Кон почетната страница
Почетна страница
За uslugi.gov.mk
Контакт
   Услуги од
Министерства
Министерство за внатрешни работи
Министерство за економија
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за здравство
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
Министерство за култура
Министерство за локална самоуправа
Министерство за надворешни работи
Министерство за образование и наука
Биро за развој на образованието
Министерство за одбрана
Министерство за правда
Управа за водење на матичните книги
Министерство за транспорт и врски
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи
Царинска Управа на РМ
Секретаријат за европски прашања
Останати Органи
Државен завод за статистика
Државен архив на РМ
Агенција за иселеништво
Агенција за млади и спорт
Агенција за развој и инвестиции
Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
Агенција за вработување на Република Македонија
Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи
Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
Централен регистар на Република Македонија
Службен весник на Република Македонија
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Универзитет за информатички технологии - Охрид
Државен универзитет во Тетово
често поставувани прашања
Барање за упис во Регистар на индивидуални земјоделци
Jas sum od Kumanovo i sum zainteresiran za taa individualna zemjodelska firma.I koi se uslovi za formiranje na edna takva firma?
За вршење на земјоделска дејност,вршителот треба да ги исполнува следниве услови: -дејноста да ја врши на земјодеелско земјиште на кое има право на сопственост или да го има добиено врз правна установа од сопственик(концесија,закуп,плодоуживање и др.)или да има капацитет соодветна земјоделска дејност -индивидуалниот земјоделец може да врши земјоделска дејност ако покрај основниот услов ги исполнува и следните услови: -да е полнолетен -да има општа здравствена способност -да не е во работен однос или пензионер -со правосилна пресуда да не му е изрешена мерка на безбедност забрана за вршење на дејност -да ги има намирено присигнатите даночните обврски и други јавни давачки -да не е запишан во трговскиот регистар Индивидуалниот земјоделец поднесува барање до подрачна единица на МЗШВ за упис во регистарот во местото каде се земјоделското земјиште на кое се врши дејноста,седиштето на индивидуалниот земјоделец е местото на кое тој живее Потребните документи за упис во регистарот на индивидуални земјоделци се: -доказ за државјанство-МВР -доказ за правна основа за користење на земјоделско земјиште-поседован лист од катастар -доказ за здравствена состојба-матичен лекар,потврда -доказ за стручна образование-фотокопија,диплома,свидителство -доказ дека не му е изречена мерка на безбедност-од судот -доказ дека нема подмирени даночни обврски-Управа за јавни приходи -доказ дека не е запишан во трговдкиот регистар-Централен регистар -потврда дека не е во работен однос или пензионер-Биро за вработување
1.Kolkavi se odvojuvawata mesecno dokolku se registriram? 2.Sto dobivam kako registriran zemjodelec? 3.Kako da se povrzam so zdruzenijata na zemjodelci ili stocari? 4.Sakam da otpocnam so odgleduvanje noevi baram pomos?
1-Месечни допринеси за регистриран индивидуален земјоделец се 5500-6000 денари. 2-Предности на регистрираните земјоделци се: -со тоа се дефинира приватното земјоделство како економска дејност -вработените во Секторот земјоделство се изедначуваат со другите вработени во Р.Македонија -со тоа се добива економска и правна сигурност -побрз пристап до поволни земјоделски кредити -право при доделување под концесија за земјоделско земјиште -искористување на средствата од Програмата за поддршка на земјоделството -земјоделци добиваат право на соодветно пензиско и инвалидско осигурување Регистрирањето е бесплатно освен трошкови за прибирање на потребните документи за регистрација 3-Треба да контактирате со некоја здруженије на земјоделци од вашиот крај. 4-Да се интересирате во здруженије на одгледувачи на ноеви
Jas sum nevrabotena od 1993godina i sakam da otvoram farma na imotot od tatko mi vo Ratkovica opstina Probistip.Dali mozam da dobijam kredit za realizacija na mojata ideja?Sto treba da napravam?
Постојат повеќе поволности за ваше семејно закрепнување. Доколку сте невработени, можете да се пријавите во Агенцијата за вработување и да ја искористите помошта која ја нуди Владата за самовработување во износ од 3000 Евра по лице. Обратете се на телефон 071/330240 (Влатко-Раководител на сектор за нови вработувања). Од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство постојат повеќе можности за користење на неповратни средтсва но за истите ќе се обратите до вашите Подрачни единици. Доколку таму не ги добиете потребните информации јавете се на 02/3124333 кај д-р Сашо Кутлешовски (Помошник раководител во Сектор за финансиска подршка и рурален развој) за подетално појаснување и насоки во финансиската подршка на земјоделството. Кредитите кои ги спомнувате се повратни средства и се деловна политика на банките, а истите се оптеретени со камата и обврски кои треба вие да ги исполните кон банките или штедилниците. Каматите се движат од 4-5% за Банките и 6-6,5% за штедилниците на годишно ниво.
Дали е потребно да се има одредена површина зејиште за да се започне со земјоделска дејност и колкава е таа?
За да се започне со земјоделска дејност потребно да се има површина земја минимум 5 декари (0,5 хектари)
jas sum pcelar od kicevo proizvoditel na med. me interesira dali mene kako registriran individualen zemjodelec za da go prodavam medot mi e potrebna nekoja posebna firma i dali treba da vodam evidencija za prodadeni proizvodi. ako treba togas kade treba da se obratam za otvoranje na takva firma. odnapred vi blagodaram za vasiot odgovor.
