Кон почетната страница
Почетна страница
За uslugi.gov.mk
Контакт
   Услуги од
Министерства
Министерство за внатрешни работи
Министерство за економија
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за здравство
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
Министерство за култура
Министерство за локална самоуправа
Министерство за надворешни работи
Министерство за образование и наука
Биро за развој на образованието
Министерство за одбрана
Министерство за правда
Управа за водење на матичните книги
Министерство за транспорт и врски
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи
Царинска Управа на РМ
Секретаријат за европски прашања
Останати Органи
Државен завод за статистика
Државен архив на РМ
Агенција за иселеништво
Агенција за млади и спорт
Агенција за развој и инвестиции
Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
Агенција за вработување на Република Македонија
Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи
Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
Централен регистар на Република Македонија
Службен весник на Република Македонија
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Универзитет за информатички технологии - Охрид
Државен универзитет во Тетово
често поставувани прашања
Издавање решение за отпочнување со работа на високообразовни институции по претходно добиена акредитација
Почитувани ако мозе да ми помогнете околу одлуката за акредитација на Факултетот за фармација во ДУТ. Ја имам листата на акредитирани дипломи од советот за акредитација (на цело со Г.Тито Белицанец)
Одборот за акредитација на високото образование има издадено акредитација само за тригодишните студии по фармација на ДУТ.
Dali MITfakultetot po pravni nauki ima dobieno akreditacija vo Makedonija , ako ima od koga ii dali se priznavaat nivnite diplomi po pravni studii
Факултетот за правни науки има поднесено барање за акредитација и се чека одговорот на забелешките на експертската комисија што значи дека е во фаза на акредитација
Me interesira, dali Fakultetot za biznis ekonomija vo Skopje, koj e formiran od Neocom, ima dobieno akreditacija ( resenie ) za rabota kako visokoobrazovna ustanova. Dali studentite koi se zapisani otkako ke zavrsat ke bidat tretirani kako akademski gragani, odnosno dali taa diploma nekade ke vazi?
Факултетот за бизнис економија е акредитиран од одборот за акредитација и има добиено решение за почеток со работа од Министерството за образование и наука
Ме интересира дали факултетот за стоматологија на Европски универзитет - Скопје е во постапка на акредитација и што всушност значи тоа?
Стоматолошкиот факултет на ЕУРМ нема добиено акредитација од Одборот за акредитација на високото образование. - Процесот на акредитација ќе почне кога ќе биде доставенЕлаборат кој ги исполнува законските услови за акредитација. - Законските рокови течат од времето кога ќе биде доставен проект кој ги исполнува условите за акредитација
Дали Мит Универзитетот има добиено акредитација за постдипломски студии по здравствен менаџмент?
МИТ универзитетот има акредитација за студиската програма по Здравствен менаџмент
Dali Stomatoloski Fakultet pri Evropski Univerzitet ima akreditacija? Ako e vo proces na akreditacija koga se ocekuva najkasno da dobie? Postojat li nekoi rokovi? Kade ima lista (na internet) na akreditirani visokoobrazovni ustanovi?
Стоматолошкиот факултет на ЕУРМ нема добиено акредитација од Одборот за акредитација на високото образование. Процесот на акредитација ќе почне кога ќе биде доставенЕлаборат кој ги исполнува законските услови за акредитација. - Законските рокови течат од времето кога ќе биде доставен проект кој ги исполнува условите за акредитација. Листа на акредитирани установи има на веб страницата на Министерството за образование и наука.
Дали универзитетот ЕСРА е има добиено акредитација од Одборот за акредитација на виското образование? Зошто веќе подолго време не функционира линкот на Министерство з аобразование и наука до листата на акредитирани високообразовни институции?
Универзитетот ЕСРА има добиено Решение за акредитација на Проектот за основање на приватна високообразовна установа Универзитет за аудиовизуелни уметности - Европска академија ЕСРА Париз-Скопје-Њујорк во Скопје на 28.03.2008 година.Истовремено се акредитирани пет факултети Факултет за театарски уметности, Факултет за филмски уметности, Факултет за сценски дизајн Факултет за приемента музика и Факултет за тонска продукција. Што се однесува до линкот не ми е познато зошто не функционира.
Ve molam dali Slavjanskiot institut ima resenie za akreditacija i ako ima kade moze istoto da se najde (na internet)? Linkot navistina ne funkcionira-bitrebalo nekoj da reagira?!
Меѓународниот Славјански институт „Гаврило Романович Державин“ е акредитирана високообразовна установа на 9.12.2008 година, а нејзините дисперзирани студиски програми во Битола се исто така акредитирани на 26.08.2009 година. Што се однесува до линкот на Одборот за акредитација во моментов тој не функционира и се работи на негово активирање.
Dali magistarskite studii po e-business, pri drzavniot ekonomski fakultet vo skopje se akreditirani za studentite zapisani vo 2009 godina? Imame informacija deka akreditacijata e izdadena vo 2010 godina i deka nasata generacija nema da ima vazecka diploma.
Вториот циклус на магистерски студии по е-бизнис на Економскиот факултет во Скопје имаат добиено акредитација од Одборот за акредитација на високото образование и издадените дипломи ќе бидат важечки.
Ve molam dali Slavjanskiot institut ima resenie za akreditacija i ako ima kade moze istoto da se najde (na internet)? Linkot navistina ne funkcionira-bitrebalo nekoj da reagira?!
Меѓународниот Славјански институт „Гаврило Романович Державин“ е акредитирана високообразовна установа на 9.12.2008 година, а нејзините дисперзирани студиски програми во Битола се исто така акредитирани на 26.08.2009 година. Што се однесува до линкот на Одборот за акредитација во моментов тој не функционира и се работи на негово активирање.
Ve molam za informacija dali BAS AKADEMIJA SMILEVSKI ima akreditacija?
Високата стручна школа за бизнис менаџмент Бизнис академија Смилевски – БАС е акредитирана од Одборот за акредитација и е запишана во Регистарот за високообразовни установи во Министерството за образование и наука
kade mozam da dobijam spisok na site drzavni i privatni fakulteti vo R.Makedonija koi imaat akreditacija za dodiplomski i postdiplomski studii
На сајтот на Министерството за образование и наука
ve molam da mi odgovorite dali fakultetot za sport i sportski menadzment pri FON univerzitetot vo Skopje ja ima potrebnata akreditacija za dodiplomski i postdiplomski ( magisterski ) studii
Да, студиската програма е акредитирана на 19.06.2009 3+1+1
Dali Evropski Univerzitet ima akreditirani Doktorski studii? Dali nekoj od ostanatite privatni univerziteti ima akreditirani doktorsi studii? Krajno vreme e da se obnovi listata so akreditirani programi i univerziteti na stranata na ministerstvoto za obrazovanie, zatoa sto mogu luge se doveduvaat vo zabluda, neophodno e javo da bidat istaknati akreditiranite fakulteti i da bidat dostapni za sekogo vo sekoj moment.
На сите универзитети акредитирањето на третиот циклус е запрен се додека не се донесе Уредбата за нормативите и стандардите за основање на високообразовни установи и вршење на високообразовна дејност. Штом биде донесена сите поднесени Елаборати за акредитација на докторските студии до Одборот за акредитација, ке бидат ставени во процедура.
dali fakultetot sa sport i sporteski menadzment pri FON univerzitetot e so potrebnata akreditacija za dodiplomski i postdiplomski studii
Да, студиската програма е акредитирана на 19.06.2009 3+1+1
dali postdiplomskite studii na fakultetot za sport i sportski menadzment pri FON univerzitetot se so akreditacija. blagodaram
Да, студиската програма е акредитирана на 19.06.2009 3+1+1
dali fakultetot za sport i sportski menadzment pri FON univerzitetot ima akreditacija za poslediplomski ( magisterski ) studii, odnosno dali diplomata magister po sportski menadzment ke bide validna
Да, студиската програма е акредитирана на 19.06.2009 3+1+1
Ако може линк од Листата на акредитирани факултети на страната на Министерството за образование и наука
На сајтот на Министерството за образование и наука
Ако може линк од Листата на акредитирани факултети на страната на Министерството за образование и наука
На сајтот на Министерството за образование и наука
Pocituvani bi sakal da doznaam dali Ruskiot univerzitet vo Sveti Nikole i Bitola koj sto ima fakulteti za ekonomija psihologija,dramski umetnosti ima dobieno akreditacija?
Да Меѓународниот Славјански институт е акредирана високообразовна установа на .12.2008 година и има добиено Решение за почеток со работа oд Министерството за образование
kade moze da se informiram za upis na vozrasni studenti koe sega vladata go reklamira i za koi fakulteti vazi
За запишувањето студенти според проектот 45, најдобро е да се обратите на самите универзитети, кои ќе го спроведат проектот. За подетални информации видете ги интернет страницте на УКИМ, УКЛО, УГД и ДУТ
kade moze da se informiram za upis na vozrasni studenti koe sega vladata go reklamira i za koi fakulteti vazi
За запишувањето студенти според проектот 45, најдобро е да се обратите на самите универзитети, кои ќе го спроведат проектот. За подетални информации видете ги интернет страницте на УКИМ, УКЛО, УГД и ДУТ
do kade e akreditacijata na Stomatoloski fakultet pri Evropski Univerzitet.Sakam da se zapisam tamu pa mi treba mislenje
Sto se odnesuva do akreditacijata na Stomatoloskiot fakultet na Evropskiot univerzitet Republika Makedonija moze da ve informirame deka Odborot za akreditacija seuste nema izdadenoResenie za akreditacija na ovoj fakultet i procedurata e vo postapka.
Koj e nalezen za menuvanje na predmetna programa za vospituvaci konkretno na Pedagoski fakultet vo Bitola Ministerstvo za obrazovanie i nauka koe e bazicen finansier na studiskite prigrami na Drzavnite fakulteti, ili pak za menuvawe na programata za vospituvaci e nalezno Minister. za trud i soc.politika na RM.VE MOLAM da dobijam odogvor, oti od drugite sluzbi vo Sektorot za visoko obrazovanie ne mozam da dobijam odogovor. Odnapred blagodaren za uslugata.
Одговор на Вашето прашање може да добиете на 02/3140-179 и 02/3140-168
Koj e nalezen za menuvanje na predmetna programa za vospituvaci konkretno na Pedagoski fakultet vo Bitola Ministerstvo za obrazovanie i nauka koe e bazicen finansier na studiskite prigrami na Drzavnite fakulteti, ili pak za menuvawe na programata za vospituvaci e nalezno Minister. za trud i soc.politika na RM.VE MOLAM da dobijam odogvor, oti od drugite sluzbi vo Sektorot za visoko obrazovanie ne mozam da dobijam odogovor. Odnapred blagodaren za uslugata.
Одговор на Вашето прашање може да добиете на 02/3140-179 и 02/3140-168
dali univerzitetot za turizam i menagment vo Skopje ima akreditacija za vtor ciklus studii na fakultetot za menagment so covekovi resursi.
PRIVATNATA VISOKOOBRAZOVNA USTANOVA UNIVERZITET ZA TURIZAM I MENADJMENT E AKREDITIRANA VISOKOOBRAZOVNA USTANOVA I VTORIOT CIKLUS NA STUDIITE NA FAKULTETOT ZA MENADJMENT NA COVEKOVI RESURSI E AKREDITIRAN
Pocituvani,me interesira dali diplomata od Filozfskiot fakultet otsek:psihologija e akreditiran nadvor od drzavava i vo koi toa drzavi(posebno sum zainteresirana za Uk,Kanada,USA,Australia i Polska) Vi blagodaram
Sto se odnesuva do tretiranjrto na diplomite steknati vo nasata zemja , vo stranstvo, osnoven kriterium za ekvivalencija i priznavanje na stranska visokoobrazovna kvalifikacija utvrden so op[tiot sistem za priznavanje na kvalifikaciite so propisite na EU e statusot na visokoobrazovnata ustanova koja ja izdala kvalifikacijata. Za podetalni informacii bi trebalo da se obratite do Oddelenieto za ekvivalencija i priznavanje na visokoobrazovni kvalifikacii na telefon (02) 3140 170 i 3140 171
Koga konecno ce se objavi konkurs za doktorski studii na bilo koj akreditiran fakultet vo Makedonija???!!! Vece povece od 1godina i pol procesot e prekinat. sto e pricinata sto procesot e stopiran, pa onie sto so vrski uspeeja da gi prijavat doktorskite disertacii do septemvri 2009 se vo igra, a ostanatite cekaat...
Kako Odbor za akreditacija moze da ve informirame deka stopiranjeto na realizacijata na doktorskite studii se dolzi na neakreditiranite studiski programi za 3 ciklus na studii, a pak seto toa bese usporeno poradi cekanjeto na novata Uredba za normativi i standardi za osnovanje na visokoobrazovni ustanovi i vrsenje visokoobrazovna dejnost. Podgotvenite elaborati koi bea dadeni za akreditacija vo Odborot bese potrebno da se dorabotat soglasno novata Uredba i se nadevame deka vo najskoro vreme elaboratite koi se preraboteni i podneseni do Odborot ke bidat akreditirani so sto ke prodolzi realiziranjeto na ovoj vid na studii.
Ve molam me interesira dali American colleg vo Skopje e akreditiran.Jas sum zainteresirana za ekonomskite studii.
Listata na site akreditirani fakulteti mozete da gi najdete na sajtot na ministerstvoto za obrazobanie i nauka
Dali fakultetot STUL vo tetovo ima akreditacija ?
Listata na site akreditirani fakulteti mozete da gi najdete na sajtot na ministerstvoto za obrazobanie i nauka
Dali e priznaen (akreditiran) fakultetot Euro college po biznis studii so sediste vo Kumanovo???Odnapred blagodaram
Listata na site akreditirani fakulteti mozete da gi najdete na sajtot na ministerstvoto za obrazobanie i nauka
Ke ve zamolam ako moze da mi kazete kolku godini raboten staz e potrebno za da se dobie resenie, odnosno za transformacija na raboten staz od opredeleno na neopredeleno rabotno vreme kako vraboten vo osnovno obrazovanie na mesto nastavnik? Blagodaram...
Za transformacija na rabotniot odnos Vi se potrebni pet (5) godini rabotno iskustvo vo obrazovanie
Дали Одборот за акредитација на ВО врши проверка на секој предложен ментор во една студиска програма од новите докторски студии согласно член 15 од новата Уредба за нормативи и стандарди? Конкретно, дали Одборот има должност да ги провери списанијата во кои се објавени трудовите на предложените ментори согласно ставот 6 од овој член?
Odborot za akreditacija donesuva odluka za akreditacija na studiska programa dokolku taa gi ispolnuva site uslovi navedeni vo Zakonot za visokoto obrazovanie, Uredbata za normativite i standardite za osnovanje na visokoobrazovni ustanovi i za vrs'enje na visokoobrazovna dejnost i Pravilnikot za organizacijata, rabotata, nac'inot na odluc'uvanje, metodologijata, postapkata za akreditacija, kako i drugi pras'anja vo vrska so rabotata na Odborot za akreditacija. Odborot za akreditacija im isprati dopis na site visokoobrazovni ustanovi koi imaat dostaveno elaborati za akreditacija na studiski programi od tret ciklus na studii,vo koj im ukaz'a deka e potrebno da dostavat dokaz za toa deka trudovite na licata predloz'eni za mentori go ispolnuvaat kriteriumot od c'len 15 stav 1 i 6. Kako dokaz za toa deka trudovite (najmalku pet) se objaveni vo megjunarodni spisanija k'e se prifati kopija na stranicite na spisanijata vo koi se objaveni trudovite kade e naveden ureduvac'kiot odbor na spisanieto.
Veke procitav na stranata za ministerstvoto za obrazovanie i nauka deka Fakultetot za Biznis i ekonomija e akreditiran, no me interesira dali seuste e sporna bankarskata garancija koja im ja baraat ili e veke toa reseno i dali tie diplomi vo idnina bi bile funkcionalni kako i site drugi ? Blagodaram
Kako sto veke ste procitale Fakultetot za biznis ekonomija e akreditirana visokoobrazovna ustanova, a sto se odnesuva do bankarskata garancija, Odborot za akreditacija nema nadleznosti od taa priroda.
Veke procitav na stranata za ministerstvoto za obrazovanie i nauka deka Fakultetot za Biznis i ekonomija e akreditiran, no me interesira dali seuste e sporna bankarskata garancija koja im ja baraat ili e veke toa reseno i dali tie diplomi vo idnina bi bile funkcionalni kako i site drugi ? Blagodaram
Kako sto veke ste procitale Fakultetot za biznis ekonomija e akreditirana visokoobrazovna ustanova, a sto se odnesuva do bankarskata garancija, Odborot za akreditacija nema nadleznosti od taa priroda.
Veke procitav na stranata za ministerstvoto za obrazovanie i nauka deka Fakultetot za Biznis i ekonomija e akreditiran, no me interesira dali seuste e sporna bankarskata garancija koja im ja baraat ili e veke toa reseno i dali tie diplomi vo idnina bi bile funkcionalni kako i site drugi ? Blagodaram
Kako sto veke ste procitale Fakultetot za biznis ekonomija e akreditirana visokoobrazovna ustanova, a sto se odnesuva do bankarskata garancija, Odborot za akreditacija nema nadleznosti od taa priroda.
Дали Европскиот Универзитет има добиено акредитација за втор циклус на студии-Правен факултет?
Da Prviot privaten Evropski univerzitet - Republika makedonija, Praven fakultet gi ima akreditirani poslediplomskite 2 ciklus studiski programi
Pocituvani,me interesira koj od universiteti vo Makedonija imaat akreditacija za doktorski studii po angliski jazik?
Zasega nema akreditirana niedna studiska programa za 3 ciklus na Univerzitetite vo Republika Makedonija
Дали МИТ факултетот за компјутерски науки и технологии има акредитација и решение за почеток со работа за постдипломски студии
MIT univerzitetot potocno Fakultetot za kompjuterski nauki i tehnologii ima Resenie za akreditacija za 1 i 2 ciklus
DALI MIT UNIVERZITETOT IMA DOZVOLA ZA RABOTA I AKREDITACIJA I AKO NEMA KOI SE PRAVATANA STUDENTITE?
MIT univerzitetot ima Resenie za akreditacija i Resenie za pocetok so rabota. Vo slucaj da Univerzitetot ne bide vo sostojba da gi izvrsuva svoite obvrski odnosno studentite nemaat uslovi za studiranje tie so dolzni na studentite da im ovozmozat da se prefrlat na soodvetni visokoobrazovni ustanovi kade ke go prodolzat svoeto skoluvanje.
Dali e akreditiran Otsekot Angliska knizevnost na Univerzitetot Goce Delcev i, programniot modul Efektivno kancelarisko rabotenje na Biznis Akademijata Smilevski
Studiskata programa za Angliska knizevnost na Univerzitetot Goce Delcev vo Stip ne e podnesena za akreditacija do Obborot za akreditacija Istoto se odnesuva i za studiskata programa po Kancelarisko rabotenje na Biznis akademijata Smilevski
универзитетот на југоисточна европа е запишан во листата на акредитирани универзитети,но зошто не се запишани и неговите факултети во заграда, како што е со на пр.Европскиот универзитет(каде што ги има набројано факултетите)?
