Кон почетната страница
Почетна страница
За uslugi.gov.mk
Контакт
   Услуги од
Министерства
Министерство за внатрешни работи
Министерство за економија
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за здравство
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
Министерство за култура
Министерство за локална самоуправа
Министерство за надворешни работи
Министерство за образование и наука
Биро за развој на образованието
Министерство за одбрана
Министерство за правда
Управа за водење на матичните книги
Министерство за транспорт и врски
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи
Царинска Управа на РМ
Секретаријат за европски прашања
Останати Органи
Државен завод за статистика
Државен архив на РМ
Агенција за иселеништво
Агенција за млади и спорт
Агенција за развој и инвестиции
Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
Агенција за вработување на Република Македонија
Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи
Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
Централен регистар на Република Македонија
Службен весник на Република Македонија
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Универзитет за информатички технологии - Охрид
Државен универзитет во Тетово
често поставувани прашања
Барање за упис во Регистар на индивидуални земјоделци
Jas sum od Kumanovo i sum zainteresiran za taa individualna zemjodelska firma.I koi se uslovi za formiranje na edna takva firma?
За вршење на земјоделска дејност,вршителот треба да ги исполнува следниве услови: -дејноста да ја врши на земјодеелско земјиште на кое има право на сопственост или да го има добиено врз правна установа од сопственик(концесија,закуп,плодоуживање и др.)или да има капацитет соодветна земјоделска дејност -индивидуалниот земјоделец може да врши земјоделска дејност ако покрај основниот услов ги исполнува и следните услови: -да е полнолетен -да има општа здравствена способност -да не е во работен однос или пензионер -со правосилна пресуда да не му е изрешена мерка на безбедност забрана за вршење на дејност -да ги има намирено присигнатите даночните обврски и други јавни давачки -да не е запишан во трговскиот регистар Индивидуалниот земјоделец поднесува барање до подрачна единица на МЗШВ за упис во регистарот во местото каде се земјоделското земјиште на кое се врши дејноста,седиштето на индивидуалниот земјоделец е местото на кое тој живее Потребните документи за упис во регистарот на индивидуални земјоделци се: -доказ за државјанство-МВР -доказ за правна основа за користење на земјоделско земјиште-поседован лист од катастар -доказ за здравствена состојба-матичен лекар,потврда -доказ за стручна образование-фотокопија,диплома,свидителство -доказ дека не му е изречена мерка на безбедност-од судот -доказ дека нема подмирени даночни обврски-Управа за јавни приходи -доказ дека не е запишан во трговдкиот регистар-Централен регистар -потврда дека не е во работен однос или пензионер-Биро за вработување
1.Kolkavi se odvojuvawata mesecno dokolku se registriram? 2.Sto dobivam kako registriran zemjodelec? 3.Kako da se povrzam so zdruzenijata na zemjodelci ili stocari? 4.Sakam da otpocnam so odgleduvanje noevi baram pomos?
1-Месечни допринеси за регистриран индивидуален земјоделец се 5500-6000 денари. 2-Предности на регистрираните земјоделци се: -со тоа се дефинира приватното земјоделство како економска дејност -вработените во Секторот земјоделство се изедначуваат со другите вработени во Р.Македонија -со тоа се добива економска и правна сигурност -побрз пристап до поволни земјоделски кредити -право при доделување под концесија за земјоделско земјиште -искористување на средствата од Програмата за поддршка на земјоделството -земјоделци добиваат право на соодветно пензиско и инвалидско осигурување Регистрирањето е бесплатно освен трошкови за прибирање на потребните документи за регистрација 3-Треба да контактирате со некоја здруженије на земјоделци од вашиот крај. 4-Да се интересирате во здруженије на одгледувачи на ноеви
Jas sum nevrabotena od 1993godina i sakam da otvoram farma na imotot od tatko mi vo Ratkovica opstina Probistip.Dali mozam da dobijam kredit za realizacija na mojata ideja?Sto treba da napravam?