Во врска Ваше прашање како регистриран индивидуален земјоделец, а се занимавате со промет на мед односно сте држател на пчелни семејства ,вашето производство на мед можете да го продавате самостојно. Но не знаеме дали сте регистриран како индивидуален производител односно држател само на пчели и дали сте запишани во регистерот со шифра на претежна дејност, држател односно одгледувач на пчели. Исто така во прашањето се интересирате дали треба да водите евиденција за продадени производи, да треба да водите евиденција. Посебна фирма не треба да регистрирате ако сте регистриран како ИЗ. и имате издадено решение од Подрачната Единица - Кичево и сте запишани во регистерот на МЗШВ.Но ако продавате различни производи треба да се обратите во Министерство за економија каде вршат регистрација на трговски фирми.
Jas sum zemjodelec od kumanovo koj e zainteresiran za da se registriram kako zemjodelec. Kakvi se moite obvrski koi treba da gi ispolnuvam kon drzavata ?
прашањето е одговорено дирекно на е-mail адресата
1. Колкави се месечните тршоци кон државата ако се регистрирам како Индивидуален Земјоделец ? - Имам чуено дека се 1600 ден. 2. Дали ќе имам потреба од Сметководител и водење на деловни книги ? 3. Дали можам да се пријавам како ДДВ Обврзник, за да можам да барам поврат на ДДВ ? 4. Колку изнесува паушалот кој го утврдува УЈП на крајот од годината за Индивидуалните Земјоделци ? 1. Колкави се месечните тршоци кон државата ако се регистрирам како Индивидуален Земјоделец ? - Имам чуено дека се 1600 ден. 2. Дали ќе имам потреба од Сметководител и водење на деловни книги ? 3. Дали можам да се пријавам како ДДВ Обврзник, за да можам да барам поврат на ДДВ ? 4. Колку изнесува паушалот кој го утврдува УЈП на крајот од годината за Индивидуалните Земјоделци ? 1. Колкави се месечните тршоци кон државата ако се регистрирам како Индивидуален Земјоделец ? - Имам чуено дека се 1600 ден. 2. Дали ќе имам потреба од Сметководител и водење на деловни книги ? 3. Дали можам да се пријавам како ДДВ Обврзник, за да можам да барам поврат на ДДВ ? 4. Колку изнесува паушалот кој го утврдува УЈП на крајот од годината за Индивидуалните Земјоделци ?
Одговор на ова прашање е следно: 1-Катастарски приход од 900.00 ден висина на месечна обврска за придонеси се 971.00 ден или годишно 11.657.00 ден(минимално) 2-Немна потреба од сметководител 3- Треба подетално да се информирате во У.Ј.П 4- Според висината на катастарски приход
Jas sum registriran zemjodelec od s. Smilanci-Radovis,se zanimavam so stocarstvo i seloto vo koe ziveam e ruralno selo,bi sakal da mi kazete koi se moite prednosti kako registriran zemjodelec vo ruralno selo, ili barem da me upatite kade bi mozel da prasam za da dojdam do objasnuvanje,dali registriranite zemjodelci se dolzni da plakat pasarina za napasuvanje na dobitokot vo svoj privaten imot Blagodaram Blagoj
Почитуван господине, Директните предности за Вас како земјоделец кој живее и работи во подрачје со надморска висина над 700 метри е дека добивате субвенции со зголемен износ од 15% и за Вас важат минимални критериуми за минимум број на говеда како услов намалени за 50% во однос на другите производители. Министертвото е во разговори со другите надлежни институции да се намалат придонесите за пензиско и здравствено осигурување за регистрираните земјоделци по повластената основица. Сега за сега придонесите се плаќаат на регуларен начин како до сега, во износ од некаде од околу 5.000-6.000 денари. Во однос на пашарината, придонесите и закупот на државно земјоделско земјиште и други обврски, сите земјоделци независно од нивниот правен статус се должни да ги плаќаат редовно согласно договорите кои ги имаат склучено со надлежните институции. За дополнителни информации може да се обратите во подрачните единици на министертвото или директно тука во министерството.
