.
Право на парична помош од социјална заштита остваруваат материјално необезбедени граѓани и нивните домаќинства. Материјалната состојба за лицето или член на неговото домаќинството се утврдува врз основа на остварени приходи или поседување на имот. По спроведена постапка во која се утврдуваат фактите и исполнетоста на условите за остварување на правото, пропишани со Законот за социјалната заштита, центарот за социјална работа носи првостепено решение. Недоволната странка има право да поднесе жалба до Министерството за труд и социјална политика во рок определен во правната поука на решенението, при што ги наведува околностите поради кои смета дека е нарушено правото на остварување и користење на социјалната парична помош.
dali e veke izglasan zakonot vo vrska so porodilno okolu odmorot sto sleduva za mazii,i ako e vekje vo sila kolku vreme sleduva odmor za sporugot i pod koi uslovi?
Прашањето за отсуство од работа не е во делокругот на социјалната заштита, туку се регулира со Законот за работните односи и Законот за здравствено осигурување. Поконкретен одговор може да се побара од Секторот за вработување при Министерството за труд и социјална политика или Фондот за здравствено осигурување.
бремена сум и моментално сум во фирма која ке работи уште 5 месеци.дали ке имама право на породилно боледување доколку после тие 5 месеци до крајот на бременоста бидам пријавена во друга фирма?однапред благодарам бремена сум и моментално сум во фирма која ке работи уште 5 месеци.дали ке имама право на породилно боледување доколку после тие 5 месеци до крајот на бременоста бидам пријавена во друга фирма?однапред благодарам бремена сум и моментално сум во фирма која ке работи уште 5 месеци.дали ке имама право на породилно боледување доколку после тие 5 месеци до крајот на бременоста бидам пријавена во друга фирма?однапред благодарам
Прасањето на остуство од работа поради бременост, породување и мајчинство не е во надлежност на секторот за социјална заштита. Треба да се обратите до Министерството за здравство, односно Фондот за здравствено осигурување за конкретна информација.
ne interesira informacija za pravo na ostvaruvanje na socijalna pomos i detski dodatok vo brak sme 3 godini imame 3 godisno dete ne sme vraboteni nemame nikakov ostvaren prihod ziveeme vo zaednica i kade da se obratime za podnesuvanje na baranje na stan za mladi bracni parovi za vreme na brakot pred i potoa seme seuste studenti blagodaram
Информации за условите за остварување на право на парична помош од социјална заштита и детски додаок можат да се добијат во надлежниот центар за социјална работа. По однос на станови во сопственост на РМ кои се даваат под непрофитен закуп за ранливите групи на граѓани, вклучително и младите брачни парови надлежна институција е Министерството за транпорт и врски.
ne interesira informacija za pravo na ostvaruvanje na socijalna pomos i detski dodatok vo brak sme 3 godini imame 3 godisno dete ne sme vraboteni nemame nikakov ostvaren prihod ziveeme vo zaednica i kade da se obratime za podnesuvanje na baranje na stan za mladi bracni parovi za vreme na brakot pred i potoa seme seuste studenti blagodaram
Информации за условите за остварување на право на парична помош од социјална заштита и детски додаок можат да се добијат во надлежниот центар за социјална работа. По однос на станови во сопственост на РМ кои се даваат под непрофитен закуп за ранливите групи на граѓани, вклучително и младите брачни парови надлежна институција е Министерството за транпорт и врски.
Ve molam da mi odgovorite na moeto prasanje: -Dali tece stazot za vreme na patoloska, bremenost, ili trudnickoto boleduvanje ?
Прашањето на отуство од работа и регулирање на работниот однос не е во надлежност на Секторот за социјална застита. Одговор на ова прашање може да се побара од работодавецот или Фондот за здравствено осигурување.
zdr mojot tatko ima raboteno vo germanija i italija kako mozam da go najdam stazot od germanija dali mozete da mi kazete kako mozam da go najdam bidejki mi treba za penzija za majkami tatkomi e pocinat ve molam kako da go najdam i od germanija i od italija vi blagodaram cekam odgovor zdr mojot tatko ima raboteno vo germanija i italija kako mozam da go najdam stazot od germanija dali mozete da mi kazete kako mozam da go najdam bidejki mi treba za penzija za majkami tatkomi e pocinat ve molam kako da go najdam i od germanija i od italija vi blagodaram cekam odgovor zdr mojot tatko ima raboteno vo germanija i italija kako mozam da go najdam stazot od germanija dali mozete da mi kazete kako mozam da go najdam bidejki mi treba za penzija za majkami tatkomi e pocinat ve molam kako da go najdam i od germanija i od italija vi blagodaram cekam odgovor zdr mojot tatko ima raboteno vo germanija i italija kako mozam da go najdam stazot od germanija dali mozete da mi kazete kako mozam da go najdam bidejki mi treba za penzija za majkami tatkomi e pocinat ve molam kako da go najdam i od germanija i od italija vi blagodaram cekam odgovor
Вашето прашање не е од областа на социјалната заштита. Поконретен одговор по однос на утврдување на стаж на осигурување за работен однос заснован во странство, може да даде Секторот за пензиско и инвалидско осигурување при Министерството за труд и социјална политика или Фондот за пензиско и инвалидско осигурување
Vo brak sum pomalku od edna godina. Imam 5 mesecno bebe i poradi nesoglasuvanje so soprugot sakam da se razvedam. I dvajcata sme soglasni na toa, no toj bara deteto da bide 6 meseci kaj nego, 6 kaj mene. Koja e postapkata za razvod po zaemna soglasnost i kako mozam da izdejstvuvam podolg period za deteto da zivee so mene?
Постапката за развод на брак може да се иницира со спогодбен предлог од брачните другари, кој содржи и спогодба кај кој родител заедничкото дете ке остане на чување и воспитување и начинот и динамиката на одржување на редовни средби со другиот родител. Доклку родителите не се спогодат, бракоразводната постапка може да се иницира со тужба, а во центарот за социјална работа да се побара да се уредат личните односи на детето со родителот со кого не ќивее аедно. Центарот за социјална работа во текот на бракоразводната постапка но и во случај кога родителите не живеат заедно е исклучиво надлежен орган да ги уреди личните контакти на малолетно дете со другиот родител. За поконретни информации околу текот на постапката и законските решенија може да побарате од стручните лица во надлежниот центар за социјална работа.
ziveam vo vonbrachna zaednica potpishana na notar, vo momentov ochekuvam dete. Dali dokoku se razdelam so soprugot toj ima pravo na moeto dete i dali moze da mi odzeme ako ima podobri uslovi od mene za ziveenje. koi senegovite prava. kade da se obratam za pomosh?
Согласно Законот за семејството, децата родени во брак и надвор од брак имаат истит статус, права и должности кон своте родители. Татковството за дете родено вон брак се утврдува со лична изјава за признавање дадаена пред надлежна матична служба или преку тужба за утврдување на татковство. Центарот за социјална работа е исклучиво надлежен орган да одлучува кај кого од родителите детето ке остане на чување и воспитување и да ги уреди личните односи на детето со другиот орган, во случај на престанок на вонбрачната заедница и тогаш кога родителите не можат меѓусебно да се договорат.
Dali alimentacijata moze da se uplaka na bankovna smetka od starna na roditelot sto ne zivee so deteto?Ili koj e najdobar nacin za isplata na tie sretstva?Deteto e maloletno.Pozdrav
Законската издршка за малолетно дете се дава на родителот кај кого детето е доверено на понатамошно чување и воспитување за да ги подмири секојдневните потреби на дедето. Најдобар начин за исплата на овие средства е согласно постигнатиот договор на родителите, а доколку ваква спогодба нема надлежниот суд ќе одлучи по барањето за висината и начинот на исплата на издршката.
Кој е начинот на одредување на висина на алиментација и каде да се обратам кога бившиот сопружник прикажа пониски примања од она што реално го добива?
Кога родителите, по разводот на брачната заедница не можат да се договорат за издршката на детето, родителот кај кого детето е доверено на понатамошна грижа, чување и воспитување може да се обрати со тужба до надлежниот суд за одредување на висината на издршката. Зависно од променетите потреби за издржување на детето, родителот може да побара судот да ја промени одлуката, истакнувајќи нови околности во врска со зголемените трошоци за детето и примањата на другиот родител.
Кој е начинот на одредување на висина на алиментација и каде да се обратам кога бившиот сопружник прикажа пониски примања од она што реално го добива?
Кога родителите, по разводот на брачната заедница не можат да се договорат за издршката на детето, родителот кај кого детето е доверено на понатамошна грижа, чување и воспитување може да се обрати со тужба до надлежниот суд за одредување на висината на издршката. Зависно од променетите потреби за издржување на детето, родителот може да побара судот да ја промени одлуката, истакнувајќи нови околности во врска со зголемените трошоци за детето и примањата на другиот родител.
Bremena sum, i imam raboten odnos poveke od edna godina-po dogovor. Na rabota sum prijavena na dve mesta.Edniot dogovor mi istekuva vo septemvri, a drugiot vo april-ovaa godina. Dali otkako ke zemam porodilno boleduvawe ke mi sleduva nekakov nadomestok vo institucijata kade sto sum prijavena do april ovaa godina, i dali po istekot na dogovorot ke mi prekine i rabotniot odnos?
Прашањето за регулира на отсуство од работа поради бременост и мајчинство не спаѓа во делот на социјалната заштита. Ова прашање е регулирано со Законот за работните односи, така поконкретен одговор може да се побара од Секторот за труд при Министертсвото за труд и социјална полтика.
Ve molam za odgovor Samohran roditel maz nevraboten so edno dete,zivee vo zaednica so svojata majka,penzioner.Nema nikakov podvizen i nepodvizen imot Dali ima pravo na socijalen stan koj gi dodeluva Vladata,kade treba da se obrati i koi dokumenti se potrebni? Blagodaram odnapred Ve molam za odgovor Samohran roditel maz nevraboten so edno dete,zivee vo zaednica so svojata majka,penzioner.Nema nikakov podvizen i nepodvizen imot Dali ima pravo na socijalen stan koj gi dodeluva Vladata,kade treba da se obrati i koi dokumenti se potrebni? Blagodaram odnapred Ve molam za odgovor Samohran roditel maz nevraboten so edno dete,zivee vo zaednica so svojata majka,penzioner.Nema nikakov podvizen i nepodvizen imot Dali ima pravo na socijalen stan koj gi dodeluva Vladata,kade treba da se obrati i koi dokumenti se potrebni? Blagodaram odnapred
Распределбата на станови, кои согласно Програма на Владата на Република Македонија се градат за социјално домување, ја врши соодветна комисија. За поблиски информации може да се обратите во Министертсвото за транспорт и врски, како надлежен орган за координација на управувањето со овој станбен фонд и работата на комисијата.
Ve molam za odgovor Samohran roditel maz nevraboten so edno dete,zivee vo zaednica so svojata majka,penzioner.Nema nikakov podvizen i nepodvizen imot Dali ima pravo na socijalen stan koj gi dodeluva Vladata,kade treba da se obrati i koi dokumenti se potrebni? Blagodaram odnapred
Распределбата на станови, кои согласно Програма на Владата на Република Македонија се градат за социјално домување, ја врши соодветна комисија. За поблиски информации може да се обратите во Министертсвото за транспорт и врски, како надлежен орган за координација на управувањето со овој станбен фонд и работата на комисијата.
Dali vo brakorazvodna postapka eden od sporuznicite ne saka razvod ke bide donesena odluka za razvod ili ne? Dali vo brakorazvodna postapka eden od sporuznicite ne saka razvod ke bide donesena odluka za razvod ili ne? Dali vo brakorazvodna postapka eden od sporuznicite ne saka razvod ke bide donesena odluka za razvod ili ne?
Постапката за развод на брак ја спроведува надлежен суд. Одлуката за развод на брак судот ја заснова на свое убедување, во зависност од поединечниот став на секој од брачните другари дали сака да ја прекине брачната заедница и бракот да се разведе.
Imam edno dete na pat se bliznaci. Dali mi sleldiva da zemam paricen nadomestok za treto dete, bidejki vtorite se bliznaci. I ako mi sleduva kolku vreme ke zemam i kolkav e iznozot. Vi blagodaram
Во случај која ке се родат близнаци, секое дете се смета по редот на раѓање. Во кокретниот случај ке се смета дека семејството има три деца, со што ќе исполни услови за остварување на право на родителеки додаток, кој се користи во периот од 10 години. За потребната документација и поконкретен одговор треба да се обратите во центарот за социјална работа, надлежен според местото на живеење.
me interesira dali moze postaro porodilno od 3- godini, da se podnese nanovo vo socijlno zatoa sto mi se izgubeni dokumenti i imam fotokopai od boleduvanje.za da si gi dobijam parite od porodilno.ima li zakonski rok?
Прасањето на регуларирање на отсуство од работа поради мајчинство не спаѓа во делокругот на работа на социјалната заштита. Конкретен одговор може да даде Фондот за здравствено осигурување.