Sekoja akreditirana studiska programa e dadena i e vo Spisokot na akreditirani visokoobrazovni ustanovi vo Republika Makedonija i odtamu mozete da vidite za nivnata akreditacija
momentalno sum student na tehnolosko-metalurskiot fakultet vo Skopje,no sakam da se prefrlam na tehnolosko-tehnickiot fakultet vo Veles pa me interesira dali e priznata diplomata za diplomiran tehnolog od tehnickiot fakultet vo Veles
Od podatocite so koi raspolaga Odborot za akredutacija Tehnolosko-metalurskiot fakultet ima disperzirani studii samo vo KAVADARCI, dodeka TEHNICKIOT FAKULTET OD BITOLA IMA DISPERZIRANI STUDISKI PROGRAMI VO VELES, KOI SE AKREDITIRANI.
Дали Европски Универзит има добиено акредитација за постдипломски студии по здравствен менаџмент
Akreditacijata na studiskata programa po zdravstven menaxment na Evropskiot univerzitet e vo procedura
Почитувани, Ве молам кои се акредитираните студии од трет циклус, т.е. кој факултет од областа на економските науки и за која студиска програма има добиено акредитација, досега?
Do sega nema podneseni elaborati za akreditacija na doktorski studii od oblasta na ekonomskite nauki od nieden univerzitet.
Почитувани, Ве молам кои се акредитираните студии од трет циклус, т.е. кој факултет од областа на техничките науки и за која студиска програма има добиено акредитација, досега?
Univerzitet Sv.Kiril i Metodij Skopje - Fakultet za elektrotehnika i informaciski tehnologii Skopje,studiska programaelektrotehnika i informaciski tehnologii - PMF studiska programa po Informatika, hemija, biologija - Masinski fakultet, studiska programa po Masinstvo so poveke potprogrami - Tehnolosko-metalurski fakultet, studiska programa Tehnoilogija, Metalurgija,so poveke potprogrami Univerzitet Goce Delcev Stip - 3 ciklus od oblasta na Tehnicko-tehnoloskite nauki so poveke potprogrami
Почитувани, Ве молам кои се акредитираните студии од трет циклус, т.е. кој факултет од областа на правото и за која студиска програма има добиено акредитација, досега?
Seuste nema akreditirani studiski programi od oblasta na pravnite nauki, vo procedura se studiskite programi na Pravniot fakultet Justinijan prvi na Univerzitetot Sv.Kiril i Metodij
Дали факултетот за стоматологија на Европски универзитет е акредитиран од Одборот за акредитација на виското образование? Зошто веќе подолго време не функционира линкот на Министерство з аобразование и наука до листата на акредитирани високообразовни институции?
Fakultetot za stomatologija na Evropskiot univerzitet e akreditiran na 36. sednica na Odborot za akreditacija odrzana na 24.03.2011 godina
Pocituvani, bi sakala da Vi postavam 2 prasanja: prvo, na drzavniot Ekonomski fakultet vo Skopje, me izvestija deka sega e postignat dogovor za poskapuvanje na doktorskite studii, no deka i ovaa godina moze da se zapisuvaat studenti po stara programa (samo so pisuvanje na trud) i ova vazi do kraj na dekemvri 2011god, a vtoroto prasanje e dali e smenet zakonot za dobivanje resenija za neopredeleno vreme za nastavnici vo sredno obrazovanie, koi imaat minimum 2 god raboten staz??? Vi blagodaram
Sto se odnesuva do visinata na iznosot za 3 ciklus doktorski studii na Ekonomskiot fakultet vo Skopje toa e vo nadleznost na sekoja visokoobrazovna ustanova. Sto se odnesuva do zapisuvanjeto na doktorski studii po stara programa / mentorski sistem / za toa ke se obratite na visokoobrazovnata ustanova na koja planirate da zapisete 3 ciklus na studii kade ke vidat dali gi ispolnuvate propisanite zakonskite uslovi za steknuvanje na doktorat po mentorski sistem. Za transformacijata na rabotniot odnos, odnosno za izmeni na zakonot za rabotni odnosi ke mora da se obratite vo ministertsvoto za trud i socijalna politika
Студент сум на архитектонскиот факултет во Скопје, и сакам да се префрлам на студии во Шпанија. Од таму покрај другите документи, ми го бараат како најважен, документот со студиската програма, т.е. краток опис на положените предмети. Кога го побрав тој документ од Деканатот на Архитектонскиот факултет, ми рекоа дека нема шанси да го добијам, затоа што го немаат. Како е тоа можно? Колку што сум запознаена, тоа е облигаторно за секој факултет. Дали има шанси овој проблем некако да се реши, бидејќи ми зависи иднината од ова. Ве молам за одговор.
Студентот кој ќе ги изврши сите обврски по студиската програма за добивање на високо образование во било кој циклус на образование, универзитетот и единицата на универзитетот, односно самостојната висока стручна школа врз основа на евиденција што се води за него му издава диплома. Со дипломата се потврдува дека студентот завршил студиска програма од прв, втор или трет циклус и се стекнува со соодветен стручен или наулен назив. Составен дел на дипломата е додатокот на дипломата. Дипломата и додатокот на дипломата на универзитетот ја потпишува ректорот и деканот односно директорот на единицата на универзитетот и се оверува со сув печат на универзитетот.
Bi sakala da znam na koi univerziteti vo Makedonija ima akreditacija za doktorski studii po angliski jazik?
Za sega ne e akreditirana niedna studiska programa po Angliski jazik od 3 ciklus doktorki studii na univerzitetite vo Republika Makedonija.
Почитувани, Во оваа рубрика забележав одговор на корисничко прашање кој го сметам за несоодветен: Dali e akreditiran Otsekot Angliska knizevnost na Univerzitetot Goce Delcev i, programniot modul Efektivno kancelarisko rabotenje na Biznis Akademijata Smilevski Studiskata programa za Angliska knizevnost na Univerzitetot Goce Delcev vo Stip ne e podnesena za akreditacija do Obborot za akreditacija Istoto se odnesuva i za studiskata programa po Kancelarisko rabotenje na Biznis akademijata Smilevski БАС нема студиска програма по канцелариски менаџмент. Затоа, вашиот одговор го сметам за дезинформација, особено ако се има предвид дека прашањето се однесува на програмски модул, а не на студиска програма. Конкретниот ПРОГРАМСКИ МОДУЛ е дел од АКРЕДИТИРАНАТА ПРОГРАМА по Оперативен менаџмент. Ве молам да го известите поставувачот на прашањето за оваа корекција и за истото да ме известите и мене. Со почит, Горазд Смилевски Генерален менаџер
Blagodaram za ukazuvanjeto, Od uvidot vo dokumentacijata na Odborot za akreditacija, Privatanata samostojna visoka strucna skola "Biznis akademija Smilevski-Bas" vo Skopje ima Resenie za akreditacija na 3 godisnata studiska programa Profesionalni studii po biznis , po studiskata programa Operativen menadjment i po studiskata programa po MBA specijalist po strategiski menadjment. p.s. Odgovorot se dava konkretno na postavenoto prasanje.
Почитувани, До каде е процесот на акредитација на Факултетот за библиотекарство при Универзитетот“Гоце Делчев“ Штип? Однапред благодарам за одговорот.
Do Odborot za akreditacija seuste ne e dostaveno barawe za akreditacija na studiska programa po bibliotekarstvo
Koga ke mi odgovorite na veke postavenite prasanja,ima pominato veke eden mesec od koga gi postaviv?!Dali studentite od Evropski univerzitet fakultet za stomatologija imaat pravo da se prefrlat i da im se priznaat ispitite na drzaven univerzitet,a imaat studirano pred da se akreditira fakultetot za stomatologija?Vo slucaj na nepriznavanje koj treba da ja snosi odgovornosta???Sto ke bide so studentite na fakultetot za stomatologija pri EURM koi imaat veke pominato tri godini pred dobivanjeto na akreditacijata???
Sto se odnesuva do prasanjeto za priznavanjeto na studiite od Evropskiot univerzitet zapisani na Fakultetot za stomatologija pred dobivanjeto na akreditacijata od strana na Odborot za akreditacija na visokoto obrazovanie, kako i za nivno prefrlanje na drugi univerziteti/fakulteti bi trebalo da se obratite do pravnata sluzba na Ministerstvoto za obrazovanie i nauka vo cija nadleznost e tolkuvanjeto na zakonskite odredbi.
Почитувани,дали студентите кои имаат дадено испити пред добивање на акредитацијата на факултетот за стоматологија при Европскиот универзитет имаат право да се префарлат и да се признаат испитите на државниот универзитет во Штип? -Дали на студентите на факултетот за стоматологија при европскиот универзите им се признаваат двете години поминати пред добивање на акредитацијата и во случај на непризнавње кој ке ја надомести штетата на студентите?
Sto se odnesuva do prasanjeto za priznavanjeto na studiite od Evropskiot univerzitet zapisani na Fakultetot za stomatologija pred dobivanjeto na akreditacijata od strana na Odborot za akreditacija na visokoto obrazovanie, kako i za nivno prefrlanje na drugi univerziteti/fakulteti bi trebalo da se obratite do pravnata sluzba na Ministerstvoto za obrazovanie i nauka vo cija nadleznost e tolkuvanjeto na zakonskite odredbi.
-Почитувани,дали студентите кои имаат дадено испити пред добивање на акредитацијата на факултетот за стоматологија при Европскиот универзитет имаат право да се префарлат и да се признаат испитите на државниот универзитет во Штип? -Дали на студентите на факултетот за стоматологија при европскиот универзите им се признаваат двете години поминати пред добивање на акредитацијата и во случај на непризнавње кој ке ја надомести штетата на студентите?
Sto se odnesuva do prasanjeto za priznavanjeto na studiite od Evropskiot univerzitet zapisani na Fakultetot za stomatologija pred dobivanjeto na akreditacijata od strana na Odborot za akreditacija na visokoto obrazovanie, kako i za nivno prefrlanje na drugi univerziteti/fakulteti bi trebalo da se obratite do pravnata sluzba na Ministerstvoto za obrazovanie i nauka vo cija nadleznost e tolkuvanjeto na zakonskite odredbi.
Магистрирав 03.2010г.НА ПОЛИТИЧКИ НАУКИ (ДИПЛОМАТИЈА....)студиска група 4+1на за соцолошки и политички исттражувања во Ск УПРНО МЕ ОДБИВААТ велејќи ми дека нермам право да запишам докторат.... на УКИМ ме примаат............немам добиено објаснение...освен ЧЕКАЈ
Za podetalni informacii javete se na 3140 183
dali moze d se proveri rabotniot staz preku internet,potocno da li gazdata ni uplaka redovno doprinosi
Za odgovor na Vaseto prasanje ke se obratite vo Ministerstvoto za trud i socijalna politika ili pak vo PIOM
dali ima doktorski studii vo Bitola,i dali postoi stranica kade mozi da se oglasite za izbor na profesor zana fakultet od site fakulteti.Blagodaram
Za odgovor na Vaseto prasanje ke se obratite vo Rektoratot na UKLO
Почитувани, ме интересра дали на Европски Универзитет, докторските студии на Економскиот факултет по старата програма односно по менторски систем се акредитирани?
Doktorskite studii na Ekonomskiot fakultet na Evropskiot univerzitet se vo procedura na akreditacija.
kolku se placa za nostrifikacija na doktorat odbranet vo stranstvo kaj nas i koj go vrsi toa? kade da se obratam za povece informacii?
Za podetalni informacii javete se na 3140 170 3140 171 i na mon.gov.mk/dokumeti
Здраво, ме интересира од каде можам да ги дознаам имињата на новите членови на одборот за акредитација и евалуација на високото образование? Однапред благодарам, Поздрав.
ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА И ЕВАЛУАЦИЈА НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 1.Проф. д-р Михаил Петковски, претседател на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование 2.Проф. д-р Имер Исмаили Државен универзитет Тетово 3. М-р Ардит Мемети Факултет на Југоисточна Европа 4. Проф. д-р Марија Ташева 5. Проф. д-р Бранислав Саркањац Филозовски факултет Скопје Бул. Јане Сандански 64/2-2 Скопје 6. Проф. д-р Миколај Кузиновски Машински факултет Скопје 7. Д-р Александар Стојков, Правен факултет Јустинија Први Скопје 8. Проф. д-р Владо Поповски 9. Проф. д-р Томе Неновски, Американ Колеџ Скопје Избрани од интеруниверзитетска конференција 10. Проф. д-р Даниела Поп Ѓорчева, Медицински факултет Скопје Институт за патофизиологија 11. Проф. д-р Александар Ристески, Факултет за електротехника и информациски технологии Скопје 12. Проф. д-р Зехра Харулаи, Факултет за ветеринарна медицина Скопје 13. Проф. д-р Жарко Башески, Факултет за ликовни уметности Скопје 14. Проф. д-р Јордан Стојаноски, Педагошки факултет Битола 15. Проф. д-р Рубин Гулабоски, Земјоделски факултет Штип 16. Проф. д-р Арбeр Челику, Филолошки факултет ДУТ Тетово 17. Проф. д-р Веби Беџети, Факултет за јазици, култури и комуникации на ЈИЕ Тетово 18. Проф. д-р Стефан Буџакоски, Факултет за политички науки на ФОН Избрани од Македонската академијата на науките и уметностите 19. Академик Љупчо Коцарев 20. Академик Живко Попов Институт за урологија Организација на работодавачи на Република Македонија најрепрезенатативно тело на работодавачи 21. Белинда Николовска Национална студентска унија на Македонија 22. Иван Живковски 23. Трајче Здравков
Ve molam da mi odgovorite dali diplomite dobieni na MIT univerzitetot se priznaeni i ako ne se priznaeni vo sto e problemot so toj unoverzitet. Odgovorete mi vazno mi e.
Kako Odbor za akreditacija i evaluacija na visokoto obrazovanie, mozeme da Ve informirame deka MIT Univerzitetot e akreditrana visokoobrazovna ustanova od Odborot za akreditacija na 14.10.2008 godina so slednite fakulteti: 1. Fakultet za informaciski tehnologii 2. Fakultet za menaxment 3.Ffakultet za arhtektura 4. Fakultet za menaxment na ekoloski resursi 5. Fakultet za ekoloski i ruralen turizam i 6. Akademija za gastronomija
KOJ od univerzitetite od RM ima disperzirani studii vo Kumanovo
Само Државниот универзитет во Тетово има матичен факултет кој се наоѓа во Куманово и дисперзирани студии
bi sakala da ve prasham ovaa godina koga zapocnuvaat predavanjata za studenite od prva godina na praven fakultet, i opshto na site drugi.. fala vi odnapred
Soglasno zakonot za visokoto obrazovanie, akademskata 2011-2012 godina zapocnuva na 15 septemvri na site javni i privatni visokoobrazovni ustanovi vo Republika Makedonija
imam zavrseno za veterinaren tehnicar vo 1989-1990 godina.togas ne se polagase matura po taa nastavna programa.me interesira da li mozam da se zapisam na pedagoskiot fakultet vo skopje, i kakva e taa programa za vozrasni,dali se uci po skratena programa, so ogled deka sega imam 39 godini.odnapred blagodaram za odgovorot.
Почитувани, Се извинуваме што до сега не сме ви одговориле, но имавме некои технички проблеми со пристапот до прашањево. Согласно фактот дека во тој период не се полагало државна матура, вие како кандидат кој сте завршиле во 1989-1990 година, немате потреба да го имате ова, туку едноставно потребно е само да ги однесете останатите документи на факултетот каде сакате да се запишете, со цел да се изврши рангирање, што значи можете да аплицирате на било кој факултет во државава (ова е регулирано и го пишува во конкурсот). Што се однесува до второто прашање, Проектот 45, тој е наменет за возрасни жени над 35 и мажи над 45 години. Програмата по која се студира е иста како и онаа во објавениот конкурс (како за сите студенти во државата), разликата за овој проект е што се студира само како ВОНРЕДЕН СТУДЕНТ, и ПАРТИЦИПАЦИЈАТА Е 200 ЕВРА во денарска противвредност годишно. Зависно од каде сакате да аплицирате потребно е да се информирате дали факултетот е вклучен во проектот или не е. За тоа кој факултет е вклучен можете да ги отворите конкурсите на јавните високообразовни установи во Република Македонија. Со почит,
Me interesira dali vazat Magisterski studii vo soodvetna oblast za da se predava vo osnovno obrazovanie? Blagodaram. Pozdrav
Почитувани, Ви Благодарам на прашањето. Се извинуваме за каснењето на одговорот, кој поради годишните одмори ви го одгобвараме сега. Магистерските студии важат доколку за тоа се бара во Конкурсот кој го дава работодавачот, во случајот основното училиште. Пример доколку од страна на работодавачот се бара, завршен факултет од областа на историјата, и се разбира и други документи, а вие имате факултет по македонски јазик на пример, и сте завршиле магистерски студии по историја, тогаш не ги исполнувате условите. Се надевам дека сум јасен. Значи тоа зависи од работодавачот каков профил на кадар бара согласно нивниот Конкурс. Со почит
Me interesira za 3ot ciklus na doktorski studii: Od oblasta na ekonomijata koi programi/fakulteti se akreditirani (privatni i drzavni ustanovi)? Odnapred Vi blagodaram
Почитувани, Ви Благодарам на прашањето Во моментов се уште ниту една студиска програма од областа на економијата нема добиено решение за почеток со работа за трет циклус на студии од страна на Министерството за образование и наука (по нов начин на запишување на докторски студии). Со почит
Zdr, od Crna Gora sum i me interesira: Ko ke go zavrsam pravnio fakultet kaj nas, ke mozam li so taa diploma da rabotam vo Makedonija ili ke treba da dopolagam uste nekoj ispiti? Kako odi nostrifikacijata na diplomi kaj vas? Fala!
Почитувани, Ви Благодарам Кога ќе завршите факултет во друга држава а сакате да работите во Република Македонија, потребно е да извршите нострификација на дипломата. Потребните документи треба да ги доставите до Министерството за образование и наука каде се формира Комисија која е составена од струни лица од вашата област и кои се задолжени да ја нострифицираат вашата диплома. (не знам каков е вашиот предмет, но да се обидам да одговорам на вашето прашање, не се дополага дополнителни предмети, туку комисијата врз основа на положените предмети и вашата студиска програма ќе ви признае одредена квалификација, но тоа само откако ќе отворите предмет). Доколку е се во ред и ги доставите сите потребни документите кои ги бара Комисијата, постапката не трае повеќе од 20 дена. Со почит
Почитувани, Запишан сум на Економскиот факултет, при Фон универзитетот на магистерски студии, генерација 2008/2009 година. Од нив добив писмено известување дека ке бидам исклучен од студии доколку не магистрирам до септември 2011 година, и дека за магистерски студии сега постои ограничување. Ве молам за одговор на моето прашањеЧ Согласно кој член од законот за високо образование мора магистерските студии да се завршат за две години, а сум слушала 2008/2009 година, и дали постои такво ограничување. Однапред ви благодарам за Вашиот одговор! Почитувани, Запишан сум на Економскиот факултет, при Фон универзитетот на магистерски студии, генерација 2008/2009 година. Од нив добив писмено известување дека ке бидам исклучен од студии доколку не магистрирам до септември 2011 година, и дека за магистерски студии сега постои ограничување. Ве молам за одговор на моето прашањеЧ Согласно кој член од законот за високо образование мора магистерските студии да се завршат за две години, а сум слушала 2008/2009 година, и дали постои такво ограничување. Однапред ви благодарам за Вашиот одговор! Почитувани, Запишан сум на Економскиот факултет, при Фон универзитетот на магистерски студии, генерација 2008/2009 година. Од нив добив писмено известување дека ке бидам исклучен од студии доколку не магистрирам до септември 2011 година, и дека за магистерски студии сега постои ограничување. Ве молам за одговор на моето прашањеЧ Согласно кој член од законот за високо образование мора магистерските студии да се завршат за две години, а сум слушала 2008/2009 година, и дали постои такво ограничување. Однапред ви благодарам за Вашиот одговор!
