Кон почетната страница
Почетна страница
За uslugi.gov.mk
Контакт
   Услуги од
Министерства
Министерство за внатрешни работи
Министерство за економија
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за здравство
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
Министерство за култура
Министерство за локална самоуправа
Министерство за надворешни работи
Министерство за образование и наука
Биро за развој на образованието
Министерство за одбрана
Министерство за правда
Управа за водење на матичните книги
Министерство за транспорт и врски
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи
Царинска Управа на РМ
Секретаријат за европски прашања
Останати Органи
Државен завод за статистика
Државен архив на РМ
Агенција за иселеништво
Агенција за млади и спорт
Агенција за развој и инвестиции
Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
Агенција за вработување на Република Македонија
Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи
Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
Централен регистар на Република Македонија
Службен весник на Република Македонија
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Универзитет за информатички технологии - Охрид
Државен универзитет во Тетово
често поставувани прашања
ПРОМЕНИ ВО ИМОТЕН ЛИСТ
Po;ituvani ,so zapisnik na Osnovniot sud Skopje2 na 11.09.2009 go dina ,se raspravashe po ostavinata na pokojnata Rodna Mirceva porane[na od Skopje, opomenatipo;l 133 od ZN ucesnicite dadoa naseldni;ka izjava,na osnova naslednickata izjava se donese Reshenie odstrana na sudot III 0 br.5144/08 , koe e pravosilno od 7.12.2009 godina. Site ucesnici ucestvuvaat so po 2/12 idealen del.No i ako ima pravosilno reshenie izdaden e imoten list 6667/2/6883 od 25.03.2010, potoa se izdava drug imoten list 1105-122550/2011 od 11.07.2011 prema pravosilnoto reshenie III 0 br5144/08 po 2/12 sosopstvenost.koe na zhalost po izvrshen uvid go nema ne postoi, nitu baranjeto niti imotniot list nav eduvame deka po izvrsheno veshtacenje na sudskata rasprava na 25.11 2011 godina od strana na advokatot na Ruzha , koja e isto kako i mene naslednik so isti prava naslednici od prv red se dostavuva drug imoten list br.1105 177904/2011 od 27.10.2011 godina od strana na Veselka Jovanovik. Ve molam i clenot 128 ,129,130 od zakonot za nedvizxnosti se povikuivaat na sudski reshenia.presudi koi gi poseduvame Vo ovoj predmet se izdavani razlicni imotni listovi od strana na Irena Canova, Hristina Boshnjakovska, Velentina Kostovska, pa tamu e vrabotena Temjana Sarzhovska,koja e naslednik od vtor red veroivatnio i vlkijae na ovie imotni listovi, naveduvam stanot e kupen od kukata na ime Trajko Mircev, postoi ostavinsko reshenie II O.br.1551/65,na koe naslednici bevme RFodna Mirceva i Mareijonka Mirceva,sega Ustelenca,, Lubica i Ruzha Mircevi. Molime Naslovot majkani pocita vo 1992 godina ,a kako evnesena Aleksandra vo 1997 godina,molimne da se najde Reshenieto broj 10-1630/1 od o6.o6.1997 godina na koe se povikuva katastarot,a koe reshenie ne e vo predmetot. Naveduvam i deka prema zakonot bracni drugari mozxe da bidat zaednicka sopstvenost a ne majka i kreka,bidejki i nie sme kerki na pok.Rodna. Pocituvani ,koj e odgovoren vo katastarot,da se razjasnat ovie nepravilnosti, se somnevam za shto se raboti,falsifikati ili nekoj od vrabotenite prima mito.Molam da mi se odgovori.
Почитувани, Од содржината на вашето прашање неспорно е дека Вие наведувате работи кои се спротивни за работењето на нашата институција.Ве упатуваме веднаш да поднесете писмена поплака до Агенцијата за катастар на недвижности-Сектор за внатрешна контрола и надзор-Скопје,во која ќе ги наведете сите ваши согледувања наведени во овој допис како би можело да се интервенира во предметот и констатираат вашите тврдења за незаконското однесување во работата на поединци во Центарот за катастар на недвижности-Скопје. Со почит, Агенција за катастар на недвижности
Почитувани. Денеска бев повикан телефонски за претходно поднесено барање за легализација на куќа. Во контакт со службениците тие ми побара елаборат и уплатница во висина од 3000ден по основ теренска работа и исто така ми кажаа дека брањето мое е поднесено на 08/2011 и дека доколку по имзинатиот рок од 6 месеци општината имаа право да направи раскин на договорот. Ве молам кажете ми дали има законска основа за уплатницата од 3000 ден-дали е предвиден во законот и дали има законска основа за раскин на поднесеното барање. За додатна информација се работи за општина гостивар. Ве молам за ваш совет, и доколку нема законска основа какво мерки би мозел да превземам за да не бидам оштетен. Ви благодарам.
Почитувани, Ве известуваме дека постапката за легализација на диво изградени објекти ја води надлежен орган при Општината Гостивар.Висината на надоместок за легализација ја утврдува органот кој ја води постапката.За легализација на диво изграден објект неопходно е да поднесете геодетски елаборат со утврдена фактичка состојба на лице место. Со почит, Агенција за катастар на недвижности
imame semejna kuka vo radisani so dvorno mesto so vkupna kvadratura 364m2 po posedoven listso broj 2510 . Tatko mi podnese baranje za imoten list sto mu bese i izdadeno . No po imotniot list so broj 2179 sega imame kuka so dvorno mesto so vkupna kvadratura od 328m2 . del od nasiot imot kako i na poveketo komsii e prefrlen na nepoznata licnost od nepoznati pricini . Sto da prevzemime za da go resime ovj problem i kako e mozno po posedoven list da imame edna kvadratura zaverena i od samiot katastar i po site zakoni a preku nok vadejki imoten list da ni iscezne odrdena kvadratura na koja sto drug stanuva sopstvenik ?
Почитувани, Запишувањето во имотен лист 2179 е извршено во постапката на систематско запишување на правата на недвижностите по службена должност за КО Радишани.Врз основа на утврдена фактичка состојба,доколку сметате дека е погрешно утврдена фактичката состојба потребно е да изготвите геодетски елаборат за фактич