Мојата мајка живее во Охрид, а нејзината ќерка т.е. јас живеам во Скопје. Со извештај на специјалист на мојата мајка и е потребна туѓа нега најмалце еден месец. Како да го остварам правото и јас да добијам боледување за нега на мојот родител како и сите други кои добиваатболедување за нега на родител кога се во ист град во Р.Македонија Мојата мајка живее во Охрид, а нејзината ќерка т.е. јас живеам во Скопје. Со извештај на специјалист на мојата мајка и е потребна туѓа нега најмалце еден месец. Како да го остварам правото и јас да добијам боледување за нега на мојот родител како и сите други кои добиваатболедување за нега на родител кога се во ист град во Р.Македонија Мојата мајка живее во Охрид, а нејзината ќерка т.е. јас живеам во Скопје. Со извештај на специјалист на мојата мајка и е потребна туѓа нега најмалце еден месец. Како да го остварам правото и јас да добијам боледување за нега на мојот родител како и сите други кои добиваатболедување за нега на родител кога се во ист град во Р.Македонија
Лицата кои неможат самостојно да ги задоволат основните секојдневни животни потреби имаат право на паричен надостек за помош и нега од друго лице. Барањето за остварување на ова право се поднесува до центарот за социјална работа, надлежен според живеалитето или престојувлиштето на подносителот. Кон барањето се доставува мислење од матичен лекар и медицинската документација. Надлежна комисија ја утврдува потребата од помош и нег од друго лице во текот на постапката.
Zdravo, sakam da prasam dali postoi limit za visina na isplata za vreme na trudnicko boleduvanje, Blagodaram.
По однос на правото на платено отсуство за време на бременост и мајчинство надлежен е Фондот за задравствено осиурување.
Zdravo, sakam da prasam dali postoi limit za visina na isplata za vreme na trudnicko boleduvanje, Blagodaram.
По однос на правото на платено отсуство за време на бременост и мајчинство надлежен е Фондот за задравствено осиурување.
Jas kako biznismen kako da gi naplatam dobienite sudski sporovi koga firmite na doticnite klienti se totalno blokirani.Prasav advokati i mi rekoa deka tie se totalno nemokni so takanarecenite biznis izmamnici.Ne mi e jasno dali ima zakon protiv izmamite od firmi koi zimaat roba iako nemaat pari da gi platat? Firmite gi blokiraat,i zemaat roba vrz ime na nivnite firmi,koi koga proveruvam vo centralniot registar tie se aktivni,a nemaat sredstva da gi naplatam pobaruvanjata.Spored mene toa e ozakoneta izmama.Sto treba da napravam ?Dali ima zakon protiv izmamnicite?
Вашето прашање е надвор од надлежноста на социјалната заштита. По однос на истото одговор може да побарате во Министерството за економија.
Jas kako biznismen kako da gi naplatam dobienite sudski sporovi koga firmite na doticnite klienti se totalno blokirani.Prasav advokati i mi rekoa deka tie se totalno nemokni so takanarecenite biznis izmamnici.Ne mi e jasno dali ima zakon protiv izmamite od firmi koi zimaat roba iako nemaat pari da gi platat? Firmite gi blokiraat,i zemaat roba vrz ime na nivnite firmi,koi koga proveruvam vo centralniot registar tie se aktivni,a nemaat sredstva da gi naplatam pobaruvanjata.Spored mene toa e ozakoneta izmama.Sto treba da napravam ?Dali ima zakon protiv izmamnicite?
Вашето прашање е надвор од надлежноста на социјалната заштита. По однос на истото одговор може да побарате во Министерството за економија.
sudot donese resenie za placanje alimentacija 4500 den.iako ednoto dete mi go dodelija mene a toa samovolno si otide kaj majkamu i brat mu . razvedeni sme 2god. ajas sum ozenet so dete od 8mes . platata mi e 80%vo krediti od predhodniot brak koj imot nee podelen iako sme zakonski razvedeni.kade da se obratam a i ne sum vo sostojba ni da podnesam zalba poradi situacijata odnapret vi blagodaram na pomosta i sovetot ve molam pomognete
Одредување на алиментација за малолтно дете од родител со кого детето не живее заедно е исклучива надлежност на суд. Измена на одлука во делот на висината на алиментацијата се иниицира со тужба до судот, во која се наведуваат нови факти и се предлагаат нови докази по однос на изменетите околности за определување на висината на издршката.
me interesira se razveduvam ,imam dve deca edno 7 godini i drugoto 4 godini jas ne sum vrabotena,dodeka soprugot raboti i ima solidna plata,dokolku decata mu pripadnat na nego dali jas koga bi se zaposlila bi imala pravo po sudski pat da si gi zemam decata kaj mene,i kako ide taa procedura
Со пресудата за развод на брак, судот одлучува и кај кого од родителите децата ке останат на понатамошна грижа и чување, а другиот родител ке го задолжи да плака месечна издршка за децата. Во бракоразводната постапка судот ќе побара мислење од центарот за социјална рабопта по однос на интереиите на децета во поглед на нивното доверување кај другиот родител. Центарот преку интрердисциплинарна стручна работа на стручен тим ќе ги утврди интерсите на децат и ке поведе постапка и за регулирање навидувањата на децата со родителот со кого не живеат заедно.
Pocituvani, Imam 2 godisno dete i sum vo proces na razvod. tatkoto na deteto zivee i raboti vo stranstvo a e makedonski drzavjanin. Ve molam kazete mi kolku procenti spored Zakon iznesuva alimentacijata od platata sto toj ja zema? I koi dokumenti treba da gi dostavi kako dokza deka zema tolkava plata? i sto se slucuva vo slucaj da odbie da dostavi takov dokument do sudot ili da go falsifikuva istiot so pomal iznos? Vi blagodaram
Определување на издршка на дете во постапка на развод набрак е исклучива надлежност на судот. Во постапката судот ќе наложи доставување на докази и истите ќе ги цени во постапката за утврдување на фактичката состојба и донесување на пресуда.
Veke 5 godini ziveeme vo kukata na majkata na mojot soprug. Ke se razvedeme. Kukata beshe nova i prazna pred da se vselime. Vo brak e steknat celiot interier, nova fasada, potkrovje, Dali kako sopruga, idna samohrana majka zakonot me zashtituva, i predviduva del od imotot na toj shto si odi , vo konkretniot sluchaj majkata so deteto?
Постапката за поделба на заеднички стекнат имот на брачни другари се води одвоено од постапката за равод на брак. Во конкретниот случај поделбата на подвижните ствари се иницира со тужба и се приложуваат докази за утврдување на правото на заеднички стекнат имот, како и барање за поделба на истиот.
Почитувани, Ве молам за совет. Имаме подстанари со кои имаме склучен договор, заверен на нотар, за договорена кирија, и режиски трошоци со обврска исплатата да биде до десетти во тековниот месец. За непочитување на договорот стои дека е надлежен Основен суд Гевгелија. Поради лошо искуство со судот би Ве замолила да ми кажете дали може на друг начин да ги натераме да ја платат киријата која веќе трет месец како ја запоставуваат. Поконкретно, дали можеме да им ја смениме бравата или нешшто слично. Однапред благодарам 1213
Вашето прашање не е областа на социјалната заштита. Со оглед дека се работи за договорен однос може да побарате соодветна правна помош од овластено лице.
me interesira dali znaete koj dokumenti se potrebni za razvod (bez dete) i dali e golema procedura, i kolkavi se trosocite za razvod. me interesira dali znaete koj dokumenti se potrebni za razvod (bez dete) i dali e golema procedura, i kolkavi se trosocite za razvod. me interesira dali znaete koj dokumenti se potrebni za razvod (bez dete) i dali e golema procedura, i kolkavi se trosocite za razvod.
Постапката за развод се иницира со тужба или со спогодба на брачните другари. Во алучај кога брачните другари немаат заедничко малолетно дете, постапката за мирење ја спроведува судот, без да ги упати странките во центар за социјална работа. По однос на документите и таксата најдобро да се информирате во судот или кај адвокат.
pocituvani,so soprugata sme razdeleni zakonski 1 mesec megutoa sakam da se smirime a vo brak bevme 5 god.od koj imame kerka 4 god.ve molam za sovet dali moze da ne viknete povtorno vo centarot da se razgovara so nas zasto kerkata mn. saka da se smirime a i jas ,samo ona momentalno nejke t.e. se dvoumi kerkata ja gledam ednas nedelno najcesto sabota dali ima moznost da prespiva kaj mene razvodot ni e spogodben spremen sum ako treba i privatno da go platam socijalniot rabotnik baram pomos da se smirime ODNAPRED VI BLAGODARAM.
Во центарот за социјална работа може да се обратите и да го истакнете вашето барање. Стручни лице ке ве извести дали има можност да се обезбеди советувалишна работа, но оваа постапка може да се спроведе само доколку има согласност од обата партнери.
почитвани моето прашање е ------сакам да се разведам од сопругата која е во странство1година и е недостапна за било каков контакт а имам малолетно дете кое го чувам јас кои документи треба да ги доставам и колку време треба да чекам за да се заврши постапката однапред ви благодарам
Постапката за развод на брак се инбицира и се води пред основен уд. Центарот за социјална работа ја спроведува мировната постапка и дава мислење кај кого од родителите детето треба да се довери на понатомошно чување и воспитување, како и да ги регулира личните контакти на детето со сругиот родител. Брзината на постапката зависи од тоа дали тужената страна која е во странство може да се контаткира преку дипломатски пар и дискреционата ослука на судијата дали дејствијата ќе ги спроведе во негово отсуство.
Pocituvani,jas sum majka na tri deca a na pat ni e cetvrtoto detence.Za tretoto detence veke zemam p.nadomestok od 8200 den.Me interesira dali po raganjeto na 4 detence ovoj nadomestok ke se zgolemi ili ke ostane istiot.Odnapred vi blagodaram na odgovorot!
Согласно Законот за заштита на децата, родителски додаток се остварува само за трето дете. Раѓањето на четврто детет не влијае на условите и висината на родителскиот додаток.
sto se podrazbira pod imt steknat vo brak dali zenata ima pravo na del od imot steknat od strana na soprugot pred brak
Целокупниот недвижен и движен имот купен за време на траење на брачната заедница се смета за заеднички имот на брачните другари. Имот стекнат пред склучување на бракот, како и имот стекнат по основ на наследство или подарок се смета за личен имот на брачниот сругар кој го стекнал на овој начин.
zdravo sakam da prasam jas sum samohrana majka dobivam paricna pomos za toa me interesira dali ako pocnam da rabotam vo redoven raboten odnos ke imam pravo na ovaj nadomest za samohrana majka ili aftomatski ke mi bide ukinat blagodaram unapred
Право на постојана паричмна помош може да оствари родител кој сам се грижи за малоетно дете до три годишна возраст се додека е материјално необезбеден. Висината на остварената плата се пресметува при утврдување на исполнетост на условите за остварување на ова прави и доколку примањата по основ на плата се повисоки од исносот на помошта по член на семејството, правото престанува, односно истото не може да се оствари.
sakam da se razvedam od soprugot, imame 15 mesecno bebe koe jas sam go cuvam bidejki ziveeme razdeleni. Toj voopsto ne plaka nitu dava za deteto pari ili bilo sto drugo.Toj e vraboten a jas ne, no stanbeno jas sum mnogu podobra od nego i imam podobri uslovi po toa prasanje od nego.Dali postoi nekakva opasnost da mi go zeme deteto na sud samo zatoa sto toj e vraboten a jas ne.Inaku deteto seuste go dojam, imam li prioritet za staratelstvoto?
Во постапката за развод на брак, судот ќе одлучи кај кој од родителите детето ќе се довери на понатамошна грижа, чување и воспитување, а другиот родител ќе го задолжи да плаќа законска издршка. Во постапката за доверување на дете, судот ќе го земе во предви и милсењето на стручниот тин во центарот за социјална работа. Постапките се водат во најдобар интерес на детето и зависат од спогодбата на детето, оценување на сите релевантни околности и утврдените факти во текот на постапката.
mojata nevencana sopruga saka da i odgovorite na slednovo prasanje.Taa do sega ima primanje na alimentacija od 3000 den.od poranesniot soprug na raka,no sega platata mu e pokacena sto treba da napravi za da ja regulira alimentacijata vo redovna so dokument se raboti za 10god. kerka koja zivee so nas. mojata nevencana sopruga saka da i odgovorite na slednovo prasanje.Taa do sega ima primanje na alimentacija od 3000 den.od poranesniot soprug na raka,no sega platata mu e pokacena sto treba da napravi za da ja regulira alimentacijata vo redovna so dokument se raboti za 10god. kerka koja zivee so nas. mojata nevencana sopruga saka da i odgovorite na slednovo prasanje.Taa do sega ima primanje na alimentacija od 3000 den.od poranesniot soprug na raka,no sega platata mu e pokacena sto treba da napravi za da ja regulira alimentacijata vo redovna so dokument se raboti za 10god. kerka koja zivee so nas.
Висината на издршката на дете се регулира со пресуда на надлежен основен суд. За имена на одлуката на судот во поглед на висината на издршката потребно е да се достави ново тужбено барање во кое ќе се образложат зголемените потреби за издржување на детето и промената во платата на родителот од кого се бара издршката.
Сакам да прашам дали додека сум бремена , фирмата може да ми се заканува или да ми даде откано решение?