sto treba da ima eden graganin za da zeme zemja pod koncesija
ПРАВО НА УЧЕСТВО НА ЈАВНИОТ ОГЛАС 1) Право на учество на јавниот оглас имаат домашни физички и правни лица и странски правни лица. 2) Физичките лица од ставот 1 од овој член треба да се регистрирани вршители на земјоделска дејност и/или да се трговец поединец на кои земјоделското производство или преработката на примарни земјоделски производи да им е претежна дејност. 3) Странските правни лица од ставот 1 на овој член, имаат право да учествуваат на јавен оглас доколку имаат регистрирано подружници во Република Македонија. 4) На домашните и странските правни лица или нивните подружници земјоделското производство или преработката на примарни земјоделски производи да им е претежна дејност или земјоделското земјиште им е потребно за вршење на научно-истражувачки дејности. 5) Право на учество на јавниот оглас немаат лицата од ставот 1 на овој член кои ги немаат намирено обврските по основ на закупнина по претходно склучени договори за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост. 6) Право на учество на огласот немаат правни лица за кои е отворена стечајна постапка, како и непрофитните организации. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ Е ДОЛЖЕН ДА ЈА ДОСТАВИ СО БАРАЊЕТО 1) Учесниците на јавниот оглас за давање на земјоделско земјиште во државна сопственост во закуп се должни да достават: а) за правни лица: - пријава (образец од подрачна единица на Министерството); - доказ (акт) издаден од Централниот регистар на Република Македонија за извршениот упис во трговскиот регистар или од друг надлежен орган за упис на правните лица; - доказ за намирени обврски по однос на придонеси на плати и плати за вработените (потврда издадена од Фонд за пензиско и инвалидско осигурување, потврда издадена од Фонд за здравствено осигурување и уверение издадено од Управа за јавни приходи); - бизнис план кој содржи основни податоци за учесникот, целта за која ќе го користи земјиштето, применета технологија, број на вработени, пазарни аспекти, очекувани производно-економски резултати; - потврда од подрачна единица на Министерството дека нема обврски по однос на неплатена закупнина за користење на земјоделско земјиште во државна сопственост; - понуда за износот на годишната закупнина и - изјава (заверена на нотар) од основачите и одговорното лице во правното лице дека не биле основачи или управители на правното лице кое користело земјоделско земјиште во државна сопственост под закуп, а кое не ги исполнило обврските од тој договор. б) за физички лица: - пријава (образец од подрачна единица на Министерството); - доказ за подмирени јавни давачки; - фотокопија од лична карта; - програма за користење на земјиштето кое содржи основни податоци за семејството, техничко-технолошка опременост, целта за која ќе го користи земјиштето, пазарни аспекти; - решение за регистриран вршител на земјоделска дејност (издадено од подрачна единица при Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство или од фондот за пензиско и инвалидско осигурување за стекнато својство на осигуреник како индивидуален земјоделец) или доказ од централниот регистар за регистиран трговец поединец; - понуда за износот на годишната закупнина; - изјава за веродостојноста на податоците дадени со пријавата заверена на нотар; - потврда од подрачна единица на Министерството дека нема обврски по однос на неплатена закупнина за користење на државно земјоделско земјиште и - изјава заверена на нотар дека не бил основач или одговорно лице во правното лице кое користело земјоделско земјиште во државна сопственост под закуп, а кое не ги исполнило обврските од тој договор.
јас сум во редовен работен однос и ме интересира на кој начин може да обавувам такси дејност како дополнителна работа (форма на регистрација на фирма и сл) поздрав
Ministerstvo za zemjodelstvo,sumarstvo i vodostopanstvo ne e nadlezno da vi odgovori na prasanjeto.
Pocituvani Koi beneficii poveke bi gi imale ako se obedinime vo zdruzenie na zemjodelci od edno naseleno mesto, bi bile okolu 100-tina clenovi registrirani zemjodelci
Obedinuvanje na zemjodelski proizvoditeli vo nevladina organizacija ima poveke prednosti od aspekt na koristenje na dostapnite politiki za razvoj na zemjodelstvoto no i od aspekt na zastapuvanje na interesite na clenovite kako i od aspekt na polesno pribiranje na informacii za sostojbite na pazarot i za moznostite za plasman, ceni i slicno. No uspehot na zdruzenieto zavisi od angaziranje na lica koi ke ja pomagaat rabotata na vakvata organizacijata t.e. ke rabotat za potrebite na zdruzenieto. Prednostite od zdruzuvanjeto vo pogled na Programite za razvoj na zemjodelstvoto i ruralen razvoj e za clenovite na zdruzenieto bidejki subvenciite se dodeluvaat na individualna aplikacija. Vo pogled na koristenje na IPARD fondovite poveke poeni pri rangiranje se dodeluvaat na zemjodelci koi se clenovi na zdruzenie na zemjodelci, ili clenovi na kooperativi. Dodeka vo pogled na kooperativi ili pravno lice osnovano od zdruzenie na zemjodelci, so Programata za finansiska poddrska za ruralniot razvoj se predviduva pomos za administrativni trosoci za osnovanje, za vodenje na smetkovodstvo, plata na direktor i opremuvanje na kancelarijata sediste na kooperativata. Isto taka vakvite pravni lica mozat da koristat grantovi za investicii vo oprema po Programata za ruralen razvoj koi sto se od korist za site osnovaci. Vakvata politika e poradi faktot sto zdruzenite zemjodelci vo forma na pravno lice (zadruga ili trgovsko drustvo) mozat organizirano da gi plasiraat svoite proizvodi po edinstveni proizvodni standardi odnosno da se zanimavaat so trgovija direktno a ne preku posrednici, dodeka vo forma na zdruzenie nemoze da se zanimavaat so edinstven plasman tuku sekoj poedinecno sklucuva dogovor. Isto taka preku pravnoto lice moze da nabavuvaat materijali za zemjodelsko proizvodstvo (seminja, gubriva itn.) vo pogolemi kolicini pri sto od edna strana ke se postigne poevtina cena i edinstven kvalitet. Sepak osnoven preduslov i za uspesna rabota na zadrugata ili trgovskoto drustvo formirano od zdruzenie na zemjodelci e angazman na lica koi edinstveno ke se zanimavaat so aktivnosti za administrativno funkcioniranje na organizacijata.
