Кон почетната страница
Почетна страница
За uslugi.gov.mk
Контакт
   Услуги од
Министерства
Министерство за внатрешни работи
Министерство за економија
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за здравство
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
Министерство за култура
Министерство за локална самоуправа
Министерство за надворешни работи
Министерство за образование и наука
Биро за развој на образованието
Министерство за одбрана
Министерство за правда
Управа за водење на матичните книги
Министерство за транспорт и врски
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи
Царинска Управа на РМ
Секретаријат за европски прашања
Останати Органи
Државен завод за статистика
Државен архив на РМ
Агенција за иселеништво
Агенција за млади и спорт
Агенција за развој и инвестиции
Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
Агенција за вработување на Република Македонија
Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи
Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
Централен регистар на Република Македонија
Службен весник на Република Македонија
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Универзитет за информатички технологии - Охрид
Државен универзитет во Тетово
често поставувани прашања
Барање за упис во Регистар на индивидуални земјоделци
zdravo.jas sum Musa Ridarov od s.Crnik opstina Pehcevo sakam da ve prasam do koga vazi registriranjeto za individualen zemjodelec.Dali se oste vazi bidejki sakam i jas da se registriram kako individualen zemjodelec
Почитувани За регистрирање ќе треба да се обратите до подрачната единица на министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во вашата општина. Со почит
Zdravo.Jas sum Musa Ridarov od s.Crnik opstina Pehcevo sakam da ve prasam do koga vazi registriranjeto za individualen zemjodelec.DALI SE OSTE VAZI?DALI MOZAM DA SE REGISTRIRAM SEGA OVAA GODINA? Ve molam odgovorete mi na moeto prasanje pisajte na msn na mojot email musa_ridarov@hotmail.com VI BLAGODARAM
Почитувани Да можете да се регистрирате само ќе треба да појдете до подрачната единица на министерството. Со почит
ve molam da mi odgovorete koga ke pocne isplatata na subvenciite za pcelni semejstva
Почитувани, По завршување на административните контроли и потребните контроли на терен, Агенцијата ќе започне со исплатата на средства за субвенции.
zdravo... dali ima nepovraten kredit za kupuvanje na ovci, jas samo sto zavrsiv sredna skola i ne se vodam pod biro... ?
Почитувани Финансиката подрдшка од државате не е во форма на неповратни кредити. Во продолжение имате дел од уредбата за директна финансиска поддршка за 2011 година. За директни плаќања за обележани грла овци од сите категории -Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства одгледувачи на овци кои поседуваат минимум 30 грла овци од сите категории евидентирани во Регистарот на овци и истите ќе ги чуваат најмалку до 30.10.2011 година. -Висината на директните плаќања изнесува 950,00 денари по грло. 20) За директни плаќања за произведено и продадено овчо млеко - Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства – производители на овчо млеко регистрирани како одгледувачи на овци во Регистарот на овци и сопственото производство го имаат продадено во преработувачки капацитети запишани во Регистарот на одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло за период октомври 2010 – септември 2011 година. - Висината на директните плаќања изнесува 3,5 денари по литар произведено и продадено млеко на преработувачки капацитети запишани во Регистар на одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло. 21) За директни плаќања за набавка на машки приплодни грла–оригинали и репродуктори - Корисници на оваа мерка се земјоделските стопанства кои набавиле машки приплодни грла во период јануари–септември 2011 година од регистрирани одгледувалишта на приплоден добиток. - Набавени машки приплодни грла оригинали и репродуктори во период јануари– септември 2011 година од страна на одгледувачи на овци. Набавката на машките приплодни грла мора да биде од признати организации на одгледувачи на добиток. - Висината на директните плаќања е со максимален износ до 15.000,00 денари по грло оригинали и 5.000,00 денари по грло репродуктори. Со почит
Почитувани, ме интересира кои документи ми се потребни за отварање на фарма како прво само вработување воедно и каде и како да се пријавам како регистиран одгледувач на овци.Кои бенифиции би ги добил од државата за одгледување на обележано грло, за предадено литар млеко за набавка на расно грло(овца), како и за одгледување на вработен одгледувач на овци.При прво вработување колкави и кои средства и од која програма помага државата за отварање на ваков бизнис. Потецетувам сакам да регистирам и да се занимавам со одгледување на овци. Воедно сум слушнал дека и државата ке дава ваучари за идејно прво вработување на млади кои ке понудат идеа за прво врабутување или студенти во вистина од 5.000 евра, ако може да ми одговорите и на тоа прашање Вo случај да ги неисполнувам условите за регистирање и отварање на фарма, дали може да одгледувам индивидуално како дополнителна дејност . И дали ке ги добијам иститие привилегии. Ве молам ако може да ми ги објасните овие непознаници за да отпочнам со овој мој замислен бизнис, се работи за 18 годишен но невработено лице(потенциален студент).