Вашето прашање не е од областа на социјалната заштита. Прашањата за правата и обврските од работен однос се уредени со Законот за работни односи и колективен договор.
pocituvani, so sopruga nemam nikakov kontakt veke pet godini, imame zaednicko maloletno dete koe zivee so nea, me interesira da li mozam da se razvedam so pomos na tuzba preku advokat bez da se pojavam na sud, bidejki ne ziveam vo ista drzava, a ne sporam taa da go ima staratelstvo vrz deteto. blagodaram
Развод на брак може да се иницира и со тужба поднесена од еден од брачните другари, лично или полномошник.
Vraboten sum vo drzavna administracija i Bi sakal da znam dali mi sleduva boleduvanje za raganje na dete.Inaku soprugata mi e vraboten i ke si kosristi boleduvanje, no vo javnosta se spomenuvashe deka i mazite ke mozele da koristat do 2-3 meseci. Blagodaram
Прашањето за отсуство од работа поради рагање на дете не е од областа на социјалната заштита. За поконкретен одговор може да се обратите во службата каде работите или Фондот за здравствено осигурување
Почитувани! Со маж ми живееме разделени. Сеуште не сме започнале бракоразводна парница. Имаме 2 деца, 4 и 8 год. Моментално двете се со мене. Јас сум вработена, стамбено ситуирана и можам да ги издржувам двете деца, како и што правам досега,затоа што таткото досега не појавил никаков интерес за било каква помош за децата, како ни финансиска така ни друга никаква.Ме интересира дали децата на оваа возраст се одвојуваат или живеат заедно кај еден старател. И ако се одвојуваат која е шансата и условите и причините за тоа. Однапред Ви се заблагодарувам на одвоеното време за одговор и посветеноста.
Во постапката за развод на брак, во случај кога барачните другари имаат малолетни деца судот бара мислење од надлежниот центар за социјална работа кај кого од родителите децата да останат на понатамошна грижа и воспитување. Стручниот им ги цени сите околности, а пред се потребите на децата и воедно ги регулира личните односи на децата со родителот со кого не живеат заедно. Судот, врз основа на стручното мислење од центарот, врз основа на свое убедување донесува пресуда за развод на брак во која одлучува кај кого од родителите ке се додели малолетното дете/деца на понатамошна грижа, чување и воспитување.
ke ve molam da mi odgovorite na ova prasanje i odnapred vi blagodaram.Ako edniot od sopruznicite ne se soglasuva so razvodot posle kolku vreme sudot sam gi razveduva?
Постапка за равод на брак се иницира со тужба на еден од брачните другари поради долготрајно несогласувсње или поради фактички престанок на брачната заедница повеќе од една година. Судот ги цени сите околности по однос на тужбата, а времетраењето на постапката зависи од судот.
Dosega primav socijalna paricna pomos.Odkako pocnav da primav paricna pomos za 3 dete toa mi e skrateno.Dali toa e vo soglasnost so zakonot ?
Родителскиот додаток за трето дете се смета како приход во семејството во постапката за остварување на право на социјална парична помош, во кои случаи се смета дека семејството е материјално обезбедено и нема право на парична помош од социјална заштита
Ние сме млад брачен пар, невработени, живееме во заедница и немаме никаков паричен надоместок ниту приходи. Живееме со родители од кои само едниот има пензија од 9000 ден. месечно. Навистина е тешко да се опстане со тие пари месечно, а најтешко ние на нас двајца. Би сакала да ве прашам кои предности би можеле да ги имаме и каде да се обратиме за социални станови, вработување и помош за млади невработени брачни парови.
Во центарот за социјална работа ке ги добиете потребните информации за правата од социјална заштита. По однос на остварување на правото на домување, во раммките на Министерството за транспорт и врски работи комисија за распределба на државни станови под закуп на социјално загрозени семејства. По однос на можностите за вработување на млади лица потребно е во Агенцијата за вработување да побарате информации за активностите согласно Оперативниот план за вработување.
Pocituvani, Ve molam odgovorete mi dali mozam zakonski da podnesam zalba protiv izborot za clenovi na popisot od strana na DPS( drzavna popisna komisija) i kade? So pocit, Maja Gjurovska
Вашето прашање не е од областа на социјалчната заштита, поради што е потребно да се обратите до Државната пописна комисија.
Ve molam za informacija koja e procedurata za razvod, kade da pobaram dokumenti, do koja institucija da se obratam.
Постапката за развод на брак се иницира со тужба од еден од брачните другари или со спогодба постигната од обата брачни другари, со поднесување до надлежен основен суд според местото на живеење. Во тужбата се наведува барање за поведување на постапка за равод на брак, додека во спогодбата се наведува согласноста на брачните другари за престанок на брачната заедница, кај кого од брачните другари ќе остане малолетното дете на понатамошно чување и воспитување, издршката за дете и начинот на кој ќе се остварат личните контакти со родителот со кого не живее заедно. По однос на составување на документите можете да побарате помош од адвокат.
dobar den se vikam natasa od kumanovo sum do minatiot mesed bev korisnik na postojana paricna pomos bidejci sum samohrana majka sinot mi napolni 3 god i prestanav da zimam.Sega se zaposliv i sum osigurana ve molam da mi odgovorite dali imam nekoje pravo na dodatok bidejci sum samohrana majka i ziveam pod kirija zaedno so majka mi taa ne raboti i na kogo da se obratam ako mi sleduva blagodaram odnapred
Вработените родители имаат право на детски додаток за малолетно дете, доколку го исполнат условот во поглед на висината на платата. За поконретен одговор обратете се во надлежниот центар за социјална работа.
Imam golem problem.Tatko sum na 2 maloletni deca razveden.Decata se kaj majkata i taa odbiva da gi donese vo Centarot za trud i socijala na sredbi iako imam resenie za istoto.Poradi debeli vrski vo istoto timot bese menuvan poveke pati.Nevraboten sum momentalo i pokraj toa plakam alimentacija kolku mozam se pozajmuvam i sl.....Na poslednata dogovorena sredba ne dojde so decata so obrazlozenie da se vratat nekoi materijalni raboti koi se steknati vo brak(za toa e vo tek brakorazvodna parnica) i sl gluposti...Neli timot tamu e za dobroto na decata ???Ve molam za pomos!!!
Постапката за регулирање на личните контакти на малолетни деца со родителот со кого не живеат ја спроведува центарот за социјална работа. По однос на одредени забелешки на работата на стручниот тим, странката има право да подесе приговор до директорот на центарот или до Министерството за труд и социјална политика.
Откако поднесов барање за развод, претходно идевме во социјално бидејки сум жртва на семејно насилство, маж ми сега веќе бивши се одјави од семејната фирма и нема ништо на негово име, дури и колата негова се води на името на мајка му, а сето тоа го направи за да не му одредат реална алиментација. Јас тоа го кажав на суд, бидејки тој на документи иако не поседува ништо, семејната фирма многу добро им работи а судот ништо не истражувал бидејки такви ни биле законите. Јас се грижам за двете мали деца , работам, а тој го избегнува и подигнувањето на пресудата за да не биде правосилна.Тој си кажа пред судијката колку е моќен , но како невработен му одредија да плаќа по 3000 за дете, кои што со мои молби ретко некоја рата има уплатено. Навистина ова е манипулирање со законите . Гледав дека во Србија има закон и се истражува баш поради ваквите случаи кога некој се прави пред законот дека не е способен да плаќа и не поседува ништо, а всушност живее многу над просекот.Во нашата земја за жал немаме никаква поддршка. Дали нешто ќе се измени или треба да се навикнеме јас и моите деца на овој скромен да не го наречам беден живот?
Висината на издршката за дете во текот на постапката за развод на брак ја утврдува со пресуда судот. Родителот кај кого детето е доделено на понатамошна грижа и воспитување има право да поднесе тужба за промена на висината кога ке настанат променети околности во приходите на родителот кој е задолжен да дава издршка, како и кога детето ке има поголеми потреби за издржување заради образование, чување и воспитување. Во системот насоцијалната заштита во постапката за остварување на право на социјална парична помош за материјално необезбедени семејства, висината на издршката за дете до 5.000 денари не се сметаат за приход во семејството. Доколку семејството нема други приходи, треба да се обратите во центарот за социјална работа за поконкретни информации.
Имам поднесено барање за социјална помош во Јуни 2011,секој месец се пријавувам а сеуште немем ни решение а ни пари не пристигаат.Ќе ве молам да ми одговорите кога ке ги добијам парите затоашто живеам со керка која е на факултет а немам никакви примања.И уште едно прашање,гледам дека има обнова на документи па дали ќе треба да поднесувам .
По однос на решавањето на барањето за остварување на право на социјална парична помош, во случај кога во период од два месеци странката не добила одговор, потребно е да поднесе барање за издавае на решение до директорот на центарот за социјална работа. Образецот на барањето се подига во центарот за социјална работа. По однос на обновата на документи за корисници на ова право, потребно е да се обратите во центарот и доколку е издадено решение за користење на правото да ги доставите и новите документи во постапката за продолжување на правото.
sakam da se informiram za boleduvajne . izvrsena mi e hirurska intervencija od diskus hernija i imam otvoreno boleduvajne no vtorostepena komisija mi go zaklucuva boleduvajneto so obrazlozenie deka sum zdrav ve molam za ponatamosna postapka
Прашањето за користење на боледување е во надлежност на Фондот за здравствено осигурување и Министерството за здравство, каде може да добиете и компетентен одговор.
Pocituvani, bi sakala da Ve prasam kakvi beneficii bi dobila ako formiram drushtvo za vrabotuvanje na invalidi? Kolku invalidizirani lica minimum treba da vrabotam?
Согласно Законот за вработување на инвалидни лица (Сл.весник на РМ 44/00,16/04 и 62/05) заштитно друштво може да се основа, ако вработува најмалку пет лица на неопределено време од кои најмалку 40% се инвалидни лица од вкупниот број на вработени, од кои најмалку половината се лица со утврдена инвалидност како што се лица со оштетен вид, со оштетен слух, телесно инвалидни лица, лица со пречки во интелектуалниот развој, лица со комбинирани пречки и инвалиди на трудот со преостаната или намалена работна способност кои се водат во евиденцијата на Агенцијата за вработување на Република Македонија. Согласно Законот за вработување на инвалидни лица (“Сл. весник на РМ”бр. 44/00, 16/04, 62/05, 113/05, 29/07, 88/08, 161/08 и 99/09) утврдени се видовите на финасиска поддршка и условите под кои работодавачите кои вработуваат инвалидни лица може да се здобијат со поволности и тоа: добивање на неповратни средства за подобрување на условите за вработување на инвалидните лица на неопределено работно време, адаптација на работното место и набавка на опрема. Секое заштитно друштво или трговец поединец поднесува барање за доделување на споменатите средства до Управниот Одбор на АВРМ и истиот ги разгледува и одобрува во првостепена постапка барањата за доделување на средствата и донесува решение за доделување на средствата од Посебниот фонд на секои 60 дена.
koj organ treba da naznaci privrremen zastapnik za lice koe e nadvor od RM so nepoznato mesto na ziveewe i vrz osnova na koj zakon
Постапката за поставување на старател за одереден случај ја спроведува надлежниот центар за социјална работа, согласно со Законот за семејството.
Kolkav e brojot na socijalni pretprijatija se imaat registrirano vo centralen register na Makedonija
Приватни установи за социјална заштита можат да се основаат за обезбедување на институционална и вонинституционална заштита за лицата кои се наоѓаат во состојба на социјален ризик. Во доменот на згрижување на деца без родители и родителска грижа основана е Приватна установа СОС Детско село. За згрижување на стари лица основани се 12 Приватни установи - Старски домови.
Pocituvani, Majka mi e 72 godini domakinka socijalnata pomos e ukinata momentalno se grizi za tri mali deca od nejziniot sin koj e veke vdovec okolu 6 godini a imaat mesecni primanja 2200,00 den. dali postoi moznost poveke da dobivaat
За остварување на право на парична помош од социјална заштита граѓаните треба да се обратат во надлежниот центар за социјална работа во местото на нивното живеење. Старо лице над 65 годишна возраст може да оствари право на постојана парична помош, само доколку нема средства за издржување или издржувањето неможе да го обезбеди од блиски сродници, кои по закон се должни да го издржуваат лицето. Овие факти ги проверуваат и утврдуваат стручни лица во центарот за социјална работа, доколку лицето поднесе барање и потребна документација.
zdr sakam da znam kolku e i kako se racuna "zakonska zatezna kamata" za dolg sto e podolgo od 4 godini, na den,mesec ili godisno nivo se racuna, blagodaram odnapred
Прашањето на законска затезна камата е уредено со прописите од финансиско работење и облигационите односи кои се применуваат за конретна договорна правна работа. Во областа на социјалната заштита се уредуваат права и услуги за граѓани кои имаат потреба од социјална работа и помош, во зависност од социјалениот ризик во кој се наоѓаат.