Почитувани, Ви Благодарам на прашањето Законот за високо образование не го регулира времетраењето на студиите. Тоа е регулирано со студиската програма на која што сте запишани. Ова прашање е во надлежност на факултетот односно универзитетот, кој врз основа на договорите кои сте ги склучиле, и одлуките кои се носат на факултетот односно универзитетот сте должни да ги почитувате. Значи согласно Законот за високо образование, и автономијата на универзитетот ова прашање е во надлежност на самиот универзитет. Со почит
Кога излегува конкурсот за докторски студии?
Почитувани, Ви Благодарам на прашањето. Објавувањето на Конкурсот за докторски студии е во надлежност на факултетот, односно Универзитетот. Најдобро е да се интересирате на самиот факултет каде што сакате да аплицирате, (би требало да е некаде околу ноември, но сепак потребно е да прашате на факултетот каде што сакате да аплицирате). Со почит
Кога излегува конкурсот за докторски студии?
Почитувани, Објавувањето на Конкурсот за докторски студии е во надлежност на факултетот, односно Универзитетот. Најдобро е да се интересирате на самиот факултет каде што сакате да аплицирате, (би требало да е некаде околу ноември, но сепак потребно е да прашате на факултетот каде што сакате да аплицирате). Со почит
potreben mi e nekoj telefonski broj na univrzitet za proektot 45 sto e najblisku do struga,
Почитувани, во Струга нема факултет кој го поддржува Проектот 45 (таму и нема факултет, освен дисперзирани студии) И за Проектот 45 имате најмногу во Скопје, потоа во Штип и во Битола. Во Битола Проектот го поддржуваат на Техничкиот факултет (047 207 701) и Високата медицинска школа (047 253 268).Со почит
Pocituvani, Ve molam za informacija dali kandidat koj zavrsil dodiplomski, magisterski i doktorski studii na dadena institucija, moze da bide vraboten vo istata institucija? Odnapred Vi se zablagodaruvam
Почитувани, Нема законско ограничување доколку кандидат кој завршил образование од различен степен да не може да биде вработен на истата институција. Сето тоа зависи од работодавачот и конкурсните услови кои се бараат и секако дали ги исполнувате условите. Со почит
Pocituvani, Ve molam za informacija koi doktorski studii od oblasta na informatikata se akreditirani i na koi univerziteti?
Pocituvani, doktorski studii od oblasta na informatikata imate na studiskata programa po elektronika i informaciski sistemi na Fakultetot za elektronika i informaciski tehnologii pri Univerzitetot Sv.Kiril i Metodi vo Skopje. Pozdrav
Ве молам за одговор на моето следно прашање, Дали МИТ универзитетот има акредитација за додипломските студии насока Безбедност и финансиска контрола? Однапред Благодарам.
Почитувани, МИТ Универзитет нема Решение за почеток со работа од страна на Министерството за образование и наука на Република Македонија. Со почит
Pocituvani.Bi sakala da postavam edno prasanje.Se uste sum zapisana na otsekot Menadzment za covecki resursi vo Belgrad-Biznis akademija koja raboti vo dogovor so Kembric univerzitetot.Studiranjeto mi bese cela godina.Dva cemestri.Vkupno 75 kursa so testovi i domasni zadaci.Paket angliski jazik koj uspesno go poloziv poceten kurs .Se poloziv vo odreden vremenski rok se kako sto mi bese nalozeno.Stdiranjeto isklucivo mi bese elektronski.Mi ostanaa uste dve rati da gi doplatam i potoa se steknuvam so zvanjeto Sertificiran Menadzer za covecki resursi.No za da go dobijam zvanjeto (master) me interesira sto treba uste da dopolagam ako treba kade da se obratam .So Pocit.
Почитувани, Министерството за образование и наука нема надлежност за високообразовни установи надвор од Република Македонија. Токму од тие причини потребно е вашето прашање и сите нејаснотии да ги упатите до високообразовната установа каде што сте запишани, каде сте всушност и запишани. Ви Благодарам
Pocituvani,ve molam za informacija,koi magistarski studii se akreditirani na Univerzitetot Esra?
Pocituvana, vo vrska so vaseto baranje ve izvestuvamedeka na Univerzitetot ESRA akreditirani magisterski studii imaat slednive nasoki dve godisni magisterski po teatarska umetnost,ednogodisni magisterski studii po muzicka umetnost, dve godisni magisterski po muzicka produkcija i ednogodisni magisterski po muzicka produkcija. Pozdrav
Pocituvani Me interesira Fakultetot za biznis ekonomija na Neokom na koj datum ima dobieno Dozvola za rabota i akreditacija? I dali po zakon ima pravo da zapisuva studenti pred da dobie dozvola za rabota i akreditacija?
Pocituvana, vo vrska so vaseto baranje, potrebno e pismeno da se obratite do Ministerstvoto za obrazovanie i nauka. bidejki arhivskiot broj ne e informacija od javen karakter. Pozdrav
Почитувани, Бе молам да ми кажете дали Факултетот за бизнис економија и нивните последипломски студии се акредитирани во и надвор од Р.Македонија. Однапред ви благодарам
Почитувани, Факултетот за бизнис и економија е акредитиран во Република Македонија. Надвор од Република Македонија ниту еден факултет не е и не може да биде акредитиран. Со почит
Почитувани, Бе молам да ми кажете дали Факултетот за бизнис економија и нивните последипломски студии се акредитирани во и надвор од Р.Македонија. Однапред ви благодарам
Почитувани, Факултетот за бизнис и економија е акредитиран во Република Македонија. Надвор од Република Македонија ниту еден факултет не е и не може да биде акредитиран. Со почит
dali lice koje sto ima zavrseno visa samo dve godin jitel vo stransvo i sega ima dobijeno makedonsko drjavjansvo dali vajet zakonot sto bese za nego so polaganje uste 5 ili 6 ispiti da mu se dade diploma od fakultet odnapret vi blagodaram
Почитувани, Вие најпрво потребно е да извршите нострификација на дел од студиите затоа што сте завршиле надвор од Република Македонија. Во однос на полагањето после вашата нострификација, потребно е да се обратите до факултетот каде што сакате да го дооформите вашето образование. Со почит
me interesira, kade moze da gi najdam odredbite i izmenite na zakonot za obrazovanie za transformacija na raboten odnos od opredeleno vo neopredeleno rabotno vreme? potocno dali nastavnik od predmetna nastava so rabotno iskustvo poveke od 5 godini i raboten staz nepolni 5 godini treba da se izvrsi transformacija na raboten odnos?
Почитувани, Потребно е вашето прашање да го поставите до Секторот за основно и средно образование. Ова прашање не го регулира Законот за високо образование Со почит
Pocituvani, me interesira dali jas kako diplomiran elektro inziner mozam da zapisam vtor fakultet i kolku se plaka? Sakam da se zapisam na gradezen fakultet vo Skopje.Blagodaram odnapred!
Почитувани, Имате право да студирате на друг факултет. Согласно Конкурсот, можете да се пријавите и да студирате на друг факултет, но потребно е да се пријавите на Конкурсот (кој во моментов е завршен, завршија трите уписни рока). Плаќањето е во зависност од факултетот, и тоа треба дополнително да си прашате, но би требало да е 400 евра годишно. Со почит
Почитувани, Магистрирав по ектс системот и ме интересира дали можам да пријавам докторат по стариот/менторски ситем, или морам на докторски студии? Ако не на државен, дали на приватен би можело (ако имаат законски право)? Благодарам
Почитувани, согласно Законот за високо образование, доколку имате завршено студии од додипломски и постдипломски (што значи 4 години додипломски студии +2 години постдипломски студии), во тој случај можете да се запиште по стар начин на запишување на докторски студии - т.н. менторски систем. Но доколку сте завршиле студии (4+1 или 3+2), тогаш можете да се запишете на докторски студии по новиот начин на студирање на докторски студии (тоа се тригодишните студии). Со почит
Почитувани, Ве молам да ми одговорите дали магистерските студии Заштита на растителен и животински фонд, на Факултетот за менаџмент на еколошки ресурси на МИТ Универзитетот се акредитирани? Ви благодарам
Почитувани, Вашето барање потребно е да го доставите до Одборот за акредитација и евалуација на високото образование во Република Македонија. Тое е посебно тело во Министерството за образование и наука, составено од еминентни и истакнати професори, доктори на наука, кои се надлежни да ви одговорат на вашето прашање. Со почит
Почитувани, сакам да ве прашам дали доделувате стипендија за докторски студии било на нашите универзитети било на некој Универзитет надвор од нашата земја ( пр.Србија).Инаку просекот ми е над 9 од магистерските студии? Ви благодарам
Почитувани, Подетално за вашето прашање може да прочитате на следнава интернет страна, http://www.mon.gov.mk/dokumentimon/konkursimon, каде Министерството за образование ги истакнува конкурсите. Во секој случај, за ова прашање, најдобро е да се обратите во Министерството за образование и наука, во секторот за наука и технолошко-технички развој со цел добивање соодветен одговор. (или јавете се на телефон 3140- 189, 3140-181, 3140-183, 3140-185). Со почит
Почитувани, сакам да ве прашам дали доделувате стипендија за докторски студии било на нашите универзитети било на некој Универзитет надвор од нашата земја ( пр.Србија).Инаку просекот ми е над 9 од магистерските студии? Ви благодарам
Почитувани, Подетално за вашето прашање може да прочитате на следнава интернет страна, http://www.mon.gov.mk/dokumentimon/konkursimon, каде Министерството за образование ги истакнува конкурсите. Во секој случај, за ова прашање, најдобро е да се обратите во Министерството за образование и наука, во секторот за наука и технолошко-технички развој со цел добивање соодветен одговор. (или јавете се на телефон 3140- 189, 3140-181, 3140-183, 3140-185). Со почит
Pocituvani, Ve molam da mi odgovorite dali TTF Veles stusdiskata programa za nutricionizam e vklucena vo proektot 45/35 za vozrasni i isto taka da mi odgovorte dali treba da se oslobodat studentite od plakanje uplatnica za laboratoriski vezbi na pocetok na ucebnata godina, vo kolku predmetite koi imaat lab vezbi se polozeni na dr. fakultet i se priznati od fakultetot na koj se studira? Blagodaram
Почитувана, Студиската програма по нутриционизам не е вклучена во проектот 35/45 кој е наменет за возрасни студенти. Што се однесува на второто прашање, Министерството за образование и наука ве известува дека согласно Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11 и 51/11), ова е внатречно прашање на факултетот односно универзитетот, до каде и е потребно да се обратите. Доколку сметате дека не е во согласност со законот, статутот или други правилници и акти, можете да испратите претставка до Државен просветен инспекторат, со цел разгледување на случајот. Со почит
Почитувани, Ве молам да ми одговорете дали е акредитиранa студиската програма -Туризам на Економскиот Факултет при ДУТ и од кога? Ви благодарам
Почитувани, Студиската програма по туризам на Економскиот факултет при Државниот универзитет во Тетово е акредитирана студиска програма. За времето на акредитација, ве молиме да се обратите до Одборот за акредитација и евалуација на високото образование во Република Македонија. Со почит
Почитувани, Ве молам да ми одговорите дали Факултетот за детективи и криминалистика при Европскиот Универзитет односно постдипломските студии се акредитирани (ако не се дали воопшто ќе се добие акредитација на тој факултет) Однапред Ви благодарам
Pocituvana, Fakultetot za detektivi i kriminalistika pri Evropksiot Univerzitet vo Skopje e akreditiran i ima dobieno resenie za pocetok so rabota. Pozdrav
Ve molam dali poslediplomskite studii na Slavjanskiot institut se akreditirani?
Почитувани, Ве молиме да прецизирате за која студиска програма од втор циклус на студии ве интересира дали се акредитирани. Со почит
Bi ve zamolila ako moze da mi odgovorite,sakam da se zapisam na poslediplomski studii samo ne znam na koj univerzitet mozam,jas imam diplomirano vo Veles na fakultetot za turizam i ugostitelstvo,otsek osiguruvanje na studiskata programa 3+2,i dali site konkursi za upis se pominati? I bi ve zamolila ako ima smer revizija,kontrola...ili slicno takvo,da me upatitte. Odnapred vi blagodaram mnogu
Почитувана Конкурсите за запишување на втор циклус на студии ги распишуваат државните и приватните високообразовни установи, и според нашите сознанија тие се завршени. Ве молиме да ги следите за следната година со цел да не ги испуштите роковите. За смерови какви што сакате да студирате, би можеле да ви кажеме дека такви или слични студиски програми има на Економските факултети во земјава, Се надевам дека сте задоволна од одговорот Со почит
me interesira kade ima disperzirani studii po biotehnicki nauki?Odnapred vi blagodaram
Почитувани, Ве молиме да прецизирате за која студиска програма ве интересира каде има отворени дисперзирани студии, затоа што вака постaвено прашањето ви е воопштено. Со почит
Pocituvani,sakam da ve prasam ,koga qe ima ,konkurs ,Carinska uprava ,ij dali to ide preko agencia za derzhavni sluzbenici
За одговор на Вашето прашање ќе се обратите во Царинската управа или пак во Министерството за информатичко општество и администрација. Со почит
Pocituvan, Ve molam koi se uslovi treba da se ispolnat za transformacija na rabotniot odnos od opredeleno na neopredeleno rabotno vreme. Nastavnik sum vo sredno strucno obrazovanie so raboten staz vo ista obrazovna ustanova od 9-ti Noemvri 2009 god. So pocit.
Pocituvan, vo vrska so vaseto baranje, Ve informirame deka treba da se obratite do sektorot za osnovno i sredno obrazovanie. Pozdrav
Студент сум на Европски Универзитет на Економски науки.Дали доколку се префрлам на Св.Кирил и Методиј или на некој друг универзитет ќе ми бидат признати испитите од завршената година?
Почитувана, Вашето прашање ве молиме да го упатите до факултетот каде што сакате да се префрлите, со цел да ви дадат подетални информации, дали вашата студиска програма е монпатибилна со нивната. Како и да е, имате право да се префрлите и тоа можете да го направите, при што би се формирала Комисија на факултетот каде што сакате да се префрлите кои имаат обврска да го разгледаат вашето барање и да одлучат колку и кои испити би ви биле признати. Со почит
Дали се акредитирани постдипломските студии по менаџмент/менаџмент на човекови ресурси на Институтот за социолошки и политичко правни истразувања при Универзитетот Св. Кирил и Методиј
Почитувани, Студиската програма од вториот циклус на студии по менаџмент на човечки ресурси на Институтот за социолошки и политичко правни истражувања при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ се акредитирани студиски програми. Со почит
Jas sum student na dve studentski nasoki i me interesira koja privilegija ja imam t.e dali mozam da koristam nekoj dobolnitelen benefit od ministrstvoto za obrazovanie i nauka, odnosno dali sleduva dopolnitelna pomoz za ovoj vid na studenti vo programata na samoto ministrstvo .
Vo odnos na vaseto prasanje, ve izvestuvame deka nemate dopolnitelni beneficii samo zatoa sto studirate na dve studiski programi. Edinstveno sto si gi zgolemuvate vasite moznosti za dobivanje na studentska stipendija (odnosno vo toj slucaj bi aplicirale so onaa studiska programa kade sto vi se podobri ocenkite), So pocit
Ме интересира дали БАС-АКАДЕМИЈА СМИЛЕВСКИ има акредитација за втор циклус на студии?
Почитувани, Ве молиме вашето барање да го испратите до Одборот за акредитација и евалуација на високото образование кој располага со податоци за акредитација. Со почит
bi sakal da znam dali Evropskiot univerzitet-fakultet za stomatologija e akreditiran za specijalizaciite po protetika koi bea raspisani ovaa godina??? dokolku ne postoi moznost za akreditacija za niv, dali za istite tie e dozvoleno da se odvivaat, poglednato od ministerstvo za zdravstvo i od ministerstvo za obrazovanie? vi blagodaram odnapred
Почитувани, Европскиот универзитет - Факултетот за стоматологија поседува акредитација и почеток со работа од страна на Министерството за образование и наука за прв и втор циклус на студии Со почит
Pocituvani, Ve molam za tolkuvanje na clen 14, stav 5 od ZVO: "Vo nastavno naucno zvanje na ista edinica na VOustanova, ne moze da bide izbrano lice koe ima odbraneto doktorski trud na fakultet kade ima zasnovano raboten odnos vo nastavno naucno, nastavno, odnosno sorabotnicko zvanje lice, so koe e rodnina po krv vo prava linija.... Prasanje: Dali toa znaci deka: 1. liceto koe ima rodnina vo dadena VOustanova ne moze da bide izbrano vo NNzvanje vo taa ustanova, nezavisno od toa kade doktoriralo, ili 2. ne moze da bide izbrano vo NNzvanje vo taa ustanova samo ako doktoriralo vo istata ustanova vo koja ima rodnina, a moze da bide izbrano vo istata ustanova vo koja ima rodnina, ako doktoriralo vo druga ustanova. Vi blagodaram odnapred, So pocit,
Почитувана, Согласно член 14 став 6 од Законот за изменување на Законот за високо образование, во наставно научно звање на иста единица на високообразовна установа не може да биде избрано лице кое има одбрането докторски труд на факултет каде што има засновано работен однос во наставно-наушно, наставно односно соработничко звање лице со кое е роднина по крв од права линија до кој и да е степен, а во странишна линија до четврти степен. Овој став на овој член не се однесува на лице кое завршило магистерски или докторски студии на еден од првите 500 универзитетски рангирани центри запишани во Законот за високо образование. Ставот на овој член не се однесува за лицата кои се избрани во наставно-научни и соработнички звања на високообразовни установи пред влегувањето во сила на овој закон. Со почит
Pocituvani, Ve molam za tolkuvanje na clen 14, stav 5 od ZVO: "Vo nastavno naucno zvanje na ista edinica na VOustanova, ne moze da bide izbrano lice koe ima odbraneto doktorski trud na fakultet kade ima zasnovano raboten odnos vo nastavno naucno, nastavno, odnosno sorabotnicko zvanje lice, so koe e rodnina po krv vo prava linija.... Prasanje: Dali toa znaci deka: 1. liceto koe ima rodnina vo dadena VOustanova ne moze da bide izbrano vo NNzvanje vo taa ustanova, nezavisno od toa kade doktoriralo, ili 2. ne moze da bide izbrano vo NNzvanje vo taa ustanova samo ako doktoriralo vo istata ustanova vo koja ima rodnina, a moze da bide izbrano vo istata ustanova vo koja ima rodnina, ako doktoriralo vo druga ustanova. Vi blagodaram odnapred, So pocit,
Почитувана, Согласно член 14 став 6 од Законот за изменување на Законот за високо образование, во наставно научно звање на иста единица на високообразовна установа не може да биде избрано лице кое има одбрането докторски труд на факултет каде што има засновано работен однос во наставно-наушно, наставно односно соработничко звање лице со кое е роднина по крв од права линија до кој и да е степен, а во странишна линија до четврти степен. Овој став на овој член не се однесува на лице кое завршило магистерски или докторски студии на еден од првите 500 универзитетски рангирани центри запишани во Законот за високо образование. Ставот на овој член не се однесува за лицата кои се избрани во наставно-научни и соработнички звања на високообразовни установи пред влегувањето во сила на овој закон. Со почит
Почитувани, во Министерството ми беше нострифицирана странска високообразовна диплома-втор циклус на магистерски студии. Нострификацијата е заверена е на 06.09.2011, под бр. 14-4336/2. За да го продолжам моето образование во Македонија на докторски студии, од Ректоратот ме упатија кај вас да ми се издаде еквиваленција на оцени т.е да се докаже дека имам доволен просек. Која би била процедурата за издавања ваква потврда-дали треба да се достави официјална молба, да се уплати некоја административна такса и кои би биле потребните документи, со оглед дека во досието на МОН за мојата нострификација има комплетна документација?