Imam slusnato deka drzavata dava nekakov paricen nadomestok za osnovanje na nova firma.Odnosno eden vid na kredit od priblizno 3000 evra, dali moze da mi odgovorite za sto se raboti.
Министерство за земјоделство,шумарство и водостопанство не е надлежно да ви одговори на поставеното прашање, за соодветен одговор Ве молиме да се обратите до Агенција за вработување.
Jas sum registrirana individualna zemjodelka od Strumica.Podignav nov ovosen nasad vo povrsina od 6 dekari. Sega sakam ovostarnikot da go ogradam so mreza i sakam da kupam prskalka atomizer za traktor. No za toa mi nedostigaat paricni sredstva. Dali MZSV na RM moze nekako da mi pomogne kako da dojdam do tie sredstva.Odnapred blagodaram.
Pocituvani, potrebno e da se konsultirate za sortite so nekoj od profesorite od Fakultetot za zemjoselski nauki i hrana - katedra po ovostarstvo.
Sto se e potrebno za formiranje na zadruga?.
Министерство за земјоделство,шумарство и водостопанство не е надлежно да ви одговори на поставеното прашање
Zdravo!Maz mi ima privatna pekara za proizvodstvo na beli peciva i prerabotki od brasno.Bi sakal da se prosiri no mu nedostigaat finansii.Ke ve molam da mi odgovorite dali nego go sleduva nekakva pomos (od IPARD fondovite) ,dali moze da konkurira za nekoi nepovratni sredstva i kade?ili da pobara nekoj povolen kredit.Odnapred blagodaram na odgovorot.pozdrav
Pocituvani, Ministerstvo za zemjodlestvo,sumarstvo i vodostopanstvo ne e nadlezno da vi odgovori, potrebno e da se obrartite do Agencija za samovrabotuvanje
jas sum registriran individualen zemjodelec. vo tekot na 2009 godina imav zemjodelski ( ovosni) proizvodi koi gi prodadov na firmi registrirani za otkup.Dokumentite za otkup i isplata se napraveni na ime na mojot sin koj e student, bidejki toj imase vo momentot transakciona smetka. Za plakanje na danok ne bev informiran.Sega doznav. Iznosot e pomal od 300 000.00 denar( do ovaa suma IZ ne plaka danok). Kako da go napravam Барањето за паушално плаќање на персоналниот данок од доход za da ne platime danok oti e predadeno i isplateno na negovo ime a proizvodstvoto e moe. Ve molam za itnost. blagodaram
Pocituvani,Ve molime da se obratite do Uprava za javni prihodi za da dobiete soodveten odgovor
sakam da otvoram peralna za vozila vo mojot dvor kade sto ziveeam koi uslovi treba da gi ispolnam i dali za samovrabotuvanje ima nekoi beneficii kako primer nepovratni sredstva za alati i masini i za pridonesi za novovraboteniot ve molam da mi odgovorite
Министерство за земјоделство,шумарство и водостопанство не е надлежно да ви одговори на поставеното прашање
me interesira kolko pari mi se potrebni za podiganje na nasad od slivi na 1 ha i kolko puri za negovo odrzuvanje kako i kolku prihodi mozam da ostvaruvam Vi blagodaram odnapred
Pocituvani, ima subvencii za slivi toa 90 000,00 denari po hektar, a minimalna povrsina treba da bide 0,2ha. Za strucni lica obratete se na Fakultet za zemjodelski nauki i hrana.
dali i koga ke se isplatat parite od lanskata osteta od snegot na zemjodelcite vo Gevgelisko??
Pocituvani,za podetalno informiranje potrebno e da se obratite do Drzaven inspektorat za zemjodlestvo,direktor- Vanco Dimitriev (02/3121462)
Se registrirav kako zemjodelec-mlekoproizvodstvo.Zena,27 god.Ve molam za odgovor?Koi se i kolkavi moite mesecni obvrski kon drzavata?Kako da gi reguliram tie davacki bez da angaziram knigovoditel?Blagodaram
Pocituvani, Vo prasanjeto ne e navedeno dali e registrirana kako praven subjekt - firma. Ako e registrirana spored Zakonot za vrsenje na zemjodelska dejnost Sl.. vesnik br.11 od 2002 god. mesecnite davacki iznesuvaat 6.500 denari.Dali moze da vodi knigovodstvo sama, treba da se prasa konigovodstveno biro za da se naucai sama da gi izraabotuva mesecnite presmetki za plata i da gi popolnuva virmanskite nalozi, a za godisnata presmetka obvrzno e da bide izraboteno od licenciran knigovoditel. Za podetalni informacii vo vrska so pravata sto moze da se ostvari od programata za poddrska na zemjodelstvoto da se obratite do Podracnata edinica vo mestoto na ziveenje.
zosto ne se isplateni subveciite zanasadi od slivi i koga ce bidat isplateni
Pocituvani, potrebno e da se obratite po konkretno, ime i prezime,konatkt broj,mesto na ziveenje
Tatko mi e pod zavodot, no ima zemeno subvencii i po baranje od UJP ima prijaveno profit od 10000den (ima malku zemja i ja raboti kako hobi). Od UJP mu imaat vrateno deka so toa e registriran kako individualen zemjodelec. Dali toa znaci deka ke treba da pocne da isplaka mesecni pridonesi za nego kako i za penzisko i zdravstveno osigoruvanje i dali ke bide isfrlen od zavodot? Dali postoi nacin da se odregistrira kako individualen zemjodelec i kako toa bi mozel da go napravi?