Почитувани Пректот за самовработување е во надлежност на министерството за економија. Во продолжение имате дел од уредбата за директна финансиска подршка како и дел од упатството за корисници за 2011 година. I. Општи услови Право на користење на средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2011 година имаат земјоделски стопанства запишани во единствениот регистар на земјоделски стопанства кој се води во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Корисниците на средства треба да ги имаат намирено сите финансиски обврски кон Министерството и Агенцијата. II. Постапка за поднесување на барање За да го остварите правото за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2011 година, прв чекор кој треба да го направите е да го пополните Образецот „Барање за директни плаќања“. 1. Каде може да го добиете образецот „Барање за директни плаќања“? Образецот може да го добиете на следните места: а) Во просториите на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој (во натамошниот текст: Агенција), б) На веб страната на Агенцијата: www.ipardpa.gov.mk, в) Во Подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, г) Во регионалните единици на Агенција за поттикнување на развојот во земјоделството. 2. Помош при пополнување на образецот „Барање за директни плаќања“ Помош при пополнување на образецот ќе добиете од советниците во регионалните центри на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството. Пополнувањето на образецот треба да биде со печатни букви, читко и разбирливо со сино пенкало. Доколку барањето е неразбирливо или нечитко пополнето, не може да продолжи во понатамошен процес на обработка. Образецот и помошта за негово рачно пополнување од страна на советниците на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството СЕ БЕСПЛАТНИ 5 Упатство за корисниците 3. Постапка со пополнетиот образец „Барање за директни плаќања“ Пополнетиот образец, заедно со пропишаните документи, се доставува во Подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на чие подрачје се наоѓа Вашето земјоделско производство (производствени капацитети). Доколку имате производствени капацитети во катастарски општини кои не припаѓаат на една подрачна единица, во тој случај поднесувате барање во секоја подрачна единица за производствените капацитети кои припаѓааат во дадената подрачна единица. Со поднесување на образецот, во подрачната единица добивате потврда за прием со евидентирана дата на прием. 4. Постапка со примениот образец “Барање за директни плаќања“ По доставување на барањето во подрачната единица, следи процес на проверка на доставената документација и внесување на податоците во електронска форма. По внесот на податоците од доставеното барање во подрачната единица, следи печатење (принтање) на образецот „Барање за директни плаќања“ каде истото се потпишува од страна на подносителот на барањето и од вработено лице во подрачната единица. За директни плаќања за обележани грла овци од сите категории -Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства одгледувачи на овци кои поседуваат минимум 30 грла овци од сите категории евидентирани во Регистарот на овци и истите ќе ги чуваат најмалку до 30.10.2011 година. -Висината на директните плаќања изнесува 950,00 денари по грло. 20) За директни плаќања за произведено и продадено овчо млеко - Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства – производители на овчо млеко регистрирани како одгледувачи на овци во Регистарот на овци и сопственото производство го имаат продадено во преработувачки капацитети запишани во Регистарот на одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло за период октомври 2010 – септември 2011 година. - Висината на директните плаќања изнесува 3,5 денари по литар произведено и продадено млеко на преработувачки капацитети запишани во Регистар на одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло. 21) За директни плаќања за набавка на машки приплодни грла–оригинали и репродуктори - Корисници на оваа мерка се земјоделските стопанства кои набавиле машки приплодни грла во период јануари–септември 2011 година од регистрирани одгледувалишта на приплоден добиток. - Набавени машки приплодни грла оригинали и репродуктори во период јануари– септември 2011 година од страна на одгледувачи на овци. Набавката на машките приплодни грла мора да биде од признати организации на одгледувачи на добиток. - Висината на директните плаќања е со максимален износ до 15.000,00 денари по грло оригинали и 5.000,00 денари по грло репродуктори.
Почитувани, ме интересира кои документи ми се потребни за отварање на фарма како прво само вработување воедно и каде и како да се пријавам како регистиран одгледувач на овци.Кои бенифиции би ги добил од државата за одгледување на обележано грло, за предадено литар млеко за набавка на расно грло(овца), како и за одгледување на вработен одгледувач на овци.При прво вработување колкави и кои средства и од која програма помага државата за отварање на ваков бизнис. Потецетувам сакам да регистирам и да се занимавам со одгледување на овци. Воедно сум слушнал дека и државата ке дава ваучари за идејно прво вработување на млади кои ке понудат идеа за прво врабутување или студенти во вистина од 5.000 евра, ако може да ми одговорите и на тоа прашање
Почитувани Пректот за самовработување е во надлежност на министерството за економија. Во продолжение имате дел од уредбата за директна финансиска подршка како и дел од упатството за корисници за 2011 година. I. Општи услови Право на користење на средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2011 година имаат земјоделски стопанства запишани во единствениот регистар на земјоделски стопанства кој се води во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Корисниците на средства треба да ги имаат намирено сите финансиски обврски кон Министерството и Агенцијата. II. Постапка за поднесување на барање За да го остварите правото за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2011 година, прв чекор кој треба да го направите е да го пополните Образецот „Барање за директни плаќања“. 1. Каде може да го добиете образецот „Барање за директни плаќања“? Образецот може да го добиете на следните места: а) Во просториите на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој (во натамошниот текст: Агенција), б) На веб страната на Агенцијата: www.ipardpa.gov.mk, в) Во Подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, г) Во регионалните единици на Агенција за поттикнување на развојот во земјоделството. 2. Помош при пополнување на образецот „Барање за директни плаќања“ Помош при пополнување на образецот ќе добиете од советниците во регионалните центри на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството. Пополнувањето на образецот треба да биде со печатни букви, читко и разбирливо со сино пенкало. Доколку барањето е неразбирливо или нечитко пополнето, не може да продолжи во понатамошен процес на обработка. Образецот и помошта за негово рачно пополнување од страна на советниците на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството СЕ БЕСПЛАТНИ 5 Упатство за корисниците 3. Постапка со пополнетиот образец „Барање за директни плаќања“ Пополнетиот образец, заедно со пропишаните документи, се доставува во Подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на чие подрачје се наоѓа Вашето земјоделско производство (производствени капацитети). Доколку имате производствени капацитети во катастарски општини кои не припаѓаат на една подрачна единица, во тој случај поднесувате барање во секоја подрачна единица за производствените капацитети кои припаѓааат во дадената подрачна единица. Со поднесување на образецот, во подрачната единица добивате потврда за прием со евидентирана дата на прием. 4. Постапка со примениот образец “Барање за директни плаќања“ По доставување на барањето во подрачната единица, следи процес на проверка на доставената документација и внесување на податоците во електронска форма. По внесот на податоците од доставеното барање во подрачната единица, следи печатење (принтање) на образецот „Барање за директни плаќања“ каде истото се потпишува од страна на подносителот на барањето и од вработено лице во подрачната единица. За директни плаќања за обележани грла овци од сите категории -Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства одгледувачи на овци кои поседуваат минимум 30 грла овци од сите категории евидентирани во Регистарот на овци и истите ќе ги чуваат најмалку до 30.10.2011 година. -Висината на директните плаќања изнесува 950,00 денари по грло. 20) За директни плаќања за произведено и продадено овчо млеко - Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства – производители на овчо млеко регистрирани како одгледувачи на овци во Регистарот на овци и сопственото производство го имаат продадено во преработувачки капацитети запишани во Регистарот на одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло за период октомври 2010 – септември 2011 година. - Висината на директните плаќања изнесува 3,5 денари по литар произведено и продадено млеко на преработувачки капацитети запишани во Регистар на одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло. 21) За директни плаќања за набавка на машки приплодни грла–оригинали и репродуктори - Корисници на оваа мерка се земјоделските стопанства кои набавиле машки приплодни грла во период јануари–септември 2011 година од регистрирани одгледувалишта на приплоден добиток. - Набавени машки приплодни грла оригинали и репродуктори во период јануари– септември 2011 година од страна на одгледувачи на овци. Набавката на машките приплодни грла мора да биде од признати организации на одгледувачи на добиток. - Висината на директните плаќања е со максимален износ до 15.000,00 денари по грло оригинали и 5.000,00 денари по грло репродуктори
како да проверам дали се исплатени субвенциите
Почитувани За ова прашање треба да се обратите до агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. ipardpa.info@ipardpa.gov.mk Со почит
Ve molam obrazlozete mi koi se uslovite za koristenje sredstva od IPARD fondovite, vo smisla na toa sto jas kako drzavjanin na RM treba da ispolnuvam za da mozam da gi koristam istite.