Постојат повеќе поволности за ваше семејно закрепнување. Доколку сте невработени, можете да се пријавите во Агенцијата за вработување и да ја искористите помошта која ја нуди Владата за самовработување во износ од 3000 Евра по лице. Обратете се на телефон 071/330240 (Влатко-Раководител на сектор за нови вработувања). Од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство постојат повеќе можности за користење на неповратни средтсва но за истите ќе се обратите до вашите Подрачни единици. Доколку таму не ги добиете потребните информации јавете се на 02/3124333 кај д-р Сашо Кутлешовски (Помошник раководител во Сектор за финансиска подршка и рурален развој) за подетално појаснување и насоки во финансиската подршка на земјоделството. Кредитите кои ги спомнувате се повратни средства и се деловна политика на банките, а истите се оптеретени со камата и обврски кои треба вие да ги исполните кон банките или штедилниците. Каматите се движат од 4-5% за Банките и 6-6,5% за штедилниците на годишно ниво.
Дали е потребно да се има одредена површина зејиште за да се започне со земјоделска дејност и колкава е таа?
За да се започне со земјоделска дејност потребно да се има површина земја минимум 5 декари (0,5 хектари)
jas sum pcelar od kicevo proizvoditel na med. me interesira dali mene kako registriran individualen zemjodelec za da go prodavam medot mi e potrebna nekoja posebna firma i dali treba da vodam evidencija za prodadeni proizvodi. ako treba togas kade treba da se obratam za otvoranje na takva firma. odnapred vi blagodaram za vasiot odgovor.
Во врска Ваше прашање како регистриран индивидуален земјоделец, а се занимавате со промет на мед односно сте држател на пчелни семејства ,вашето производство на мед можете да го продавате самостојно. Но не знаеме дали сте регистриран како индивидуален производител односно држател само на пчели и дали сте запишани во регистерот со шифра на претежна дејност, држател односно одгледувач на пчели. Исто така во прашањето се интересирате дали треба да водите евиденција за продадени производи, да треба да водите евиденција. Посебна фирма не треба да регистрирате ако сте регистриран како ИЗ. и имате издадено решение од Подрачната Единица - Кичево и сте запишани во регистерот на МЗШВ.Но ако продавате различни производи треба да се обратите во Министерство за економија каде вршат регистрација на трговски фирми.
Jas sum zemjodelec od kumanovo koj e zainteresiran za da se registriram kako zemjodelec. Kakvi se moite obvrski koi treba da gi ispolnuvam kon drzavata ?
прашањето е одговорено дирекно на е-mail адресата
1. Колкави се месечните тршоци кон државата ако се регистрирам како Индивидуален Земјоделец ? - Имам чуено дека се 1600 ден. 2. Дали ќе имам потреба од Сметководител и водење на деловни книги ? 3. Дали можам да се пријавам како ДДВ Обврзник, за да можам да барам поврат на ДДВ ? 4. Колку изнесува паушалот кој го утврдува УЈП на крајот од годината за Индивидуалните Земјоделци ? 1. Колкави се месечните тршоци кон државата ако се регистрирам како Индивидуален Земјоделец ? - Имам чуено дека се 1600 ден. 2. Дали ќе имам потреба од Сметководител и водење на деловни книги ? 3. Дали можам да се пријавам како ДДВ Обврзник, за да можам да барам поврат на ДДВ ? 4. Колку изнесува паушалот кој го утврдува УЈП на крајот од годината за Индивидуалните Земјоделци ? 1. Колкави се месечните тршоци кон државата ако се регистрирам како Индивидуален Земјоделец ? - Имам чуено дека се 1600 ден. 2. Дали ќе имам потреба од Сметководител и водење на деловни книги ? 3. Дали можам да се пријавам како ДДВ Обврзник, за да можам да барам поврат на ДДВ ? 4. Колку изнесува паушалот кој го утврдува УЈП на крајот од годината за Индивидуалните Земјоделци ?