Индивидуален земјоделец се регистрира според закон за вршење земјоделска дејност (сл.бр. 11/2002),исто така, постои можност пензиско и инвалидско осигурување да се плаќа спред законот за пензиско осигурување на земјоделците според катастарски приход за што подетални информации може да добие од Фондот за пензиско осигурување. Во врска со прашањето за бришење од заводот за вработување Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ) не е надлежно. По прашањето за бришење од регистерот за индивидуални земјоделци подетални информации може да добиете во подрачната единица на МЗШВ во местото на живеење.
Zitel sum na selo Stepance Kumanovo, imam 2 stali 100 m. kvadratni sakam da kupam 20 telinja za goenje kade treba da se obratam dali moze da mi se pomogne pri finansiranje spred programata za podrska i razvoj na stocarstvoto i vo kolkava mera. Odnapred blagodaram.
Почитувани, Од програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2010 година може да поднесете барање за користење на средства за мерката 2.1 Финансиска поддршка за обележани грла говеда доколку на денот на аплицирањето имате регистрирано одгледувалиште на име на барателот. Рокот за поднесување на барање за оваа мерка е од 24 март до 31 мај 2010 година. Со почит,
registrirana sum kako individualen zemjodelec odgleduvam ovci sakam da vrabotam eden rabotnik(ovcar)dali ovaa godina za nego bi bila oslobodena od davacki(pridonesi)ako go vrabotam.vi blagodaram.
Pocituvani potrebno e da se obratite do Agencija za finansiska poddrska vo zemjodelstvoto i ruralniot razvoj(02-3228-840)
majkami se vodi kako individualen zemjodelec ,od 24.04.2009 i bidejki ne e od 01.01.2009 treba da plati danok na dobivka kako zemjodelec so dopolnitelna dejnost a nea toa i e osnovna dejnost...kako mozi toa da se resi
Pocituvani, potrebno e da se obratite do regionalni kanleraii na Uprava za javni prihodi ili vo Podracnite edinici na Ministerstvoto za zemjodelstvo,sumarstvo i vodostopanstvo za da se objasni statusot odnosno po koj zakon ste registrirani kako individualen zemjodelec, dali po zakon za vrsenje zemjodelska dejnost ili po zakon za zemjodelstvo i ruralen razvoj.
Pocituvani, Sakam da podignam nasad so lesnici do kogo da se obratam za strucna pomos i informacii vo vrska so drzavni subvencii
Pocituvani,potrebno e da se obratite do Podracnata edinica na Ministerstvo za zemjodelstvo,sumarstvo i vodostopanstvo za strucna pomos
Jas ziveam vo planina na N.V. od 1000 metri. Sakam da se zanimavam so cuvanje na kozi, od 80-100 broja. Nevraboten sum i sakam da otvoram firma da rabotam so mojata zena, koja isto e nevrabotena. Dali postojat finansiski olesnuvanja za ovoj vid na dejnost i kolku? Za kupuvanjeto na kozite i potrebnata tehnologija, za izgradbata na stalata, i dali moze da se dobie drzavno zemjiste za seto ova? Sakam da naglasam deka ziveam vo selo Sasa - M. Kamenica, i nemam potreba od kvalitetno zemjiste.
Почитувани, Услов за користење на средства по ИПАРД програмата (во вашиот случај за козарство) е да се има пријавен производен капацитет во подрачната единица на Министерството за земјоделство од минимум 50 кози. Доколку немате кози, не би можеле да добиете средства согласно ИПАРД Програмата. Сите детали околу прифатливите инвестиции, критериумите кои треба да бидат исполнети и сл, се содржани во Упатството за корисници за ИПАРД кое е објавено на веб страната на Агенцијата, www.ipardpa.info, а истото може да се подигне во архивата на АФПЗРР и од регионалните единици на Агенцијата за поттикнување на развојот во земјоделството. Со почит,
dali moze da konkuriram za sredstva od ipard za razvoj na selski turizam vo selo so nad 700m nadmorska visina veke imam registrina drustvo. mislam da gi iskoristam na obnova na stara tradicionalna arhitektura i sl.
Почитувани, Во врска со Вашето прашање ве информираме дека може да аплицирате за користење на средства од ИПАРД Програмата на следниот јавен повик кој се планира да биде објавен во наредните месеци. Со почит,
Kako se odreduva minimalnata cena pri licitiranje na drzavno zemjodelsko zemjiste vo ruralni sredini, i sto ako ne izleze na licitacija parcelata za koja sum jas zainteresiran, i ako nema drugi za licitacija? Blagodaram
Почетната цена на годишната закупнина на земјоделското земјиште е 10 % од просечниот принос на пченицата остварени во регионот каде што се наоѓа земјоделско земјиште во последните пет години, изразена во денарска противвредност пресметана по просечната откупна цена во Република Македонија остварена во претходната година. Просечната откупна цена на пченица остварена во 2009 година изнесува 8,00 денари. Доколку предметната површина за која сте заинтересиран не е дадена на јавен оглас потребно е да се обратите до Подрачна единица при Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство во регионот каде се наоѓа површината и доколку истата е во сопственост на Република Македонија, нема корисничко право и не е предмет на денационализација истата може да се огласи на следниот јавен оглас.