Почитувани Во продолжение имате извадок од брошурата за ИПАРД програмата која во целост можете да ја најдете на следниот линк http://www.ipardpa.gov.mk/Root/mak/default_mak.asp • Стапката на кофинансирање од националните и ЕУ фондовите е 50% од вкупните прифатливи трошоци • Вкупни прифатливи трошоци по апликација се од 5 000 до 200,000 Евра • Апликантите може да поднесат апликации во вкупна вредност од 250 000 Евра од вкупните прифатливи трошоци во програмскиот период 2007 -2013. Претходниот проект мора да биде успешно реализиран односно да е завршена последната исплата за да апликантот може да поднесе нов проект. • Активностите во рамките на прифатливите трошоци мора да се изведат после потпишувањето на договорот со АФПЗРР, со исклучок на физлибилити и технички студии, во рамките на процентот одобрен во мерката. • Во трошоците предвидени во инестицијата прифатливо е 5% од вкупната вредноста на инвестицијата да се искористат за подготовка на бизнис план или во случаи на инвестиции за конструкција 12% од вкупната вредност на инвестицијата прифатливо е да се искористат за исплата на архитектонски, инжинерски или други консултанстки услуги, или фисибилити студии. • Корисниците мора да ги чуваат сите финансиски документи 5 години по завршување на инвестицијата. Со почит
Pocituvani jas imam DOOEL firma otvorena na 2006 god. no nemam raboteno so toa vo opshto nitu sum prijavena vo zavodot za vrabotuvanje nemam nikakvi obvrski za plakanje sega sakam da ja zatvoram istata go imam pocnato procedurata vo debar no sega mi baraat da platam radiodifuzna taksa no nie sme nevraboteni i jas i soprugot nemame moznost za tie davacki pa zatoa ve prashuvam kako mozhe jas da ja zatvoram toa firma vi blagodaram od napred
Почитувани Ова прашање не е во надлежност на министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Со почит
pocituvani,sakam da znam kade mozat da se vidat oglasite za drzavni zemjista koi se izdavaat ,imeno sakam da otvaram farma za kravi i mesto kade sto ke treba da se nasadi za dobivanje hrana za potrebite na farmata
Почитувани Јавните огласи се објавуваат во дневните весници како и на веб страната на министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. http://www.mzsv.gov.mk/
Bi sakale da podneseme dokumenti za SAMOVRABOTUVANJE no pred dva meseca otvorivme vo centralen registar firma a seuste gi nemame potpolneto M1 M2 obrascite inaku niesme socijalen slucaj kade bi sakale da ne zavisime od drzavata(da ne zemame socijalna pomos) planirajki edno ni ispandnaa drugi problemi okolu finansiite, kade vo momentov nemame sredstva da pocneme so rabota, dali e mozno da aplicirama za ovoj proekt SAMOVRABOTUVANJE.
Почитувани Ова прашање не е во надлежност на министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Со почит
Сакам да се бавам со живинарство. За таа цел треба веројатно да се регистрирам како индивидуален земјоделец, но некаде прочитав дека треба да се има минимум 0,5 хектари земја. Дали тоа ограничување важи и за живинарството
Почитувани За регистрирање во единствениот регистар на земјоделски стопанстава нема такво ограничување. Со почит
Pocituvani, dali raspolagate so informacii koga ke zapocne isplatata na subvenciite za pcelni semejstva. Blagodaram odnapred
Средствата ќе ви бидат исплатени наскоро, по објавување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството. Со почит
pocituvani dali mozi nesto poveke da mi objasnite vo vrska so nepovraten kredit od 3 000EUR .jas imam 21god i sum korisnik na poseben dodatok od 4 000den sakam da otvoram svoj biznis ,se razbira prijavena so firma i se sto e potrebno.Sto dokumenti treba da dostavam i kade ?
Почитувани Ова прашање не е во надлежност на министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Со почит
kako mozam da otvoram firma i kolku minimalno mi treba paricni sredstva za toa?
Почитувани Ова прашање не е во надлежност на министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Со почит
Pocituvani, me interesira kade da go najdam delot za subvencioniranje, kade sto zgolemeniot obem na proizvodstvo nosi i zgolemuvanje na procentot na subvencii,i dali toa se odnesuva za site zemjodelski kulturi?Odnapred Vi blagodaram
Почитувани ПОтребните информации можете да ги најдете на веб страната на агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. http://www.ipardpa.gov.mk/Root/mak/default_mak.asp Со почит
bi sakal da znam koj se dokumenti se potrebni za obavuvanje na zemjodelskata granka :" odgleduvane pecurki" i kakva pomos nudi ministersvoto ?
Почитувани Печиурките како земјоделска култура не беа опфатени во програмата за финансиска поддршка за 2011 година. За да можете да користите финансиска поддршка потребно е да се евидентирате во единствениот регистар на земјоделски стопанства во подрачната единица на министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во вашата општина. Со почит
Сакам да се бавам со земјоделство, односно сакам да произведувам зелки. Колку земја треба да се има најмалце ? И дали за тоа ќе ме следуваат субвенции или некој кредит со мали каматни стапки ? Благодарам од напред !