Одговор на ова прашање е следно: 1-Катастарски приход од 900.00 ден висина на месечна обврска за придонеси се 971.00 ден или годишно 11.657.00 ден(минимално) 2-Немна потреба од сметководител 3- Треба подетално да се информирате во У.Ј.П 4- Според висината на катастарски приход
Jas sum registriran zemjodelec od s. Smilanci-Radovis,se zanimavam so stocarstvo i seloto vo koe ziveam e ruralno selo,bi sakal da mi kazete koi se moite prednosti kako registriran zemjodelec vo ruralno selo, ili barem da me upatite kade bi mozel da prasam za da dojdam do objasnuvanje,dali registriranite zemjodelci se dolzni da plakat pasarina za napasuvanje na dobitokot vo svoj privaten imot Blagodaram Blagoj
Почитуван господине, Директните предности за Вас како земјоделец кој живее и работи во подрачје со надморска висина над 700 метри е дека добивате субвенции со зголемен износ од 15% и за Вас важат минимални критериуми за минимум број на говеда како услов намалени за 50% во однос на другите производители. Министертвото е во разговори со другите надлежни институции да се намалат придонесите за пензиско и здравствено осигурување за регистрираните земјоделци по повластената основица. Сега за сега придонесите се плаќаат на регуларен начин како до сега, во износ од некаде од околу 5.000-6.000 денари. Во однос на пашарината, придонесите и закупот на државно земјоделско земјиште и други обврски, сите земјоделци независно од нивниот правен статус се должни да ги плаќаат редовно согласно договорите кои ги имаат склучено со надлежните институции. За дополнителни информации може да се обратите во подрачните единици на министертвото или директно тука во министерството.
sto treba da ima eden graganin za da zeme zemja pod koncesija
ПРАВО НА УЧЕСТВО НА ЈАВНИОТ ОГЛАС 1) Право на учество на јавниот оглас имаат домашни физички и правни лица и странски правни лица. 2) Физичките лица од ставот 1 од овој член треба да се регистрирани вршители на земјоделска дејност и/или да се трговец поединец на кои земјоделското производство или преработката на примарни земјоделски производи да им е претежна дејност. 3) Странските правни лица од ставот 1 на овој член, имаат право да учествуваат на јавен оглас доколку имаат регистрирано подружници во Република Македонија. 4) На домашните и странските правни лица или нивните подружници земјоделското производство или преработката на примарни земјоделски производи да им е претежна дејност или земјоделското земјиште им е потребно за вршење на научно-истражувачки дејности. 5) Право на учество на јавниот оглас немаат лицата од ставот 1 на овој член кои ги немаат намирено обврските по основ на закупнина по претходно склучени договори за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост. 6) Право на учество на огласот немаат правни лица за кои е отворена стечајна постапка, како и непрофитните организации. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ Е ДОЛЖЕН ДА ЈА ДОСТАВИ СО БАРАЊЕТО 1) Учесниците на јавниот оглас за давање на земјоделско земјиште во државна сопственост во закуп се должни да достават: а) за правни лица: - пријава (образец од подрачна единица на Министерството); - доказ (акт) издаден од Централниот регистар на Република Македонија за извршениот упис во трговскиот регистар или од друг надлежен орган за упис на правните лица; - доказ за намирени обврски по однос на придонеси на плати и плати за вработените (потврда издадена од Фонд за пензиско и инвалидско осигурување, потврда издадена од Фонд за здравствено осигурување и уверение издадено од Управа за јавни приходи); - бизнис план кој содржи основни податоци за учесникот, целта за која ќе го користи земјиштето, применета технологија, број на вработени, пазарни аспекти, очекувани производно-економски резултати; - потврда од подрачна единица на Министерството дека нема обврски по однос на неплатена закупнина за користење на земјоделско земјиште во државна сопственост; - понуда за износот на годишната закупнина и - изјава (заверена на нотар) од основачите и одговорното лице во правното лице дека не биле основачи или управители на правното лице кое користело земјоделско земјиште во државна сопственост под закуп, а кое не ги исполнило обврските од тој договор. б) за физички лица: - пријава (образец од подрачна единица на Министерството); - доказ за подмирени јавни давачки; - фотокопија од лична карта; - програма за користење на земјиштето кое содржи основни податоци за семејството, техничко-технолошка опременост, целта за која ќе го користи земјиштето, пазарни аспекти; - решение за регистриран вршител на земјоделска дејност (издадено од подрачна единица при Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство или од фондот за пензиско и инвалидско осигурување за стекнато својство на осигуреник како индивидуален земјоделец) или доказ од централниот регистар за регистиран трговец поединец; - понуда за износот на годишната закупнина; - изјава за веродостојноста на податоците дадени со пријавата заверена на нотар; - потврда од подрачна единица на Министерството дека нема обврски по однос на неплатена закупнина за користење на државно земјоделско земјиште и - изјава заверена на нотар дека не бил основач или одговорно лице во правното лице кое користело земјоделско земјиште во државна сопственост под закуп, а кое не ги исполнило обврските од тој договор.
