Кон почетната страница
Почетна страница
За uslugi.gov.mk
Контакт
   Услуги од
Министерства
Министерство за внатрешни работи
Министерство за економија
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за здравство
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
Министерство за култура
Министерство за локална самоуправа
Министерство за надворешни работи
Министерство за образование и наука
Биро за развој на образованието
Министерство за одбрана
Министерство за правда
Управа за водење на матичните книги
Министерство за транспорт и врски
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи
Царинска Управа на РМ
Секретаријат за европски прашања
Останати Органи
Државен завод за статистика
Државен архив на РМ
Агенција за иселеништво
Агенција за млади и спорт
Агенција за развој и инвестиции
Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
Агенција за вработување на Република Македонија
Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи
Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
Централен регистар на Република Македонија
Службен весник на Република Македонија
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Универзитет за информатички технологии - Охрид
Државен универзитет во Тетово
Министерство за внатрешни работи
Број на публикувани услуги: 24
   

В

 

  Видови барања предвидени со Законот за оружје

З

 

  Заверка на категорија во возачка дозвола
  Замена на возачка дозвола поради дотраеност или оштетеност
  Замена на возачка дозвола со измината важност
  Замена на странска возачка дозвола

И

 

  Издавање дупликат возачка дозвола
  Издавање на возачка дозвола
  Издавање на возачка дозвола за велосипед со помошен мотор
  Издавање на групна заедничка патна исправа
  Издавање на инструкторска возачка дозвола
  Издавање на итна возачка дозвола
  Издавање на лична карта
  Издавање на патна исправа
  Издавање на патна исправа ако е изгубена или исчезната
  Издавање на патна исправа ако е пополнета или оштетена
  Издавање на патна исправа за малолетни лица
  Издавање на сообраќајни дозволи
  Издавање на Уверение за државјанство
  Издавање одобренија за патување во странство на малолетни лица (до 14 години живот)

П

 

  Постапка за промена на личното име
  Постапки за стекнување државјанство на РМ
  Пријавување на живеалиште и престојувалиште
  Пријавување промена на место на живеење на возачот

Р

 

  Регистрација на возила