Почитувани Минимум засеаната површина за овој тип на производ е 0.2 хектари. За износот на финансиската поддршка за 2012 година ќе дознаете по објавувањето на програмата за финансиска поддршка во службен весник Со почит
Сакам да се бавам со земјоделство, односно сакам да произведувам зелки. Колку земја треба да се има најмалце ? И дали за тоа ќе ме следуваат субвенции или некој кредит со мали каматни стапки ? Благодарам од напред !
Почитувани Минимум засеаната површина за овој тип на производ е 0.2 хектари. За износот на финансиската поддршка за 2012 година ќе дознаете по објавувањето на програмата за финансиска поддршка во службен весник Со почит
kolku dava drzavata subvencii?
Почитувани Средствата за финансиска поддршка во земјоделството за 2012 година се во вкупен износ од 6 932 000 000,00 денари. Со почит
Pocituvani gospoda, za nas vo dijasporata koj investirame vo Makedonija dali postoi web portal (osven sl, vesnik) kade mozeme da gi sledime oglasite za koncesija na zemjodelsko zemjiste? i kade mozam da vidam, koga i kade se izdava zemjiste vo istocna Makedonija ( Radovis-Strumica) ? Blagodaram.
Почитувани Огласите за концесија на државно земјиште се објавуваат дневните весници како и на веб страната на министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. http://www.mzsv.gov.mk Со почит
sakam pocituvani da ve zamolam, imam 46 godini zena rabotam tutun nemav moznost da se registriram zemjodelec do sega.Dali mozi na ovaa vozrast d a se registriram invidualen zemjodelec so 1600 den i koi povolnosti mozam da gi koristam Vi blagodaram so pocit
Почитувани Во министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се врши евидентирање во регистерот на земјоделски стопанства како би можеле да аплицирате за финансиска поддршка без разлика на вашата возраст. Со почит
Pocituvani ako mozete da mi objasnite kako da se zeme pod koncesija drzvno zemjiste i na nego da se otvori privaten ribnik odnosno koja e procedurata za celava rabota. Vi blagodaram
Земјоделско земјиште во државна сопственост, може да се дава во закуп по пат на јавени огласи, кој ќе бидат објавени во дневниот печат кои се издваат во Република Македонија. Комисијата за доделување на земјоделско земјиште во закуп до 10ха врши избор на најповолен понудувач врз основа на следните критериуми утврдени во член 25 од Законот за земјоделско земјиште (Сл. весник на РМ бр. 135/07 и 18/11) и Правилникот за поблиските критериуми (Сл. весник на РМ бр.12/08) и тоа: - оддалеченоста на местото на живеење, односно седиштето на понудувачот во однос на земјоделското земјиште кое се нуди на огласот – 60 бодови. - понудена годишна закупнина по хектар – 40 бодови. Критериумот одалеченост значи дека местото на живеење, односно седиштето на понудувачот во однос на катастарската парцела што се објавува се наоѓаат во иста катастарска општина. Критериумот понудена годишна закупнина по хектар од овој оглас се бодира согласно формулата – понудената годишна зкупнина по хектар поделена со највисоката годишна закупнина по хектар, помножена со максималниот број на бодови кои можат да се добијат согласно овој критериум.
pocituvani imam zemja na moe ime poveke od 7 dekari vo planinski predel na nad.visina od 900 m,sakam da odgleduvam goveda ,koj vidovi na goveda mi gi preporacuvate i kolku subvencii primam od drzavata po grlo,momentalno sum registriran zemjodelec.i dali imam 15% poveke za mesto vo ruralen razvoj poz.
Почитувани Во продолжение имате дел од уредбата за директни плаќања за 2012 година во делот на сточарството. 15) За директни плаќања за обележани грла говеда -Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои одгледуваат говеда, кои ги имаат обележано и евидентирано грла говеда во Регистарот на говеда и истите ќе ги чуваат најмалку до 31.10.2012 година. -Висината на директните плаќања изнесува 2.800,00 денари по грло. Бројот на обележани грла се пресметува скалесто и тоа: од 1 грло до 100 грла 100%, од 101 грла до 150 грла 70%, од 151 грла до 300 грла 50% и над 301 грла 40%. 16) За дополнителни директни плаќања од точка 15) на оваа уредба за обележани грла говеда -Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои одгледуваат говеда, кои ги имаат обележано и евидентирано грлата говеда во Регистарот на говеда и истите ќе ги чуваат најмалку до 31.10.2012 година, со исклучок на земјоделските стопанства кои се корисници на директните плаќања од точка 17) на оваа уредба. -Дополнителен критериум за оваа подмерка е земјоделското стопанство да има најмалку 30 грла говеда, а доколку производните капацитети се во подрачја со ограничени можности за производство критериумот за грла говеда се намалува за 50%; -Висината на директните плаќања изнесува 1.500,00 денари по грло за женско грло на возраст од 12 до 24 месеци на 31 октомври 2012 година. 17) За директни плаќања за произведено и продадено кравјо млеко -Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства – производители на кравјо млеко регистрирани како одгледувачи на говеда во Регистарот на говеда и сопственото производство го имаат продадено на откупувач на сурово млеко запишан во Регистарот на откупувачи на земјоделски производи за период октомври 2011 – септември 2012 година. -Висината на директните плаќања изнесува 3,5 денари по литар произведено и продадено млеко на преработувачки капацитети запишани во Регистар на одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло. 18) Директни плаќањаза за одгледани и заклани грла говеда во регистриран кланичен капацитет -Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои одгледале и продале или заклале говеда во преработувачки капацитети запишани во Регистар на одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло, за период октомври 2011 – април 2012 година. -Висината на директните плаќања изнесува 1.500,00 денари по грло продадено или заклано во преработувачки капацитети запишани во Регистар на одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло, за период октомври 2011 – април 2012 година. 19) За дополнителни директни плаќања од точка 18) на оваа уредба за одгледани и заклани грла говеда во регистриран кланичен капацитет за производство на месо -Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои одгледале и продале или заклале говеда во преработувачки капацитети запишани во Регистар на одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло, за период октомври 2011 – април 2012 година. -Дополнителни критериуми за оваа подмерка е грлата говеда да не се помлади од 8 месеци и да не се постари од 18 месеци. -Оваа мерка се однесува на следните раси говеда: сименталско, оберинталско, монтафонско, херефорд, шароле, буша и мелези. -Висината на директните плаќања изнесува 2.000,00 денари по грло продадено или заклано во преработувачки капацитети запишани во Регистар на одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло, за период октомври 2011 –април 2012 година. 20) За директни плаќања за набавка на високостелни јуници со познато потекло и висок генетски потенцијал -Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои набавиле високостелни педигрирани јуници во период октомври 2011–април 2012 годинаод признати организации на одгледувачи на добиток. -Висината на директните плаќања изнесува 40.000,00 денари по грло за набавени од 1 до 20 грла, 30.000,00 денари по грло за набавени од 21 до 50 грла, 25.000,00 денари по грло за набавени од 51 до 200 грла, 15.000 денари по грло за набавени над 200 грла. Со почит
Sakam da otvoram mlekara za proizvodstvo na kaskaval i sirenje, kade treba da se obratam za licenca i koj uslovi treba da gi ispolnuvam?