Почитувана, Да во Министерството за образование и наука се врши еквиваленција на оценки. Потребно е да доставите документи, и за таа цел ве упатувам да го побарате г-дин Нухи Ајдини, кој ќе ви објасни кои документи ви се потревбни. Информациите ќе ги добиете на телефонот 3 140-165 или 3 227-761, како и во канцеларијата 1204 на 12 кат во Министерството за образование и наука (зграда на Нова Македонија). Со почит
Pocituvani,Visokata skola za novinarstvo i odnosi so javnosta ima raspisano konkurs za postdiplomski studii za ucebnata 2011/12.Dali ovie studii se akreditirani i dali po zavrsuvanjeto na istite se steknuvam so diploma magister,ekvivalentna na univerzitetska diploma.Pozdrav.
Почитувана, Високата школа за новинарство и односи со јавноста има Решение за почеток со работа и акредитација на студиските програми од вториот циклус на специјалистички едногодишни студии по Менаџирање на стратегиски комуникации и Менаџирање на медиуми и мултимедија. Со почит
Pocituvani,Visokata skola za novinarstvo i odnosi so javnosta ima raspisano konkurs za postdiplomski studii za ucebnata 2011/12.Dali ovie studii se akreditirani i dali po zavrsuvanjeto na istite se steknuvam so diploma magister,ekvivalentna na univerzitetska diploma.Pozdrav.
Почитувана, Високата школа за новинарство и односи со јавноста има Решение за почеток со работа и акредитација од страна на Министерството за образование и наука и Одборот за акредитација и евалуација во високото образование на студиските програми од вториот циклус на специјалистички едногодишни студии по Менаџирање на стратегиски комуникации и Менаџирање на медиуми и мултимедија. Со почит
се извинувам дали може да добијам одговор за тоа дали ке има од септември магистарски студии по биологија на природно-математички факултет во скопје .колку ке чинат и дали постојат посебни услови за нивно запишување?колку испити се и да нагласам дека јас сум по старата програма 4 години студии и кога е уписот за истите?
Почитувана, Во моментов Министерството за образование и наука не располага со овие податоци и од тие причини не можеме да ви помогнеме. Конкурсот за упис на студенти за втор циклус на студии Министерството за образование и наука го носи најчесто во периодот на мај-јуни, и тоа на предлог на Универзитетите. Токму од таа причина, ве молиме да се обратите до Природно-математичкиот факултет во Скопје, да ви дадат податок дали ќе достават предлог за магистерски студии по биологија, дали планираат да има, колку би чинеле, кога би биле уписите и кои се потребните документи. Со почит
Кои се членови на интеруниверзитетската конференција, каде е сместена или линк, каде може да се најдат акти за нејзино работење - статут или сл., благодарам
Почитувани, Членови на интеруниверзитетската конференција се сите високообразовни установи во Република Македонија. Согласно Законот за високо образование, Министерствотот за образование и наука ниту е член ниту има надлежност во нејзиното работење. Со оглед на фактот дека се работи за конференција, не верувам дека се сместени некаде. Токму од тие причини ве известуваме дека потребно е да се обратите до јавните високообреазовни установи од каде може да добиете соодветни одговори. Со почит
Me interesira, dali Evropskiot Univerzitet - Republika Makedonija - Skopje ima akreditacija za Magisterski studii za Fakultetot za Detektivi i Kriminalistika. Blagodaram!
Pocituvan, Vo vrska so vaseto baranje ve informirame deka Evropskiot Univerzitet - Republika Makedonija ima dobieno resenie od Odborot za akreditacija za vtor ciklus na studii na fakultetot za detektivi i kriminalistika a resenieto za pocetok so rabota e vo proces na izgotvuvanje. Pozdrav
Дали од Октомври се планира отварање на дисперзирани студии по медицина (општа,стоматологија фармација)од УГД и во Битола
Почитувани, Министерството за образование и наука нема најави за отворање на ваков тип на студии од УГД -Штип, во Битола. Исто така потребно е да се има во предвид дека во Битола функционира висока медицинска школа. Со почит
1) Koe e zakonsko resenie za studiite koi vo momentot na zapocnuvanje (vo prva ucebna godina) nemale dobieno resenie za otpocnuvanje so rabota, a pokasno posle dve odnosno tri ucebni godini ova resenie e izdadeno. 2) Dali izdadenite diplomi na ovie studii ke bidat validni.
Почитувана, Ниту една студиска програма не смее да започне со работа доколку нема добиено Решение за акредитација на студиска програма кое го издава Одборот за акредитација во високото образование. По ова Решение студиската програма може да започне, а Решение за почеток со работа се издава доколку е издадено ова претходно решение, и на барање на факултетот/универзитетот. Второто Решение (ова за кое вие прашувате) го издава Министерството за образование и наука, по претходно барање на факултетот/универзитетот, по што Министерот формира Комисија која треба да направи увид на посочената студиска програма. При што без разлика на издавањето на ова второ решение и неговата дата, дипломите важат. Доколку сметате дека некоја студиска програма нема акредитација од највисокото тело за акредитација на студиски програми во Република Македонија - Одборот за акредитација, ве молиме да го пријавите овој случај до Државниот просветен инспекторат. Со почит
Zapisana sum na visokata medicinska skola vo Bitola. Dali posle zavrsuvanjeto mozi da prodolzam na Medicinskiot fakultet vo Stip ili Skopje za doktor pritoa da mi bidat priznaeni ispitite?
Почитувана, По завршувањето на студиите на високата медицинска школа може да продолжите да студирате само на специјалистички студии, но не и на Медицински факултет. Сепак, ве молиме да се обратите до Медицинскиот факултет во Скопје или Штип, каде потребно е да побарате кои и колку испити би ви признале со цел продолжување на студиите на овој тип на студии односно на академски студии. На тој начин, Комисија од овие факултети ќе ви го разгледа барањето и ќе ве извести колку од испитите на стручните студии ви се компатибилни на академските студии. Со почит
Студирам на приватен факултет за правни науки, втора година. Ме интереса, дали можам да се префрлам на додипломски студии по менаџмент на човечки ресурси при Универзитетот за туризам и менаџмент, односно дали претходните положени испити ќе ми бидат признаени? Однапред, Ви благодарам.
Почитувани, Ве молиме да се обратите до Факултетот каде што сакате да се префрлите, со цел да ве известат кои и колку од положените испити би ви се прифатиле. По ваше барање, факултетот ќе формира Комисија која ќе го утврди ова за што ви напоменав. Министерството за образование и наука, нема надлежност во однос на ова прашање. Со почит
Pocituvani, Jas sum profesor (pripravnik) po angliski jazik i sum vrabotena vo osnovno uciliste vo Skopje. Neodamna izleze konkursot za polaganje na strucen ispit za pripravnici vo osnovnite i srednite ucilista.Me interesira dali imam pravo da apliciram na konkursot i da go polagam ispitot, so ogled na toa deka pocnav so rabota vo mart (3ti mart 2011 god) vo osnovno uciliste vo Opstina Vinica, a od 19ti septemvri sum prefrlena vo osnovno uciliste vo Skopje i imam prekin vo rabotata koj traese okolu 2 nedeli.Odnapred Vi Blagodaram. So pocit, Dance Serafimova
Почитувани, Ве молиме да се обратите до Секторот за основно и средно образование или Правниот сектор при Министерството за образование и наука со цел да ви одговорат на вашето прашање. Во моментов се обраќате до секторот за високо образование, кое нема надлежност во врска со ова прашање. Со почит
Почитувани, дали постои закон кој им наложува на државните и приватните факултети, на одредено време, да ги чуваат испитните тестови што студентите ги полагале во тек на испитна сесија?
Почитуван, Со Закон не е регулирано, но обврска на професорот и факултетот е докумнетите кои се од важност за студентот а е поврзано со оценките на студентот е да се чуваат во досието на професорот или досието на студентски прашања а кои се однесува на студентот. Се со цел, доколку има жалби и поплаки, државен инспектор од Државниот просветен инспекторат, да може што подетално да го провери случајот, а за кои има претставка. Со почит
Zavrsiv diplomski studii na Ekonomski fakultet - Prilep so 4 god, na postiplomski studii se zapisav na Biznis akademija Smilevski-BAS so 1god., so sto posle zavrsuvanjeto se steknuvam so diploma MBA-Specijalist po strategiski menagment no dobiv informaciija deka taa diploma ne e priznaena i vo trudot nemalo takva stavka.Ona sto me interesira e dali ovaa diploma e priznaena i dali istata e na isto ramniste kako Magisterskite studii ili treba da se dopolaga uste nekoi ipiti za toa zvanje.
Почитувана, Врз основа на ова што сте го запишале вие сте заишале специјалистички студии, но не постдипломски студии, при што добивате звање како што сте навеле од Бизнис академијата Смилевски. Дипломата е за специјалистички студии и не е како магистерски, односно не може да продолжите на докторски, доколку сметате на тоа. Сепак мора да се обратите до онаму каде што сте завршиле, со цел да ви објаснат на што сте се запишале. Сепак целосно објаснување не можеме да ви дадеме затоа што не знаеме што точно е запишано и што точно ве интересира. Со почит
pocituvani,me interesira da li i kade vo Makedonija moze da se zapisat postiplomski studii po menadzment na covecki resursi?
Почитувани, Менаџмент по човечки ресурси има на ИНСТИТУТ ЗА СОЦИОЛОШКИ И ПОЛИТИЧКО-ПРАВНИ ИСТРАЖУВАЊА ВО СКОПЈЕ, од јавните високообразовни установи, додека на приватните имате на УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И МЕНАЏМЕНТ. На МЕЃУНАРОДЕН СЛАВЈАНСКИ ИНСТИТУТ – СВЕТИ НИКОЛЕ има менаџмент на човечки ресурси во мали и средни претпријатија. Со почит
Zdravo ! Me interesira na koi drzavni fakulteti mozat da se zapisat Braniteli i koja dokumentacija ni e potrebna? Odnapred Blagodaram
Почитувани, Во Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и на членовите на нивните семејства („Службен весник на Република Македонија“ бр. 02/02, 17/03, 30/04 и 66/07), е регулирано кој може да се запише на факултет. Сепак, доколку ги исполнувате условите по горенаведениот закон, вие можете да аплицирате на сите јавни високообразовни установи во Република Македонија. За потребната документација, потребно е да се обратите до факултетот, односно универзитетот каде сакате да се запишете (да видите во нивниот конкурс). Со почит
Ve molam ako moze da mi kazete koga ke polagam strucen ispit imam prateno dokumenti ,ama seuste ne sum povikana za polaganje. Dali pismoto ke mi stigne na domasna adresa ili vo ucilisteto vo koe sto rabotam. Vi blagodaram.
Почитувани, Ве молиме вашето прашање да го поставите во Секторот за основно и средно образование кои се надлежни за приправничките испити за полагање во основно или средно образование. Телефони за контакт се 31 21 412, 31 40 137, 31 40-132 . Не сте навеле за кој предмет се интересирате со цел да ви дадат поконкретни информации Со почит
Почитувани, ме интересира дали студиската програма од III циклус (докторски) студии на Економскиот факултет во Прилеп за Претприемништво и менаџмент на мали и средни претријатија организирана преку ТЕМПУС проект во кој што учествуваат Универзитети од 7 земји на ЕУ и Западен Балкан е акредитирана од страна на комисијата за акредитација при МОН. Имено при објавувањето на дополнителниот конкурс за III циклус студии објавен од страна на УКЛО - Битола на ден 28.12.2011 година, имаше информација дека: Постапка за добивање решение за почеток со работа е во тек, па Ве молам за информација
Pocituvana, Ve informirame deka studiskata programa od III ciklus po Pretpriemnistvo na Ekonomski fakultet vo Prilep e akreditirana i ima dobieno i resenie za pocetok so rabota. Pozdrav
Od koj datum e akreditiran Pedagoskiot fakultet vo Skopje, za vtor stepen na studii ? Odnapred Vi blagodaram.
Pocituvana, vo vrsk a so vaseto prasanje ve informirame deka studiskite programi od II ciklus na Pedagoskiot fakultet vo Skopje se akreditirani, a za podetalni informacii obratete se pismeno do Ministerstvoto za obrazovanie i nauka. Pozdrav
Kade se naogja RUDARSKO -GEOLOSHKIOT FAKULTET vo Skopje pri UGD Shtip?
Pocituvan, studiskata programa na Fakultet za prirodni i tehnicki nauki pri Univerzitetot Goce Delcev vo Stip se naoga vo srednoto uciliste 8 -mi septemvri vo naselbata Avtokomanda vo Skopje.Pozdrav
Поцитувани, ме интересира барем некоја информација повеке за Проектот 45. На наведените страници на факултетите нема ама баш ништо за овој проект, а работното време не ни дозволува да се обратиме на Студентски прашања. Би ве замолила барем за општи информации, конкретно за Правниот факултет - Скопје, дали се полага приемен испит ( и ако се полага кои предмети и кога ), дали уписите се во исто време како и уписите на редовните студенти, дали е проблем ако претходно веке имате завршено факултет, како се врши бодувањето...
Почитувани Конкурсот за Проектот 45 се уште не е поминат на Влада. БВо тек е негова реализација, и неофицијално можеме да ви кажеме дека на Правниот факултет планираме да има слободни места. Сепак за подетални информации за времето на пријавување, потребни документи, начин на бодување ве молиме да се обратите до Правниот факултет во Скопје. Ние како Министерството за образование и наука очекуваме бројот на слободни места за Проектот 45 да биде официјално објавено во Службен весник за не повеќе од две недели. Со почит
Pocituvani.Sakam da prasham dali sredno medicinsko ucilishte vo Shtip i koj od makedonskite fakulteti se priznaeni vo Italija?Blagodaram
Почитувана, Кои факултети се признаени во Италија морате да прашате во Италија. Во Македонија за да се признае диплома која е завршена било каде во странство, потребно е да извршите нострификација на диплома. претпоставувам исто е и во секоја држава. Вториот дел од прашањето не ви е јасно поставено. Со почит
Me interesira dali mozam da se zapisam na ekonomskiot fakultet vo Skopje so diploma od branitel i dali ako ja imas ovaa diploma se gledaat bodovite od ocenkite i maturata ?
Почитувани, За да се запишете на факултет потребно е да имате завршено четиригодишно средно образование и положена државна/меѓународна или пак училишна матура, а доколку сте завршиле средно образование пред 2007/08 тогаш се бара само четиригодишно образование. Во врска со допломата која ја спомнувате, за бранители, јас не сум запознаен дека некоја институција дава диплома за бранители, наместо средно училиште. За подетални информации видете го конкурсот на Универзитетот Св. Кирил и Методија (доколку сакате да студирате во Скопје). Со почит
Dali praven fakultet Justinijan prvi e priznat vo stranstvo, potocno vo Amerika (Ohajo)? Odnapred vi balogodaram.
Po avtomatizam nieden fakultet ne e priznat vo stranstvo, isto kako sto e i vo Makedonija.Potrebno e da se izvrsi nostrifikacija na diplomata vo zemjata (vo slucajot vo Amerika)
Pocituvani,me interesira dali avgust mesec raboti pravniot fakultet vo Skopje odnosno studentski prasanja,bidejki ne ziveam vo Makedonija a mozam samo avgust mesec da bidam vo Makedonija i ako moze da dobijam nekakov kontakt telefonski ili e-mail od studenstki prasnaja na pravniot fakultet Skopje.Odnapred blagodaram
Za podetalni informacii poglednete ja internet stranicata na pravniot fakultet, tamu ke gi najdete site potrebni informacii www.pf.ukim.edu.mk
Кои се смеровите на институтот по биологија?
Studiskite programi mozete da gi najdete na samiot fakultet ili pak na negovata internet stranica www.pmf.ukim.edu.mk
Se zapisav vo sredno uciliste po zavrsuvanje sakam da se zapisam na Fakultetot za novinarstvo i odnosi so javnosta na koi predmeti najmnogu treba da se posvetam vo sredno Vi blagodaram odnapred!
Почитувана, Најмногу внимание потребно е да посветите на македонски јазик и англиски јазик (кои за вас се од особено значење). Исто така и на предмети како социологија, историја, друг странски јазик и слично. Со почит
Почитувани,имам 38 години и сум вработена во детската градинка во Велес со договор на определено време.Ме интересира дали мозам да се записам на Педагоските факултети во Скопје или Стип во проектот 35/45?Со почит
Почитувана, Педагошкиот факултет во Скопје, единица во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, е вклучен во проектот 35/45 за запишување на повозрасни лица. За подетални информации, (потребни документи, критериуми за упис, денови на пријавување) можете да се обратите до факултетот. Исто така информации за бројот на слободни места по студиски програми (во случајов на Педагошкиот факултет во Скопје) можете да најдете и на страната на Универзитетот. Со почит
dali treba odreden prosek za upis na doktorski studii mislam na novite(trigodisnite)studii
Почитувани, Потребно е да го погледнете Конкурсот за упис на студенти за трет циклус на студии, или да се обратите до високообразовната установа каде што сакате да се запишете. Во однос на критериуми за упис на студии надлежноста е на високообразовната установа. Со почит
Почитувани, Ве молам за одговор со кој многу ќе ми помогнете: Звањето ДОЦЕНТ го добив од еден државен универзитет во Р.Македонија каде што работев неколку години.Се префрлив на друг универзитет исто државен во Р.Македонија каде што повторно ме бираат во ДОЦЕНТ и стажот како ДОЦЕНТ ми го сметаат од денот кога ме бираат вториот пат. Дали има потреба од тоа и зошто се прави?
Почитувани, Врз основа на она што сте го запишале, нашиот одговор е: Доколку сте избран за доцент по одреден предмет/и и доколку се префрлувате на друг факултет, таму нема потреба да ве избираат повторно за истите предмети, туку само со Решението што сте го добиле од првиот факултет потребно е да ви потврдат звањето на вториот факултет и времето за избор да ви тече, да ви продолжи. Но доколку на вториот факултет ве бираат по други предмети/области/ и сл, тогаш мора да ве бираат пак во звање, и тогаш времето за избор ќе ви тече од вториот избор. Со почит
Почитувани, Ве молам да ми одговорите која е разликата помеѓу постдипломски специјалистички и магистерски студии и дали звањата кои ќе се добијат се од ист ранг бидејќи имаат ист број на кредити (300).Со надеж дека ќе ми одгворите Ве поздравувам.