Pocituvani Pred se vi se obrakam se so cel da me upatite vo nacinot na dobivanje socijalna pomos So ogled na toa sto sum samohrana majka na devetgodisno dete koe redovno posetuva uciliste i sepak moram da napomena e odlicen ucenik , za negovite sekojdnevni potrebi vo ova moderno vreme ne e dovolen samo eden roditl Vsusnost negoviot tatko koi od pred 4 godini zivee nadvor od drzavava ja koristi mojata dobra volja mojot sin da go posetuva vo spanija sekoe leto po 45 dena no za paricna pomos sprema nego nema nikakov sluh . Nasite institucii vo pogled na toa da se obezbeduva alimentacijata za Marko se nemokni poradi toa stotoj e nadvor od zemjava Ve molam objasne te mi 1 - postoi li nacin kako da se obezbedi alimentacijata 2 - dali jas i sin mi mozeme da dobivaame socijalna pomos
Право на социјална парична помош имаат семејства кои се материјално необезбедени. Барањето се поднесува до надлежниот центар за социјална работа, доклку семејството нема приходи, односно има приходи пониски од висината на правото и нема имот од кој мож да се издржува. По однос на остварување на право на издршка од родител кој живее во странство, најнапред издршката треба да се утрврди со пресуда на надлежен суд, по што следи доставување на пресудатат за извршување преку Министерството за надворешни работи. За поконкретни информации по однос на постапката и потребната документација може да се обратите до ова министерство, но информации може да побарате и во центарот за социјална работа.
Pocituvani me interesira kade da se dostavi zalba za preciziranje na datum i broj, ako prethodno imam podneseno zalba do min za finansii preku Ujp so direkcija vo Shtip protiv resenie za upis vo registar na danocni obvrznici.Dali sega pak preku istata direkcija da ja preciziram zalbata ili direktno do min. za finansii i dali pak treba da ja plakam administrativnata taksa? Odnapred blagodaram
Прашањата кои се однесуваат на даночни обврзбници не е во делокругот на работи од областа на социјалната заштита. Овие прашања се во надлежност на Управата за јавни приходи.
bi ve zamolil da mi dadete odgovor na moeto prasanje.bev vo brak no imasenekoiproblemi vo brakot i se razdelifme imame 1dno dete sensko 16 meseci i boleduva od epilepsija od strana na socijalnite nadlesni go dodelija deteto kaj majkata na cuvanje a kaj mene da e samo na vikendi sabota vo 11 dago zemam u nedela vo 5 casot da go vratam .ja se prifativ toa nemoses protiv zakonot .ama mojata sena bivsa deteto 1den mesec nesaka nikako da go nosi deteto na doktor a deteto e vo mnogu teska sostojba pija mnogu lekarstva ama majkata gi ima prekinato lekovite ,,,sabrill apcinja i dekapine sirup dodeka bese se vo red so mojot brak redovno bea davani lekovite i deteto bese malk podobro ama koga majkata go zema deteto na cuvanje kaj nea gi imaprekinato lekovite i deteto dobi mnogu polosi napadi neznam vise kaj dase obratam bev i vo socijalnata slusba odev tamo edna nedela sekoj den po red i i kasuvav so se raboti za deteto ama tija mene nemee veruvaa ama koga go zemav deteto na vikend kaj mene vo sabota na 26 11 2011 g jas so mojata majka odma deteto bese odneseno nalekar maticen ama deteto bese vo mnogu losa sostojba i bese isprateno za skopie ja sum od kumanovo ama majkata ne sakase daja dade zdravstvenata kniska i morav da cekam so deteto do ponedelnik da odam do kaj socijalnoto i da prijavam bev i majkata isto taka ne sakase daja dade kniskata amaod socijalnijit nadlese se javi kaj majkata i potoa bese donesena kniskata na deteto.odma bese odneseno za skopie i bese pronajdeno deka majkata ne gi e davala redovno lekovite i deteto e sega za toa pod goleminapadi se bese pregledan i ne bese vo dobra sostojba imamse dokumenti od doktorite i majkata ni togas ne sakase da pojde so nas da go vodi deteto na lekar i jas deteto nego davam sega e kaj mene na cuvanje sakam da mi dade te nekoj odgovor da znam sto da pravam dali pravam nesto pogresno zasto nee grisliva majkata i ne sakam po nikoj slucaj deteto da i bide dodeleno kaj nea
Доверувањето на дете кај еден од родителите во постапката за развод на брак е во надлежност на судот, по прибавено стручно мислење од центарот за социјална рабвота. По престанокот на брачната заедница, уредувањето на личните односи на детето со родителот со кого не живее заедно е во надлежност на центарот за социјална работа. Овие постапки се водат во најдобар интерес на детето, при што родителите и понатаму се подеднакво одговорни во поглед на вршење на родителските права и должности кон детето. Родителот има право да бара измена на одлуката за доверување на детето со тужба до судот или измена на решението за уредување на личните односи со барање до центарот за социјална работа.
me interesira sto mislat ovie crpkive za isplatuvanjeto na porodilnoto boleduvanje koe eve veke 5 meseci kasni imate li nekakvi informacii koga ce bide isplatata
Правото на исплата на надомест за отсуство од работа поради бременост и породилно боледување не е во областа на социјална заштита. За добивање на информации надлежен е Фондот за здравствено осигурување.
me interesira dali vo nasata drzava ima nekakva zastita za samohrani roditeli,dali imaat pravo na vrabotuvanje i pomos? Jas sum samohrana majka na dve maloletni deca i vrabotena ,zemam plata 10 000 i nemam pravo na detsi dodatok,ama navistina se cudam kako se zivee so tie pari dali za smetki ili za prehrana sto ne sleduva paricna pomos za decata, drzavata treba da gi razgleda zakonite za samohranite roditeli i da im dade poveke povolnosti kako podobra rabota ili paricna pomos,socijalni stanovi ako nemaat kade da ziveat,Gragjanite od ovaa kategorija se zapostaveni vo Makedonija.
Услов за остварување на право на социјална парична помош или право на детски додаток е приход во семејството да е понизок од износот утврден со закон. За овие и други права, надлежен е центарот за социјалнма работа, каде можат да се добијат повеќе информации. По однос на добивање на стан под закуп, за станови во сопственост на Република Македонија самохраните родители се предвидени како посебна ранлива група. Овие станови се градат и се даваат под закуп согласно Програма, донесена од Владата на РМ, за што постои посебна комисија во Министертсвото за транспорт и врски.
Ve molam za odgovor na moeto prasanje. Me interesira dali imam pravo na del od semejna nasledena kuca so dogovor za podrok koj maz mi ja ima primeno kako podarok od tatko mu za vreme na tranje na nasata bracna zaednica koj ijako dogovorot e za podarok ima tocno opredelen tovar kade daroprimacot se zadolzuva da gi cuva, izdrzuva, lekuva, da se grizi za niv vo sekoj smisla i da gi sahrani i odredi po site verski obicai i dali pokraj toa sto jas ne bev vraboten vo tekot na vremetraenjeto na bracnata zaednica "ne po moja vina" a soprugot rabotese imam pravo na polovina od imotot koj e steknat za vremetrajanje na bracnata zaednica. Odnapred Vi blagodaram!
Прашањето на заедничкиот имот на брачните другари, согласно законската регулатива зависи од основот на стекнување. Имот стекнат по основ на договор за подарок е личен имот на брачниот другар, додека се што ќе брачните другари ќе стекнат за време на брачната заедница се смета за заеднички имот, без оглед на чие име е запишан истиот. Поделбата на имотот се врши врз основа на договор или со тужба пред надлежен суд.
Ve molam za odgovor na moeto prasanje. Me interesira dali imam pravo na del od semejna nasledena kuca so dogovor za podrok koj maz mi ja ima primeno kako podarok od tatko mu za vreme na tranje na nasata bracna zaednica koj ijako dogovorot e za podarok ima tocno opredelen tovar kade daroprimacot se zadolzuva da gi cuva, izdrzuva, lekuva, da se grizi za niv vo sekoj smisla i da gi sahrani i odredi po site verski obicai i dali pokraj toa sto jas ne bev vraboten vo tekot na vremetraenjeto na bracnata zaednica "ne po moja vina" a soprugot rabotese imam pravo na polovina od imotot koj e steknat za vremetrajanje na bracnata zaednica. Odnapred Vi blagodaram!
Прашањето на заедничкиот имот на брачните другари, согласно законската регулатива зависи од основот на стекнување. Имот стекнат по основ на договор за подарок е личен имот на брачниот другар, додека се што ќе брачните другари ќе стекнат за време на брачната заедница се смета за заеднички имот, без оглед на чие име е запишан истиот. Поделбата на имотот се врши врз основа на договор или со тужба пред надлежен суд.
Imam dve deca, so prvoto dete koga bev bremena rabotev no ne bev prijavena i ne ostvariv pravo na porodilno namesto toa da me prijavi toj mi dade otkaz. So vtoroto dete koga bev bremena rabotev vo druga firma honorarno i bev prijavena no mi dadoa otkaz i ne ostvariv pravo na porodilno bidejki bev samo tri meseci prijavena,a rabotevme godina ,godina ipol ne prijaveni.Me interesira dali moze nesto da napravam da go tuzam i sl,zatoa sto bev bremena i me otpustija.
Прашањето на регулирање на права и обврски од работен однос не е во делокругот на областа на социјалната заштита. За конкретен одговор потребно е да побарате одговор од Секторот за вработување при министерството за труд и социјална политика или правен совет од овластено лице.
Ве молам да ми одговорите, колку треба една трудница најмалку да биде осигурана на работно место? една година или 6 месеци? Благодарам
Прашањето за отсуство од работ апоради бременост или раѓање на дете е уредено со Законот за работни односи. Поконретен одговор може да се добие и во Фондот за здравствено осигурување.
Здраво, би сакал да поставам едно прашање кое ме мачи во последно време... Ме припремаат за пензија, имам 50 години со стаж со бенефиции 40 години од кои 13 години се остварени во тогашната СФРЈ од 1982-1992. Прашањето ми е: Зошто пензискиот фонд ги смета како странски приходите добиени за плата и покрај тоа што тогаш тоа било сојуз на држави во кој била и Македонија...Сепак тоа не е странска држава.Притоа работниот стаж се признава, а уплатите никаде не се земаат во предвид во пензиско за одредување на висината на мојата пензија. Би сакал да ме советувате кој орган е компетентен, и што всушност би можел да постигнам бидејќи 13 години не се воопшто малку, тоа е речиси половина од работниот век... Ви благодарам на одговорот, Поздрав
Прашањето за остварување на правото на пензија не е област која се уредува во социјалната заштита. За поконкретен одговор треба да се обратите до Фондот за пензиско и инвалидско осигурување.
Pzu apteka e vo miruvanje do 05 2012. jas sum rabotela vo nea do 05 2011. rabotodavacot mi e dolzen po polovine od plati od 06 2009 cela 2010 i do 05 2011 kao i doprinosi penziono i dr.za tija pari od platikako i do koga imam rok da si gi dobijam tie pari od plati. sto treba da napravam i vo koj rok za da si gi dobijam zaostanati sumi od plati.Cekam brz odgovor i golemo blagodaram
Вашето прашање не е од доменот на социјалната заштита. Конкретен одговор може да добиете во соодветните институции кои го спроведуваат законот за работни односи или да побарате судска заштита и остварување на правата пред надлежен суд.
Pzu apteka e vo miruvanje do 05 2012. jas sum rabotela vo nea do 05 2011. rabotodavacot mi e dolzen po polovine od plati od 06 2009 cela 2010 i do 05 2011 kao i doprinosi penziono i dr.za tija pari od platikako i do koga imam rok da si gi dobijam tie pari od plati. sto treba da napravam i vo koj rok za da si gi dobijam zaostanati sumi od plati.Cekam brz odgovor i golemo blagodaram
Вашето прашање не е од областа на социјалната заштита. Конкретен одговор можеда побарате од институции кои го спроведуваат законот за работни односи, како на пример трудовата инспекција или да побарате судска заштитита со поднесување на тужба до надлежен суд.
Pocituvani, Zaradi neplakjanje na alimentacija, nikakov kontakt so maloletno dete povekje od 1 godina, kade da se obratam za izzemanje/kinenje na roditelski prava na bivsiot soprug? Koga vekje go nema na "delo" ne gledam zosto bi go imalo na "hartija". Ako me pratite vo Centar za socijalna rabota, so kogo treba da razgovaram? so pocit
Согласно Законот за семејството, исклучиво надлежен орган за уредување на личните односи на дете со родител со кого не живее заедно е центарот за социјална работа. Надлежноста на центарот се определува според местото на живеење на детето. Постапката се спроведува од интердисциплинарен стручен тим и тоа социјален работник, психолог, педагог и правник, и истата се спроведува во најдобар интерес на детето. Во постапката се земаат во предвид и вршењето на родителското право од страна на двата родитела, вклучително и извршувањето на обврската за законско издржување на детето и начинот на одржување на редовни контакти со родителот со кого детет не живее заедно. Родителско право може да се одземе со одлука на надлежен суд, само во случаи на грубо кршење и занемарување на родителските права и должности, во случаи кога е загрозена личноста, правата и интересите на детето.