Jas sum od Rosoman,tatko mi e nevraboten i saka da se registrira kako zemjodelec.Koi se dokumenti se potrebni i kade treba da se obrati?Dali otkako ke se registrira kako zemjodelec ima pravo na zemjodelski kredit od drzavata koi dokumenti se potrebni i kade treba da se obrati?
За да се регистрира земјоделецот покрај општите услови треба да исполнува и посебните услови: - да е државјанин на Р.М - да не е вработен или пензионер - да нема регистрирана друга фирма - да ги има подмирено јавните давачки Од посебните услови треба да исполнува: - да има земјоделски капацитет на негово име:земјодлеско земјиште, сточарска фарма, живинарска фарма и сл. Потребните документи: - фотокопија од лична карта - трансакциона сметка - оргинал доказ за земјоделските капацитети - доказ дека не во работен однос или пенизонер - доказ дека ги има подмерено јавните давачки. За поднесување на документите треба да се обаратите во подрачните едниници на минстерството, каде се наоѓа земјоделскиот капацитете а не по место на живеење. Додека за земјоделски кредит можете да се обратите во банките на Р.М
ме интересира колку изнесуваат субвенциите за осигорување на земјоделските посеви,до кога е рокот за пријавување и кои документи се потребни.
Почитувани,Висината на поддршката изнесува 60% одвредноста на полисата за осигурување.Рокот за пријавување започна од 24 март иќе трае до 31 август.Потребни документи за добивање нафинансиска поддршка се бараље и полисаза осигурување посеви и насади за 2010година.Срдечен поздрав,
Ви имав поставено прашање пред некој ден но не ми е одговорено?Имав мала цвеќара но сега е затворена меѓутоа за свои потреби одгледував под фолија и пролетен расад на цвеке фолиите се 200м2 фирмата не ми е затворена бидејќи немам финансии па би сакала да продлжам да се занимавам со производство на цвеќе.Па би сакала да знам кој е начинот да се регистрирам како земјоделец со своја фирма.2.Бидејки немам многу простор во дворот како да добијам државно земјиште под наем а живеам во с.Волково ?3.Како да дојдам до средства кои се неповратни а наменети за пластеници бидејќи немам средства за да можам да инвестирам сама.4.и што треба прво дали да се регистрирам па да барам земјиште?Однапред ви благодарам.
Почитувани, Цвеќето согласно Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2010 година, e опфатено во мерките 1.3 Финансиска поддршка по обработлива земјоделска површина за градинарско производство и мерка 1.4 Дополнителна финансиска поддршка за производство под контролирани услови за производство (домати, пиперки, краставици и режано цвеќе) од потточка 1.3 во 2010-корисниците за оваа мерка мора да имаат поднесено барање за мерката 1.3 во 2010 година. Kои услови треба да бидат исполнети за да се поднесе барање можете да најдете во Упатството за корисници кое е објавено на веб страната на Агенцијата www.ipardpa.gov.mk, во делот Директни плаќања, Упаство за корисници. Рокот за поднесување на барање по овие мерки заврши на 30 јуни. Со почит,
Me interesira dali pri prenos na firma od edno lice na drugo dokolku ima nepodmireni dolgovi za penzisko i zdrastveno osiguruvanje gi nasleduva noviot nositel na firmata ili si ostanuva dolzen toj sto si ja imal predhodno firmata
Pocituvani,Ministerstvo za zemjodlestvo sumarstvo i vodostopanstvo ne e nadlezno da vi odgovori na postavenoto prasanje,za soodveten odgovor ve molime da se obratite do UJP.
1. imam zemeno pod naem 0,15 hektari - eden i pol dekar, i me interesira dali moze da se registriram kako individualen zemjodelec? 2. ve molam za potvrda deka mesecnite pridonesi se samo 900 denari.
Vo vrska so prasanjeto okolu registracija kako zemjodelec moze da se registrirate :- - po zakonot za zemjodelska dejnost a za konkretni informacii obratete se do podracnata edinica na MZSV vo vasata opstina.ili -preku PIOM kako individualen zemjodelec , za konkretni informacii i za potrebna dokumentacija obratete se vo PIOM vo vasata opstina.
jas sum od kumanovo.Mojot tatko otvori firma so pomos na toa samovrabotuvanje i zede kredit od 3000 euro.Isto taka ima i stala so kapacitet za 40 glavi goveda.Dali moze sega da podigne kredit i kolkava ke bide kamata?ikade da pobara pomos
Pocituvani,Ministerstvo za zemjodlestvo sumarstvo i vodostopanstvo ne e nadlezno da vi odgovori na postavenoto prasanje
Ме интересира кога ќе можам да поднесам апликација за барање за кредит за самовработување? Бев во Агенцијата за вработување, и ми дадоа до знаење програмата ќе трае и за тековната година (2010) но дека сеуште не знаат кога ќе може да почнат да се поднесуваат апликации.