Почитувани Обратете се до агенцијата за ветерина и храна. Со почит
Sto treba za otvaranje na firma,na primer za busenje bunari? Treba smetkovoditel ili ne ? I kolku treba da platimo mesecno ??? Pozdrav
Почитувани Ова прашање не е во надлежност на министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Со почит
Vo moznost sum da preadaptiram kuca vo turisticki objekt i so toa da se samovrabotam vo istiot. No potrebni mi se sredstva za toa. Kade treba da se obratam za prezicni odgovori?
Почитувани Обратете се до министерство за труд и социјална политика. Со почит
Pocituvani, ke ve zamolam za vasa pomos i odgovor odnosno napatstvija za moive prasanja, imeno se raboti za niva so povrsina od 24 dekari koja ovaa godina ja poseav so jacmen, me interesira koi dokumenti se potrebni za subvencii i kolku iznesuvaat subvenciite za ovaa kultura. Isto taka sakam da zapocnam so odgleduvanje na kozi pa bi sakala da znam dali ima subvencii za niv po grzlo i kolku iznesuvaat. Odnapred vi blagodaram.
Почитувани, А. ВОВЕД I. Општи услови Право на користење на средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2013 година имаат земјоделски стопанства запишани во Eдинствениот регистар на земјоделски стопанства (во понатамошен текст: ЕРЗС) кој се води во Министерството за земјоделство, шумар - ство и водостопанство (во потамошниот текст: Министерство). Корисниците на средства треба да ги имаат подмирено сите финансиски обврски кон: - Министерството, - Аг енцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој (во патамошниот текст: Агенција), - Јавно то претпријатие за стопанисување со пасишта, за користење на пасишта во државна сопственост и - В одните заедници, за воден надомест. Воедно, корисниците на средства од областа на сточарството треба да ги имаат подмирено обвр - ските кои произлегуваат од Наредбата за здравствена заштита на животните и Законот за иденти - фикација и регистрација на животните. За прв пат оваа година користењето на средства од Програмата е условено со: 1. рег истрација на парцелите во Системот за идентификација на земјишни парцели СИЗП (Прилог 3) и 2. испо лнување на барањата пропишани во Листата на посебни минимални услови за добра земјоделска пракса и заштита на животната средина (Прилог 4). II. Постапка за поднесување на барање за директни плаќања 1. Проверки пред поднесување на барање Пред поднесување на барањето, носителот на земјоделското стопанство треба да ги направи следните проверки односно ажурирања во соодветните регистри: - Проверк а на евидентирани податоци во Единствениот регистар на земјоделски стопанства кој се води во подрачните единици на Министерството и тоа: лични податоци и податоци за катастарските парцели, - Проверк а на евидентирани податоци во Системот за идентификација на земјишни парцели кој се води во подрачните единици на Министерството , - Проверк а на евидентирани податоци во Регистарот за идентификација и регистрација на домашни животни 2. Поднесување на Барање за директни плаќања Барањето се поднесува на пропишан образец во електронска форма во подрачната единица на министерството каде што е регистрирано земјоделското стопанство. За мерките по површина ба - рањето се пополнува со податоци за катастарски парцели запишани во ЕРЗС со максимално доз - волена големина на површината која е евидентирана во СИЗП. За мерките за говеда, овци и кози 2 Програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2013 година барањето се пополнува со податоци за броеви на ушни маркици запишани во Регистарот за иден - тификација и регистрација на домашни животни. По целосно пополнување на барањето со лич - ните податоци, површините, културите, животните и мерките, истото се печати и се потпишува од страна на подносителот а како доказ за поднесено барање се издава потврда за примено барање. 3. Повлекување, изменување и дополнување на поднесено барање Барањето за директни плаќања во целост или во делови може да биде повлечено, изменето или дополнето по писмен пат од страна на подносителот најдоцна во рок од 30 дена од поднесување - то, освен доколку носителот на земјоделското стопанство е веќе информиран за намерата од из - ведување на контрола на самото место или за постоење на нерегуларност во барањето. Писмена достава за повлекување, изменување и/или дополнување на барањето се доставува до Агенцијата Повеќе информации мошете да најдете на следниот линк www.ipardpa.gov.mk Со почит
koi se uslovite za finansiranje so 50% od vladata na RM vo zemjodelieto? ve molam odgovor na mojata email adresa :)
Почитувани, Програмата за рурален развој во целост можете да ја најдете на следниот линк www.ipardpa.gov.mk Со почит
Кои се условите за добивање на парични средства од владата на РМ од најавуваниот проект финансирање 50-50% за земјоделски намени? Ако може за повеќе информации околу овој проект. Однапред ви благодариме.
