Кон почетната страница
Почетна страница
За uslugi.gov.mk
Контакт
   Услуги од
Министерства
Министерство за внатрешни работи
Министерство за економија
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за здравство
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
Министерство за култура
Министерство за локална самоуправа
Министерство за надворешни работи
Министерство за образование и наука
Биро за развој на образованието
Министерство за одбрана
Министерство за правда
Управа за водење на матичните книги
Министерство за транспорт и врски
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи
Царинска Управа на РМ
Секретаријат за европски прашања
Останати Органи
Државен завод за статистика
Државен архив на РМ
Агенција за иселеништво
Агенција за млади и спорт
Агенција за развој и инвестиции
Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
Агенција за вработување на Република Македонија
Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи
Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
Централен регистар на Република Македонија
Службен весник на Република Македонија
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Универзитет за информатички технологии - Охрид
Државен универзитет во Тетово
Министерство за надворешни работи
Број на публикувани услуги: 17
   

А

 

  Адресите на ДКП на РМ во странство

Б

 

  Барање на изчезнати лица

В

 

  Визен режим на Р.Македонија

З

 

  Закажување на термини за прием во советодавна канцеларија

И

 

  Издавање на дипломатски и службни пасоши
  Инфомирање и совети за патувања за и престој во странство
  Информации за општи конзуларни услуги
  Информирање за постапката за евидентирање на раѓање, смрт исклучување на брак во странство

К

 

  Каде може да се аплицира за виза

Л

 

  Легализација на јавни исправи врз основа на Хашката конвенција

Н

 

  Наследства во странство

П

 

  Побарувања за алиментација
  Помош на уапсени или затворени лица
  Посредување при прибавување на визи за службени патувања на државни службеници во странство

Р

 

  Ризични ситуации и земји за патување и престој во странство

Т

 

  Транспорт на посмртни останки од странство во РМ
  Трансфер/депортација/репатријација на лица од странство