Почитуван, Специјалистичките студии се студии по оние од прв прв циклус и се однесуваат на специјалност во одреден дел, најчесто траат една година, и по нивното завршување не можете да одите на доктоски студии (иако имате пример 300 кредити.) Магистерските студии се студии по оние од прв циклус, тие се академски и траат една и најчесто две години. По завршувањето на магистерските студии (втор циклус) можете да продолжите на докторски студии (трет циклус). Со почит
Почитувани,Ве молам за одговор завршив Висока Медицинска Школа -Битола по стара програма не по ЕКТС отсек општа медицинска сестра дали би можела да се запишам на постдипломски студии и на кој факултет.Однапред ви благодарам за одговорот
Почитувана, Дали ги исполнувате условите да се запишете на студии од втор циклус на студии, потребно е да се обратите до високообразовната установа каде што сакате да ги запишете тие студии, кои по увидување на конкретните документи (диплома за завршени студии претходно, програма и слично), ќе одлучат дали имате право на продолжување на студиите. (Според ова што сте го запишале вие имате право да продолжите специјалистички студии, по високата медицинска школа, но не и магистерски студии). Со почит
Pocituvani,zakonot sto postoi za transformacija na dogovorot za rabota od opredeleno na neopredeleno vreme vo obrazovanieto za 2 godini rabotno iskustvo .Me interesira dali tie 2 godini od rabotno iskustvo treba da bidat napraveni vo isto uciliste ili 2 godini moze da se smeta ako se napraveni i vo razlicni ucilista.
Почитувани, ве молиме вашето прашање да го доставите до Секторот за основно и средно образование кои се надлежни да ви одговорат на вашето прашање, а не до секторот за високо образование Со почит
Pozdrav Dali moze da mi najdete nekoja kniga, literatura za kancelarisko rabotenje, izborna za III godina Se obidov na mnogu mesta, ali ne se downlod
Почитуван, За книги ќе се обратите до Универзитетската библиотека „Св. Климент Охридски“ во Скопје, која располага со огромен број на книги и литература. Со почит
Dali do odborot se dostaveni baranja za akreditiranje na novi Univerziteti vo RM i dokolku ima koi se osnovacite?
Почитивана, Ве молиме да се обратите до Одборот за акредитација и евалуација на високото образование на Република Македонија Со почит
Ме интересира дали Internacional Universited Struga има акредитација за 1 циклус на студии
Почитуван, За прашања во врска со акредитација, ве молиме да се обратите во одорот за акредитација и евалуација на високото образование во Република Македонија. Со почит
Ve molam dokolku mozete da mi kazete sto se e potrebno za nostrifikacija na diploma za zavrseno sredno obrazovanie vo stranstvo. Blagodaram odnapred.
Почитувани, Ве молам да се обратите до секторот за основно и средно образование за да ви одговорат на вашите барања Со почит
Pocituvani, ve molam za odgovor studiram italianski jazik vo drzavniot fakultet vo tetovo. Me interesira dali katedrata na italianski jazik e legalizirana vo ovoj fakultet? co nadez deka ke dobiam odgovor.
Pocituvan, vo vrska so vaseto prasanje ve izvestuvame deka Ministerstvoto za obrazovanie i nauka nema izdadeno resenie za pocetok so rabota na studiskata programa po italijanski jazik na Drzavniot univerzitet vo Tetovo. So pocit
Почитувани, Ве замолувам да ми дадете информација дали вториот циклус на студии - специјалистички и мастер студии (3+2) на Факултетот за економски науки на ФОН универзитет, насока: Финансиски и банкарски менаџмент се акредитирани и одобрени од страна на Министерството за образование и наука на Република Македонија. Однапред Ви благодарам за информацијата.
Pocituvani, vo vrska so vaseto prasanje ve informirame deka vtoriot ciklus na Fakultetot za ekonomski nauki na FON Univerzitetot e akreditiran i ima dobieno resenie za pocetok so rabota. So pocit
pocituvani, dali steknatoto zvanje diplomiran ekonomist so 180 EKTS odgovara , spored Uredbata za Nacionalna ramka na visokoobrazovnite kvalifikacii odgovara na poranesniot VII/1 stepen, a ako ne odgovara, na koj stepen odgovara? Blagodaram na odgovorot
Почитувани, Согласно Уредбата за националната рамка на високообразовни квалификации, 180 ЕКТС кредити одговара на VI Б. Со почит
Dali se akreditirani Doktorskite studii na Fakultetot za bizbis ekonomija, odnosno na Institutot za Biznis Ekonomija.
Pocituvani, vo vrska so vaseto prasanje, ve informirame deka Fakultetot za biznis ekonomija za tret ciklus doktorski studii imaat akreditacija, megutoa nemaat dobieno resenie za pocetok so rabota i ne se zapisani vo Registarot na visokoobrazovni ustanovi. So pocit
INVALIDIZIRANO LICE OD 1 STEPEN DALI IMAM PRAVO NA OSLOBODUVANJE OD PARTICIPACIJA ZA 2 CIKLUS NA SPECIJALISTICKI STUDII NA VISOKATA MED SKOLA VO BITOLA
Почитувани, Ослободувањето од студии е за прв циклус на студии. За втор циклус, односно за специјалистички треба да се обратите до факултетот односно до високата стучна школа во Битола, за да одлучат дали ќе ве ослободат или ќе ви намалат партиципција Со почит
Почитувани, студент сум на Вискоката медицинска школа на Битолскиот Универзитет, апсолвент со завршени 3 години, моето образование од наредниот летен семестар сакам да го продолжам на истата насока но на Штипскиот Универзитет кои се условоте и постапката и дали во секое време можам да се испишам?Ви благодарам од напред и ве молам што поскоро да ми одговорите
Почитувани, Вашето барање потребно е да го доставите до Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип, односно на Медицинскиот факултет во Штип, кои ќе го разгледаат вашето барање и ќе ви објаснат дали и колку студиската програма е компатибилна со таа од Битола. За начинот и условите со префрлувањето исто така ќе ви објаснат, согласно нивните надлежности. Со почит
Dali fakultetot za bezbednost pri univerzitetot Sv. Kliment Ohridski za otsekot forenzicki nauki za 2 ciklus studii ima obezbedeno akreditacija za ucebnata 2010-2011 godina
Pocituvana, vo vrska so vaseto prasanje ve informirame deka Fakultetot za bezbednost - otsek forenzika ima dobieno akreditacija. So pocit
Dali fakultetot za bezbednost pri univerzitetot Sv. Kliment Ohridski za otsekot forenzicki nauki ima obezbedeno akreditacija za ucebnata 2010-2011 godina
Vo vrska so vaseto prasanje ve informiramedeka Fakultetot za bezbednost - otsek forenzika ima dobieno akreditacija. So pocit
Почитувани Студент сум на Економски факултет УКИМ-Скопје.имам уште еден испит и планирам да дипломирам во јануарска испитна сесија и би сакал да се запишам веднаш на последипломски од Февруар бидејќи времето ми е многу битно и не сакам да чекам до следниот септември. Но денес госпоѓата од департментот за посдипломски на нашиот факултет ми рече дека поради одредени процедури ( отворање на досие и сл.) сум немал шанси да го фатам јануарскиот упис за посдипломски кој регуларно траел од 15 јануари до 25 јануари 2013 г. , па макар и да сум дипломирал во јануар. Е, сега ме интересира дали на било кој универзитет во земјава , на тој втор регуларен уписен рок ке има и дополнителен ( продолжен ) рок за упис на посдипломци.( бидејки обично повеќето уписни рокови ги продолжуваат дополнително до одреден датум). И навистина неможам да ја разберам политиката на Факултетите на УКИМ за тој уписен рок бидејки сметам дека би требало рокот да биде на почетокот на Февруари , за да можат студентите кои ке полагаат и дипломираат во јануарската испитна сесија да можат да си продолжат на посдипломски од Февруар.Ова не го пишувам стриктно за мене туку има голем број на вакви студенти кои се во незавидна ситуација.Ме интересира низ годиниве наназад дали воопшто бил продолжуван тој уписен рок на било кој факултет во земјава ? Се извинувам за должината на овој пост. Однапред ви благодарам
Почитуван, Вашето прашање согласно Законот за високо образование е во целосна надлежност на високообразовната установа, и ние како Министерство единстено определуваме колку слободни места ќе има, но не и рокови и критериуми. Врз основа на поранешно искуство, рокот е продолжуван, но сепак тоа е одлука на ННС на самиот факултет. Со почит
Почитувани Студент сум на Економски факултет УКИМ-Скопје.имам уште еден испит и планирам да дипломирам во јануарска испитна сесија и би сакал да се запишам веднаш на последипломски од Февруар бидејќи времето ми е многу битно и не сакам да чекам до следниот септември. Но денес госпоѓата од департментот за посдипломски на нашиот факултет ми рече дека поради одредени процедури ( отворање на досие и сл.) сум немал шанси да го фатам јануарскиот упис за посдипломски кој регуларно траел од 15 јануари до 25 јануари 2013 г. , па макар и да сум дипломирал во јануар. Е, сега ме интересира дали на било кој универзитет во земјава , на тој втор регуларен уписен рок ке има и дополнителен ( продолжен ) рок за упис на посдипломци.( бидејки обично повеќето уписни рокови ги продолжуваат дополнително до одреден датум). И навистина неможам да ја разберам политиката на Факултетите на УКИМ за тој уписен рок бидејки сметам дека би требало рокот да биде на почетокот на Февруари , за да можат студентите кои ке полагаат и дипломираат во јануарската испитна сесија да можат да си продолжат на посдипломски од Февруар.Ова не го пишувам стриктно за мене туку има голем број на вакви студенти кои се во незавидна ситуација.Ме интересира низ годиниве наназад дали воопшто бил продолжуван тој уписен рок на било кој факултет во земјава ? Се извинувам за должината на овој пост. Однапред ви благодарам
Почитуван, Вашето прашање согласно Законот за високо образование е во целосна надлежност на високообразовната установа, и ние како Министерство единстено определуваме колку слободни места ќе има, но не и рокови и критериуми. Врз основа на поранешно искуство, рокот е продолжуван, но сепак тоа е одлука на ННС на самиот факултет. Со почит
Почитувани Студент сум на Економски факултет УКИМ-Скопје.имам уште еден испит и планирам да дипломирам во јануарска испитна сесија и би сакал да се запишам веднаш на последипломски од Февруар бидејќи времето ми е многу битно и не сакам да чекам до следниот септември. Но денес госпоѓата од департментот за посдипломски на нашиот факултет ми рече дека поради одредени процедури ( отворање на досие и сл.) сум немал шанси да го фатам јануарскиот упис за посдипломски кој регуларно траел од 15 јануари до 25 јануари 2013 г. , па макар и да сум дипломирал во јануар. Е, сега ме интересира дали на било кој универзитет во земјава , на тој втор регуларен уписен рок ке има и дополнителен ( продолжен ) рок за упис на посдипломци.( бидејки обично повеќето уписни рокови ги продолжуваат дополнително до одреден датум). И навистина неможам да ја разберам политиката на Факултетите на УКИМ за тој уписен рок бидејки сметам дека би требало рокот да биде на почетокот на Февруари , за да можат студентите кои ке полагаат и дипломираат во јануарската испитна сесија да можат да си продолжат на посдипломски од Февруар.Ова не го пишувам стриктно за мене туку има голем број на вакви студенти кои се во незавидна ситуација.Ме интересира низ годиниве наназад дали воопшто бил продолжуван тој уписен рок на било кој факултет во земјава ? Се извинувам за должината на овој пост. Однапред ви благодарам
Почитуван, Вашето прашање согласно Законот за високо образование е во целосна надлежност на високообразовната установа, и ние како Министерство единстено определуваме колку слободни места ќе има, но не и рокови и критериуми. Врз основа на поранешно искуство, рокот е продолжуван, но сепак тоа е одлука на ННС на самиот факултет. Со почит
Pocituvani Me interesira dali MIT Univerzitetot ima dobieno akreditacija za studiska programa za Psihologija 1 i 2-or ciklus
Почитувани, За прашања поврзани со акредитација на студиски програми ве молиме да се обратите до Одборот за акредитација и евалуација на високото образование, или на тел. контакт: 3 220-509 Со почит
Почитувани ве молам за информација, Дали МИТ универзитетот има акредитација за додипломските студии насока Безбедност и финансиска контрола?
Почитувани, За прашања поврзани со акредитација на студиски програми ве молиме да се обратите до Одборот за акредитација и евалуација на високото образование, или на тел. контакт: 3 220-509 Со почит
Почитувани, За прашања поврзани со акредитација на студиски програми ве молиме да се обратите до Одборот за акредитација и евалуација на високото образование, или на тел. контакт: 3 220-509 Со почит
Почитувани, За прашања поврзани со акредитација на студиски програми ве молиме да се обратите до Одборот за акредитација и евалуација на високото образование, или на тел. контакт: 3 220-509 Со почит
Почитувани, би сакала да ми одговорите дали имам право на трансформација на работното место од определено на неопределено, ако имам наполнето две години без прекин како наставник меѓутоа со 12 часа неделно ? Ви благодарам!
Почитувани, Ве молиме за овој тип на прашања обратете се до Секторот за основно и средно образование, писмено, на е-маил или на конт. тел. 3 117-896 или 3 140 136 Во моментов се обраќате до Секторот за високо образование. Со почит
Почитувани, би сакала да ми одговорите дали имам право на трансформација на работното место од определено на неопределено, ако имам наполнето две години без прекин како наставник меѓутоа со 12 часа неделно ? Ви благодарам!
Почитувани, Ве молиме за овој тип на прашања обратете се до Секторот за основно и средно образование, писмено, на е-маил или на конт. тел. 3 117-896 или 3 140 136 Во моментов се обраќате до Секторот за високо образование. Со почит
Пучитувани,ќе ве замолам за една информација доколку сте информирани и вие.Завршив факултет во Бугарија - Софија отсек психолог дали треба да преполагам некои други испити во Македонија ? Знам дека треба да ја нострифицирам.Ви Благодарам
Pocituvan, ve izvestuvame deka potrebno e da napravite nostrifikacija na diplomata i vrz osnova na rersenioeto sto ke vi bide izdadeno ke se odluci dali treba i kolku ispiti ke treba d a prepolagate. So pocit
VE MOLAM,KAZETE MI KADE SE IZUCUVA ZA GASTRONOMIJATA.NA KOJ FAKULTET VO SKOPJE I DALI E BARANA TAA STRUKA.KADE IMA VRABOTUVANJE ZA GASTRONOMIJA 2137
Почитувани, Студиска програма по гастрономија, исхрана и диететика има на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид, со студии во Велес и Битола. Исто така постои студиска програма по гастрономија, исхрана и диететика во Скопје на Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“. Во однос за вработување, сепак ќе мора да се обратите во Агенцијта за вработување на Република Македонија. Со почит
Dali postoi vo Skopje ili na drugo mesto vo Makedonija sredno uciliste za Nutricionizam pozdrav
Почитувани, Ве молиме да се обратите до секторот за основно и средно образование со цел да ви одговорат на прашањето. Доколку сте мислеле за факултет /студиска програма, ве известуваме дека студиска програма по нутриционизам има во Велес и во Битола, кои се под Технолошко-техничкиот факултет. Со почит
Почитувани, сакам да прашам кои приватен универзитет во Македонија има акредитирани докторски студии(трет циклус на студии) од областа на економијата?
Почитуван, Во Република Македонија во моментов од приватните високообразовни установи акредитирани докторски студии има единствено Институтот за бизнис економија, на Ул. Коста Новаковиќ во Скопје. Сепак за да почнат да фукционираат потребно е да добијат Решение за почеток со работа издадено од Министерот за образование и наука, кое е во тек. Со почит
Pocituvani,student sum na fakultet za turizam i ugostitelstvo-nasoka osiguruvanje vo Veles.Ve molam odgovorete mi kade ponatamu bi mozel da se vrabotam osven vo osiguritelnite kompanii,bidejki nikoj nemoza da mi go odgovori toa prasaje.blagodaram mnogu
Почитувани, Со програмата за осигурување можете да барате работа во осигурителните компании во Република Македонија, за која струка и самите сте се определиле кога сте се запишувале. Секако и на оние места, компании и институции кои согласно нивните конкурси бараат профил ист или сличен на вашиот, или пак бараат завршено високо образование, а се од Факултетот за туризам и угостителство. Со почит
Pozdrav,me interesira da znam dali medicinskiot fakultet(opstata medicina) vo Derzaven Universitet na Tetovo e akreditiran?Falla mnogu.
Pocituvan, vo vrska so vaseto prasanje, Ve izvestuvame deka Medicinskiot fakultet pri Drzavniot Univerzitet vo Tetovo e akreditiran. So pocit
Zdravo,me interesira dali mojata diploma e validna odnosno jas zavrsiv prv ciklus na Euro Koledz Kumanovo vo studenska godina 2008 istata godina koga Koledzot ja dobi akreditacijata? i ako ne e validna sto treba da napravam?Blagodaram
Pocituvan, ve isvestuvame deka privatnata visoko obrazovna ustanova Euro Koledz - Kumanovo e akreditirana od Odborot za akreditacija i diplomite se validni. So pocit
Почитувани, Јас магистрирав по стара програма, ме интересира колку чини пријавување и одбрана на докторска теза и дали морам да посетувам докторски студии без оглед што сум студирала и магистрирала по стара програма. Доколку постои, дали висината на трошоците е помала? Благодарам
Pocituvana, vo vrska so vaseto baranje, ve informirame deka potrebno e da se obratite do vasata ustanova na koja planirate da go prodolzite vaseto obrazovanie, bidejki cenata e razlicna na sekoj fakultet. So pocit
Почитувани, дали постои законска (или подзаконска) одредба со која се предвидува бројот на вработени кои треба да ги има една високообразовна установа, и колку од нив треба да бидат во постојан работен однос? Со почит
Почитувани, Ова прашање е регулирано во Законот за високото образование и посебно во Уредбата за нормативи и стандарди за основање на високообразовни установи и за вршење на високообразовна дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/10, 168/10 и 10/11). Со почит
lekot anastazol go nema na onkoloskata klinika.Lekot koj go davaat za zamena bolnata e alergicna. Morame da go zemame privatvo, koj e mnogu skap. ve molam kazetemi koi se nasite prava lekot da go emame besplatno i dali fondot ke ni gi vrati sredstvata dadeni za lekot.Zatoa sto lekot treba da se zema poveke godini pozzzzzzzzz
Почитувана, Ве молиме вашето прашање да го упатите до Министерството за здравство или Фондот за здравство на Република Македонија со цел да ви одговорат на вашето прашање. Во моментов се обраќате до Секторот за високо образование при Министерството за образование и наука. Со почит
Почитувани, Дали и под кои услови може едно лице да биде избрано како Доцент во Висока школа? Согласно законот за високо образование, во висока школа постои можност за избор во звање професор, но стекнувањето е постапно. Дали тоа значи дека еден предавач не може да биде директно избран во звање професор, туку мора претходно да биде избран во доцент? Благодарам
Почитувани, Прашањето не е јасно што всушност ве интересира (дали се работи за висока школа или за факултет), но ќе ве информирам дека овие прашања се регулирани во членовите 124, 125, 128, потоа на 132, 133, 134, 135, 136, од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12 и 15/13). Токму од таа причина ве упатувам на Законот за високото образование. Со почит
zadolzeni sme da obezbedime vo gradinkata zadolzitelni zdravstveni pregledi na vrabotenite.Sto opfakaat tie pregledi
Почитувана, Ве молиме вашето прашање да го упатите до Министерството за здравство со цел да ви одговорат на вашето прашање. Во моментов се обраќате до Секторот за високо образование при Министерството за образование и наука. Со почит
Pocituvani,ja sam iz Srbije i studiram na Univerzitetu '' Goce Delcev'' u Stipu ( na FMN-farmaciju),pa me zanima da li mi Vi mozete odgovoriti da li je ta diploma priznata u Srbiji?? Unapred hvala na odgovoru.