Pocituvani,Ministerstvo za zemjodlestvo sumarstvo i vodostopanstvo ne e nadlezno da vi odgovori na postavenoto prasanje
Me interesira kade da se obratam i kako da zemam drzavno zemjiste za izgradba na ribnik so sopstveni srectva ja sum ne vraboten so soprugata ke ve molam odgovorete mi na emailot
Врз основа на член 21 од Законот за земјоделско земјиште (“Сл. весник на РМ“ бр. 135/07) по Одлуката бр .22-6537/1 од 08.06.2010 година Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува јавен оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост. Времетраењето на закупот за кој се издава земјиштето е : - подигање на маслинарници за период до 50 години, - подигање на долгогодишни насади (лозја, овоштарници , хмељ), за период до 30 години, - одгледување на други земјоделски култури за период до 15 години, - ливади за период до 15 години, - рибници за период до 20 години, - спортско-рекреативни активности и рурален туризам до 30 години
zdravo sakam da dobijam drzavno zemjiste pod koncesija okolu 1500 do 2000 m2 za zapocnuvanje na biznis stovariste za drva pa ve molam za podetalna informacija da me obavestite po meil fala pozdrav
Согласно Законот за земјоделско земјиште (Сл. весник на РМ бр. 135/07) не се дава земјоделско земјиште во државна сопственост за користење како стовариште
imam zemja vo palanecko s.rankovce kade i sto e proglasena eko zona pa bi sakal da odgleduvam lesnici dali bi mozele da mi objasnite kakva politika se vodi za ovoj biznis kakbva podrska imam od drzavata i dali bi imalo plasman kako polesno bi go pocnal startot isto kako i so nabavka na sadnici. odnapred blagodaram
Во врска со одгледување на лешници и садници може да набавите во ЈНУ Факултет за Земјоделство и храна во Скопје,исто така за стручно советување можете да се обратите во Институтот.
Registriran sum vo februar 2005 god kako individualen zemjodelec i mi bese receno deka sum osloboden od penzisko i zdravstveno osiguruvanje edna godina kako vrsitel na zemjodelska dejnost.Sega dobiv resenie so koe mi se nalozuva da platam penzisko osiguruvanje za 2005 so zatezna kamata.Odgovorete mi dali sum osloboden i kade treba da se obratam za da go reguliram ovoj problem
Почитувани, регистрираните земјоделци според Законот за вршење земјоделска дејност Сл Весни 11/2002 МЗШВ ( Фонд за земјоделство ) ги подмируваше трошоците за пензиско и инвалидско осигурување само за 2002 и 2003 година. После тоа оваа мерка беше укината и трошоците паѓаа на терет на земјоделците.
sakam da se registriram kako individualen zemjodelec kolkavi se vkupno davackite prema drzavata i dali mozam da koristam decki dodatok
Регистрираните ИЗ според закон за врсенје земјоделска дејност Сл.Весник бр 11/02 давачките кон државата изнесуваат околу 7.000 ден , пензиско, инвалидско и здраствено осигурување, додека користењето на детски додаток е надлежно министерство за труд и социлална политика
Sakam da si otvoram sopstvena firma sakam da znam koj dokumenti mi se potrebni i kako odi procedurata za otavaranje na firma...
Pocituvani, Ve molime da se doprecizira prasanjeto(kakva firma??)
jas sum registrirana zemjodelka od pred 2-godini poseduvam zemja od 10 he.od pred edna nedela koja mi e dodelena za 30-godini od vasa strana.dali mozam da apliciram za povolnite krediti so 4%kamata koi se nudi vo bankite kako zemjodelski kredit.i dali ima sansi za odobruvanje na istite tie krediti.
Pocituvani, Ministerstvo za zemjodelstvo, sumarstvo i vodostopanstvo ne e nadlezno da vi odgovori na postavenoto prasanje,za soodveten odgovor Ve molime da se obratite do bankite.
Zdravo. imam podignato lozov nasad na povrsina od 0.3 ha pred 25 godini bese vo nasa sopstvenost no togas za potrebite na selskoto stopastvo bese odzemena i ni ja zamenija so druga povrsina sega selskoto stopanstvo ne postoi i e vo drzavna sopstvenost.jas se registrirav kako zemjodelec fizicko lice pa me interesira kako mozam da sklucam dogovor deka go odgleduvam jas[ da bide legalno] a go koristim 8 godini.odnapred vi blagodaram.
Согласно член 18 од Законот за земјоделско земјиште (Сл. весник на РМ бр. 135/07 и 18/11) земјоделското земјиште во државна сопственост може да се дава во закуп по пат на јавен оглас или со прибирање на понуди. Министерот донесува одлука за распишување на јавен оглас или објавува јавен повик за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост. Јавниот оглас или јавниот повик се објавува во најмалку три дневни весници кои се издаваат во Република Македонија, од кои во еден од весниците што се издава на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.
Zdravo, Me interesira dokolku se registriram kako zemjodelec i dobijam zemja pod koncesija, kolku vreme nema da mozam da konkuriram za drzavna rabota bidejki imam diplomirano. Odnapred vi blagodaram.