Pocituvani, Vi se obrakam vo imeto na majkata so 4-deca od koi 3-te bea napatsvuvani od sopstveniot tatko.Po seto kazana na mediumi pisani i elektronski bese receno deka se zgrizeni vo dom semejstvo pa po nepolni 2-meseca bese receno da se doselat vo Skopje vo iznajmen stan ednosoben, garsonjera, i se do denes seuste tamu prestojuvaat.Postojano se pod pritisok na gazdaricata koja ne im dava mir, po 3-4 pati na den doagjala i samo barala pari bidejki socijalnoto i kasnelo so isplata. za da bide rabotata polosa decata 2-od niv odat vo uciliste vo blizina na stanot a dr. 2 od ovaa god odat vo gradinka. Sega socijalnoto resailo da gi isseli od stanot zasto toj ke se prodaval a niv gi terale da se vrakaat vo gradot kade bese izvrseno gozomornoto zlostorstvo od tatkoto monstrum, i toa snajdi se sama za preselba i odi si. Dali e covecno na -20 stepeni C. da se selat samohrana majka koja vsusnost opstojuva so sredstvata od 4-to rodeno dete postojano bile pod pritisok ve molam odgovorete i kako da se zapoznaat nadleznite so ovaa slucka Se nadevame deka ke ni odgovorite poskoro za da znae sto ponatamu so zivotot Blagodarime i pozdrav,
Остварувањето на право од социјална зштита е во исклучива надлежност на центарот за социјална работа. Странката која се наоѓа во социјален ризик треба да се обрати во центарот за социјална работа, во местото на живеење, каде же добие стручна помош и информации за правата од социјална заштита кои следуват согласно фактичката состојба.
Pocituvani, Vi se obrakam vo imeto na majkata so 4-deca od koi 3-te bea napatsvuvani od sopstveniot tatko.Po seto kazana na mediumi pisani i elektronski bese receno deka se zgrizeni vo dom semejstvo pa po nepolni 2-meseca bese receno da se doselat vo Skopje vo iznajmen stan ednosoben, garsonjera, i se do denes seuste tamu prestojuvaat.Postojano se pod pritisok na gazdaricata koja ne im dava mir, po 3-4 pati na den doagjala i samo barala pari bidejki socijalnoto i kasnelo so isplata. za da bide rabotata polosa decata 2-od niv odat vo uciliste vo blizina na stanot a dr. 2 od ovaa god odat vo gradinka. Sega socijalnoto resailo da gi isseli od stanot zasto toj ke se prodaval a niv gi terale da se vrakaat vo gradot kade bese izvrseno gozomornoto zlostorstvo od tatkoto monstrum, i toa snajdi se sama za preselba i odi si. Dali e covecno na -20 stepeni C. da se selat samohrana majka koja vsusnost opstojuva so sredstvata od 4-to rodeno dete postojano bile pod pritisok ve molam odgovorete i kako da se zapoznaat nadleznite so ovaa slucka Se nadevame deka ke ni odgovorite poskoro za da znae sto ponatamu so zivotot Blagodarime i pozdrav,
Остварувањето на право од социјална зштита е во исклучива надлежност на центарот за социјална работа. Странката која се наоѓа во социјален ризик треба да се обрати во центарот за социјална работа, во местото на живеење, каде же добие стручна помош и информации за правата од социјална заштита кои следуват согласно фактичката состојба.
Pocituvani! So soprugata sme razdeleni veke 1.5 mesec taa samostalno me napusti mene I mojte deca I ova ne e prv pat da go pravi ova ne napusta I posle pak se vraka, pogolemata kerka e svedok na toa. Decata imaat 12 I 9 godini. Decata se so mene I jas kako roditel se grizam za niv.Soprugata otide kaj nejzinite roditeli .. Soprugata 20 dena se nema javeno bidejki tatko i ne I dava .Sega soprugata I jas pak se slozivme da se smirime no so postavuvanje uslovi , no toa sto najmnogu me pogoduva e toa sto saka jas da zboruvam so nejzinite roditeli so koj jas ne zboruvam veke 5 godini a I tie se glavnite vinovnici za ova situacija jasi rekov ne se zenev so niv tuku so tebe. Sakav da podnesam tuzba za brak znam deka ke bide zaludno bidejki nema da ima efekt a I nesaka so spogodben razvod znaci I toa e zaludno. Jas bev vo socijalno I ja prijaviv deka samata ne napustila mene I decata ,znaci socijalnoto bese informirano I tie mi kazaa deka treba da odam I da si podnesam tuzba za razvod na brak. No sega resivme da si dademe uste edna sansa razgovaravme no taa e uporna deka treba da razgovaram so nejzinite roditeli no jas pak ke povtoram jas ne se zenev so tatko I I majka i. E sega da prasam kade da se obratam za da ovaa rabota se zavrsi t.e neka bide nekoja institucija kade ke mozeme da se dogovorime dali mozeme da se smirime ili ne.
Во цетарот за социјална работа работи интердисциплинарен стручен тим, составен од психолог, педагог, социјален работник и правник. Во рамките на својата работа, тимот работи советодавно и советувалишно со партнерите во постапката кога има нарушени брачни односи или кога е поведена ппостапка за развод на брак. Овие постапки се спроведуваат преку стручна работа со обата партнери, а на барање на едниот од брачните другари.
Pocituvani,na patoloska bremenost sum od 12.10.2011megutoa ne mi sleduva paricen nadomestok od Fondot bidejki do denot koga pocnav so boleduvanjeto nemav 6meseci raboten staz.Me interesira dali firmata vo koja rabotam e dolzna da mi isplatuva plati i dali mi sleduva porodilno boleduvanje? Od 28.10.2011 do 12.10.2011 koristev boleduvanje od maticen lekar a potoa mi se prodolzi patoloskoto boleduvanje inaku pocnav da rabotam od 03.06.2011 i 6 meseci raboten staza ke imav do 03.12.2011.Do sega redovno zemav od rabota kartoncinja za lekuvanje
Областа на социјалната заштита не решава по барање за отсуство од работа поради бременост и раѓање на дете. Ова прашање е во надлежност на Министерството за здравство и Фондот за здравствено осигурување.
Pocituvani, plakjam alimentacija za kerka mi koja e student i ima 21 godina. Do koga treba da plakjam, samo dodeka da diplomira ili treba da plakjam do polni 26 godini se dodeka ne magistrira mozebi i da doktorira? Eve od septemvri ke uci za magister.
Родителите имаат еднакви права и должности за воспитание и издржување за своето дете. Обврската на родителот за издржување на детето, согласно со Законот за семејството трае до 18 години, а најдоцна до 26 години доколку детето е на редовно школување. Во случај кога родителите неможат да се договорат, за правото и висината на издршката одлучува надлежен суд.
majka mi e staratel na vnuka mi od sestra o socijalnite rabotnici resija dase prekine staratelsvoto zosto dojde nov zakon megu toa barat od majka da si ja zeme kerkata a majkata na devojceto e premazena ima dve deca i ocovot ne ja prifaka toa go znat i socijalnite rabotnici no Jovanka Dujak socijalen rabotnik sto go vodi predmetot na devojceto ne maltetira ne vika sekoj vtor den da doagama nije od prvin se protivevme za prekinuvajne na staratesvoto no posle donesovme zaednicka odluka da se prekine no posle gospogata Dujak ne mavtase aj dojdete utre aj drug den aj ova aj ona majkami e stara zena 65 godini ima i e bolna od poveke bolesti operirana e o Tumur na glava i bez razlika na se ona ja tuzi majkami za navreda so majkami i pukna filmot slusna od nejzini koleski deka site ja znat gospogata dujak kako hitler i ona toa si go zema zdravo za gotovo i ja tuzi majkami ve molam za pomos i nije sakame da ja tuzime za maltetirajne i nise obraka na srpski jazik dali nije imamee nekoja zastita dali nije mozeme da tuzime ?????
По однос на работата на стручните лчица во центар за социјална работа, граѓаните можат да се обрата до непосредниот раководител на службеното лице, односно директорот на центарот за социјална работа.
Кои се условите за да отворам приватна градинка?
Условите за отварање на приватна детска градинка се утврдени со Законот за заштита на децата и подзаконските акти од овој пропис. За поконкретна информација обратете се во Секторот за заштита на децата при Министертсвото за труд и социјална политика ( EDimitrovska@mtsp.gov.mk ).
Pocituvani,19 godini placam alimentacija za sinot. So niv nemam nikakov kontakt a alimentacijata ja placav na ziro smetka na bivsata sopruga.Neodamna isprativ baranje do nea da mi dostavi potvrda dali deteto redovno studira na adresa sto dosega ja imav. Baranjeto mi se vrati bidejci povece ne ziivee na taa adresa a poranesnata sopruga dosega ne mi dostavila nikakva potvrda. Kako da postapam za da go prekinam placanjeto alimentacija?
Согласно со Законот за семејството родителот има обврска за законско издржување на своето дете до 18 годишна возраст, односно додека е на редовно школоување,а најдоцна до 26 годишна возраст. Обврската за издржување, како и висината на издршката ја утврдува судот во пресудата за развод на брак, од кои причини треба да побарате измена на одлуката на судот во овој дел.
Bremena sum (PRVA bremenost) i nosam BLIZNACI...me interesira dali ni sleduva paricen nadomestok,dali za sekoe dete poseben nadomestok? koi dokumenti ni se potrebni? i kade treba da gi podneseme?
Согласно со пропсите од областа на детската заштита, за првородено дете, следува еднократен паричен надоместок за првороденче, а во случај на рашање на близнаци и двете деца се сметаат за првородени и добиваат поединечен надоместок. Барањето за остварување на ова право се поднесува најдоцна три месеци по раѓањето на детето/децата во надлежниот центар за социјална работа, каде во формуларот за поднесување на барање се наведени и потребните документи.
Dali vo Makedonija postoi zakon so koj edno lice moze da proglasi fizicki stecaj
Условите, начинот и постапката за стечај се регулирани со посебен пропис за кој надлежен орган е Министерството за економија. Со оглед дека оваа материја не од областа на социјалната заштита, потребно е да се обратите во надлежното министерство.
Korisnik sum na socijalna pomos veke 3 godini.Minatata godina gospodinot Premier najavi deka ke ima subvencii od po 600 denari za korisnicite na socijalna pomos a do pred nekoj de slusnav na vesti deka ke se zgolemelo od 600 na 700 denari.Dve godini podnesuvam potrebni dokumenti za koristenje na tie 600 den no do den denes nemam dobieno ni denar od centarot za socijalna rabota vo Krusevo.Se obrativme do centarot za socijalna rabota Krusevo ni rekoa deka nema pari za toa i deka se cekalo odobrenie od Skopje.Istoto ova go slusnav i na sednica na pratenicki prasanja na koe premierot ekspresno odgovori deka se isplakaat subvenciite za struja nesto sto nie do denes ne znaeme a za ova od centarot za socijalni raboti vo Krusevo krevaat ramena.Kako toa premierot so novite antikrizni merki zgolemuva nesto za 100 denari za koe do den denesen nema isplateno ni denar.
Барањето за остварување на право на субвенционирање на потрошувачката на енергија се поднесува до надлежниот центар за социјална работа. Кон барањето се приложува платена сметка за потрошена електрична енергија или парно греење, набавка на нафта или огревем материјал. Центарот е должен да одлучи за секое поднесено барање дали правото следува или истото да го одбие барањето. Во случај кога центарот нема да донесе одлиука во рок од 60 дена, подносителот на барањето може да се обрати до Министерството за труд и социјална политика, со писмен поднесок и да ги достави сметките за кои повбарал остварување на правото на субвенционирање на дел од трошоците за потрошена енергија.
samohrana majka sum so maloletno sedumgodisno dete,momentalno vrabotena vo privatna firma.so moite primanja nemozam da se zdobijam so nikakvo pravo za dobivanje stanben kredit,a potrebno mi e sopstveno zivealiste bidejki ziveeeme pod kirija i odvaj go pominuavme mesecot.Kako da se zdobijam so pravo na nekoj od socijalnite stanovi sto se delat ili pak nekoe zivealiste.Bev vo centar za socijalni grizi vo Kumanovo,kade sto direktorot mi rece deka ima takvi stanovi no se odi preku Vlada na RM,i zasega gi ima vo Skopje ili nekoi drugi mesta.Ve molam dali Vie imate nekoj odgovor,moram da obezbedam krov nad glava za moeto malecko.kako da dojdam do nekoe zivealiste kako samohran roditel?
Распределбата на станови во сопственост на Република Македонија, за лица кои се наоѓаат во социјален ризик се врши согласно со Програмата за изградба и одржување на станови во сопственост на Република Македонија ( „Службен весник на Република Македонија“ број 3/09). Постапката за распределба на овие станови отпочнува со објавување на јавен оглас, во кој се наведуваат условите, критериумите и намената на овие станови за обезбедување на социјално домување за одредена категорија на граѓани, кои се наоѓаат во конкретен социјален ризик. Постапката ја спроведува Комисија за распределба на станови под закуп за социјално загрозени семејства, согласно условите од огласот. Заинтересираните лица за добивање на социјален стан под закуп можат да поднесат барање откако ќе биде објавен конкурс во печатените весници. Комисија за распределба на станови под закуп за социјално загрозени семејства работи при Министерството за транспорт и врски.
samohrana majka sum so maloletno sedumgodisno dete,momentalno vrabotena vo privatna firma.so moite primanja nemozam da se zdobijam so nikakvo pravo za dobivanje stanben kredit,a potrebno mi e sopstveno zivealiste bidejki ziveeeme pod kirija i odvaj go pominuavme mesecot.Kako da se zdobijam so pravo na nekoj od socijalnite stanovi sto se delat ili pak nekoe zivealiste.Bev vo centar za socijalni grizi vo Kumanovo,kade sto direktorot mi rece deka ima takvi stanovi no se odi preku Vlada na RM,i zasega gi ima vo Skopje ili nekoi drugi mesta.Ve molam dali Vie imate nekoj odgovor,moram da obezbedam krov nad glava za moeto malecko.kako da dojdam do nekoe zivealiste kako samohran roditel?