Почитувана, Ниту една диплома по автоматизам нема важност сама по себе во друга држава, како и обратно дипломите кои се добиени надвор од Република Македонија, не важат по автоматизам во Македонија, туку потребно е да се изврши НОСТРИФИКАЦИЈА на истата. И за вас важи истото, ќе мора да направите нострификација на вашата диплома во Република Србија. Со почит
Почитувани, ме интересира дали сеуште важи акредитацијата на Факултетот за Стоматологија при Европскиот универзитет добиена на 24.03.2011 година и дали може да полагаат државен испит за добивање лиценца за работа?
Pocituvan, akreditacijata na Fakultet za Stomatologija pri Evropskiot Univerzitet e vo vaznost. So pocit
Dali po elektronski pat moze da se proveri kolku godini imam plateno penziski staz?
Почитувани, Ве молиме обратете се до фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Со почит
Почитувани, студент сум на Euro College Business Administrtion, studiram za Americka diploma I Makedonska, odnosno po zavrsuvanjeto na mojte studii vo vreme traenje od 3 godini, treba da se zdobijam so (American Heritage University Bechelor Degree in Business Administration- BBA) and Macedonian Accredited Bechelor Degree in Business Administration - BA. Би сакал да знам дали BBA diplomata ke mi bide validna za vo Amerika, i dali e potrebno nostrifikacija na toa i dali e priznaena vo Amerika, odnosno dali American Heritage University e accreditirano? Se raboti za golema suma pari od 3500 evra sto jas kako student moram da gi godisno davam vo Euro College, i zatoa sakam da bidam siguren deka ne gi vlozuvam na prazno? Odnapred vi blagodaram,
Почитувани, Ниту една диплома од државна или приватна високообразовна установа во Република Македонија, по автоматизам не е призната во странство, туку подлежи на системот на нострификација во земјата каде што ви е потребна. Истото се однесува и на завршени студии кои се надвор од границите на Република Македонија (пример Харвард и сл.), доколку сакаат со таа диплома да работат или продолжат со студии во Република Македонија мора ја нострифицираат дипломата во Македонија. Со почит
Почитувани, дали Европскиот Универзитет - Р. Македонија има добиено акредитација за постдипломски студии на Факултетот за детективи и криминалистика?
Pocituva, Ve informiram deka fakultetot za detektivi i kriminalistika pri Evropskiot Univerzitet - Republika Makedonija ima dobieno akreditacija.So pocit
Почитувани, дали Европскиот Универзитет - Р. Македонија има добиено акредитација за постдипломски студии на Факултетот за детективи и криминалистика?
Pocituvan, Ve informirame deka Fakultetot za detektivi i kriminalistika pri Evrospkiot Univerzitet - Republika Makedonija ima dobieno akreditacija. So pocit
Почитувани, дали Европскиот Универзитет - Р. Македонија има добиено акредитација за постдипломски студии на Факултетот за детективи и криминалистика?
Pocituvan, Ve informirame deka Fakultetot za detektivi i kriminalistika pri Evrospkiot Univerzitet - Republika Makedonija ima dobieno akreditacija. So pocit
Pocituvani, sakam da se informiram dali zavrsenite trigodisni studii koi nosat 180 krediti go imaat VII/1 stepen na obrazvanie
Pocituvana, soglasno uredbata 180 krediti imaat VI B stepen na obrazovanie. So pocit
Pocituvani, Jas sum diplomiran profesor po Angliski jazik i knizevnost na Univerzitetot na Jugoistocna Evropa (Stul,Tetovo) i bi sakala da Ve prasam dali so 180 krediti, jas smeam da predavam vo osnovno ili sredno uciliste?
Pocituvana, vo vrska so vaseto prasanje ve informirame deka treba da se vidi dali rabotodavacot otvara rabotno mesto so 180 krediti ili za podetalni informacii mozete da se obratite do sektorot za osnovno i sredno obrazovanie. So pocit
Agron Mamudi prof.za odelenska nastava. Me interesira za polaganje i obuka za direktorski ispit za osno.uciliste kade treba da se obratam Pozdrav i se najdobro.
Pocituvan, ve izvestuvame deka treba da se obratite do sektorot za osnovno i sredno obrazovanie pri Ministerstvoto za obrazovanie i nauka. So pocit
Почитувани,сакам да прашам за потребните документи за нострификација на втор циклус студии-станува прашање за специалистичка диплома по хирургија? Однапред Ви благодарам
Почитувани, Ве молиме да се обратите до одделението за нострификација при Министерството, 3 140-170 или 3 140-171., со оглед на фактот што прашањето не ви е јасно. Со почит
Почитувани,сакам да прашам за потребните документи за нострификација на втор циклус студии-станува прашање за специалистичка диплома по хирургија? Однапред Ви благодарам
Почитувани, Ве молиме да се обратите до одделението за нострификација при Министерството, 3 140-170 или 3 140-171., со оглед на фактот што прашањето не ви е јасно. Со почит
Почитувани,сакам да прашам за потребните документи за нострификација на втор циклус студии-станува прашање за специалистичка диплома по хирургија? Однапред Ви благодарам
Почитувани, Ве молиме да се обратите до одделението за нострификација при Министерството, 3 140-170 или 3 140-171., со оглед на фактот што прашањето не ви е јасно. Со почит
Здраво, Може да знам колку изнесува минималната просечна оценка за запишување на магистерски студии по хемиско и контролно инжинерстфо во ТМФ
Почитувани, Ве молиме да се обратите до ТМФ со цел да ви дадат детални податоци во врска со вашиот интерес. Со почит
Pocituvani, me interesira na koj datum zapocnuvaat so rabota-predavanje studentite vo Skopje na PMF na institut za geografija smer turizam. Odnapred Vi blagodaram
Почитувана, Ве молиме да се обратите до ПМФ во Скопје со цел да ве известатат за времето на предавањата. Потесните критериуми, за времето, начинот на предавањата е во целосна надлежност на самиот факултет. Со почит
Pocituvani , Vrabotena sum i imam zavrseno VI stepen elektrotehnicki fakultet,po starata programa.Se zapisav povtorno na studii so Proekt 35/45.Ve molam da me posocite dali moze da se zapisam na ednogodisni postdiplomski stidii spored novata programa po Bolonja so dvete diplomi od starata programa i 3 godisnite studii studii po Bolonja? Odnapred Vi Blagodaram na odgovorot. Ve zamoluvam odgovorot da e napisan so latinicen font!
Pocituvana, Ve molime za konkretnoto prasanje da se obratite do prodekanot za nastava na fakultetot kade sto sakate da se zapisete na vtor ciklus na studii. Ne sfativ dali imate zavrseno po Proektot 35/45, zosto ako imate zavrseno po ovoj proekt (a toa bi bilo po nova programa), togas bi trebalo da vi dozvolat da odite na vtor ciklus na studii. Sepak se zavisi na koja programa ste se zapisale i dali ste zavrsile. Tokmu zatoa ve upatuvam na Prodekanot za nastava ili obratete se do sekretarot na fakultetot. So pocit,
Pocituvani , Vrabotena sum i imam zavrseno VI stepen elektrotehnicki fakultet,po starata programa.Se zapisav povtorno na studii so Proekt 35/45.Ve molam da me posocite dali moze da se zapisam na ednogodisni postdiplomski stidii spored novata programa po Bolonja so dvete diplomi od starata programa i 3 godisnite studii studii po Bolonja? Odnapred Vi Blagodaram na odgovorot. Ve zamoluvam odgovorot da e napisan so latinicen font!
Pocituvana, Ve molime za konkretnoto prasanje da se obratite do prodekanot za nastava na fakultetot kade sto sakate da se zapisete na vtor ciklus na studii. Ne sfativ dali imate zavrseno po Proektot 35/45, zosto ako imate zavrseno po ovoj proekt (a toa bi bilo po nova programa), togas bi trebalo da vi dozvolat da odite na vtor ciklus na studii. Sepak se zavisi na koja programa ste se zapisale i dali ste zavrsile. Tokmu zatoa ve upatuvam na Prodekanot za nastava ili obratete se do sekretarot na fakultetot. So pocit,
Pocituvani, Bi ve zamolil nakratko da mi ja opisete postapkata za privaten detektiv.
Pocituvani, ve molinme da se obratite do Ministerstvoto za vnatresni raboti, vo momentov se obrakate do Ministerstvoto za obrazovanie i nauka. So pocit
pochituvani dali e akreditiran medicinskiot fakultet vo DUT ?
Pocituvani, Medicinskiot fakultet vo Tetovo e so Zakon osnovan drzaven univerzitet, i ima resenie za pocetok so rabota od Ministerstvoto za obrazovanie i nauka na Republika Makedonija. So pocit
Pocituvani imam podneseno prigovor do vtorostepenata komisija od septemvri minatat godina za nepravilno nostrificirana diploma no nemam dobieno nikakov odgovor.Ovaa prasanje go postavuvam nekolku pati no ne dobivam odgovor.Ve molam odgovorete mi.Pozz
Pocituvani, ve molime obratete se do odelenieto za nostrifikacija pri Ministerstvoto za obrazovanie i nauka, koi imaat nadleznost ovoj tip na predmeti da gi preprakaat do vtorostepenata komisija. (lepa.usovic@mon.gov.mk; nasir.abazi@mon.gov.mk) So pocit
Dali vraboten nastavnik po matematika so zavrsen fakultet na PMF-primeneta matmatika-matematickla ekonomija so kvalifikacioni ispiti na filozovski fakultet posle 6 mesesi rabota so odbitoci od plata za mentor da mu bidat odzemeni casovite so obrazlozenie deka nema soodvetno obrazovanie i da se donese nastavnik koj ne bil kvaliteten od drugo uciliste samo zatoa sto imal diploma PMF-nastavna matematika. blagodaram,
За секој наставен предмет посебно, постој норматив за наставен кадар каде што се наведуваат видовите на квалификации кои даваат право за вршење на настава во основно или средно образование. Доколку една квалификација е предвидена во Нормативот за наставен кадар. тогаш истиот може да одржи настава. Проверет ја страницата www.bro.org.mk во делот Наставни планови и програми - Норматив за наставен кадар (за математика).
Дали има дисперзирани студии по информатика во Куманово и од кој факултет?
Pocituvana, Disperzirani studi po informatika vo Kumanovo za studiskata 2013-14 godina ima predvideno od Prirodno-matematickiot fakultet pri Drzavniot univerzitet vo Tetovo (na albanski nastaven jazik). So pocit
Дали има дисперзирани студии по информатика во Куманово и од кој факултет?
Pocituvana, Disperzirani studi po informatika vo Kumanovo za studiskata 2013-14 godina ima predvideno od Prirodno-matematickiot fakultet pri Drzavniot univerzitet vo Tetovo (na albanski nastaven jazik). So pocit
Дали има дисперзирани студии по информатика во Куманово и од кој факултет?
Pocituvana, Disperzirani studi po informatika vo Kumanovo za studiskata 2013-14 godina ima predvideno od Prirodno-matematickiot fakultet pri Drzavniot univerzitet vo Tetovo (na albanski nastaven jazik). So pocit
Почитувани, Ме интересира дали со завршен факултет Царина и Шпедиција во Охрид и завршени испити за педагошко, психолошка и методска доквалификација, може да се стане професор во средно економско училиште? Однапред благодарам!
Pocituvani, ve molime da se informirate vo sektorot za osnovno i sredno obrazovanie, i soglasno normativite za rabota vo srednite ucilista da ve izvestat. Vo prilog vi se kontaktite(biljana.aleksoska-trenevska@mon.gov.mk ili teuta.dashi@mon.gov.mk). Vo momentov se obrakate vo sektorot za visoko obrazovanie. So pocit
VE MOLAM KADE DA NAJDAM LISTA ZA STRUCNI PREDMETI ZA ZAPISUVANJE NA MEDICINSKI FAKULTET I PO STARA I PO NOVA PROGRAMA . VI BLAGODARAM
Pocituvana, Najpregledno moze da najdete vo konkursot na univerzitetot (pretpostavuvam deka ste mislele na Medicinskiot fakultet vo Skopje), na internet stranata www.ukim.edu.mk vo delot za konkursi. So pocit
Почитувани, сакам да ве прашам каков вид на уплатници се потребни за упис на Машински факултет во Скопје 2013/2014? благодарам
Почитувана, Прашањето е во целосна надлежност на самиот факултет (во овој случај Машинскиот факултет). Ве упатуваме, на денот на уписот, или претходниот ден да отидете до Машинскиот факултет, и на нивната огласна табла или на студентските прашања да се информирате за потребните документи и видот на уплатниците. Со почит
Дали некој кој студирал на приватен унивезитет, акредитиран, може да запише постдипломски студии на факултет надвор од Македонија?
Почитувани, Согласно Законот за високо образование сите акредитирани факултети (без разлика дали се приватни или државни) во Република Македонија имаат исти права во и надвор од Република Македонија. Имаме многу случаеви кога студенти од приватните факултети се запишуваат на втор циклус на студии надвор од земјава. Сепак, морате да се обратите до факултетот каде што сакате да продолжите со студии и да видите кои документи ви се потребни да се запишете. Министерството за образование и наука, на ваше барање дава потврда за тоа дали студиската програма на одреден факултет/универзитет е акредитирана. (некои факултети од странство бараат ваков тип на потврда, но некои не). Со почит Со почит
Pocituvani, zosto studentite koi imaat zavrseno postdiplomski studii na praven fakultet na FON ( za koj e poznato deka ima akreditacii kako za prv taka i za vtor ciklus na studii) nemozat da staziraat kako pripravnici vo sudovite? Blagodaram odnapred !
Pocituvani, FON univerzitetot i konkretno Pravniot fakultet ima akreditacija i resenie za pocetok so rabota od Ministerstvoto za obrazovanie i nauka za prv i vtor ciklus na studii. Sto se odnesuva za konkretnoto prasanje, ve upatuvame do organot koj go raspisuva oglasot za staziranje kako pripravnici vo sudovite so cel da vi izlezat vo presret, odnosno da se pobara pricinata zosto e taka. So pocit
Ве молам да ми одговорите: Редовен студент сум во 3та година во државна квота на Правен факултет во Кичево, кој е во траење од 4 години.Имам уште 4 неположени испити од 3та година.Ме интересира дали можам да се префрлам на Правен факултет во Скопје и дали некои од испитите од 3та година ќе ми бидат признати?И колку пари треба да се уплатат при уписот? Ви благодарам однапред.
Почитувана, Префрлувањето од едни на други студии е дозволено со Законот за високо образование. Сепак морам да ви напоменам дека оваа проблематика е во рамките на надлежностите на факултеттите каде што сакате да се запишете. Морам да ви напоменам дека студиите во Кичево, на Правниот факултет се 4-годишни студии, додека Правниот факултет во Скопје студиите се 3-годишни. Токму затоа потребно е да се обратите до Правниот факултет во Скопје, кој ќе формира Комисија и ќе одреди во која година ќе продолжите со студии. Со почит
Kade mozam da go pronajdam konkursot za upis na fakultetite pri DUT Drzavniot Tetovski Univerzitet za ovaa ucebna 2013/14 godina?Na nivnata oficijalna veb strana ne e objaven,tuku tamu uste stou konkursot od minatata 2012/13 godina.Osobeno me interesiraat disperziranite studii po Bznis administracija vo Kumanovo i konkursot za ovie studii,za ovaa ucebna 2013/14 godina.Dali go imate na uvid ovoj konkurs i dali mozete da mi pratite link od konkursot? Vi blagodaram na razbiranjeto.
Pocituvan, Konkursot mozete da go najdete na nivnata strana www.unite.edu.mk vo delot za Konkursi. Vo sekoj slucaj jas na vasiot mail, sega ke vi ispratam vo attach Konkurs, zatoa sto od ovaa aplikacija ne mozam da vi pratam. So pocit
Kade mozam da go pronajdam konkursot za upis na fakultetite pri DUT Drzavniot Tetovski Univerzitet za ovaa ucebna 2013/14 godina?Na nivnata oficijalna veb strana ne e objaven,tuku tamu uste stou konkursot od minatata 2012/13 godina.Osobeno me interesiraat disperziranite studii po Bznis administracija vo Kumanovo i konkursot za ovie studii,za ovaa ucebna 2013/14 godina.Dali go imate na uvid ovoj konkurs i dali mozete da mi pratite link od konkursot? Vi blagodaram na razbiranjeto.
Pocituvan, Konkursot mozete da go najdete na nivnata strana www.unite.edu.mk vo delot za Konkursi. Vo sekoj slucaj jas na vasiot mail, sega ke vi ispratam vo attach Konkurs, zatoa sto od ovaa aplikacija ne mozam da vi pratam. So pocit
zdravo. se izvinuvam no ne znam kade da prasham. prashanjeto e dali majkami moze da me lishi od mojot imoten del bez jas da znam I da im go dade na drugite braka I dali jas imam zakonsko pravo da go baram mojot del I dali mozam da gi tuzam za toa.vi blagodaram mnogu.