Почитувани, Програмата за рурален развој во целост можете да ја најдете на следниот линк www.ipardpa.gov.mk Со почит
Zdravo. Imam 29 godini i rabotam vo MVR ( Policaec ) . Posetuvav kurs za policajci 2003 godina koj sto ni bese odrzuvan od strana na OBSE ( OSCE ) koi ni predavaa na stranski jazici , so preveduvaci. Otkako polozivme ni bese kazano deka so toa Uverenie ke moze da rabotime i vo Evropa ( najverojatno kako policajc ) Bidejki vo uverenieto ni pisuva deka zavrsivme kurs finansiran i odrzan od MVR vo sorabotka so OBSE, sega me interesira dali mozam da najdam drug dokument ili pak dali e dovolno toa uverenie koe bi mozel da go prilozam so cel da pobaram vrabotuvanje vo stranstvo ( sekako so dopolnitelni polaganja ) t.e. dali moze da mi obezbedite lice za kontakt koe e nadlezno da dava odgovori ili soveti vo vrska so misijata na OBSE vo Makedonija. Odnapred blagodaram .
Почитувани, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство не е надлежно за ова прашање. Со почит
Zdravo. Imam 29 godini i rabotam vo MVR ( Policaec ) . Posetuvav kurs za policajci 2003 godina koj sto ni bese odrzuvan od strana na OBSE ( OSCE ) koi ni predavaa na stranski jazici , so preveduvaci. Otkako polozivme ni bese kazano deka so toa Uverenie ke moze da rabotime i vo Evropa ( najverojatno kako policajc ) Bidejki vo uverenieto ni pisuva deka zavrsivme kurs finansiran i odrzan od MVR vo sorabotka so OBSE, sega me interesira dali mozam da najdam drug dokument ili pak dali e dovolno toa uverenie koe bi mozel da go prilozam so cel da pobaram vrabotuvanje vo stranstvo ( sekako so dopolnitelni polaganja ) t.e. dali moze da mi obezbedite lice za kontakt koe e nadlezno da dava odgovori ili soveti vo vrska so misijata na OBSE vo Makedonija. Odnapred blagodaram .
Почитувани, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство не е надлежно за ова прашање. Со почит
Zdravo! jas sum pocetnik zivinar i dali kako registriran zemjodelec mozam da go plasiram mojot proizvod na pazar dali mozam da izdavam faktura - pecat na jajce?
Почитувани, За ова прашање обратете се до Агенција за ветеринарство и храна www.fva.gov.mk Со почит
Zdravo! jas sum pocetnik zivinar i dali kako registriran zemjodelec mozam da go plasiram mojot proizvod na pazar dali mozam da izdavam faktura - pecat na jajce?
Почитувани, За ова прашање обратете се до Агенција за ветеринарство и храна www.fva.gov.mk Со почит
Pocituvani, Dali lice koe e veke vo raboten odnos moze da se registrira kako zemjodelec poedinec i koi uslovi treba da gi ispolnuva? Dali mozete da mi kazete kakvi se obrskite na zemjodelec poedinec kon drzavata ili treba da se obratam za ova na drugo mesto?
Почитувани, Услов за аплицирање за државна финансиска поддршка е да се регистрирате во единствениот регистар на земјоделски стопанства кој се води во министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. За таа обврска не се потребни никакви давачки. Доколку сте во работен однос не можете да се регистрирате како земјоделец поединец. Со почит
Sakam da zemam zemja pod koncesija vo okolina na kumanovo,pa dali moze da mi kazete dali e vozmozno toa koi se uslovite i kade treba da se obratam.Blagodaram odnapred :D
Почитувани, Врз основа на член 21 од Закон за земјоделското земјиште, Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува јавен оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост до 10 хектари Податоците за земјоделско земјиште од овој јавен оглас (за службености и други товари, за состојбата во која се наоѓа земјиштето, катастарските податоци содржани во имотниот односно поседовниот лист) се во согласност со катастарската евиденција и увид во тие податоци за секоја површина може да се направи на огласна табла во подрачната единица во Министерството, надлежна за соодветната огласена површина. Право на учество на јавниот оглас за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделското земјиште во државна сопственост до 10 хектари, имаат домашни физички и правни лица и странски правни лица. Физичките лица, треба да се регистрирани вршители на земјоделска дејност и/или запишани во единствениот регистар на земјоделски стопанства и/или да се трговец поединец на кои земјоделското производство или преработката на примарни земјоделски производи да им е претежна дејност. Странските правни лица, имаат право да учествуваат на јавен оглас доколку имаат регистрирано подружници во Република Македонија. На домашните и странските правни лица или нивните подружници земјоделското производство или преработката на примарни земјоделски производи да им е претежна дејност или земјоделското земјиште им е потребно за вршење на научно-истражувачки дејности. Право на учество на јавниот оглас и на поднесување на понуди во постапка со прибирање на понуди немаат лицата, кои ги немаат намирено обврските по основ на закупнина по претходно склучени договори за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост. Право на учество на јавниот оглас немаат правни лица за кои е отворена стечајна постапка, како и непрофитните организации. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ Е ДОЛЖЕН ДА ЈА ДОСТАВИ СО ПОНУДАТА 1) Учесниците на јавниот оглас за давање на земјоделско земјиште во државна сопственост во закуп се должни да достават: а) за правни лица: - понуда за износот на годишната закупнина (образец од подрачна единица на Министерството); - бизнис план кој содржи основни податоци за учесникот, целта за која ќе го користи земјиштето, применета технологија, број на вработени, пазарни аспекти, очекувани производно-економски резултати и износ на планирана инвестиција; - изјава (заверена на нотар) од основачите и одговорното лице во правното лице дека не биле основачи или управители на правното лице кое користело земјоделско земјиште во државна сопственост под закуп, а кое не ги исполнило обврските од тој договор; - доказ (акт) издаден од Централниот регистар на Република Македонија за извршениот упис во трговскиот регистар или од друг надлежен орган за упис на правните лица; - доказ за намирени обврски по однос на придонеси на плати и плати за вработените (потврда издадена од Фонд за пензиско и инвалидско осигурување, потврда издадена од Фонд за здравствено осигурување и уверение издадено од Управа за јавни приходи) и - потврда од подрачна единица на Министерството дека нема обврски по однос на неплатена закупнина за користење на државно земјоделско