Распределбата на станови во сопственост на Република Македонија, за лица кои се наоѓаат во социјален ризик се врши согласно со Програмата за изградба и одржување на станови во сопственост на Република Македонија ( „Службен весник на Република Македонија“ број 3/09). Постапката за распределба на овие станови отпочнува со објавување на јавен оглас, во кој се наведуваат условите, критериумите и намената на овие станови за обезбедување на социјално домување за одредена категорија на граѓани, кои се наоѓаат во конкретен социјален ризик. Постапката ја спроведува Комисија за распределба на станови под закуп за социјално загрозени семејства, согласно условите од огласот. Заинтересираните лица за добивање на социјален стан под закуп можат да поднесат барање откако ќе биде објавен конкурс во печатените весници. Комисија за распределба на станови под закуп за социјално загрозени семејства работи при Министерството за транспорт и врски.
Pocituvani, Potreben mi e strucen sovet od Vasa strana, a problematikata e povrzana so obezbeduvanje na soodvetna pravna zastita na maloletno dete, koja pomos ne mozeme da ja obezbedime preku stucniot tim na Medjuopstinski centar za socijalna rabota vo Kumanovo, bidejki od nivna strana dobivme odgovor deka tie ne se nadlezni da postapuvaat vo konkretniot predmet. Dokolku se pojavi potreba, oficijalno ke pobarame i Vase vmesuvanje i intervencija vo konkretniot predmet kako bi mozele da najdeme konkretno resenie za nastantiot problem. Imeno, vo tek e sudska postapka za izmena na odluka za staratelstvo so koja maloletnoto dete e dodeleno na majkata, od pricina sto istata odbiva da gi izvrsuva svoite roditelski prava onaka kako predviduva i Zakonot i moralot na naseto opstestvo, pa deteto vo momentot e kaj tatkoto koj vo celost ja ima prevzemeno griziata okolu deteto. Sudsktata postapka za izmena na odluka za staratelstvo e pokrenata po osnov na dadena i notraski zaverena izjava dadena od strana na majkata, so koja istata se soglasi da deteto bide dodeleno na tatkoto koj ponatamu ke prodolzi da se grizi za nego, so ogled da taa e nevrabotena, nema nikakov imot,a ima i potreba da zamine vo stranstvo kade ke prestojuva podolgo vreme. So ogled da ovaa sudska postapka seuste ne e pravosilno okoncana, majkata od zasega nerazjasneti pricini go prijavuva tatkoto deka ne i dava da go gleda deteto i ima inicarno postapka pred nadlezen izvrsitel za prisilno izvrsuvanje na Presudata so koja dete i bese dodeleno na nea, obiduvajki se prisilno da go odzeme dete od tatkoto i da go odvede vo stranstvo zaedno so nea. Od tie pricini, potrebno e da se prezemat site merki so koe deteto ke bide vo celost zastiteno i ke se izbegnat bilo kakvi traumi povrzani so negovoto preseluvanje vo druga drzava, vo nepoznata sredina so poinakvo govorno podracje, koe moze negativno da se odrazi na zdravjeto i psihickiot razvoj na malolentoto dete. Od tie pricini, potreben ni e Vas sovet za natamosno postapuvanje vo konkretniot slucaj, so ogled da Centarot za soc.rabota vo Kumanovo odbiva da prevzeme bilo kakva merka za da se spreci vakvata zloupotreba na roditelskoto pravo na majkata na deteto, dodeka trae postapkata za promena na odluka za stratelstvo. Ona sto e uste poapsurdno e sto strucniot tim ne go zema kako biten faktot deka majkata nema nikakvi materijalni i finansiki moznosti da se grizi za maloletnoto dete i nejzinata namera da deteto go odvede vo stranstvo, a za koe nesto postoi opasnost za tatkoto da nikogas povece ne go vidi deteto za koe dosega besprekorno se grizel, so obrazlozenie deka nivnite mislenja za toa na koj roditel treba da mu se dodeli deteto po stratelstvo, a koi gi davale za potrebite na sudot, sekoga odele vo korist na majkata, bez da se zemat vo prediv bilo koi drugi fakti koi se bitni za pravilno odlucuvanje vo taa nasoka. Od tie pricini potrebna ni e Vasa strucna pomos i sovet vo nasoka na nadminuvanje na nastanatiot problem. Od napred Vi blagodarime na pomosta.
Одлука за доделување на дете кај еден од родителите во постапката за развод на брак донесува надлежниот основен суд, како исклучиво надлежен орган. Пресудата со која детето е доверено на понатамошно чување и воспитување кај еден од родителите, може да се промени само врз основа на поднесена тужба, со наведување на нови изменети околности. Во постапката надлежниот центар за социјална работа, на барање на судот изготвува стручно мислење, засновано на најдобриот интерес на детето кај кој од родителите понатума детето треба да остане на чување и воспитување. Центарот за социјална работа е исклучиво надлежен орган за уредување на личните односи на детето со родителот со кого не живее заедно. Во случај кога родителот има основано сомнение дека другиот родител има намера да го изнесе детето од државата, може до судот да достави и барање за изрекување на привремена мерка за забрана за изнесување на детето надвор од Република Македонија, кој предлог се доставува кон тужбата за измена на судската пресуда за доверување на детето.
Zdravo,jas postaviv prasanje megutoa ne dobiv odgovor :( vencana sum ped godina dena so avstrasliski drzavjanin,sega sakam da se razvedam,sto treba,koi dokumneti,kade da se obratam,za kolku vreme bi dobila razvod,i kolku seto toa bi me kostali,vi blagodaram odnapred,pozdrav
Постапката за развод на брак ја спроведува основен суд. Надлежноста на судот во Република Македонија се утврдува според последното живеалиште на брачните другари, односно доклолку живат во Македонија, како и доколку нивното малолетно дете живее на територија на Македонија. Постапката се иницира со однесување на тужба или со спогодбен предлог за развод на брак. Кон тужбата се поденсува извод од матичната книга на венчаните и извод од матична книга на родените за малолетно дете. Во случај која брачните другари имаат заедничко дете, центарот за социјална работа спроведува мировна постапка и до судот доставува мислење кај кого од родителите да се довери малолетното дете на понатамошно чување и воспитување. Одлука за развод на брак, доверување на дете кај еден од родителите и висината на издршката за детето донесува судот, како и за трошоците за постапката.
Zdravo,jas postaviv prasanje megutoa ne dobiv odgovor :( vencana sum ped godina dena so avstrasliski drzavjanin,sega sakam da se razvedam,sto treba,koi dokumneti,kade da se obratam,za kolku vreme bi dobila razvod,i kolku seto toa bi me kostali,vi blagodaram odnapred,pozdrav
Постапката за развод на брак ја спроведува основен суд. Надлежноста на судот во Република Македонија се утврдува според последното живеалиште на брачните другари, односно доклолку живат во Македонија, како и доколку нивното малолетно дете живее на територија на Македонија. Постапката се иницира со однесување на тужба или со спогодбен предлог за развод на брак. Кон тужбата се поденсува извод од матичната книга на венчаните и извод од матична книга на родените за малолетно дете. Во случај која брачните другари имаат заедничко дете, центарот за социјална работа спроведува мировна постапка и до судот доставува мислење кај кого од родителите да се довери малолетното дете на понатамошно чување и воспитување. Одлука за развод на брак, доверување на дете кај еден од родителите и висината на издршката за детето донесува судот, како и за трошоците за постапката.
Почитувани! Ме интересира кои се условите кои треба да ги исполнува едно лице со телесен инвалидитет, за оставрување на правото на надоместок на лица со телесен инвалидитет, и која епостапката за остварување на ова право? Со почит!
Во системот на социјалната заштита, лицата со телесна попреченост можат да остварат право на постојана парична помош доколку се материјално необезбедени и паричен надоместок за помош и нега од друго лице, доколку лицето неможе самостојно да се грижи за себе и за задоволување на основните животни потреби. За остварувањето на овие права, лицето треба да поднесе барање со потребна документација, како и да има наод и мислење на комисија за утврдување на потребата од помош и нега од друго лице. Информации за условите, постапката и потребната документација за остварување на овие права обезбедуваат стручните лица во центарот за социјална работа, надлежен според местото на живеење на корисникот.
moeto dete ima 2 godini kako da go socuvam da ne go zeme maz mi ?
Родителите имаат еднакви права и должности кон нивното малоетно дете. Во случај на развод на брак, судот бара од надлежниот центар за социјална работа стручно мислење по однос на тоа кај кого од родителите да се довери дететео на понатамошно чување и воспитување. Стручниот тим во центарот мислењето го заснова на најдобриот интерес на детето. По однос на регулирање на видувањата на детето со родителот со кого не живее заедно, исклучиво надлежен орган е центарот за социјална работа. Доколку родителите не се договорат за времетраењето и начинот на одржување на средби, центарот носи решение по утврдување на сите околности, имајќи ги во предвид возраста, потребите на детето и неговото право да одржува лични контакти до родителот со кого не живее заедно. Стручниот тим во центарот за социјална работа обезбедува и советодавна функција на лицата кои имаат потреба да се информираат за текот на постапката.
Дали на корисник на социјална помош му престанува правото на истата доколку потпиши договор на еден месец за волонтирање ?????
Корисник на социјална парична помош е должен да ја пријави секоја промена на својата имотна состојба во центарот за социјална рработа. Остварениот приход од еден месец се засметува во вкупниот приход во последните три месеци и влијае на висината на правото во следните три месеци. Доколку корисникот не ја пријави состојбата на остварениот приход, правото му престанува и не може да се оствари во наредните шест месеци.
Дали на човек кој е корисник на социјална помош , и кој би склучил договор за ВОЛОНТЕР кој по закон не добива материјален надомест за работата ами е помагател на државата , и го следува само трошоци за храна и пат ( околу 4 000.ден.) - би му ја прекинале социјалната помош иако за волонтерската работа не зема плата ???????? Ве молам за похитен одговор. Со почит Македонец.
Согласно со Законот за социјалната заштита е утврдена обврска за секој корисник на социјална парична помош да го извести центарот за социјална работа за секоја промена по однос на условите за остварување и користење на правото. Стручните лица во центарот ќе ја разгледаат пријавената промена и согласно законот и правилникот за утврдување на состојбата на прихоси и имот ќе оценат дали и на кој начин примањата по основ на договор за волонтирање ќе се засметаат во вкупните приходи на домаќинството. Со законот е утврдена обврска за пријавување на секоја промена на корисникот, во оваа насока и договорот за волонтирање во центарот за социјална работа.
Почитувани, плаќам алиментација на веќе полнолетни деца, кои студираат. Керка ми тоа лето от месец јули е волонтер по договор и со плата. Во исто време ќе запишува постдипломски студии. Дали треба да плаќам алиментација и кога таа волонтира и добива плата? Благодарам унапред!
Согласно со Законот за семејството родителот има обврска за законско издржување на дете до неговата 18-годишна возраст, односно додека е на редовно школување но најдоцна до 26 годишна возраст.По однос на постдипломските студии, вториот циклус на срудии се третира како редовно школување.
Почитувани, Планирам да се разведам, ме интересира како стојат работите околу поделба на имотот. Зивееме на спрат од семејна куќа на сопругот кој го изградивме одкако сме во брак. Дали имам право на дел од имотот со оглед на тоа дека го градевме и опремувавме заедно со заеднички средсва. дали имам право да ми се исплати дел од вредноста на имотот и каква е постапката. Однапред Ви благодарам
Постапката за поделба на заеднички стекнатиот имот на брачните другари е во исклучива надлежност на основните судови. Постапката за иницира по предлог на сосопствениците на зеднички стекнатиот имот во текот на бракот или со лична тужба и обезбедени докази за удделот на секој од сопружниците во заеднички стекнатиот имот.
Samohrana ,nevrabotena ne zastitena od drzavava vo pogled na finansii i samata se prasuvam kako ke opstanam.Ostanav dva pati bez rabota vo firmi vo koi rabotev tie ne otidoa pod stecaj tuku propadnaa,so staz od 24 god i56 god starost.primav 1god.soc.pomos vo 2005 god i mi bese ukinata zatoa sto mojot sega polnoleten sin vozel taksi za nekoj gazda koj go osigural na 4 casa rab. vreme a go maltretiral celi 24 casa i toa 2 meseci za na kraj da ne mu dava ni plata i go izbrkal. vo drzavava nema zakoni za rabota na crno osobeno vo ohrid kade polu pismeni gazdi gi napolnaa dzepovite i gi osiromasija mladi deca bez tronka zal i sram pa i strav.Sega kako jas ziveam bez primanja a i sinot ako rabotel na kratko socijalnoto trebase da ja ispita situacijata za da postapi taka.KOJ E toj sin KOJ NA RODITELOT MU JA DAVA PARATA KOJ /TAKA DALI IMAM NEKOE PRAVO VAKA DA ZIVEAM VO OVAA DRZAVA BEZ POMOS.KAKO DA POSTAPAM ZA MOETO COVEKOVO DOSTOINSTVO VE MOLAM ODGOVORETE.