Pocituvani, Ve molime da se obratite do Ministerstvoto za pravda, kade ke ve upatat so cel da vi odgovorat na vaseto prasanje. Istot taka mozete da se obratite i do Narodniot pravobranitel. Vo momentov se obrakate vo Sektorot za visoko obrazovanie pri Ministerstvoto za obrazovanie i nauka. So pocit So pocit
Pocituvani,moze li da mi dadete informacija za disperziranite studii na ekonomski fakultet vo Veles,kade mozam elektronski da se povrzam i da dobijam informacii za upisite 2013/2014.Blagodaram
Pocituvani, poveke informacii za disperziranite studii po smetkovodstvo i revizija vo Veles, od Ekonomskiot fakultet od Skopje, mozete da dobiete na studentskite prasanja ili pak vo dekanatot na Ekonomskiot fakultet vo Skopje, kaj sekretarot na fakultetot ili prodekanot za nastava. So pocit
pocituvani, me interesira dali moze da se zapise vonredno fakultet , no samo da se prijavam vo biro za cekanje na rabota, zatoa sto ne sum vo moznost da najdam vednas rabota , ili mora resenje za rabota pa togas vonredno. plagodaram odnapred :)) :D
Pocituvani, Da se zapisete kako vonreden student potrebno e da imate dokument deka rabotite, pa ne ste vo moznost da studirate redovno, ili da imate dokument (lekarsko uverenie), deka ne ste vo moznost redovno da posetuvate nastava od zdravstveni pricini. So pocit
ve molam ako moze da mi odgovorite bev vrabotena sezonski vo edna golema firma (market ), no sega povece ne rabotam i nemam informacija dali e podneseno prijava i ako e kage moze da ja podignam istata koga vece ne rabotam tamu . vi blagodaram mnogu
Почитувана, Ве молиме да се обратите до фирмата каде што сте работеле или до Агенцијата за вработување. Во моментов се обраќате во Секторот за високо образование при Министерството за образование и наука. Со почит
dali moze stranec da raboti bes nostrifikacija na stranska diploma, covekot raboti vece 3 godini i uste go nema nostrificirano
Почитувани, Странец може да работи без нострифицирана диплома, само доколку работодавецот (тој што го ангажира, органот, компанијата), не му бара нострифицирана диплома во Република Македонија, односно таа што ја има е доволна за да ги утврди неговите капацитети и способности, и го ангажира со или без неа Со почит
kolku vreme treba da pomine od titulata Docent na vonreden, gledam za 2 i pol godini go dobivaat titulata, i od koga ke se primenuva impakt faktorot odnosno objavenite trudovi so IF, i dali vazi ova za filoloskiot fakultet, vo zakonot vidov deka za nacionalnata istorija na makedonija, umetnost i filoloski nauki ne e potreben impakt faktor. Pozdrav
Пошитувани, Согласно член 136 од Законот за високо образование, избор во повисоко наставно-научно, наставно и научно звање може да се врши пред истекот на периодот за кој е извршен изборот во постојното звање, доколку наставникот ги исполнил условите за избор во повисоко звање и со својата научна и наставна работа особено придонел за развојот односно примената на научната, односно уметничката дејност за која е избран и има објавено научни и стручни трудови од кои најмалку два научни труда во најпрестижни меѓународни списанија со импакт фактор или трудовите се цитирани во истите, по истекот на најмалку половина од времето за кое е извршен изборот. По исклучок, лице може да биде избрано во повисоко наставно-научно, наставно и научно звање и порано, пред истекот на најмалку половина од времето за кое е извршен изборот во постојното звање, доколку покрај условите од ставот 1 на овој член има објавено најмалку четири научни или стручни труда во најпрестижни меѓународни списанија со импакт фактор или пак тие се цитирани во истите. Предвремен избор во повисоко звање по истекот на половина од времето за кое е извршен изборот во постојното звање може да се спроведе за лицата кои докторирале или магистрирале на еден од првите 200 високо рангирани универзитети согласно со Шангајската листа. Предвремен избор во повисоко звање пред истекот на најмалку половина од времето за кое е извршен изборот во постојното звање, може да се спроведе за лицата кои стекнале постдокторски научноистражувачки статус на еден од првите 50 високо рангирани универзитети согласно со последното утврдено рангирање на Шангајската листа, доколку на овие универзитети раководеле научен проект.Решение за исполнување на условите и стекнување на звањето од ставовите 2 и 3 на овој член донесува деканот. Со почит
Почитувани, доколку запишам последипломски студии кои траат една година со право за одбрана на магистерски труд до 3 години од запишувањето, дали ќе добијам потврда за редовен студент само за таа една година кога редовно се слушаат и полагаат испити или се додека не се одбрани магистерскиот труд. Ви благодарам
Pocituvani, Potvrda za redovni studii (vo slucajov za vtor ciklus) se dobiva samo za periodot koga ima redovni predavanja, a ne dodeka ne go odbranite trudot. Sepak obratete se do visokoobrazovnata ustanova kade sto sakate da se zapisete, so cel podetalno da ve izvestat za potvrdata, odnosno za koi celi vi e potrebna. So pocit
Почитувани, имам завршено VI/1 степен на Електротехнички факултет при УКИМ. Сакам да го дооформам моето образование со VII/1 степен по Проектот 45, како вонреден студент, бидејќи сум вработен. На кој од Електро факултетите можам да го сторам тоа? Ви благодарам !
Pocituvani, Proektot 35/45 se odnesuva samo za studenti koi se zapisuvaat vo prva godina (znaci toa se novi studiski programi), no ne i za studenti koi sakaat da se prefrlat na studii ili da gi dooformaat studiite. So pocit
Почитувани, имам завршено VI/1 степен на Електротехнички факултет при УКИМ. Сакам да го дооформам моето образование со VII/1 степен по Проектот 45, како вонреден студент, бидејќи сум вработен. На кој од Електро факултетите можам да го сторам тоа? Ви благодарам !
Pocituvani, Proektot 35/45 se odnesuva samo za studenti koi se zapisuvaat vo prva godina (znaci toa se novi studiski programi), no ne i za studenti koi sakaat da se prefrlat na studii ili da gi dooformaat studiite. So pocit
pochituvani ve molam da mi kazhete poveke informacii za novo otvoreniot Konfucij Institut vo Skopje.
Pocituvani, Informacii za gorenavedeniot institut mozete da dobiete vo rektoratot na Univerzitetot "Sv. Kiril i Metodij", vo cii ramki se naoga. So pocit
Problemot e sleden: Student podnesuva dokumenti za nostrifikacija na visoko obrazovanie vo RM, i gi dava site dokumenti sto se posoceni, sose akreditacijata na fakultetot, i vo naseto ministerstvo kazuvaat deka, da toj e dokumentot sto treba no treba da bide na ime na studentot. Vo maticnata drzava na studentot se javivme do site odeli na ministerstvo za obrazovanie i site ni potvrdija deka takov dokument za akreditacija na fakultetot so imeto na studentot deka ucel na toj fakultet NE DAVAAT. Fakultetot dava potvrda za akreditacija so pecati od ministerstvo i toa e toa. I sega sto da napravime? Zosto ova deluva kako nepocituvanje na tugite zakoni i propisi
Pocituvani, Potrebno e potvrdata za akreditacija da bide izdadena od ovlastena institucija koja e nadlezna za akreditacija (ne mora da ima ime, no fakultetot mora da go pisuva). (ne moze potvrdata da bide izdadena od samiot fakultet tuku od ovlastena institucija) Poveke informacii mozete da dobiete od oddelenieto za nostrifikacija na visokoto obrazovanie pri Ministerstvoto za obrazovanie i nauka. So pocit
Problemot e sleden: Student podnesuva dokumenti za nostrifikacija na visoko obrazovanie vo RM, i gi dava site dokumenti sto se posoceni, sose akreditacijata na fakultetot, i vo naseto ministerstvo kazuvaat deka, da toj e dokumentot sto treba no treba da bide na ime na studentot. Vo maticnata drzava na studentot se javivme do site odeli na ministerstvo za obrazovanie i site ni potvrdija deka takov dokument za akreditacija na fakultetot so imeto na studentot deka ucel na toj fakultet NE DAVAAT. Fakultetot dava potvrda za akreditacija so pecati od ministerstvo i toa e toa. I sega sto da napravime? Zosto ova deluva kako nepocituvanje na tugite zakoni i propisi
Pocituvani, Potrebno e potvrdata za akreditacija da bide izdadena od ovlastena institucija koja e nadlezna za akreditacija (ne mora da ima ime, no fakultetot mora da go pisuva). (ne moze potvrdata da bide izdadena od samiot fakultet tuku od ovlastena institucija) Poveke informacii mozete da dobiete od oddelenieto za nostrifikacija na visokoto obrazovanie pri Ministerstvoto za obrazovanie i nauka. So pocit
Pocituvani, sakam da prasam, kolku cinat ispitite na master studii na Justinijan Prvi-Praven fakultet?
Почитувани, Ве молиме да се обратите до Правниот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Со почит
Почитувани, Јас сум магистер на технички науки, магистрирав во јануари 2012 година а избрана за прв пат асистент во ноември 2012 година, според новиот закон за високо образование, до кога треба да докторирам ? Дали тоа е крајниот рок 15.09.2015 или мене не ме фаќа тој закон?Бидејќи и сега да се запишам на докторски студии кои траат 3 години јас ќе неможам да докторирам до 2015 година. А исто така дали имам право на втор реизбор како асистент, со новиот закон дали имам право на резибор и кој критериуми треба да ги исполнам, критериумите за звање асистент-докторант или како асистент? Очекувам Ваш одговор.Благодарам
Почитувана, Ова прашање е регулирано во членот 123 од Законот за високо образование, додека за подетални информации потребно е да се обратите до секретарот на високообразовната установа каде што имате склучен меѓусебен договор. Имено, Согласно член 123 од Законот за високо образование, на факултетите се избираат асистенти - докторанти на научни, односно уметнички области утврдени со правилникот на единицата. Асистентите - докторанти се избираат за време од пет години по пат на јавен конкурс и засноваат работен однос на определено време. Асистентите - докторанти учествуваат во наставно-образовниот процес во обем определен со правилникот на единицата. Асистентите - докторанти можат да држат предавања и да спроведуваат испити само во присуство на својот ментор. Асистентот - докторант задолжително се запишува на докторски студии најдоцна до првиот објавен конкурс од страна на докторската школа, а трошоците за докторските студии на асистентот ги покрива високообразовната установа. Доколку асистентот - докторант не одбрани докторска дисертација до истекот на времето за кое е избран, му престанува работниот однос. Високообразовната установа и асистентот - докторант склучуваат договор со кој ги уредуваат меѓусебните права и обврски. Со почит
Почитувани, дали Висока професионална установа за бизнис студии Еуро колеџ Куманово има акредитација за било коja програма од постдипломски студии за учебната 2008/2009 година? Благодарам премногу.
Pocituvana, vo vrska so vaseto prasanje ve molime pokrenkretno da ni kazete za koja studiska programa sakate da dobiete odgovor dali e akreditirana. So pocit
Sakam da prasam dali so zakon e regulirana najniskata magisterska plata i ako e, kolku iznesuva. Blagodaram
Почитувани, Министерството за образование и наука не исплаќа плати на наставно-научниот и соработничкиот кадар по степен на образование туку според избор на звање согласно Законот за високо образование каде е дефиниран потребниот степен на образование за соодветното звање.
Почитувани. Јас сум дипломирана по безбедност и финансиска контрола на заедничката студиска програма на Факултетот за безбедност - Скопје и Факултетот за туризам и угостителство - Охрид. Дали таа диплома е призната во Германија? Однапред Ви благодарам.
Почитувани, Ниту една диплома по автоматизам не е признаена во друга земја, надвор од Република Македонија, туку подлежи на процес на нострификација на дипломата во земјата во која сакате да ја користите. Со почит
почитувани,ме интересира дали може да се запишам на факултет вонредно сега преку годината,значи по завршениот конкурс? Благодарам
Pocituvani, Prijavuvanjeto i zapisuvanjeto na fakultet se odviva po objaven konkurs i soglasno zakonot vo utvrdeni rokovi i so tocni kriteriumi. Po zavrsuvasnje na konkursot od strana na visokoobrazovnata ustanova ne moze da se zapisete. So pocit
почитувани,ме интересира дали може да се запишам на факултет вонредно сега преку годината,значи по завршениот конкурс? Благодарам
Pocituvani, Prijavuvanjeto i zapisuvanjeto na fakultet se odviva po objaven konkurs i soglasno zakonot vo utvrdeni rokovi i so tocni kriteriumi. Po zavrsuvasnje na konkursot od strana na visokoobrazovnata ustanova ne moze da se zapisete. So pocit
Почитувани. Јас сум на додипломски студии трета година на економски универзитет. Ме интересира колкав треба да биде успехот(просекот) за запишување на посдипломски економски студии на смер финансии на УКИМ програма 3+2 поздрав
Почитувани, Критериумите за постдипломски студии на универзитетите ги распишуваат самите факултети/универзитети, и тоа е објавено со конкурсот. Потребно е да се обратите до факултетот/универзитетот каде што сакате да се запишете, со цел детално да ви објаснат. Некаде се бара просек мин. 8.00, но некаде и не се бара просек. Се зависи од универзитет до универзитет, односно од нивните објавени и официјални конкурси. Со почит
Kje Ve zamolam da mi odgovorite vo koi drzavi e priznaen Ekonomskiot Fakultet Vo Prilep(Univerzitet Kliment Ohridski Bitola ) kako i Slavjanskiot Institut vo Sv.Nikole?Vi blagodaram
Почитувани, Ниту една диплома (a оттука и факултет/универзитет) по автоматизам не е признаена во друга земја, надвор од Република Македонија, туку подлежи на процес на нострификација на дипломата во земјата во која сакате да ја користите, на истиот начин како што и ниту една диплома од било која земја во светот не е признаена во Република Македонија туку подлежи на процес на акредитација. Со почит
Дали Университетот ФОН има европска акредитација?
Почитувана, Факултетите во состав на Универзитетот ФОН, имаат акредитација од страна на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование во Република Македонија. Ве молиме за која студиска програма, и за кој циклус на студии конкретно ве интересира. Со почит
Запишана сум на втор циклус на студии по информатика на ФОН унуверзитетот. Просек имам 9,70. Дали оваа година можам да ја продолжам стипендијата за талентирани студенти по информатика. Ви благодарам
Почитувани, Ве известуваме дека стипендиите за кои се интересирате се однесуваат само на првиот циклус на студии, а не и за втор цикус. претпоставуваме дека вие имате стипендија од Министерството за образование и наука за прв циклус на студии, која се доделува з прв циклус, за кој и имате склучено договор со Министерството за образование и наука. Со почит
Dali na MIT Univerzitetot fakultetot po psihologija ima dobieno akreditacija vo Makedonija ?
Pocituvana, vo vrska so vaseto prasanje ve izvestuvame deka Fakultetot po psihologija na MIT Univerzitetot ima dobieno resenie za akrediotacija od Odborot za kareditacija. So pocit
jas i mojot soprug se razveduvame i sakam dodeka trae ovoj proces na razvod da go prefrlam sin mi vo ucilisteto koe sto ni e poblisku do domot vo koj sto ziveeme sega,za da stigne do ucilisteto kade sto sega uci mora menuvame avtobusi i nemoze da patuva sam bidejki e maloleten,koi dokumenti mi se potrebni za da go prefrlam vo drugo uciliste i dali mi e potrebna soglasnost od negoviot tatko.Jas imam soglasnost od ucilisteto vo koe sakam da go prefrlam.Vo zakonot za osnovno obrazovanie ne pisuva deka treba soglasnost od dvajcata roditeli samo soglasnost od ucilisteto
Pocituvame ve molime da se obratite do sektorot za osnovno i sredno obrazovanie so cel da vi dadat konkretni nasoki kako da postapite. Kontakti za ovoj sektor vi se: Одговорен: Билјана Алексоска Треневска Телефон: 3 117 896 biljana.aleksoska-trenevska@mon.gov.mk Замена: Теута Даши Телефон: 3-140-136 teuta.dashi@mon.gov.mk So pocit
KAKVO OBRAZOVANIE TREBA DA SE IMA ZAVRSENO ZA DA MOZE DA SE POLAGA ISPIT ZA DOBIVANJE NA LICENCA ZA LEKTOR?
Pocituvana, Seto toa zavisi sto imate zavrseno fakultet, i za sto sakate da polagate za lektor. Detalni podatoci za ova, a i za polaganjeto, mozete da dobiete na Filoloskiot fakultet "Blaze Koneski" vo Skopje. So pocit
Pocituvani, Na koj fakultet vo RM mozam da zapisam doktorski studii so tema osiguruvanje.
Pocituvani, Studiska programa od oblasta na osiguruvanjeto imate na Fakultetot za turizam i ugostitelstvo vo Ohrid,pri Univerzitetot "Sv. Kliment Ohridski"-Bitola. Mozete da prasate i na Univerzitetot "Goce Delcev" vo Stip. Tamu imaat slicna programa na Ekonomskiot fakultet vo Stip, no sepak tamu programata e ponova i ne e cisto samo za osiguruvanje. So pocit
Pocituvani, Na koj fakultet vo RM mozam da zapisam doktorski studii so tema osiguruvanje.
Pocituvani, Studiska programa od oblasta na osiguruvanjeto imate na Fakultetot za turizam i ugostitelstvo vo Ohrid,pri Univerzitetot "Sv. Kliment Ohridski"-Bitola. Mozete da prasate i na Univerzitetot "Goce Delcev" vo Stip. Tamu imaat slicna programa na Ekonomskiot fakultet vo Stip, no sepak tamu programata e ponova i ne e cisto samo za osiguruvanje. So pocit
Koi dokumenti se potrebni za nostrifikacija na diploma od doktoratura
Почитувани, Ве молиме да се обратите до одделението за нострификација на странски дипломи (во Министерството за образование и наука-12 кат, канцеларија бр. 1209), со цел детално да ви објаснат за потребните документи. Со почит
Sakav da prasham za podetalni informacii za postdiplomski studii na voenata akademija? Dali so dodiplomski studii na Ekonomski fakultet, mozam da se zapisham na postdiplomski studii na voena akademija. Koi se uslovite za da se zaspisham tamu i koga odprilika se upisite ?
Почитувани, Посебните критериуми и самиот конкурс се објавува од страна на Воената академија „Михаило Апостолски“ во Скопје, и затоа потребно е да се обратите до нив со цел детално да ви објаснат за условите и начинот на запишување на втор циклус на студии. Со почит
Јас сум дипломиран економист со 3 годишно образование. Ме интересира дали 4-тата година (специјалистички студии) на Факултетот за Бизнис економија - ФБЕ (Неоком) е академска година или само стручна, и дали доколку ја завршам таа година ќе имам 240 кредити и ќе можам на било кој друг факултет за запишам магистратура односно 4+1 ?
Почитувани, Согласно член 92 од Законот за високо образование, академските студии ги оспособуваат студентите за вршење на дејности во науката и високото образование, во деловниот свет, во јавниот сектор и општеството во целост преку оспособување за развој и примена на научните и стручните достигања. Стручните студии им даваат на студентите знаења и вештини кои им овозможуваат вршење на стручни занимања и ги оспособуваат за непосредно вклучување во работниот процес. Согласно член 97 од Законот за високо образование, Стручните студии се спроведуваат на универзитети и високи стручни школи. Стручните студии траат три години и со нивно завршување се стекнуваат 180 ЕКТС кредити. За да се запишете на втор циклус студии, и бидете магистер на науки, потребно е да се запишете на двегодишни студии од втор циклус на студии. Со почит
Sum diplomiran Pedagog bi sakalda prasam zosto vo nekoja mesto ima pedagozi i centralnoto uciliste i podracnoto uciliste a kaj menevo opstinata nema i pedagogot sto e vo centralnoto uciliste ne e diplomiran i direktorot nikogas ne otvara konkurs za ta rabotno mesto dali moze da mi se objasni so clenovi zpored zakonot za osnovno obrazovanie kako e . ima uciliste sto pedagoskata sluzba ima psikolog i sociolog dasli spored zakonot mu sleduva da se vraboti i pedagog vo ta uciliste
Почитувана, Бе молиме да се обратите до Секторот за основно и средно образование. 1. Сектор за основно и средно образование; Во Секторот за основно и средно образование има четири одделенија и тоа: - Одделение за основно образование; - Одделение за средно образование; - Одделение за нострификација и еквиваленција на свидетелства и дипломи стекнати во странство; - Одделение за децентрализација. Одговорен: Билјана Алексоска Треневска Телефон: 3 117 896 biljana.aleksoska-trenevska@mon.gov.mk Замена: Теута Даши Телефон: 3-140-136 teuta.dashi@mon.gov.mk Со почит
Почитувани, завршив на Високата школа за физиотерапевт, ме интересира дали можам да се запишам на постдипломски студии на Медицински факултет за јавно здравство? Ви благодарам однапред
Pocituvan, Po zavrsuvanje na strucnite studii koi vie ste gi zavrsile na Visokata medicinska skola, mozete da se zapisete na specijalisticki studii, no ne i na akademski magisterski studii. So pocit
Почитувани, јас сум редовен студент од прва година на државниот универзитет УКИМ, дете на припадник на безбедносните сили на Р.М. и воен инвалид од VII категорија. Согласно законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили на Р.М. и членовите на нивните семејства од областа на образованието, член 14 имам поднесено документи за стипендија за редовно студирање во Ноември месец 2013г. но уште немам добиено никаков одговор ниту сум повикана да потпишам договор за стипендијата. Последно што бев известена беше дека договорите се дадени на потпис кај министерот за образование и наука, па ме интересира дали знаете кога ќе бидат потпишани и ќе ми биде исплатена стипендијата? Благодарам однапред.