јас сум во редовен работен однос и ме интересира на кој начин може да обавувам такси дејност како дополнителна работа (форма на регистрација на фирма и сл) поздрав
Ministerstvo za zemjodelstvo,sumarstvo i vodostopanstvo ne e nadlezno da vi odgovori na prasanjeto.
Pocituvani Koi beneficii poveke bi gi imale ako se obedinime vo zdruzenie na zemjodelci od edno naseleno mesto, bi bile okolu 100-tina clenovi registrirani zemjodelci
Obedinuvanje na zemjodelski proizvoditeli vo nevladina organizacija ima poveke prednosti od aspekt na koristenje na dostapnite politiki za razvoj na zemjodelstvoto no i od aspekt na zastapuvanje na interesite na clenovite kako i od aspekt na polesno pribiranje na informacii za sostojbite na pazarot i za moznostite za plasman, ceni i slicno. No uspehot na zdruzenieto zavisi od angaziranje na lica koi ke ja pomagaat rabotata na vakvata organizacijata t.e. ke rabotat za potrebite na zdruzenieto. Prednostite od zdruzuvanjeto vo pogled na Programite za razvoj na zemjodelstvoto i ruralen razvoj e za clenovite na zdruzenieto bidejki subvenciite se dodeluvaat na individualna aplikacija. Vo pogled na koristenje na IPARD fondovite poveke poeni pri rangiranje se dodeluvaat na zemjodelci koi se clenovi na zdruzenie na zemjodelci, ili clenovi na kooperativi. Dodeka vo pogled na kooperativi ili pravno lice osnovano od zdruzenie na zemjodelci, so Programata za finansiska poddrska za ruralniot razvoj se predviduva pomos za administrativni trosoci za osnovanje, za vodenje na smetkovodstvo, plata na direktor i opremuvanje na kancelarijata sediste na kooperativata. Isto taka vakvite pravni lica mozat da koristat grantovi za investicii vo oprema po Programata za ruralen razvoj koi sto se od korist za site osnovaci. Vakvata politika e poradi faktot sto zdruzenite zemjodelci vo forma na pravno lice (zadruga ili trgovsko drustvo) mozat organizirano da gi plasiraat svoite proizvodi po edinstveni proizvodni standardi odnosno da se zanimavaat so trgovija direktno a ne preku posrednici, dodeka vo forma na zdruzenie nemoze da se zanimavaat so edinstven plasman tuku sekoj poedinecno sklucuva dogovor. Isto taka preku pravnoto lice moze da nabavuvaat materijali za zemjodelsko proizvodstvo (seminja, gubriva itn.) vo pogolemi kolicini pri sto od edna strana ke se postigne poevtina cena i edinstven kvalitet. Sepak osnoven preduslov i za uspesna rabota na zadrugata ili trgovskoto drustvo formirano od zdruzenie na zemjodelci e angazman na lica koi edinstveno ke se zanimavaat so aktivnosti za administrativno funkcioniranje na organizacijata.
Imam slusnato deka drzavata dava nekakov paricen nadomestok za osnovanje na nova firma.Odnosno eden vid na kredit od priblizno 3000 evra, dali moze da mi odgovorite za sto se raboti.
Министерство за земјоделство,шумарство и водостопанство не е надлежно да ви одговори на поставеното прашање, за соодветен одговор Ве молиме да се обратите до Агенција за вработување.
Jas sum registrirana individualna zemjodelka od Strumica.Podignav nov ovosen nasad vo povrsina od 6 dekari. Sega sakam ovostarnikot da go ogradam so mreza i sakam da kupam prskalka atomizer za traktor. No za toa mi nedostigaat paricni sredstva. Dali MZSV na RM moze nekako da mi pomogne kako da dojdam do tie sredstva.Odnapred blagodaram.
Pocituvani, potrebno e da se konsultirate za sortite so nekoj od profesorite od Fakultetot za zemjoselski nauki i hrana - katedra po ovostarstvo.
Sto se e potrebno za formiranje na zadruga?.