Pocituvani, za da dobiete zemja pod koncesija treba da imate firma so vraboteni i plateni pridonesi dodeka za da dobiete drzavna rabota sekako ke treba da se odjavite od firmata
Ke ve molam da mi odgovorite na prasanjeto dali i kako( kade potochno da se obratam) moze da dobijam sredstva da go zavrsam zapochnatiot objekt koj sakam da go namenam za selski turizam i se naogja vo Zapadniot del na Makedonija opstina Debar (inaku jas ziveam vo Skopje. Znachi,objektot se sostoi od 5 apartmani i mi se potrebni sredstva da go dozavrsam i da se realizira mojata idea.. Pozdrav
Pocituvani,potrebno e da se obratite vo Sektorot ruralen razvoj tel.02/3134477 ili da konkurirate na IPARD fondovite (tel.3110-887) isto taka moze da proverite na sajtot www.ipardpa.gov.mk
Дали е започнато пријавувањето за програмата за финансиска поддршка на руралниот развој?
Pocituvani, se uste ne e zapocnata prijavuvanje na programata za finansiska poddrska na ruralen razvoj, informaciite okolu toa moze da gi sledite na sajtot www.mzsv.gov.mk
moze li da se zeme pod zakup drzavno zemjiste za ovcarska farma i za koklku godini
Врз основа на член 21 од Законот за земјоделско земјиште (“Сл. весник на РМ” бр. 135/07 и 18/11) по одлука на Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува јавен оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост ПРЕДМЕТ НА јавниот ОГЛАС Податоците за земјоделско земјиште од овој јавен оглас (за службености и други товари, за состојбата во која се наоѓа земјиштето, катастарските податоци содржани во имотниот односно поседовниот лист) се во согласност со катастарската евиденција и увид во тие податоци за секоја површина може да се направи на огласна табла во подрачната единица во Министерството, надлежна за соодветната огласена површина. Времетраењето на закупот за кој се издава земјиштето е: - подигање на маслинарници за период до 50 години; - подигање на долгогодишни насад (лозја, овоштарници, хмељ) и оранжерии за период до 30 години; - спортско-рекреативни активности и рурален туризам до 30 години; - рибници за период до 20 години; - одгледување на други земјоделски култури за период до 15 години; - ливади за период до 15 години. ПРАВО НА УЧЕСТВО НА јавниот ОГЛАС 1) Право на учество на јавниот оглас за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделското земјиште во државна сопственост до 10 хектари, имаат домашни физички и правни лица и странски правни лица. 2) Физичките лица од дел III ставот 1 од овој јавен оглас, треба да се регистрирани вршители на земјоделска дејност и/или запишани во единствениот регистар на земјоделски стопанства и/или да се трговец поединец на кои земјоделското производство или преработката на примарни земјоделски производи да им е претежна дејност. 3) Странските правни лица од дел III ставот 1 од овој јавен оглас, имаат право да учествуваат на јавен оглас доколку имаат регистрирано подружници во Република Македонија. 4) На домашните и странските правни лица или нивните подружници земјоделското производство или преработката на примарни земјоделски производи да им е претежна дејност или земјоделското земјиште им е потребно за вршење на научно-истражувачки дејности. 5) Право на учество на јавниот оглас и на поднесување на понуди во постапка со прибирање на понуди немаат лицата од дел III ставот 1 од овој јавен оглас, кои ги немаат намирено обврските по основ на закупнина по претходно склучени договори за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост. 6) Право на учество на јавниот оглас немаат правни лица за кои е отворена стечајна постапка, како и непрофитните организации. 1) Учесниците на јавниот оглас за давање на земјоделско земјиште во државна сопственост во закуп се должни да достават: а) за правни лица: - понуда за износот на годишната закупнина (образец од подрачна единица на Министерството) - бизнис план кој содржи основни податоци за учесникот, целта за која ќе го користи земјиштето, применета технологија, број на вработени, пазарни аспекти, очекувани производно-економски резултати; - изјава (заверена на нотар) од основачите и одговорното лице во правното лице дека не биле основачи или управители на правното лице кое користело земјоделско земјиште во државна сопственост под закуп, а кое не ги исполнило обврските од тој договор: - доказ (акт) издаден од Централниот регистар на Република Македонија за извршениот упис во трговскиот регистар или од друг надлежен орган за упис на правните лица ( - доказ за намирени обврски по однос на придонеси на плати и плати за вработените (потврда издадена од Фонд за пензиско и инвалидско осигурување, потврда издадена од Фонд за здравствено осигурување и уверение издадено од Управа за јавни приходи)и - потврда од подрачна единица на Министерството дека нема обврски по однос на неплатена закупнина за користење на државно земјоделско земјиште б) за физички лица: - понуда за износот на годишната закупнина (образец од подрачна единица на Министерството) - фотокопија од лична карта; - програма за користење на земјиштето кое содржи основни податоци за семејството, техничко-технолошка опременост, целта за која ќе го користи земјиштето, пазарни аспекти; - изјава за веродостојноста на податоците дадени со понудата заверена на нотар; - изјава заверена на нотар дека не бил основач или одговорно лице во правното лице кое користело земјоделско земјиште во државна сопственост под закуп, а кое не ги исполнило обврските од тој договор - потврда за упис во единствениот регистар на земјоделски стопанства, решение за регистриран вршител на земјоделска дејност (издадено од подрачна единица при Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство или од фондот за пензиско и инвалидско осигурување за стекнато својство на осигуреник како индивидуален земјоделец) или доказ од централниот