Pocituvani, Ve molime da se obratite do oddelenieto za ucenicki i studentski standard pri Ministerstvoto za obrazovanie i nauka, so cel da vi odgovorat na ova prasanje. (adresa. Ul. Sv. Kiril i Metodij br. 54 Skopje, oddelenieto pri Ministerstvoto za obrazovanie i nauka se naoga vo zgradata na Nova Makedonija, na 11 kat). So pocit
dali stomatoloski fakultet pri univerzitet sv kiril i metodij ima dobieno akreditacija ?
Почитувани, Стоматолошкиот факултет при универзитетот „Св. Кирил и Методиј“-Скопје, има акредитација и решение за почеток со работа. Со почит
bidejki veke znam deka stomatoloski fakultet pri univerzitet sv kiril i metodij ima akreditacija, bi sakala da prasam kade moze da mi se izdade takov dokument bidejki mi treba za nostrifikacija na diplomata vo EU ? blagodaram odnared za odgovorot
Pocituvana, potrebno e da dostavite baranje (so vasi podatoci i kontact tel. ) vo arhivata na Ministerstvoto za obrazovanie i nauka i vo najkratok rok nie ke vi go izdademe potrtebniot dokument. So pocit
Dali zakonski e dozvoleno vo sostav na integralna komisija koja vrsi inspekciski nadzor vo odredeno uciliste , clen od taa komisija da bide roditel na vraboten nastavnik vo istoto uciliste,posebno vo delot sredba so roditelski sovet? Blagodaram
Pocituvame, Ve molime da se obratite do drzavniot prosveten inspektorat, so cel jasno doobjasnuvanje na vaseto prasanje. Vo momentov se obrakate vo sektorot za visoko obrazovanie. So pocit
Pocituvani ve molam za informacija dali postoi moznost za zapisuvanje na fakultet za dramski umetnosti akteri vo Turska preku ministerstvoto za obrazovanie .Ako ima kade mozeme da se informirame
Pocituvani, Site stipendii se objavuvaat na nasata internet stranica kade mozete da proverete dali i za kade ima konkursi (www.mon.gov.mk i www.stipendii.mon.gov.mk) Za dramska umetnost - akteri ne sum videl, no slobodno proveruvajte i informitrajte se So pocit
Ve molam sakam nesto da ve prasam jas ucev vo Lazar tanev I dali moze da she zapisam na falkutet za drama ve molam sakam da znam I kolku kje cini toa ve molam pomegnete mi fala unapred
Pocituvani, Za zapisuvanje na fakultet potrebno e da imate zavrseno 4 godisno obrazovanie i da aplicirate na konkursot od Fakultetot za dramski imetnosti. Potreben eksteren izboren predme: za gimnazija i sredno strucno: matematika osnovno nivo, matematika (napredno nivo) ili stranski jazik Od internite predmeti Za Gimnazija: dva predmeti od listata opsto obrazovni predmeti po izbor Za sredno strucno: eden predmet od listata opsto obrazovni predmeti po izbor i eden strucen predmet spored obrazovniot profil Za podetalni informacii ke go poglednete konkursot za upis na dramski fakultet (koj ke izleze nekade vo maj-juni) So pocit
Ve molam sakam nesto da ve prasam jas ucev vo Lazar tanev I dali moze da she zapisam na falkutet za drama ve molam sakam da znam I kolku kje cini toa ve molam pomegnete mi fala unapred
Pocituvani, Za zapisuvanje na fakultet potrebno e da imate zavrseno 4 godisno obrazovanie i da aplicirate na konkursot od Fakultetot za dramski imetnosti. Potreben eksteren izboren predme: za gimnazija i sredno strucno: matematika osnovno nivo, matematika (napredno nivo) ili stranski jazik Od internite predmeti Za Gimnazija: dva predmeti od listata opsto obrazovni predmeti po izbor Za sredno strucno: eden predmet od listata opsto obrazovni predmeti po izbor i eden strucen predmet spored obrazovniot profil Studentite koi ke vlezat vo drzavna kvota plakaat po 200 evra godisno a studentite koi ke vlezat vo kvotata so kofinansiranje plakaat po 400 evra godisno Za podetalni informacii ke go poglednete konkursot za upis na dramski fakultet (koj ke izleze nekade vo maj-juni) So pocit
Се работи за човек околу 30 години којшто е од ромска националност и има завршено 7 одделение и сака да знае како да запиши и заврши 8 одделение. 7 одделение му е завршено во Радовиш а сега живее во Неготино. Исто така кои документи му се потребни и колку чини постапката. Поздрав
Почитувани, Ве молиме да се обратите до Секторот за основно и средно образование. 1. Сектор за основно и средно образование; Во Секторот за основно и средно образование има четири одделенија и тоа: - Одделение за основно образование; - Одделение за средно образование; - Одделение за нострификација и еквиваленција на свидетелства и дипломи стекнати во странство; - Одделение за децентрализација. Одговорен: Билјана Алексоска Треневска Телефон: 3 117 896 biljana.aleksoska-trenevska@mon.gov.mk Замена: Теута Даши Телефон: 3-140-136 teuta.dashi@mon.gov.mk Со почит
Почитувани,наставник сум по информатика со полн фонд на часови во основно образование а директорот ме оставил и администратор на училиштето кој што со оваа задача многу сум оптеретен бидејќи имам 25 неделни часови.Дали има планирано министерство за образование да му дадат по 10 часову на администраторите на училиштето.
Почитувани, Ве молиме да се обратите до Секторот за основно и средно образование. 1. Сектор за основно и средно образование; Во Секторот за основно и средно образование има четири одделенија и тоа: - Одделение за основно образование; - Одделение за средно образование; - Одделение за нострификација и еквиваленција на свидетелства и дипломи стекнати во странство; - Одделение за децентрализација. Одговорен: Билјана Алексоска Треневска Телефон: 3 117 896 biljana.aleksoska-trenevska@mon.gov.mk Замена: Теута Даши Телефон: 3-140-136 teuta.dashi@mon.gov.mk Со почит
сто е опстество
Pocituvani, Prasanjeto e nejasno i nerazbirlivo. So pocit
Pocituvani, maturantka sum I sakam da se za pisam na biotehnickiot fakultet vo Bitola otsek Prerabotka na meso I mleko pa Dali moze da mi objasnite nakratko sto I kade bi mozela da rabotam?
Почитувана, По запишувањето и завршувањето на студии на Боотехничиот факултет во Битола, вие ќе бидете инжинер по соодветната струка која ќе ја завршите и можете да работите секаде каде што се бара завршен факултет, од областа која ја спомнувате. Работните места ги определува самиот работодавач, во зависност од конкурсот за прием на нови работници и каков профил е потребен. Повеќе информации можете да добиете на соодветниот факултет каде би ви препорачале да се обратите со цел да ви дадат кокретни податоци и информации за фирмите и институциите каде би можеле да работите. Со почит
Pocituvani Kade mozam da prasam za HPV vakcinata. Togas ne ja iskoristiv, sega imam 25 godini i bi sakal da ja primam. Mozete li da mi kazete na koj nacin mozam da ja primam i kolku ke cini. Jas sum od Veles? Vi blagodaram Pozdrav
Pocituvana, Ve molime da se obratite do Ministerstvoto za zdravstvo ili Fondot za zdravstveno osiguruvanje, so cel da vi dadat informacii. Vo momnetov se obrakate do Sektorot za visoko obrazovanie pri Ministerstvoto za obrazovanie i nauka. So pocit
Здраво, имам едно прашање кое неколку пати го упатив до Министерството за образование од каде никој не одговори. Па би сакал да ве прашам и Вас, доколку имате одговор да ми помогнете. Во конкурсите на стипеднии од МОН стои дека студените кои аплицираат за стипеднија од II-та година да не се постари од 22 години. Дали тоа значи дека постарите студенти над таа возраст во текот на целото студирање немаат право за аплицирање на стипендија или пак тоа ограничување важи само при запишување на II-та година, додека при запишување на III и IV секој има право да аплицира за стипендија без разлика на возраста? Ве молам да одговор бидејќи од Универзитетот не знаат да одговорат.
Pocituvan, ve molime da se obratite do oddelenieto za ucenicki i studentski prasanja koe e zadolzeno za izgotuvuvanje na konkrsite, obratete se na sledniot mail snezana.luzevska@mon.gov.mk
Молам за информација дали Одборoт за акредитација и евалуација на високото образование има web, интернет страна и која е, за да може да се види списокот, листата на сите акредитирани студиски програми во РМ. Поздрав
POcituvan, Vo vrska so vaseto prasanje Ve izvestuvame deka vo tek e izgotvuvaneto na web stranata na Odborot za akreditacija za akreditirani visokoobrazovni ustanovi,za doplnitelni informacii obratete se na mail- milena.efremovska@yahoo.com So pocit
Pocituvani, dali 5 godisnite studii na farmacevtskiot fakultet pri DUT e akreditiran? Vi blagodaram
Pocituvana, vo vrska os vaseto prasanje Ve izvestuvame deka studiskat programa po Farmacija e integrirana studiska programa od I i II ciklus 5 godinsni integrirani studii na Fakultetot za medicisnki nauki pri Drzavniot univerzitet vo Tetovo. So pocit
Pocituvani, dali na vrabotenite vo ministerstva itn im e dozvoleno da koristat facebook i da postirat pesni/sliki itn. za vreme na rabotnoto vreme ?
Pocituvana, Ve izvestuvam da se obratite do Oddelenieto za covecki resursi pri Ministerstvoto za obrazovanie i nauka. So pocit
me interesira dali medicinskiot fakulltet vo DUT e akreditiran?
Pocituvan, Medicinskiot fakultet pri DRzavniot Univerzitet vo Tetovo e akreditiran. So pocit
Почитувани , сакам да прашам каде да се обратиме во врска со нашиот долгогодишен проблем во општината во врска со непочитувањето на запишување на ученици во прво одделение во реонското училиште. Имено дали градоначалникот има ингеренции да интервенира и да бара или задолжи училиштата да се придржуваат на реонското запишување на ученици т.е да не запишуваат ученици кои не припаѓаат во нивен реон . Во законот за основно образование стои дека родителот треб ада го запише своето дете во училиште во реонот каде припага но дека може и во друго училиште доколку тоа училиште има капацитет да го прими . Прашањето е кој го одредува капацитетот на едно училиште , постои ли некква санкција за училиште кое не почитува или се се сведува на ,,добрата ,,волја на управата на училиштето да не ги прими учениците кои не се од негов реон . Каде и како да се обратиме за надминување на проблемот кој станува алармантен и загрижувачки ? Што може да стори ГРАДОНАЧАЛНИКОТ ?! .....Ви благодарам во мое име и во име на целиот наст.кадар во моето училиште :)
Pocituvana, Ve izvestuvame dekapotrebno ed ase obratite do SEktorot za osnovno i sredno obrazovanie pri Ministerstvoto za obrazovanie i nauka. So pocit
pocituvani, koga ke bide prviot upisen rok za ovaa 2014/2015 ucebna godina na fakultetite?
Pocituvani, Denot na upisite, ke bide objaven od stranata na univerzitetot kade sto sakate da se zapisete. Najcesto e kon sredinata na avgust. proveruvajte na internet stranite na univerzitetot (primer za univerzitetot Kiril i Metodij www.ukim.edu.mk) So pocit
Почитувани, Би сакала да се информирам како да добиеме акредитација за курсеви за надградба на нокти ( курсеви за нејл техничари) Во нашата компанија дел од вработените имаат меѓународни сертификати од холандската нејл академија MAGNETIC, со што се обучени да извршуваат едукации (обуки) за нејл техничари. На посетителите на нашите курсеви би сакале да им понудиме обука со сертификат кој би бил признат од адекватна институција во Р. Македонија Поздрав
Pocituvani Ve izvestuvame deka Ministerstvoto za obrazovanie i nauka dava akreditacija za formalno obrazovanie, odnosno na primer za odobruvanje na studiska programa od prv, vtor ili tret ciklus na studii, koi dobivaat zvanje i se kompatibilni so EKTS. Kursevite ne se reguliraat vo Ministerstvoto za obrazovanie i nauka odnosno vo Odborot za akreditacija na visokoto obrazovanie. So pocit
Почитувани, Би сакала да се информирам како да добиеме акредитација за курсеви за надградба на нокти ( курсеви за нејл техничари) Во нашата компанија дел од вработените имаат меѓународни сертификати од холандската нејл академија MAGNETIC, со што се обучени да извршуваат едукации (обуки) за нејл техничари. На посетителите на нашите курсеви би сакале да им понудиме обука со сертификат кој би бил признат од адекватна институција во Р. Македонија Поздрав
Pocituvani Ve izvestuvame deka Ministerstvoto za obrazovanie i nauka dava akreditacija za formalno obrazovanie, odnosno na primer za odobruvanje na studiska programa od prv, vtor ili tret ciklus na studii, koi dobivaat zvanje i se kompatibilni so EKTS. Kursevite ne se reguliraat vo Ministerstvoto za obrazovanie i nauka odnosno vo Odborot za akreditacija na visokoto obrazovanie. So pocit
Почитувани, Би сакала да се информирам како да добиеме акредитација за курсеви за надградба на нокти ( курсеви за нејл техничари) Во нашата компанија дел од вработените имаат меѓународни сертификати од холандската нејл академија MAGNETIC, со што се обучени да извршуваат едукации (обуки) за нејл техничари. На посетителите на нашите курсеви би сакале да им понудиме обука со сертификат кој би бил признат од адекватна институција во Р. Македонија Поздрав
Pocituvani Ve izvestuvame deka Ministerstvoto za obrazovanie i nauka dava akreditacija za formalno obrazovanie, odnosno na primer za odobruvanje na studiska programa od prv, vtor ili tret ciklus na studii, koi dobivaat zvanje i se kompatibilni so EKTS. Kursevite ne se reguliraat vo Ministerstvoto za obrazovanie i nauka odnosno vo Odborot za akreditacija na visokoto obrazovanie. So pocit
Почитувани, Имам информации дека на Тетовскиот универзитет има бесплатни факултети/смерови. Дали би можеле да ме информирате дали е тоа точно и кои се тие смерови? Поздрав
Pocituvani, Soglasno odlukata na Vladata za brojot na slobodni mesta i cena na plakanje, ne postojat studiski programi na DUT koi ne se plakaat, tuku site studenti za ovaa godina predvideno e da plakaat po 200 evra godisno, 400 evra godisno za kofinansiranje i po 100 godisno za disperziranite studiski programi. So pocit
Почитувани, Имам информации дека на Тетовскиот универзитет има бесплатни факултети/смерови. Дали би можеле да ме информирате дали е тоа точно и кои се тие смерови? Поздрав
Pocituvani, Soglasno odlukata na Vladata za brojot na slobodni mesta i cena na plakanje, ne postojat studiski programi na DUT koi ne se plakaat, tuku site studenti za ovaa godina predvideno e da plakaat po 200 evra godisno, 400 evra godisno za kofinansiranje i po 100 godisno za disperziranite studiski programi. So pocit
Почитувани, Ме интересира кои образовни институции имаат специјалистички студии по политички науки во Р.Македонија.
Pocituvani, Specijalisticki studii odnosno, studii od vtor ciklus na obrazovanie od oblasta na politickite nauki vo Republika Makedonija, imaat najcesto pravnite fakulteti. Ve molime na koj univerzitet konkretno ve interesira, odnosno dali se interesirate za Univerzitetot Sv. Kiril i Metodij vo Skopje ili na primer vo Drzavniot univerzitet vo Tetovi i sl. So pocit
MOZE LI ODGOVORITE ZA CETVRTO
Pocituvana, ve molime daseobrtaite do Sektorot za osnovno i sredno obrazovanie priMinisterstvoto za obrazovanie i nauka. So pocit
Pocituvani, Се запишав на ППМ доквалификации на УКИМ Филозофски факултет 22.01.2014 со одреена наставна програма.Испитите ги положив заклуќно со 03,06,2014.Сега е променета одлуката и не ми даваат уверение со образложени е деа на 02,06,2014 е донесен нов правилник(од веке постоечки закон.Со оглед на тоа дека во уставот сѕои дека законите не може ретроактивно да се спроведуваат, освен ако тоа не е во корист на граѓанинот, како е возможно да не ми дадат уверение спрема програмата по која сум се запишала( пред само 4 месеци)?Каде да се обратам?
Pocituvani, Filozofskiot fakultet vo Skopje, dobi Resenie za dokvalifikacija na 25.04.2014 a soglasno novite proceduri i zakoni. prethodno ne trebalo da primaat novi kandidati so ogled na faktot deka postapkata im bese vo procedura. Vo sekoj slucaj razgovarajte so sekretarot na fakultetot, prodekanot za nastava ili dekanot so cel iznaoganje na resenie za problemot (koj vo ovoj slucaj sami go inicirale). Sepak dokolku ne moze da iznajdete zaednicko resenie, ve upatuvame da se obratite do Drzavniot prosveten inspektorat i da upatite pretstavka za slucajot. So pocit
Koga se upisite za stomatoloski fakultet? I Dali treba priemen ispit?
Pocituvan, Upisot na Stomatoloskiot fakultet vo Skopje (prijavuvanjeto e na 14. i 15. 05.2014 godina). Priemen ispit nema, no potrebno e da imate soodvetni eksterni i interni predmeti. Poveke za ova videte vo konkursot na stranata (ukim.edu.mk). So pocit
Pocituvani,me interesira koga ke se pocne so polaganje na ispiti za ovlasten smetkovoditel. So pocit
За одговор на Вашето прашање обратете се во Министерството за финансии
здраво , ме интересира дали факултетот МИТ има добиено акредитација за воздухопловниот смер.... ? фала
Pocituvan, Vo vrska so vaseto prasanje Ve informirame deka vozduhoplovniot smer na MIT Univerzitetot e akreditiran od staran na Odborot za akreditacija, no nema izdadeno Resenie za posetok so rabota od MInisterstvoto a obrazovanie i nauka. So pocit
Koга се очекуваат резултатите од екстерното за другите одделенија во основно? Благодарам
<
Pocituvani, Ve molime da se obratite vo Drzavniot ispiten centar. Vo momentov se obrakate vo Sekotrot za visoko obarzovanie. So pocit