Право на парична помош од социјална заштита остваруваат лица кои се материјално необезбедени и кои не поседуваат имот или имотни права од кои можат да се издржуваат. Овие лица може да остварат право по поднесено барање и потребна документација до надлежниот центар за оцијална работа. Стручните лица во центарот ке ја испитаат фактичката состојба, состојбата со приходи и имот на подносителот на барањето, како за него така и за членовите на неговото семејство, односно домаќинство. Врз основа на утврдената состојба се констатита дали лицето ги исполнува законските услови за остварување на право на парична помош од социјална заштита.
Дали матичниот лекар е должен да го чува здравствениот картон иако пациентот лично не си зел одјава од амбулантата туку зел одјава од подрачната служба на ФЗО? Благодарам.
Прашањето се однесува до Министерството за здравство и Фондот за здравствено осигурување, од кои институции може да добиете точни информации.
Почитувани, согласно најновите правила и прописи базирани врз Законот за волонтерство, колкав може да биде максималниот месечен надомест за волонтерски ангажман на лице во сферата на граѓанските органзиации (здруженија на граѓани). Однапред благодарна.
Согласно со Законот за волонтерство, месечниот надоместок за ангажиран волонтер може да биде најмногу до 15% од просечната бруто плата исплатена во РМ за претходната година, објавена од Државниот завод за статистика. Во 2012 година висината за исплата на волонтер изнесува најмногу до 4.534 денари.
Зошто при остварување на правото на социјална парична помош се врши ДИСКРИМИНАЦИЈА на граѓаните кои имаат сметки во Комерцијална банка АД Скопје. Зошто се врши атакување на нивните граѓански права и слободи и нивниот избор на банка. Зошто не е обезбедена еднаква правна положба на сите банки на пазарот, односно се фаворизираат едни банки, а се дискриминираат други? Ви благодарам на одговорот.
Проектот за исплата на сите права од Министерство за труд и социјална политка на трансакциона сметка на карајните корисници со цел да се овозможи побрза дистрибуција на средствата до крајниот корисник и да се избегнат злоупотребите од Пошта, Министерството го започна во текот на 2011 година. За таа цел со јавен повик беа повикани СИТЕ банки регистрирани во Република Македонија да се вклучат во овој проект и да склучат договор со Министерство за труд и социјална политика. За жал од 16 Банки регистрирани на територијата на Република Македонија, единствено Комерцијална Банка АД Скопје и Охридска Банка АД, НЕ ПРИФАТИЈА да склучат договор со Министерството за реализација на проектот. Се надеваме дека во иднина можеби ќе има измена на политиката на горенаведените банки со што тие дополнително би се вклучиле во овој проект на Министерството за труд и социјална политика. Сегашната состојбата е дека секој корисник кој остварува право на парична помош од социјална заштита, може единствено да отвори трансакциска сметка и истата да ја поврзе со социјален број во една од Банките со кои претходно Министерството за труд и социјална политика веќе има склучено договор, а кои информации се достапни во секој Центар за социјална работа.
Postovani Ziveam i rabotam vo Germanija so mojata sopruga so koja sum poveke od 40 godini vo bracna zaednica.Pred polovina godina mojata sopruga pobara ovde vo Germanija da pokrene brakorazvodna postapka,go odbile nejzinoto baranje za besplatna postapka bidejki zarabotuva dobro,i ja posovetuvale vo Makedonija da ja pokrene postapkata.Imame 2 vozrasni deca i vnucinja i zaednicka sopsvenost steknati vo bracnata zaednica.Imam nekolku prasanja: Kade da se obratam za da bidam informiran dali e pokrenata brakorazvodna postapka, -Dali moze sudot da donese nekakva presuda bez da bidam uredno povikan na glavnata rasprava ako bila zakazena, -Vo slucaj ako e kazano na sudot deka ja nemaat mojata adresa,jas mozam da dokazam deka ziveeme zaedno vo sopstven stan poveke od 15 godini,dali mozam da pobaram od sudot -Da se vratat rabotite vo prvobitna sostojba,kako vonreden praven lek vo slucaj ako go propustiv rokot na zalba,bidejki ne sum bil informiran od sudot nitu od nejziniot praven zastapnik. Znaci ovde se raboti za ednostrana presuda,so povreda na moeto pravo" Da ja slusneme i drugata strana" toa e zlatnoto pravilo vo pravoto,znam deka sekoja ednostrana presuda e nezakonska i bespravna,i zatoa mislam moze da se pobara so vonreden praven lek Da se vratat rabotite vo prvobitna sostojba,za sto postojat objektivni i subjektivni pricini sto moze da se vidi od gore navedenoto. ne mi e vracena pokana za glavna rasprava,sudot go izlazale deka ne ja znaat mojata adresa, Ne mi se dade moznost za razgovor so socialnite organi za moznost za pomiruvanje,i.t.n. Ve molam ako ste vo moznost vasiot odgovor da mi go ispratite na mojata E-mail adresa,i ve molam da me posovetuvate za moite prava i kade da se oberakam za ovaa nepravda sto mi e napravena. So pocit i blagodarnost Vo ocekuva
Постапката за развод на брак е во исклучива надлежност на судските органи, како и постапката за поделба на заеднички стекнатиот имот. Во овие постапки центрите за социјална работа немаат надлежност, така да правна помош може да се обезбеди преку ангажирање на адвокат
IMAM DOSTAVENO ZALBA DO DRZAVNA KOMISIJA ZA ODLUCUVANJE VO UPRAVNA POSTAPKA I POSTAPKA OD RABOTEN ODNOS VO VTOR STEPEN NA 24-09-2012 SAKAM DA DOBIJAM INFORMACIJA KOLKU VREME TREBA DA POMINE ZA DA BIDEME POVIKANI NA KOMISIJA
По однос на постапката за одлучување по жалба може да доставите писмен поднесок за барање известување за текот на постапката до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка во втор степе.
kako da bidam podobra sestra i kako da bidam svoja???
Во центарот за социјална работа може да се обратите за советувалишна помош за подобрување на релациите во Вашето семејство
Ziveam vo Holandija so moeto dete koe e 23godini staro.Toj e seuste vo studii 2 godina .Pred nekoj den majkami me informira deka doslo sudska pokana za ukinuvanje na elimentacijata na moeto dete od negoviot tatko koj zivee vo Makedonija.Moeto prasanje e:Dali e mozno ukinuvanje na elimentacija na dete koe seuste e vo skoluvanje poradi toa sto zivee vo stranstvo.
Согласно со Законот за семејството на Република Македонија, родителот на дете кое не живее со него е должен да го издржува до 18-годишна возраст, односно додека е на редовно шлколување а најдоцна до 26-годишна восраст.
Ziveam vo Holandija so moeto dete koe e 23godini staro.Toj e seuste vo studii 2 godina .Pred nekoj den majkami me informira deka doslo sudska pokana za ukinuvanje na elimentacijata na moeto dete od negoviot tatko koj zivee vo Makedonija.Moeto prasanje e:Dali e mozno ukinuvanje na elimentacija na dete koe seuste e vo skoluvanje poradi toa sto zivee vo stranstvo.
Согласно со Законот за семејството на Република Македонија, родителот на дете кое не живее со него е должен да го издржува до 18-годишна возраст, односно додека е на редовно шлколување а најдоцна до 26-годишна восраст.
IMAM DOSTAVENO ZALBA DO DRZAVNA KOMISIJA ZA ODLUCUVANJE VO UPRAVNA POSTAPKA I POSTAPKA OD RABOTEN ODNOS VO VTOR STEPEN NA 24-09-2012 SAKAM DA DOBIJAM INFORMACIJA KOLKU VREME TREBA DA POMINE ZA DA BIDEME POVIKANI NA KOMISIJA . По однос на постапката за одлучување по жалба може да доставите писмен поднесок за барање известување за текот на постапката до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка во втор степ Jas imam podaeno dostaveno dokument samo nemam odgovor dali e stignat do vas. dokumentite zalbata ja podadovme vo fond na penzizko i invalidsko osiguruvanje filijala ohrid.od tamu velet deka e pustena do vas zalbata ve molam za odgovor. dali e stignata i kolku vreme treba da trae za da bideme povikani.
Почитуван, во однос на текот на постапката по поднесена жалба на решение на Фондот на ПИОМ , потребно е да се обратите до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, каде што се наоѓа предметот .
Pred 3 godini preku zaednicki prijateli se zapoznav so eden maz so kogo se dogovorivme da sklucime brak. Toj maz preku banka, po negova zelba i inicijativa i kako na idna sopruga mi isprati odreden iznos na pari. Do brak megju nas ne dojde, od pricina sto covekot imase ljubovni vrski so drugi zeni. Denes toj covek mi gi bara parite nazad i se zakanuva so tuzba na sud. Dali imam zakonska obvrska da gi vrakam parite?
Имотно правни односи се регулираат со прописи кои не се во надлежност на социјалната заштита, а евентуалните спорови се решаваат со тужбено барање пред надлежен суд.
ve molam da mi odgovrite po vtor pat prasuvam dokolku znaete kolku odzimaat od plata za boleduvanje za dete do trigodisna vozrast za 2 nedeli Odnapred vi blagodaram
Прашањето на регулирање на отсуство од работа поради нега на болно дете не од делокругот на надлежнстите на социјалната зашатита, туку е во надлежност на Фондот за здравствено осигурување, каде може да се обратите за поконкретен одговор.
kolku odzimaat od plata za boleduvanje za dete do trigodisna vozrast za 2 nedeli
Прашањето на регулирање на отсуство од работа поради нега на болно дете не од делокругот на надлежнстите на социјалната зашатита, туку е во надлежност на Фондот за здравствено осигурување, каде може да се обратите за поконкретен одговор.
Разведен сум подолг временски период и имам малолетен син од 4 години.Старателството на детето и припадна на мојата бивша сопруга.Сакам да прашам кој го регулира времетраењето на средбите дали тоа го утврдува Центарот за социјални работи или тоа се спроведува со закон?
Прашањето на уредување на личните односи на дете со родителот со кого тоа не живее заедно по разводот на брачната заедница на родителите е во исклучива надлежност на Центарот за социјална работа. Постапката се иницира со барање на странката, доколку не постои меѓусебна спогодба помеѓу родителите за начинот и динамиката на личните односи на детето со родителот со кого не живее заедно.
ve molam da mi odgovrite po vtor pat prasuvam dokolku znaete kolku odzimaat od plata za boleduvanje za dete do trigodisna vozrast za 2 nedeli Odnapred vi blagodaram ve molam da mi odgovrite po vtor pat prasuvam dokolku znaete kolku odzimaat od plata za boleduvanje za dete do trigodisna vozrast za 2 nedeli Odnapred vi blagodaram ve molam da mi odgovrite po vtor pat prasuvam dokolku znaete kolku odzimaat od plata za boleduvanje za dete do trigodisna vozrast za 2 nedeli Odnapred vi blagodaram
Прашањето на регулирање на отсуство од работа поради нега на болно дете не од делокругот на надлежнстите на социјалната зашатита, туку е во надлежност на Фондот за здравствено осигурување, каде може да се обратите за поконкретен одговор.
Razveden sum i imam kerka od 7 godini i zemam plata od 14100 den kolkava moze da e alimentacijata za kerkami koja zivee so mojata bivsa sopruga i plakam kredit od 4700 den fala odnapred
Определувањето на издршката за дете по разводот на брачната заедница на брачните другари е исклучива надлежност на основниот суд. Судот, во согласно сите изведени докази и утврдени факти и околности носи пресуда за определување на висината на издршката за малолетно дете за родителот кај кого детето не е доверено на понатамошна грижа, чување и воспитување
Јас сум самохрана мајка на малолетно дете и сакам да знам кои се моите права како таква.Веќе 6 години сум разведена,а не сум добила никаков надомест(алиментација) од 2000 ден.,кој би требало месечно да ги добивам од страна на другиот родител.Не сум вработена,не добивам никаква социјлна надомест ниту за мене,ниту за детето.Се запишав на студии како редовен студент,со надеж дека полесно ќе добијам вработување.Повеќе пати се обраќав во центарот за социјална работа и им нагласував дека не добивам месечна алиментација и секогаш ми велеа дека неможат ништо да сторат во врска со тоа.Имам дадено и безброј писмени изјави на истата тема.Но како и секогаш не мрднуваат ни со прст.Имам 27 години,сметам дека можам да изградам некаква иднина за мене и за моето дете,затоа ве замолувам да ме упатите каде и на кој надлежен орган да се обратам за да ги остварам моите и правата на детето.
Судот со пресудата за равод на брак ја определува и висината на издршката која родителот на кого детето не му доверено треба да ја плаќа, а што спаѓа во делокругот на родителските должности за малолетното дете. Доколку родителот не ја извршува оваа обврска, родителот кај кого детето е доверено на понатамошна грижа, чување и воспитивање како застапник на детето треба да иницира постапка за присилно извршување. Исто така со тужба до надлежниот суд може да се иницира постапка за зголемување на висината на издршката, доклку се изменети потребите на детето за издржување во зависност од возраста и образованите потреби на детето.