земјиште. б) за физички лица: - понуда за износот на годишната закупнина (образец од подрачна единица на Министерството); - фотокопија од лична карта; - програма за користење на земјиштето кое содржи основни податоци за семејството, техничко-технолошка опременост, целта за која ќе го користи земјиштето, пазарни аспекти и износ на планирана инвестиција; - изјава за веродостојноста на податоците дадени со понудата заверена на нотар; - изјава заверена на нотар дека не бил основач или одговорно лице во правното лице кое користело земјоделско земјиште во државна сопственост под закуп, а кое не ги исполнило обврските од тој договор; - потврда за упис во единствениот регистар на земјоделски стопанства, решение за регистриран вршител на земјоделска дејност (издадено од подрачна единица при Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство или од фондот за пензиско и инвалидско осигурување за стекнато својство на осигуреник како индивидуален земјоделец) или доказ од централниот регистар за регистиран трговец поединец; - доказ за подмирени јавни давачки и - потврда од подрачна единица на Министерството дека нема обврски по однос на неплатена закупнина за користење на државно земјоделско земјиште. 2) Некомплетни и ненавремено доставени понуди на јавениот оглас нема да се разгледуваат. 3) Потребната документација се доставува во оргинал или фотокопија заверена на нотар. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ 1) Комисијата врши избор на најповолен понудувач врз основа на следните критериуми утврдени во член 25 и 27 од Закон за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија” бр.135/07, 18/11, 42/11. 148/11, 95/12 и 79/13), и Правилникот за поблиските критериуми („Службен весник на Република Македонија” бр.12/08 и 26/12) и тоа: - оддалеченоста на местото на живеење, односно седиштето на понудувачот во однос на земјоделското земјиште кое се нуди на јавниот оглас – 30 бодови. - понудена годишна закупнина по хектар – 25 бодови. - правниот статус на понудувачот.– 30 бодови. - видот на планираното производство.– 15 бодови. Критериумот од дел V точка 1 алинеја 1 од овој јавен оглас значи дека одалеченоста на местото на живеење, односно седиштето на понудувачот во однос на катастарската парцела што се објавува се наоѓаат во иста катастарска општина и се бодира со максимален број на бодови. Доколку понудувач е подружница на домашно правно лице се зема во предвид седиштето на правното лице кое ја основало подружницата; Критериумот од дел V точка 1 алинеја 2 од овој јавен оглас се бодира согласно формулата – понудената годишна зкупнина по хектар поделена со највисоката годишна закупнина по хектар, помножена со максималниот број на бодови кои можат да се добијат согласно овој критериум; Критериумот од дел V точка 1 алинеја 3 од овој јавен оглас се бодира со максимален број на бодови за понудувач кој е регистриран вршител на земјоделска дејност и осигуреник во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување како индивидуален земјоделец, трговец поединец или правно лице кои ги исполнуваат условите од член 24 од Законот за земјоделско земјиште; Критериумот од дел V точка 1 алинеја 4 од овој јавен оглас се бодира со максимален број на бодови за понудувач кој аплицира за добивање на земјоделско земјиште во државна сопственост за подигање на маслинарници, долгогодишни насади, оранжерии, рибници, за користење на спортско-рекреативни активности и рурален туризам, одгледување на ливади и други земјоделски култури. 2) Почетната цена по хектар во постапка по овој јавен оглас се утврдува во зависност од катастарската класа и местоположбата на земјиштето. 3) Почетната цена изнесува 25 евра во денарска противредност за земјоделско земјиште од 1 до 4 катастарска класа и 15 евра во денарска противвредност за земјоделско земјиште од 5 до 8 катастарска класа, по среден курс на Народна Банка на Република Македонија на денот на уплатата. 4) Почетната цена на земјоделското земјиште кое се наоѓа во планински подрачја, почетната цена за земјиштето од 1 до 4 катастарска класа изнесува 15, а за земјиште од 5 до 8 класа изнесува 5 евра во денарска противврденост, по среден курс на Народна Банка на Република Македонија на денот на уплатата. 5) Понудите кои не ја содржат целата потребна документација, кои се поднесени по истекот на рокот за поднесување, означен коверт со која би можел да се идентификува понудувачот, понуди помали од почетната цена, аплицирање на површини поголеми од максималните 10 хектари или се поднесени од лице кое нема право да поднесува понуди, како и понудите кои не се изработени според условите утврдени во јавниот оглас, се отфрлаат како некомплетни. Податоците за земјоделско земјиште од овој јавен оглас (за службености и други товари, за состојбата во која се наоѓа земјиштето, катастарските податоци содржани во имотниот односно поседовниот лист) се во согласност со катастарската евиденција и увид во тие податоци за секоја површина може да се направи на огласна табла во подрачната единица во Министерството, надлежна за соодветната огласена површина. Максималната површина на кој може да аплицира и да добие еден понудувач по овој оглас во однос на понудените катастарски парцели е 10 хектари. Времетраењето на закупот за кој се издава земјиштето е: - подигање на маслинарници за период до 50 години; - подигање на долгогодишни насади (лозја, овоштарници, хмељ) и оранжерии за период до 30 години; - спортско-рекреативни активности и рурален туризам до 30 години; - рибници за период до 20 години; - одгледување на други земјоделски култури за период до 15 години; - ливади за период до 15 години. Со почит
Здраво!Имам два трактори 130 кс.и еден 240 кс.Приклучна механизација и еден комбајн.Не сум регистрирана како земјоделец затоа што немам земја.До сега работев на други земјишта и така остварував некој приход.Во производството на житни култури во состојба сум да преработам до 300 ха или 3000 декари со мојата механизација.До сега не сум користела субвенции и никаква помош од државата.Сама се снаоѓав.Јас сум од с.Тремник.Сега го молам министерството да ми одговори на моето прашање:Како да добијам земјиште до 300 ха во мојот регион?Сакам да нагласам дека во нашата околија имаат многу луѓе земено земјиште а немаат никаква механизација и се злоуботребува концесијата и помошта од државата.Однапред сум ви благодарна!Ве молам да ми одговорите на мојот Email!