Министерство за земјоделство,шумарство и водостопанство не е надлежно да ви одговори на поставеното прашање
Zdravo!Maz mi ima privatna pekara za proizvodstvo na beli peciva i prerabotki od brasno.Bi sakal da se prosiri no mu nedostigaat finansii.Ke ve molam da mi odgovorite dali nego go sleduva nekakva pomos (od IPARD fondovite) ,dali moze da konkurira za nekoi nepovratni sredstva i kade?ili da pobara nekoj povolen kredit.Odnapred blagodaram na odgovorot.pozdrav
Pocituvani, Ministerstvo za zemjodlestvo,sumarstvo i vodostopanstvo ne e nadlezno da vi odgovori, potrebno e da se obrartite do Agencija za samovrabotuvanje
jas sum registriran individualen zemjodelec. vo tekot na 2009 godina imav zemjodelski ( ovosni) proizvodi koi gi prodadov na firmi registrirani za otkup.Dokumentite za otkup i isplata se napraveni na ime na mojot sin koj e student, bidejki toj imase vo momentot transakciona smetka. Za plakanje na danok ne bev informiran.Sega doznav. Iznosot e pomal od 300 000.00 denar( do ovaa suma IZ ne plaka danok). Kako da go napravam Барањето за паушално плаќање на персоналниот данок од доход za da ne platime danok oti e predadeno i isplateno na negovo ime a proizvodstvoto e moe. Ve molam za itnost. blagodaram
Pocituvani,Ve molime da se obratite do Uprava za javni prihodi za da dobiete soodveten odgovor
sakam da otvoram peralna za vozila vo mojot dvor kade sto ziveeam koi uslovi treba da gi ispolnam i dali za samovrabotuvanje ima nekoi beneficii kako primer nepovratni sredstva za alati i masini i za pridonesi za novovraboteniot ve molam da mi odgovorite
Министерство за земјоделство,шумарство и водостопанство не е надлежно да ви одговори на поставеното прашање
me interesira kolko pari mi se potrebni za podiganje na nasad od slivi na 1 ha i kolko puri za negovo odrzuvanje kako i kolku prihodi mozam da ostvaruvam Vi blagodaram odnapred
Pocituvani, ima subvencii za slivi toa 90 000,00 denari po hektar, a minimalna povrsina treba da bide 0,2ha. Za strucni lica obratete se na Fakultet za zemjodelski nauki i hrana.
dali i koga ke se isplatat parite od lanskata osteta od snegot na zemjodelcite vo Gevgelisko??
Pocituvani,za podetalno informiranje potrebno e da se obratite do Drzaven inspektorat za zemjodlestvo,direktor- Vanco Dimitriev (02/3121462)
Se registrirav kako zemjodelec-mlekoproizvodstvo.Zena,27 god.Ve molam za odgovor?Koi se i kolkavi moite mesecni obvrski kon drzavata?Kako da gi reguliram tie davacki bez da angaziram knigovoditel?Blagodaram
Pocituvani, Vo prasanjeto ne e navedeno dali e registrirana kako praven subjekt - firma. Ako e registrirana spored Zakonot za vrsenje na zemjodelska dejnost Sl.. vesnik br.11 od 2002 god. mesecnite davacki iznesuvaat 6.500 denari.Dali moze da vodi knigovodstvo sama, treba da se prasa konigovodstveno biro za da se naucai sama da gi izraabotuva mesecnite presmetki za plata i da gi popolnuva virmanskite nalozi, a za godisnata presmetka obvrzno e da bide izraboteno od licenciran knigovoditel. Za podetalni informacii vo vrska so pravata sto moze da se ostvari od programata za poddrska na zemjodelstvoto da se obratite do Podracnata edinica vo mestoto na ziveenje.
zosto ne se isplateni subveciite zanasadi od slivi i koga ce bidat isplateni
Pocituvani, potrebno e da se obratite po konkretno, ime i prezime,konatkt broj,mesto na ziveenje
Tatko mi e pod zavodot, no ima zemeno subvencii i po baranje od UJP ima prijaveno profit od 10000den (ima malku zemja i ja raboti kako hobi). Od UJP mu imaat vrateno deka so toa e registriran kako individualen zemjodelec. Dali toa znaci deka ke treba da pocne da isplaka mesecni pridonesi za nego kako i za penzisko i zdravstveno osigoruvanje i dali ke bide isfrlen od zavodot? Dali postoi nacin da se odregistrira kako individualen zemjodelec i kako toa bi mozel da go napravi?