Imam 3.5 godisno dete koe mi e rodeno vo vonbracna zaednica. So tatkoto ziveeme razdvoeno i nemame nikakov kontakt. Deteto ne go bara voopsto ili ednas godisno pri sto mu sozdrava tramu na deteto. Alimentacijata koja sto ja plaka i taja ne e redovna odnosno koga plaka, koga ne. Me interesira dali mozam da dobijam sudski celosno staratelstvo na deteto i da odlucuvam za nego 100 %. Primer tatakoto ne mi dozvoluva da izvadam pasos , dali mozam da pobaram vadenje na pasos i pritoa da nemam nikakvi problemi ni pri samata postapka i ni vadenje na deteto od granica.
Центарот за социјална работа е исклучиво надлежен орган за донесување на решение за доверување на дете кај еден од родителите во случај кога тие биле во вонбрачна заедница. Во овој случај, центарот за социјална работа ги уредува личните односи на детето со родителот со кого тоа не живее заедно. Со оглед дека Законот за семејството утврдува дека родителките права и должности се подеднакви за обата родители, тие ги вршат своите обврски кон детето на спогодбен начин. Кога родителите нема да се спогодат по одделни прашања, вклучувајќи го и вадењето на пасош, патувањето на детето и слично, одлучува надлежниот центар за социјална работа, по поднесено барање од еден од родителите.
Живеам со самохран родител, јас и сестра ми сме студенти, невработени, мајка ми е неодамна почината. Дали ни следува некаков надоместок?
Лицата кои се работно способни, а се материјално необезбедени можат да остварат право на социјална парична помош. За поконкретни информации по однос на условите и потребната документација за остварување на ова право, може да се обратите во центарот за социјална работа.
Po razvodot,decata bea dodeleni kaj majka im,no bidejki taa se pramazi i ne sakase da se grizi poveke za niv,gi zemav jas so mojata segasna sopruga da gi cuvame i grizime za niv,6 godini nesakase da ostvari nikakov kontakt so niv...osven sto plakase alimentacija,e sega posle 6 godini pocna da im se javuva na decata po telefon so zelba da gi vidi.Decata ne sakaat da imaat bilo kakov kontakt so nea,se suvstvuvaat povredeni od nejzinite postapki( ne im otvarase vlezna vrata koga sakaa da ja posetat,prosto begase od niv vo prodavnicata vo koja slucajno se sretnaa)se so pricina sto bliskata familija na nejziniot soprug ne znaese za nivnoto postoenje,sto i toa e golema povreda za decata,e otkako se izleze na videlina...sega saka da ima sredbi so decata,no decata posle se ne sakaat.Golemata kerka ima 15,5 godini a pomalata 10,5 godini,se plasam da ne socijalnoto kako po obicaj e na strana na majkata,i da ne gi primora decata da imaat sredba so nea,iako znam deka toa ke bide protiv nivna volja.Postoi li zakon od koja godina decata mozat da se izjasnat dali sakaat da imaat sredba so bilo koj od roditelite,i sto vo vakvi slucaevi koga decata se cuvstvuvaat povredeno,omalovazeno...Odnapred Blagodaram
По разводот на бракот на родителите, децата имаат право да одржуваат лични односи со родителот со кого не живеат заедно. Во случај кога родителите неможат да се договорат за начинот и динамиката на одржување на личните односи, одлучува надлежниот центар за социјална работа. Стручниот тим во центарот ќе ги земе во предвид сите околности во случајот, а по потреба ќе работи и со децата, се со цел да се донесе решение за определување на личните односи во согласност со потребите и најдобриот интерес на малолетните деца.
Po razvodot,decata bea dodeleni kaj majka im,no bidejki taa se pramazi i ne sakase da se grizi poveke za niv,gi zemav jas so mojata segasna sopruga da gi cuvame i grizime za niv,6 godini nesakase da ostvari nikakov kontakt so niv...osven sto plakase alimentacija,e sega posle 6 godini pocna da im se javuva na decata po telefon so zelba da gi vidi.Decata ne sakaat da imaat bilo kakov kontakt so nea,se suvstvuvaat povredeni od nejzinite postapki( ne im otvarase vlezna vrata koga sakaa da ja posetat,prosto begase od niv vo prodavnicata vo koja slucajno se sretnaa)se so pricina sto bliskata familija na nejziniot soprug ne znaese za nivnoto postoenje,sto i toa e golema povreda za decata,e otkako se izleze na videlina...sega saka da ima sredbi so decata,no decata posle se ne sakaat.Golemata kerka ima 15,5 godini a pomalata 10,5 godini,se plasam da ne socijalnoto kako po obicaj e na strana na majkata,i da ne gi primora decata da imaat sredba so nea,iako znam deka toa ke bide protiv nivna volja.Postoi li zakon od koja godina decata mozat da se izjasnat dali sakaat da imaat sredba so bilo koj od roditelite,i sto vo vakvi slucaevi koga decata se cuvstvuvaat povredeno,omalovazeno...Odnapred Blagodaram
По разводот на бракот на родителите, децата имаат право да одржуваат лични односи со родителот со кого не живеат заедно. Во случај кога родителите неможат да се договорат за начинот и динамиката на одржување на личните односи, одлучува надлежниот центар за социјална работа. Стручниот тим во центарот ќе ги земе во предвид сите околности во случајот, а по потреба ќе работи и со децата, се со цел да се донесе решение за определување на личните односи во согласност со потребите и најдобриот интерес на малолетните деца
Po razvodot,decata bea dodeleni kaj majka im,no bidejki taa se pramazi i ne sakase da se grizi poveke za niv,gi zemav jas so mojata segasna sopruga da gi cuvame i grizime za niv,6 godini nesakase da ostvari nikakov kontakt so niv...osven sto plakase alimentacija,e sega posle 6 godini pocna da im se javuva na decata po telefon so zelba da gi vidi.Decata ne sakaat da imaat bilo kakov kontakt so nea,se suvstvuvaat povredeni od nejzinite postapki( ne im otvarase vlezna vrata koga sakaa da ja posetat,prosto begase od niv vo prodavnicata vo koja slucajno se sretnaa)se so pricina sto bliskata familija na nejziniot soprug ne znaese za nivnoto postoenje,sto i toa e golema povreda za decata,e otkako se izleze na videlina...sega saka da ima sredbi so decata,no decata posle se ne sakaat.Golemata kerka ima 15,5 godini a pomalata 10,5 godini,se plasam da ne socijalnoto kako po obicaj e na strana na majkata,i da ne gi primora decata da imaat sredba so nea,iako znam deka toa ke bide protiv nivna volja.Postoi li zakon od koja godina decata mozat da se izjasnat dali sakaat da imaat sredba so bilo koj od roditelite,i sto vo vakvi slucaevi koga decata se cuvstvuvaat povredeno,omalovazeno...Odnapred Blagodaram
По разводот на бракот на родителите, децата имаат право да одржуваат лични односи со родителот со кого не живеат заедно. Во случај кога родителите неможат да се договорат за начинот и динамиката на одржување на личните односи, одлучува надлежниот центар за социјална работа. Стручниот тим во центарот ќе ги земе во предвид сите околности во случајот, а по потреба ќе работи и со децата, се со цел да се донесе решение за определување на личните односи во согласност со потребите и најдобриот интерес на малолетните деца
Po razvodot,decata bea dodeleni kaj majka im,no bidejki taa se pramazi i ne sakase da se grizi poveke za niv,gi zemav jas so mojata segasna sopruga da gi cuvame i grizime za niv,6 godini nesakase da ostvari nikakov kontakt so niv...osven sto plakase alimentacija,e sega posle 6 godini pocna da im se javuva na decata po telefon so zelba da gi vidi.Decata ne sakaat da imaat bilo kakov kontakt so nea,se suvstvuvaat povredeni od nejzinite postapki( ne im otvarase vlezna vrata koga sakaa da ja posetat,prosto begase od niv vo prodavnicata vo koja slucajno se sretnaa)se so pricina sto bliskata familija na nejziniot soprug ne znaese za nivnoto postoenje,sto i toa e golema povreda za decata,e otkako se izleze na videlina...sega saka da ima sredbi so decata,no decata posle se ne sakaat.Golemata kerka ima 15,5 godini a pomalata 10,5 godini,se plasam da ne socijalnoto kako po obicaj e na strana na majkata,i da ne gi primora decata da imaat sredba so nea,iako znam deka toa ke bide protiv nivna volja.Postoi li zakon od koja godina decata mozat da se izjasnat dali sakaat da imaat sredba so bilo koj od roditelite,i sto vo vakvi slucaevi koga decata se cuvstvuvaat povredeno,omalovazeno...Odnapred Blagodaram
По разводот на бракот на родителите, децата имаат право да одржуваат лични односи со родителот со кого не живеат заедно. Во случај кога родителите неможат да се договорат за начинот и динамиката на одржување на личните односи, одлучува надлежниот центар за социјална работа. Стручниот тим во центарот ќе ги земе во предвид сите околности во случајот, а по потреба ќе работи и со децата, се со цел да се донесе решение за определување на личните односи во согласност со потребите и најдобриот интерес на малолетните деца
Vrabotena sum na opredeleno vreme.Bremena sum.Tatkoto na bebeto ne saka da go priznae.Dali postoi zakon koj moze da go prinudi tatkoto na deteto da go priznae deteto za da mi bide ovozmozena alimentacija od tatkoto. Sama ne mozam da go izdrzuvam. Sepak dvajcata treba da ucestvuvame vo izdrzuvanjeto poradi dobroto na ova dete koe zasluzuva dobri uslovi za zivot.
Татковство на дете, родено од вонбрачна заедница се утврдува со признвање, дадено од лицето кое се смета за татко пред надлежните матични служби. Доколку таткото на детето несака да го признае детето за свое, татковство за дете може да утврди надлежен основен суд. Постапкта за утврдување на татковство, се инцира со тужба до судот. Како странки во спорот за утврдување на татковство се лицето чие татковство се утврдува, детето и мајката на детето, а центарот за социјална работа само кога согласно со одредбите на Законот за семество е овластен да поведе постапка за утврдување на татковство.
imam vnuki maloletni ednata e 10 a drugata 15 godini,deca se na razvedeni roditeli,majka im gi ima ostaveno koga ednata imase 9 a maloto 4 godini,se premazi nivnata majka i ima dete vo taa bracna zaednica,6 godini nemaa nikakov kontakt so nea,nitu gi barase,nitu sakase da ima kontakt so niv...odednas se javuva,i saka da ima kontakt so niv,da ostvaruva sredbi....decata odbivaat zatoa sto se cuvstvuvaat povredeni od celiot toj nejzin odnos site ovie godini,sto ne pokazuvase nikakov interes,pomalata ne se ni sekava na nea.od kolku godini decata mozat da odlucuvaat spored svojata volja dali sakaat da imaat kontakt so takov roditel?
По разводот на бракот на родителите, децата имаат право да одржуваат лични односи со родителот со кого не живеат заедно. Во случај кога родителите неможат да се договорат за начинот и динамиката на одржување на личните односи, одлучува надлежниот центар за социјална работа. Стручниот тим во центарот ќе ги земе во предвид сите околности во случајот, а по потреба ќе работи и со децата, се со цел да се донесе решение за определување на личните односи во согласност со потребите и најдобриот интерес на малолетните деца
почитувани, Центар за социална работа на РМ дали е надлежн да одлучува за деца кој не се државјани на РМ , во текот на постапка за развод за браќните другари кој само едниот е државјанин на РМ бракот е склучен во РМ и постапката за развод е поведнена во ТЕ,,,,детето никогаш не бил во РМ а како може судот да постапи за такво нешто ,,,, Ве молам за одговор
Надлежноста на суд во Република Македонија се утврдува според последното живеалиште на брачните другари, односно доколку живат во Македонија, како и доколку нивното малолетно дете живее на територија на Македонија. Во случај на јурисдикција на суд во РМ, а брачните другари имаат заедничко дете, центарот за социјална работа спроведува мировна постапка и до судот доставува мислење кај кого од родителите да се довери малолетното дете на понатамошно чување и воспитување. Одлука за развод на брак, доверување на дете кај еден од родителите и висината на издршката за детето донесува судот, како и за трошоците за постапката.
Во моментот сум невработена, здравствено осигурана преку сопругот, бремена во 7-ми месец. Месечните приходи (прходите на мојот сопруг, кои ни се единствен приход) се од 18 до 22 илјади денари (во зависност од неговите прекувремени работни часови во текот на месецот). Ова ми е прва бременост и имам 34 години. Ме интересира дали ми следува некаков паричен надомест.
Правата на парична помош од социјална заштита зависат од вкупните приходи на семејството, при што истите треба да бидат пониски од висината на правото на парична помош. Согласно со прописите за заштита на децата, за првородено дете следува едноктна парична помош, а за трето родено дете родителски додадок. Овие права се остваруваат во центар за социјална работа, врз основа на поднесено барање и потребна документација.
imam prasajne so bifsata zena imase dete koe jas go posvojiv no sega sme razvedeni dali postojat jas dago otkazam deteto bideci nesme zaedno so nezinata majka