Почитувани, Врз основа на член 21 од Закон за земјоделското земјиште, Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува јавен оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост Податоците за земјоделско земјиште од овој јавен оглас (за службености и други товари, за состојбата во која се наоѓа земјиштето, катастарските податоци содржани во имотниот односно поседовниот лист) се во согласност со катастарската евиденција и увид во тие податоци за секоја површина може да се направи на огласна табла во подрачната единица во Министерството, надлежна за соодветната огласена површина. Право на учество на јавниот оглас за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделското земјиште во државна сопственост до 10 хектари, имаат домашни физички и правни лица и странски правни лица. Физичките лица, треба да се регистрирани вршители на земјоделска дејност и/или запишани во единствениот регистар на земјоделски стопанства и/или да се трговец поединец на кои земјоделското производство или преработката на примарни земјоделски производи да им е претежна дејност. Странските правни лица, имаат право да учествуваат на јавен оглас доколку имаат регистрирано подружници во Република Македонија. На домашните и странските правни лица или нивните подружници земјоделското производство или преработката на примарни земјоделски производи да им е претежна дејност или земјоделското земјиште им е потребно за вршење на научно-истражувачки дејности. Право на учество на јавниот оглас и на поднесување на понуди во постапка со прибирање на понуди немаат лицата, кои ги немаат намирено обврските по основ на закупнина по претходно склучени договори за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост. Право на учество на јавниот оглас немаат правни лица за кои е отворена стечајна постапка, како и непрофитните организации. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ Е ДОЛЖЕН ДА ЈА ДОСТАВИ СО ПОНУДАТА 1) Учесниците на јавниот оглас за давање на земјоделско земјиште во државна сопственост во закуп се должни да достават: а) за правни лица: - понуда за износот на годишната закупнина (образец од подрачна единица на Министерството); - бизнис план кој содржи основни податоци за учесникот, целта за која ќе го користи земјиштето, применета технологија, број на вработени, пазарни аспекти, очекувани производно-економски резултати и износ на планирана инвестиција; - изјава (заверена на нотар) од основачите и одговорното лице во правното лице дека не биле основачи или управители на правното лице кое користело земјоделско земјиште во државна сопственост под закуп, а кое не ги исполнило обврските од тој договор; - доказ (акт) издаден од Централниот регистар на Република Македонија за извршениот упис во трговскиот регистар или од друг надлежен орган за упис на правните лица; - доказ за намирени обврски по однос на придонеси на плати и плати за вработените (потврда издадена од Фонд за пензиско и инвалидско осигурување, потврда издадена од Фонд за здравствено осигурување и уверение издадено од Управа за јавни приходи) и - потврда од подрачна единица на Министерството дека нема обврски по однос на неплатена закупнина за користење на државно земјоделско земјиште. б) за физички лица: - понуда за износот на годишната закупнина (образец од подрачна единица на Министерството); - фотокопија од лична карта; - програма за користење на земјиштето кое содржи основни податоци за семејството, техничко-технолошка опременост, целта за која ќе го користи земјиштето, пазарни аспекти и износ на планирана инвестиција; - изјава за веродостојноста на податоците дадени со понудата заверена на нотар; - изјава заверена на нотар дека не бил основач или одговорно лице во правното лице кое користело земјоделско земјиште во државна сопственост под закуп, а кое не ги исполнило обврските од тој договор; - потврда за упис во единствениот регистар на земјоделски стопанства, решение за регистриран вршител на земјоделска дејност (издадено од подрачна единица при Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство или од фондот за пензиско и инвалидско осигурување за стекнато својство на осигуреник како индивидуален земјоделец) или доказ од централниот регистар за регистиран трговец поединец; - доказ за подмирени јавни давачки и - потврда од подрачна единица на Министерството дека нема обврски по однос на неплатена закупнина за користење на државно земјоделско земјиште. 2) Некомплетни и ненавремено доставени понуди на јавениот оглас нема да се разгледуваат. 3) Потребната документација се доставува во оргинал или фотокопија заверена на нотар. Податоците за земјоделско земјиште од овој јавен оглас (за службености и други товари, за состојбата во која се наоѓа земјиштето, катастарските податоци содржани во имотниот односно поседовниот лист) се во согласност со катастарската евиденција и увид во тие податоци за секоја површина може да се направи на огласна табла во подрачната единица во Министерството, надлежна за соодветната огласена површина. Времетраењето на закупот за кој се издава земјиштето е: - подигање на маслинарници за период до 50 години; - подигање на долгогодишни насади (лозја, овоштарници, хмељ) и оранжерии за период до 30 години; - спортско-рекреативни активности и рурален туризам до 30 години; - рибници за период до 20 години; - одгледување на други земјоделски култури за период до 15 години; - ливади за период до 15 години. Со почит
Pocituvani se izvinuvam sakam da ve prasam i sum zainteresirana za registar na individualen zemjodelec.Imam niva na dedo mi e 2 xektari e i sakam da poseam pcenica.Pogore procitav koi dokumenti se potrebni .... sakam samo da prasam dali mozi da se registriram nivata ni e 2 xektari ?? I ako ima nekoj zemjodelec iskusen so ovaa rabota ke ve molam da mi pise na email da go prasam konkretni raboti bibe1985@gmail.com Vi blagodaram
Почитувани, Можете да се регистрирате како индивидуален земјоделец Со почит
dobar den celi dve nedeli svonam vo agencijata za finanska podrska i nostop ko ke me preflat na koleska vi mi go prekinuvate poviko i vcera vi pisav pak nemam odgovor jas sum od srumica kostadinov zoran EMB 1101960460000 nemam dobieno suvensi za mleko kravi i zito za poslednite 3 meseca od 2011 i 2012 imam go pomirano dolgot kon vodosnadbuvaneto ve molam odgovorete mi vi blagodaram
Почитувани, За ова прашање треба да се обратите до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој ipardpa.i