Индивидуален земјоделец се регистрира според закон за вршење земјоделска дејност (сл.бр. 11/2002),исто така, постои можност пензиско и инвалидско осигурување да се плаќа спред законот за пензиско осигурување на земјоделците според катастарски приход за што подетални информации може да добие од Фондот за пензиско осигурување. Во врска со прашањето за бришење од заводот за вработување Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ) не е надлежно. По прашањето за бришење од регистерот за индивидуални земјоделци подетални информации може да добиете во подрачната единица на МЗШВ во местото на живеење.
Zitel sum na selo Stepance Kumanovo, imam 2 stali 100 m. kvadratni sakam da kupam 20 telinja za goenje kade treba da se obratam dali moze da mi se pomogne pri finansiranje spred programata za podrska i razvoj na stocarstvoto i vo kolkava mera. Odnapred blagodaram.
Почитувани, Од програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2010 година може да поднесете барање за користење на средства за мерката 2.1 Финансиска поддршка за обележани грла говеда доколку на денот на аплицирањето имате регистрирано одгледувалиште на име на барателот. Рокот за поднесување на барање за оваа мерка е од 24 март до 31 мај 2010 година. Со почит,
registrirana sum kako individualen zemjodelec odgleduvam ovci sakam da vrabotam eden rabotnik(ovcar)dali ovaa godina za nego bi bila oslobodena od davacki(pridonesi)ako go vrabotam.vi blagodaram.
Pocituvani potrebno e da se obratite do Agencija za finansiska poddrska vo zemjodelstvoto i ruralniot razvoj(02-3228-840)
majkami se vodi kako individualen zemjodelec ,od 24.04.2009 i bidejki ne e od 01.01.2009 treba da plati danok na dobivka kako zemjodelec so dopolnitelna dejnost a nea toa i e osnovna dejnost...kako mozi toa da se resi
Pocituvani, potrebno e da se obratite do regionalni kanleraii na Uprava za javni prihodi ili vo Podracnite edinici na Ministerstvoto za zemjodelstvo,sumarstvo i vodostopanstvo za da se objasni statusot odnosno po koj zakon ste registrirani kako individualen zemjodelec, dali po zakon za vrsenje zemjodelska dejnost ili po zakon za zemjodelstvo i ruralen razvoj.
Pocituvani, Sakam da podignam nasad so lesnici do kogo da se obratam za strucna pomos i informacii vo vrska so drzavni subvencii
Pocituvani,potrebno e da se obratite do Podracnata edinica na Ministerstvo za zemjodelstvo,sumarstvo i vodostopanstvo za strucna pomos
Jas ziveam vo planina na N.V. od 1000 metri. Sakam da se zanimavam so cuvanje na kozi, od 80-100 broja. Nevraboten sum i sakam da otvoram firma da rabotam so mojata zena, koja isto e nevrabotena. Dali postojat finansiski olesnuvanja za ovoj vid na dejnost i kolku? Za kupuvanjeto na kozite i potrebnata tehnologija, za izgradbata na stalata, i dali moze da se dobie drzavno zemjiste za seto ova? Sakam da naglasam deka ziveam vo selo Sasa - M. Kamenica, i nemam potreba od kvalitetno zemjiste.
Почитувани, Услов за користење на средства по ИПАРД програмата (во вашиот случај за козарство) е да се има пријавен производен капацитет во подрачната единица на Министерството за земјоделство од минимум 50 кози. Доколку немате кози, не би можеле да добиете средства согласно ИПАРД Програмата. Сите детали околу прифатливите инвестиции, критериумите кои треба да бидат исполнети и сл, се содржани во Упатството за корисници за ИПАРД кое е објавено на веб страната на Агенцијата, www.ipardpa.info, а истото може да се подигне во архивата на АФПЗРР и од регионалните единици на Агенцијата за поттикнување на развојот во земјоделството. Со почит,
dali moze da konkuriram za sredstva od ipard za razvoj na selski turizam vo selo so nad 700m nadmorska visina veke imam registrina drustvo. mislam da gi iskoristam na obnova na stara tradicionalna arhitektura i sl.